Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dôležité: Delve odchádza do dôchodku v decembri 2024. Podobné funkcie nájdete v iných aplikáciách spoločnosti Microsoft. Ak chcete, aby bol prechod z Delve čo najplynulejší, odporúčame vám preskúmať alternatívne možnosti Delve v službe Microsoft 365.

Aby mohli všetci používatelia vo vašej sieti využívať Delve na maximum, zabezpečte, aby ste vy a vaši kolegovia ukladali a zdieľali dokumenty na mieste, kde k nim bude mať Delve prístup: vo OneDrive pre prácu alebo školu alebo v službe SharePoint v službách Microsoft 365.

Ak sa vám v Delve zobrazuje veľmi málo dokumentov alebo žiadny dokument, môžete svoje dokumenty začať ukladať vo OneDrive pre prácu alebo školu a zdieľať ich so svojimi kolegami. Kým sa nové a nahraté dokumenty v Delve zobrazia (vám alebo ľuďom, s ktorými dokumenty zdieľate), môže to chvíľu trvať (niekedy až jednu hodinu). Vaše súkromné dokumenty, napríklad tie, ktoré ste uložili do súkromných priečinkov vo OneDrive pre prácu alebo školu, sa vašim kolegom nebudú zobrazovať.

Ak chcete dokumenty zdieľať, vytvorte priečinok a pozvite ľudí na spoluprácu.

 1. V hornej časti stránky vyberte spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 a potom vyberte položku OneDrive.

 2. Vyberte položky Nový > Priečinok.

  Zadajte názov priečinka a potom vyberte položku Vytvoriť.

 3. Vyberte priečinok a vyberte položku Zdieľať.

  Zadajte mená alebo e-mailové adresy a potom vyberte položku Zdieľať.

 4. Otvorte priečinok a nahrajte existujúce dokumenty alebo vytvorte nové.

Keď dokumenty pridáte do tohto priečinka, v Delve budete môcť tieto dokumenty vidieť iba vy a ľudia, ktorých pozvete, a budete na nich môcť aj spolupracovať. Ostatní ľudia tieto dokumenty vidieť nebudú.

 • Ak chcete dokumenty zdieľať so všetkými vo vašej organizácii, môžete vytvoriť priečinok s názvom Zdieľané so všetkými (alebo s podobným názvom) a v dialógovom okne Zdieľať vybrať položku Všetci. Potom nahrajte alebo vytvorte dokumenty.

  Ak už vo OneDrive pre prácu alebo školu máte priečinok s názvom Zdieľané so všetkými, môžete dokumenty nahrať do tohto priečinka alebo ich v ňom vytvoriť.

 • Ak chcete zdieľať jednotlivé dokumenty, vyberte daný dokument vo OneDrive pre prácu alebo školu, kliknite na položku Zdieľať prepojenie a potom zadajte mená alebo e-mailové adresy.

Ukladanie a zdieľanie dokumentov v SharePointe v Microsoft 365

Ak je dokument výsledkom spolupráce a súvisí s projektom, pravdepodobne bude lepšou voľbou uložiť ho na tímovú lokalitu.

Ak chcete uložiť alebo zdieľať dokumenty v službe SharePoint:

 1. V spúšťači aplikácií vyberte SharePoint v Microsoft 365. (Alebo, ak sa zobrazí položka Lokality, vyberte tú. Ide o tú istú aplikáciu.)

 2. Prejdite na lokalitu, kde chcete vytvoriť a nahrať dokumenty, napríklad na tímovú lokalitu.

 3. Vytvorte a nahrajte dokumenty. Každý, kto má prístup na lokalitu, môže dokumenty vidieť aj v Delve.

Zdieľanie dokumentov prostredníctvom e-mailových príloh

Dokumenty, ktoré sa zdieľajú ako e-mailové prílohy, sa v Delve zobrazujú používateľom zahrnutým v e-mailovej komunikácii. Osoby, ktorým ste prílohu odoslali, môžu dokument nájsť na vašej stránke.

Prílohy v Delve sa zobrazia, iba ak používate e-mail služieb Microsoft 365. Prílohy v e-mailových správach, ktoré sú chránené pomocou správy prístupových práv (RMS), sa v Delve nebudú zobrazovať.

Nahraté dokumenty sa mi v Delve nezobrazujú.

Zobrazenie nových a nahratých dokumentov v Delve môže chvíľu trvať (niekedy až jednu hodinu). Po nahratí dokumentov sa akékoľvek zmeny, ktoré v nich vykonáte, zobrazia v Delve v priebehu niekoľkých minút.

Ďalšie informácie o ukladaní a zdieľaní dokumentov

Pozrite tiež

Čo je Delve?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×