Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnejšiu pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft alebo v článku Opravy alebo alternatívne riešenia nedávnych problémov v Office.

Pomocou Word a čítačkou obrazovky dodáte dokumentu úhľadný vzhľad tým, že odseky vyzerajú tak, ako chcete. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako nastaviť veľkosť medzery pred a za odsekom, ako aj veľkosť zarážok a riadkov.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na nastavenie riadkovania alebo zarážok v dokumente Word, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si témy Zmena riadkovania vo Worde, Úprava zarážoka riadkovania alebo Vytvorenie opakovanej zarážky.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

Môžete nastaviť medzery pred aj za odsekom. Menšie bodové hodnoty predstavujú menšie medzery.

 1. V dokumente vyberte odsek, v rámci ktorého chcete formátovať rozstupy. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celom dokumente, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte celý jeho obsah.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť medzery pred odsekom, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, S, B. Ozzve sa: "Paragraph, spacing before" (Odsek, medzera pred). Stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol, kým sa neozve želaná bodová hodnota, alebo zadajte bodovú hodnotu, ktorú chcete použiť (napríklad 6 alebo 18),a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete nastaviť medzery za odsekom, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, S, A. Ozzve sa: "Paragraph, spacing after" (Odsek, medzera za). Stláčajte klávesy so šípkami nahor a nadol, kým sa neozve želaná bodová hodnota, alebo zadajte bodovú hodnotu, ktorú chcete použiť (napríklad 6 alebo 18),a stlačte kláves Enter.

Nastavenie predvolených medzier

Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi ako predvolené medzery, postupujte takto:

 1. V dokumente vyberte text s rozstupmi medzi odsekmi, ktorý chcete použiť ako predvolené rozstupy.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Odsek, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, P, G.

 3. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi ako predvolené, stlačte kombináciu klávesov Alt + D.

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte možnosť Iba tento dokument alebo Všetky dokumenty. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK" (OK), a stlačte kláves Enter. Dialógové okno Odsek sa zatvorí a zameranie sa vráti na dokument.

Nastavenie riadkovania

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého riadkovanie chcete formátovať. Ak chcete nastaviť riadkovanie v celom dokumente, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte celý jeho obsah.

 2. Ak chcete nastaviť možnosti riadkovania v odseku, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, K. Ozzve sa: "Line and paragraph spacing" (Riadkovanie a medzery medzi odsekmi). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte zo zoznamu najčastejšie používaných veľkostí riadkovania a použite ho stlačením klávesu Enter.

Nastavenie zarážok odseku

Odseky môžu mať ľavú aj pravú zarážku, ako aj zarážku prvého riadka.

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého zarážku chcete odsadiť. Ak chcete nastaviť zarážku odseku pre celý dokument, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte celý jeho obsah.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť veľkosť ľavej zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, I, L. Ozzve sa: "Paragraph, indent left" (Odsek, zarážka vľavo). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte hodnotu alebo zadajte hodnotu (napríklad 0,25 alebo 0,5)a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete nastaviť veľkosť pravej zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + P, I, R. Ozzve sa: "Paragraph, indent right" (Odsek, zarážka vpravo). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte hodnotu alebo zadajte hodnotu (napríklad 0,25 alebo 0,5)a stlačte kláves Enter.

Nastavenie zarážky prvého riadka

Pri použití zarážky prvého riadka je prvý riadok odseku odsadený viac ako ostatné riadky daného odseku.

Ak chcete pridať zarážku prvého riadka do odseku, presuňte zameranie na začiatok prvého riadka odseku a stlačte kláves Tab.

Nastavenie predvolených zarážok

Ak chcete vybratú zarážku nastaviť ako predvolenú zarážku, postupujte takto:

 1. V dokumente vyberte text so zarážkou odseku, ktorú chcete použiť ako predvolenú zarážku.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Odsek, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, P, G.

 3. Ak chcete nastaviť zarážku odseku ako predvolenú, stlačte kombináciu klávesov Alt + D.

 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte možnosť Iba tento dokument alebo Všetky dokumenty. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK" (OK), a stlačte kláves Enter. Dialógové okno Odsek sa zatvorí a zameranie sa vráti na dokument.

Použitie zrkadlových zarážok

Pri tlači v štýle knihy použite funkciu zrkadlových zarážok, pri ktorej sa zarážky odseku navzájom zrkadlia na proti smerných stranách. Ľavá zarážka sa zmení na zarážku Vo vnútri a pravá zarážka sa zmení na Vonkajšú zarážku.

