Príbuzné témy
×
Vzorce a funkcie
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Vzorce a funkcie

MATCH

Tip: Skúste použiť novú funkciu XMATCH , vylepšenú verziu funkcie MATCH, ktorá funguje v ľubovoľnom smere a predvolene vracia presné zhody, čo uľahčuje a zjednodušuje používanie ako predchádzajúca verzia.

Funkcia MATCH vyhľadá zadanú položku v rozsah buniek a potom vráti relatívnu pozíciu tejto položky v rozsahu. Ak napríklad rozsah A1:A3 obsahuje hodnoty 5, 25 a 38, vzorec =MATCH(25;A1:A3;0) vráti číslo 2, pretože 25 je druhá položka v rozsahu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Tip: Funkcia MATCH sa používa namiesto funkcie LOOKUP, ak potrebujete zistiť pozíciu položky v poli, a nie hodnotu samotnej položky. Funkciu MATCH môžete napríklad použiť, ak potrebujete poskytnúť hodnotu pre argument číslo_riadka funkcie INDEX.

Syntax

MATCH(vyhľadávaná_hodnota; pole_vyhľadávania; [typ_zhody])

Syntax funkcie MATCH obsahuje nasledovné argumenty:

 • vyhľadávaná_hodnota    Povinný argument. Hodnota, ktorej pozíciu chcete vyhľadať v poli_vyhľadávania. Ak napríklad chcete v telefónnom zozname nájsť číslo určitej osoby, môžete ako hľadanú hodnotu použiť meno tejto osoby, hoci v skutočnosti chcete zistiť telefónne číslo.

  Argumentomvyhľadávanej_hodnoty môže byť hodnota (číslo, text alebo logická hodnota) alebo odkaz na bunku s číslom, textom alebo logickou hodnotou.

 • pole_vyhľadávania    Povinný argument. Rozsah buniek, ktorý sa má prehľadať.

 • typ_zhody    Voliteľný argument. Je to číslo -1, 0 alebo 1. Argument typ_zhody určuje, akým spôsobom má Excel porovnávať hľadanú hodnotu argumentu vyhľadávaná_hodnota s hodnotami v prehľadávanom poli pole_vyhľadávania. Predvolená hodnota pre tento argument je 1.

  V nasledujúcej tabuľke je zobrazené, ako funkcia vyhľadáva hodnoty na základe nastavenia argumentu typ­_zhody.

Typ_zhody

Správanie

1 alebo vynechané

Funkcia MATCH nájde najväčšiu hodnotu, ktorá je menšia alebo rovnaká ako hodnota argumentu vyhľadávaná_hodnota. Hodnoty v argumente pole_vyhľadávania musia byť zoradené vzostupne, napríklad: ... -2; -1; 0; 1; 2; ...; A-Z; FALSE; TRUE.

0

Funkcia MATCH nájde prvú hodnotu, ktorá sa presne zhoduje s hodnotou argumentu vyhľadávaná_hodnota. Hodnoty v argumente pole_vyhľadávania sa môžu nachádzať v ľubovoľnom poradí.

-1

Funkcia MATCH vyhľadá najmenšiu hodnotu, ktorá je väčšia alebo rovnálookup_value. Hodnoty v argumente lookup_array musia byť zoradené zostupne, napríklad: TRUE, FALSE, Z-A, ... 2, 1, 0, -1, -2, ..., a tak ďalej.

 • Funkcia MATCH vráti pozíciu zodpovedajúcej hodnoty v rámci lookup_array, nie samotnú hodnotu. Napríklad funkcia MATCH("b",{"a";"b";"c"};0) vráti hodnotu 2, čo je relatívna pozícia "b" v poli {"a","b","c"}.

 • Funkcia MATCH nerozlišuje malé a veľké písmená pri porovnávaní textových hodnôt.

 • Ak funkcia MATCH nenájde žiadnu vyhovujúcu hodnotu, vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

 • Ak má argument typ_zhody hodnotu 0 a argument vyhľadávaná_hodnota je textový reťazec, môžete v argumente vyhľadávaná_hodnota použiť zástupné znaky, ako je napríklad otáznik (?) alebo hviezdička (*). Otáznik zastupuje ľubovoľný jeden znak a hviezdička ľubovoľnú sekvenciu znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Produkt

Množstvo

Banány

25

Pomaranče

38

Jablká

40

Hrušky

41

Vzorec

Popis

Výsledok

=MATCH(39;B2:B5;1)

Keďže neexistuje presná zhoda, vráti sa pozícia najbližšej najnižšej hodnoty (38) v rozsahu B2:B5.

2

=MATCH(41;B2:B5;0)

Pozícia hodnoty 41 v rozsahu B2:B5.

4

=MATCH(40;B2:B5;-1)

Vráti chybu, pretože hodnoty v rozsahu B2:B5 nie sú zoradené zostupne.

#NEDOSTUPNÝ

VLOOKUP (funkcia)

INDEX (funkcia)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×