Vzorce a funkcie

MATCH

MATCH (funkcia)

Tip: Skúste použiť novú funkciu XMATCH , vylepšenú verziu zápasu, ktorá funguje v ľubovoľnom smere a vráti presné výsledky podľa predvoleného nastavenia, vďaka čomu je jednoduchšie a pohodlnejšie na používanie ako jej predchodcovia.

Funkcia Match vyhľadáva zadanú položku v rozsah buniek a vráti relatívnu pozíciu danej položky v rozsahu. Ak napríklad rozsah a1: A3 obsahuje hodnoty 5, 25 a 38, vzorec = Match (25; a1: A3; 0) vráti číslo 2, pretože 25 je druhou položkou v rozsahu.

Váš prehliadač nepodporuje video.

Tip: Funkcia MATCH sa používa namiesto funkcie LOOKUP, ak potrebujete zistiť pozíciu položky v poli, a nie hodnotu samotnej položky. Funkciu MATCH môžete napríklad použiť, ak potrebujete poskytnúť hodnotu pre argument číslo_riadka funkcie INDEX.

Syntax

MATCH(vyhľadávaná_hodnota; pole_vyhľadávania; [typ_zhody])

Syntax funkcie MATCH obsahuje nasledovné argumenty:

 • vyhľadávaná_hodnota    Povinný argument. Hodnota, ktorej pozíciu chcete vyhľadať v poli_vyhľadávania. Ak napríklad chcete v telefónnom zozname nájsť číslo určitej osoby, môžete ako hľadanú hodnotu použiť meno tejto osoby, hoci v skutočnosti chcete zistiť telefónne číslo.

  Argumentomvyhľadávanej_hodnoty môže byť hodnota (číslo, text alebo logická hodnota) alebo odkaz na bunku s číslom, textom alebo logickou hodnotou.

 • pole_vyhľadávania    Povinný argument. Rozsah buniek, ktorý sa má prehľadať.

 • typ_zhody    Voliteľný argument. Je to číslo -1, 0 alebo 1. Argument typ_zhody určuje, akým spôsobom má Excel porovnávať hľadanú hodnotu argumentu vyhľadávaná_hodnota s hodnotami v prehľadávanom poli pole_vyhľadávania. Predvolená hodnota pre tento argument je 1.

  V nasledujúcej tabuľke je zobrazené, ako funkcia vyhľadáva hodnoty na základe nastavenia argumentu typ­_zhody.

Typ_zhody

Správanie

1 alebo vynechané

Funkcia MATCH nájde najväčšiu hodnotu, ktorá je menšia alebo rovnaká ako hodnota argumentu vyhľadávaná_hodnota. Hodnoty v argumente pole_vyhľadávania musia byť zoradené vzostupne, napríklad: ... -2; -1; 0; 1; 2; ...; A-Z; FALSE; TRUE.

0

Funkcia MATCH nájde prvú hodnotu, ktorá sa presne zhoduje s hodnotou argumentu vyhľadávaná_hodnota. Hodnoty v argumente pole_vyhľadávania sa môžu nachádzať v ľubovoľnom poradí.

-1

Match nájde najmenšiu hodnotu, ktorá je väčšia alebo rovná lookup_value. Hodnoty v argumente lookup_array musia byť umiestnené v zostupnom poradí, napríklad: True, FALSE, Z-A,... 2, 1, 0,-1,-2,..., a tak ďalej.

 • Funkcia Match vráti pozíciu zhodnej hodnoty v rámci lookup_array, nie samotnej hodnoty. Napríklad Match ("b"; {"a"; "b"; "c"}; 0) vráti hodnotu 2, čo je relatívna pozícia písmena b v poli {"a"; "b"; "c"}.

 • Funkcia MATCH nerozlišuje malé a veľké písmená pri porovnávaní textových hodnôt.

 • Ak funkcia MATCH nenájde žiadnu vyhovujúcu hodnotu, vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak má argument typ_zhody hodnotu 0 a argument vyhľadávaná_hodnota je textový reťazec, môžete v argumente vyhľadávaná_hodnota použiť zástupné znaky, ako je napríklad otáznik (?) alebo hviezdička (*). Otáznik zastupuje ľubovoľný jeden znak a hviezdička ľubovoľnú sekvenciu znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Produkt

Množstvo

Banány

25

Pomaranče

38

Jablká

40

Hrušky

41

Vzorec

Popis

Výsledok

=MATCH(39;B2:B5;1)

Keďže neexistuje presná zhoda, vráti sa pozícia najbližšej najnižšej hodnoty (38) v rozsahu B2:B5.

2

=MATCH(41;B2:B5;0)

Pozícia hodnoty 41 v rozsahu B2:B5.

4

=MATCH(40;B2:B5;-1)

Vráti chybu, pretože hodnoty v rozsahu B2:B5 nie sú zoradené zostupne.

#NEDOSTUPNÝ

Pozrite tiež

VLOOKUP (funkcia)

INDEX (funkcia)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×