Ak chcete zapnúť zrkadlové zarážky, vykonajte nasledovné:

 1. V dokumente vyberte text so zarážkou odseku, ktorú chcete zrkadliť na proti smerových stranách.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Odsek, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, P, G.

 3. Ak chcete zapnúť zrkadlové zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + M.

 4. Dialógové okno Odsek zavriete stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Používajte Word pre Mac s klávesnicou a voiceOverom, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme macOS, a dodáte dokumentu úhľadný vzhľad tým, že odseky vyzerajú tak, ako chcete.

Pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows môžete nastaviť požadovanú veľkosť medzery pred a za odsekom, ako aj veľkosť zarážok. Môžete tiež vytvoriť zarážku iba pre prvý riadok odseku alebo vytvoriť opakovanú zarážku, kedy nie je prvý riadok odseku odsadený, ale ďalšie riadky áno.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na nastavenie riadkovania alebo zarážok v dokumente Word, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si téme Úprava zarážok a riadkovania alebo Vytvorenie opakovanej zarážky.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

Môžete nastaviť medzery pred aj za odsekom. Menšie bodové hodnoty predstavujú menšie medzery.

 1. Ak chcete zmeniť rozstupy v odseku, vyberte odsek, ktorý chcete formátovať, a stlačením kombinácie klávesov Option + Command + M otvorte dialógové okno Odsek so zameraním na kartu Zarážky a medzery.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Spacing" (Medzery).

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť medzeru pred odsekom, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Before" (Pred), a potom sa stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava presuňte na pole s bodovou hodnotou.

  • Ak chcete nastaviť medzeru za odsekom, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "After" (Za), a potom stlačte jedenkrát kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava a presuňte sa na pole s bodovou hodnotou.

 4. Do polí Predalebo Za zadajte bodovú hodnotu, napríklad 6 alebo 18.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek a vrátiť sa do dokumentu, stlačte kláves Return.

Nastavenie riadkovania

 1. Ak chcete zmeniť riadkovanie v odseku, vyberte odsek, ktorý chcete formátovať, a stlačením kombinácie klávesov Option + Command + M otvorte dialógové okno Odsek so zameraním na kartu Zarážky a medzery.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Spacing" (Medzery).

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Line spacing" (Riadkovanie). Potom jedenkrát stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam možností.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol nájdite požadovanú možnosť riadkovania. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek a vrátiť sa do dokumentu, stlačte kláves Return.

Nastavenie zarážok odseku

Odseky môžu mať ľavú aj pravú zarážku, ako aj prvý riadok alebo opakovanú zarážku.

Nastavenie zarážky prvého riadka

Pri použití zarážky prvého riadka je prvý riadok odseku odsadený viac ako ostatné riadky daného odseku.

 1. Ak chcete odsadiť prvý riadok odseku, vyberte odsek, ktorý chcete formátovať, a stlačením kombinácie klávesov Option + Command + M otvorte dialógové okno Odsek so zameraním na kartu Zarážky a medzery.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Indentation" (Zarážky).

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Special" (Špeciálne). Potom jedenkrát stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam možností.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: "First line" (Prvý riadok). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 5. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky prvého riadka, stlačte kláves Tab. Ozzve sa aktuálna veľkosť zarážky. Ak chcete zmeniť hodnotu, zadajte novú hodnotu.

 6. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek a vrátiť sa do dokumentu, stlačte kláves Return.

Poznámka: Všetky nasledujúce odseky, ktoré napíšete, budú odsadené.

Nastavenie opakovanej zarážky

Pomocou opakovanej zarážky sú všetky okrem prvého riadka odseku odsadené.

 1. Ak chcete vložiť zarážku do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka, vyberte odsek, ktorý chcete formátovať, a stlačením kombinácie klávesov Option + Command + M otvorte dialógové okno Odsek so zameraním na kartu Zarážky a medzery.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Indentation" (Zarážky).

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Special" (Špeciálne). Potom jedenkrát stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam možností.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: "Hanging" (Opakovaná). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 5. Ak chcete nastaviť veľkosť opakovanej zarážky, stlačte kláves Tab. Ozzve sa aktuálna veľkosť zarážky. Ak chcete zmeniť hodnotu, zadajte novú hodnotu.

 6. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek a vrátiť sa do dokumentu, stlačte kláves Return.

Odsadenie celého odseku

 1. Ak chcete odsadiť odsek, vyberte odsek, ktorý chcete formátovať, a stlačením kombinácie klávesov Option + Command + M otvorte dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: "Indentation" (Zarážky).

