Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Tento článok obsahuje klávesové skratky preDelve.

Klávesové skratky opísané v tomto článku sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Poznámka: Ak je v klávesovej skratke potrebné stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov naraz, klávesy sú oddelené znakom plus (+). Ak treba stláčať klávesy po sebe, sú oddelené čiarkou (,).

Na navigáciu pomocou klávesnice v Delve kláves Tab alebo na pohyb medzi oblasťami alebo položkami použite klávesy so šípkami. Ak chcete položku alebo možnosť vybrať, stlačte kláves Enter.

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na nasledujúcu oblasť alebo položku. Túto klávesovú skratku môžete použiť napríklad na presun na ďalšiu stranu alebo ďalšiu osobu v ľavej navigačnej table, na prechod z jednej karty obsahu na druhú alebo na prechod z jednej oblasti na karte obsahu na druhú.

Tab

Presun na predchádzajúcu oblasť alebo položku.

Shift + Tab

Výber zvýraznenej oblasti alebo položky. Ak ste napríklad v ľavej navigačnej table zvýraznili stranu alebo osobu, stlačením klávesu Enter môžete otvoriť túto stranu alebo profilovú stránku osoby.

Ak ste zvýraznili oblasť nadpisu v obsahu karty, stlačením klávesu Enter môžete tento dokument otvoriť.

Ak ste zvýraznili rozbalenú oblasť v dolnej časti karty obsahu, stlačením medzerníka zobrazíte ďalšie podrobnosti o dokumente.

Enter alebo medzerník

Vrátenie akcie späť. Napríklad odstránenie zvýraznenia z oblasti obsahu karty alebo vypnutie karty s cieľom obnoviť navigáciu medzi jednotlivými kartami.

Esc

Posun nadol v zozname alebo v okne. Možné použiť napríklad na posúvanie nadol v zozname návrhov vyhľadávania.

Šípka nadol

Posun nahor v zozname alebo v okne.

Šípka nahor

Keď sa nachádzate v oblasti obsahu stránky Delve, môžete na posúvanie v obsahu stránky použiť aj klávesy Šípka nahor, Šípka nadol, Page Up, Page Down, Home a End.

Prechod o jednu stranu dozadu.

Alt + šípka doľava

alebo

Backspace

Prechod o jednu stranu dopredu.

Alt + šípka doprava

Pozrite tiež

Čo je Delve?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×