Príbuzné témy
×
Bežné použitia funkcií
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Bežné použitia funkcií

Automatické číslovanie riadkov

Na rozdiel od iných programov služby Microsoft 365 Excel neposkytuje tlačidlo na automatické číslotie údajov. Poradové čísla však k riadkom údajov môžete jednoducho pridať tak, že posúvaním rukoväť výplne myšou vyplníte určitý stĺpec sériou čísel alebo použijete funkciu ROW.

Tip: Ak hľadáte účinnejší systém automatického číslovania údajov a máte v počítači nainštalovaný program Access, môžete údaje programu Excel importovať do databázy programu Access. V databáze programu Access môžete vytvoriť pole, ktoré pri zadaní nového záznamu do tabuľky automaticky generuje jedinečné číslo.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Čo chcete urobiť?

Vyplnenie stĺpca sériou čísel

 1. Vyberte prvú bunku v rozsahu, ktorý chcete vyplniť.

 2. Zadajte počiatočnú hodnotu radu údajov.

 3. Zadaním hodnoty do ďalšej bunky vytvorte predlohu pre vypĺňanie.

  Tip: Ak chcete napríklad zadať rad 1, 2, 3, 4, 5..., zadajte do prvých dvoch buniek hodnoty 1 a 2. Ak chcete zadať sériu 2, 4, 6, 8..., zadajte hodnoty 2 a4.

 4. Vyberte bunky obsahujúce počiatočné hodnoty.

 5. Presuňte rukoväť výplne Rukoväť výplne cez rozsah, ktorý chcete vyplniť.

  Poznámka: Počas toho, ako posúvate rukoväť výplne cez jednotlivé bunky, zobrazuje Excel ukážku hodnoty. Ak chcete inú vzorku, posuňte rukoväť výplne stlačením a podržaním pravého tlačidla myši a vyberte vzorku.

  Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich rástla, posúvajte myš nadol alebo doprava. Ak chcete bunky vypĺňať tak, aby hodnota v nich klesala, posúvajte myš nahor alebo doľava.

  Tip: Ak sa rukoväť výplne nezobrazuje, možno ju budete musieť najprv zobraziť. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie alebo skrytie rukoväti výplne.

  Poznámka: Tieto čísla sa pri pridávaní, premiestňovaní alebo odstraňovaní riadkov neaktualizujú automaticky. Poradové číslovanie môžete manuálne aktualizovať tak, že vyberiete dve čísla, ktoré sú uvedené v správnom poradí, a potom posuniete rukoväť výplne myšou na koniec číslovaného rozsahu.

Použitie funkcie ROW na číslovanie riadkov

 1. Do prvej bunky rozsahu, ktorý chcete číslovať, zadajte hodnotu =ROW(A1).

  Funkcia ROW vráti číslo riadka, na ktorý odkazujete. Napríklad výraz =ROW(A1) vráti hodnotu 1.

 2. Posúvajte rukoväť výplne Rukoväť výplne myšou pozdĺž celého rozsahu, ktorý chcete vyplniť.

  Tip: Ak sa rukoväť výplne nezobrazuje, možno ju budete musieť najprv zobraziť. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie alebo skrytie rukoväti výplne.

 • Ak použijete tento typ číslovania, čísla sa pri zoraďovaní podľa súvisiacich údajov aktualizujú. Postupnosť sa môže prerušiť, ak pridáte, presuniete alebo odstránite riadky. Číslovanie je možné manuálne aktualizovať tak, že vyberiete dve čísla, ktoré sú uvedené v správnom poradí, a potom posuniete rukoväť výplne myšou na koniec číslovaného rozsahu.

 • Ak používate funkciu ROW a chcete, aby sa pri pridávaní nových riadkov údajov automaticky pridávali aj ich čísla, zmeňte tento rozsah údajov na tabuľku Excelu. Takto budú všetky riadky, ktoré sa pridajú na koniec tabuľky, poradovo očíslované. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie tabuľky programu Excel v hárku.

Ak chcete zadávať špecifické kódy s poradovými číslami, ako sú napríklad čísla nákupných objednávok, môžete použiť funkciu ROW s funkciou TEXT. Ak napríklad chcete, aby sa číslovaný zoznam začínal hodnotou 000-001, zadajte do prvej bunky v rozsahu, ktorý chcete číslovať, vzorec =TEXT(ROW(A1),"000-000") a potom myšou posuňte rukoväť výplne na koniec rozsahu.

Zobrazenie alebo skrytie rukoväti výplne

Predvolene sa rukoväť výplne Rukoväť výplne zobrazuje, ale môžete ho zapnúť alebo vypnúť.

 1. Vyberte kartu Súbor a potom vyberte položku Možnosti.

 2. V kategórii Rozšírené prejdite do časti Možnosti úprav a začiarknite políčko Povoliť spracovanie výplne a presúvanie buniek, ak chcete zobraziť rukoväť výplne, alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete rukoväť výplne skryť.

Poznámka: Ak chcete zabrániť nahradeniu existujúcich údajov pri presúvaní rukoväti výplne, pred prepísaním buniek skontrolujte, či je začiarknuté políčko Upozornenie. Ak nechcete, aby Excel zobrazoval hlásenie o prepísaní buniek, môžete zrušiť začiarknutie tohto políčka.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy

Vyhľadávacie a referenčné funkcie (odkaz)

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×