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť zarážku z ľavého okraja, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Left" (Vľavo), a potom sa stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava presuňte na pole s veľkosťou zarážky. Ozzve sa aktuálna hodnota.

  • Ak chcete nastaviť zarážku z pravého okraja, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Right" (Vpravo), a potom sa stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava presuňte na pole s veľkosťou zarážky. Ozzve sa aktuálna hodnota.

 4. Do polí Ľavá alebo Pravá zadajte novú veľkosť odsadenia. V závislosti od nastavení je to buď v centimetroch alebo palcoch.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek a vrátiť sa do dokumentu, stlačte kláves Return.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

V Word pre iOS môžete zmeniť rozstupy odsekov a riadkov a zarážky odsekov pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. Funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať v iných režimoch zobrazenia.

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť rozstupy. Pokyny nájdete v časti Výber textu v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete vybrať kartu na páse s nástrojmi Domov, ak sa na nej ešte nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting, button" (Formátovanie odseku, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať miesto pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add space before paragraph, button" (Pridať miesto pred odsekom, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add space after paragraph, button" (Pridať medzeru za odsek, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove space before paragraph, button" (Odstrániť medzeru pred odsekom, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru za odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove space after paragraph, button" (Odstrániť medzeru za odsekom, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Rozstupy medzi odsekmi možno zapnúť alebo vypnúť, takže možnosť pridať medzeru je k dispozícii len vtedy, ak sa pred odsekom alebo za odsekom nachádza medzera, a možnosť odstrániť medzeru je k dispozícii len vtedy, ak je pred alebo za odsekom medzera.

Nastavenie riadkovania

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého riadkovanie chcete nastaviť. Pokyny nájdete v časti Výber textu v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete vybrať kartu na páse s nástrojmi Domov, ak sa na nej ešte nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting, button" (Formátovanie odseku, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Line spacing, button" (Riadkovanie, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete prechádzať dostupnými hodnotami riadkovania, pokračujte v poťiahnutia prstom doprava. Keď budete počuť požadovanú hodnotu, dvojitým ťuknutím na obrazovku nastavte riadkovanie.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého zarážku chcete odsadiť. Pokyny nájdete v časti Výber textu v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete vybrať kartu na páse s nástrojmi Domov, ak sa na nej ešte nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting, button" (Formátovanie odseku, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Special indent, button" (Špeciálna zarážka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "First line, button" (Prvý riadok, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého zarážku chcete odsadiť. Pokyny nájdete v časti Výber textu v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete vybrať kartu na páse s nástrojmi Domov, ak sa na nej ešte nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting, button" (Formátovanie odseku, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Special indent, button" (Špeciálna zarážka, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Hanging, button" (Opakovaná, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého zarážku chcete odsadiť. Pokyny nájdete v časti Výber textu v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Show ribbon" (Zobraziť pás s nástrojmi), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty na páse s nástrojmi.

 3. Ak chcete vybrať kartu na páse s nástrojmi Domov, ak sa na nej ešte nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Increase indent position, button" (Zväčšiť pozíciu zarážky, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Decrease indent position, button" (Zmenšiť pozíciu zarážky, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

V Word pre Android môžete zmeniť rozstupy odsekov a riadkov a zarážky odsekov pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. V dokumente vyberte odsek, v rámci ktorého chcete formátovať rozstupy. Pokyny nájdete v časti Výber textu v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not ticked, more options switch" (Nezapnutie, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu Domov, ak sa na nej ešte nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting menu" (Ponuka Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať miesto pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add space before paragraph, button" (Pridať miesto pred odsekom, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať medzeru za odsek, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Add space after paragraph, button" (Pridať medzeru za odsek, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru pred odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove space before paragraph, button" (Odstrániť medzeru pred odsekom, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete odstrániť medzeru za odsekom, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Remove space after paragraph, button" (Odstrániť medzeru za odsekom, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Rozstupy medzi odsekmi možno zapnúť alebo vypnúť, takže možnosť pridať medzeru je k dispozícii len vtedy, ak sa pred odsekom alebo za odsekom nachádza medzera, a možnosť odstrániť medzeru je k dispozícii len vtedy, ak je pred alebo za odsekom medzera.

