Príbuzné témy
×
Vzorce a funkcie
Vzorce a funkcie

IF (funkcia)

Funkcia IF je jednou z najobľúbenejších funkcií v Exceli. Umožňuje vykonávanie logických porovnaní medzi hodnotou a tým, čo očakávate.

Preto príkaz IF môže mať dva výsledky. Prvým výsledkom je, či vaše porovnanie má hodnotu True, a druhým výsledkom je, či vaše porovnanie má hodnotu False.

Napríklad IF(C2=”Áno”;1;2) znamená, že AK(C2 = Áno, potom vráť hodnotu 1, inak vráť hodnotu 2).

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Používanie funkcie IF, jednej z logických funkcií na vrátenie jednej hodnoty, ak je podmienka pravdivá a druhej hodnoty, ak je nepravdivá.

IF(logický_test; hodnota_ak_pravda; [hodnota_ak_nepravda])

Príklad:

  • =IF(A2>B2;"Prekročený rozpočet";"OK")

  • =IF(A2=B2;B4-A4;"")

Názov argumentu

Popis

logický_test    (povinné)

Predstavuje podmienku, ktorá sa má testovať.

hodnota_ak_pravda    (povinné)

Predstavuje hodnotu, ktorá sa má vrátiť, ak sa argument logický_test vyhodnotí ako TRUE.

hodnota_ak_nepravda    (voliteľné)

Predstavuje hodnotu, ktorá sa má vrátiť, ak sa argument logický_test vyhodnotí ako FALSE.

Jednoduché príklady na funkciu IF

Bunka D2 obsahuje vzorec =IF(C2="Áno";1;2)
  • =IF(C2="Áno";1;2)

V uvedenom príklade bunka D2 znamená: AK (C2 = Áno, potom vráť hodnotu 1, inak vráť hodnotu 2)

Bunka D2 obsahuje vzorec =IF(C2=1;"ÁNO";"NIE")
  • =IF(C2=1;"Áno";"Nie")

V tomto príklade vzorec v bunke D2 znamená: AK (C2 = 1, potom vráť text Áno, inak vráť text Nie)Ako vidíte, funkciu IF možno použiť na text, ako aj na hodnoty. Môže sa použiť aj na vyhodnotenie chýb. Nie ste obmedzení len na to, aby ste kontrolovali, či sa jedna vec rovná druhej a vrátili jeden výsledok, môžete použiť aj matematické operátory a vykonávať ďalšie výpočty podľa svojich kritérií. Môžete tiež vnárať viaceré funkcie IF do seba s cieľom vykonať viacero porovnaní.

Vzorec v bunke D2 je =IF(C2>B2;"Prekročený rozpočet";"V rámci rozpočtu")
  • =IF(C2>B2;"Prekročený rozpočet";"V rámci rozpočtu")

V uvedenom príklade funkcia IF v bunke D2 znamená AK (C2 je väčšie než B2, potom vráť text "Prekročený rozpočet", inak vráť text "V rámci rozpočtu")

Vzorec v bunke E2 je =IF(C2>B2;C2-B2;"")
  • =IF(C2>B2;C2-B2,0)

Na obrázku vyššie namiesto vrátenia výsledku vo forme textu vrátime matematický výpočet. Takže vzorec v bunke E2 znamená AK (Skutočné je väčšie než Rozpočet, potom odčítaj čiastku rozpočtu od skutočnej čiastky, inak vráť nič).

Vzorec v bunke F7 je IF(E7="Áno";F5*0,0825;0)
  • =IF(E7=”Áno”;F5*0,0825;0)

V tomto príklade vzorec v bunke F7 znamená AK (E7 = "Áno", potom vypočítaj celkovú čiastku F5 * 8,25%, inak daň z predaja nie je splatná, takže vráť hodnotu 0)

Poznámka: Ak sa chystáte vo vzorcoch používať text, musíte ho vložiť do úvodzoviek (napr. “Text”). Jedinou výnimkou je používanie hodnoty TRUE alebo FALSE, ktorému Excel automaticky rozumie.

Riešenie bežných problémov

Problém

Kde sa stala chyba

0 (nula) v bunke

Nebol zadaný žiadny argument pre argumenty hodnota_ak_pravda alebo hodnota_ak_nepravda. Ak chcete, aby sa zobrazila správna vrátená hodnota, pridajte k obom argumentom text argumentu alebo k argumentu pridajte hodnotu TRUE alebo FALSE.

#NÁZOV? v bunke

Zvyčajne to znamená, že vzorec je nesprávne napísaný.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Získanie dynamických a bezplatných odpovedí v Exceli

Pozrite tiež

Operátory a poradie výpočtov v Exceli

Použite vnorených funkcií vo vzorci

Použitie príkazu IF na kontrolu, či je bunka prázdna

Video: Pokročilé funkcie IF

Funkcia IFS (Microsoft 365, Excel 2016 a novšie verzie)

Pokročilé funkcie IF – práca s vnorenými vzorcami a ako sa vyhnúť nástrahám

Školiace videá: Pokročilé funkcie IF

Funkcia COUNTIF spočíta počet hodnôt na základe jedného kritéria

Funkcia COUNTIFS spočíta počet hodnôt na základe viacerých kritérií

Funkcia SUMIF spočíta hodnoty na základe jedného kritéria

Funkcia SUMIFS spočíta hodnoty na základe viacerých kritérií

AND (funkcia)

OR (funkcia)

VLOOKUP (funkcia)

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Logické funkcie

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×