Nastavenie riadkovania

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého riadkovanie chcete formátovať. Pokyny nájdete v časti Výber textu v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not ticked, more options switch" (Nezapnutie, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu Domov, ak sa na nej ešte nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting menu" (Ponuka Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Line spacing combo box" (Rozbaľovacie pole Riadkovanie) a za tým aktuálnu hodnotu riadkovania, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete prechádzať dostupnými hodnotami riadkovania, pokračujte v poťiahnutia prstom doprava. Keď budete počuť požadovanú hodnotu, dvojitým ťuknutím na obrazovku nastavte riadkovanie.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého zarážku chcete odsadiť. Pokyny nájdete v časti Výber textu v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not ticked, more options switch" (Nezapnutie, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu Domov, ak sa na nej ešte nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting menu" (Ponuka Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Special indent menu" (Ponuka špeciálnej zarážky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "First line, switch" (Prvý riadok, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého zarážku chcete odsadiť. Pokyny nájdete v časti Výber textu v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not ticked, more options switch" (Nezapnutie, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu Domov, ak sa na nej ešte nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Paragraph formatting menu" (Ponuka Formátovanie odseku), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Special indent menu" (Ponuka špeciálnej zarážky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Hanging, switch" (Opakovaná, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého zarážku chcete odsadiť. Pokyny nájdete v časti Výber textu v časti Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a zmenu textu vo Worde.

 2. Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve "Not ticked, more options switch" (Nezapnutie, ďalšie možnosti, prepínač), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vybrať kartu Domov, ak sa na nej ešte nachádzate, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve "Home tab" (Karta Domov), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zväčšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Increase indent, button" (Zväčšiť zarážku, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zmenšiť zarážku, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Decrease indent, button" (Zmenšiť zarážku, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Pomocou Word pre web a čítačkou obrazovky dodáte dokumentu úhľadný vzhľad tým, že odseky vyzerajú tak, ako chcete. Testovali sme ju s Moderátorom v prehliadačoch Microsoft Edge a JAWS a NVDA v prehliadači Chrome, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a webovými prehliadačmi, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako nastaviť veľkosť medzery pred a za odsekom, ako aj veľkosť zarážok a riadkov.

Ozdobná ikona Potrebujete pokyny na nastavenie riadkovania alebo zarážok v dokumente Word, ale nepoužívate čítačku obrazovky? Pozrite si témy Zmena riadkovania vo Worde, Úprava zarážoka riadkovania alebo Vytvorenie opakovanej zarážky.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office pre web vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Word pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word pre web.

Obsah tohto článku

Nastavenie medzier medzi odsekmi

Môžete nastaviť hodnotu bodu medzery pred a za odsekom. Menšie bodové hodnoty predstavujú menšie medzery.

 1. V dokumente vyberte odsek, v rámci ktorého chcete formátovať rozstupy tak, že posuniete kurzor na začiatok odseku a stlačíte kombináciu klávesov Shift + Ctrl + kláves so šípkou nadol. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celom dokumente, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte celý jeho obsah.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť medzeru pred odsekom, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Ribbon tab" (Karta na páse s nástrojmi) alebo "Ribbon toolbar" (Panel s nástrojmi na páse s nástrojmi), v závislosti od toho, ktorú čítačku obrazovky používate, a stlačte klávesy P, S, B. Ozzve sa: "Spacing before" (Medzery pred). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa neozve želaná bodová hodnota, alebo zadajte želanú bodovú hodnotu (napríklad 6 alebo 18). Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 sa zameranie vráti do tela textu.

  • Ak chcete nastaviť medzeru za odsekom, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Ribbon tab" (Karta na páse s nástrojmi) alebo "Ribbon toolbar" (Panel s nástrojmi na páse s nástrojmi), v závislosti od toho, ktorú čítačku obrazovky používate, a stlačte klávesy P, S, A. Ozzve sa: "Spacing after" (Medzery za). Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa neozve želaná bodová hodnota, alebo zadajte želanú bodovú hodnotu (napríklad 6 alebo 18). Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 sa zameranie vráti do tela textu.

Nastavenie riadkovania

 1. V dokumente vyberte odsek, ktorého riadkovanie chcete formátovať presunutím kurzora na začiatok odseku a stlačením kombinácie klávesov Shift + Ctrl + šípka nadol. Ak chcete nastaviť riadkovanie v celom dokumente, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte celý jeho obsah.

 2. Ak chcete nastaviť riadkovanie pre vybratý odsek, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Ribbon tab" (Karta na páse s nástrojmi) alebo "Ribbon toolbar" (Panel s nástrojmi na páse s nástrojmi), v závislosti od toho, ktorú čítačku obrazovky používate, a stlačte klávesy H, P, G. Otvorí sa dialógové okno Odsek.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Line spacing" (Riadkovanie) nasledované aktuálnou hodnotou. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte zo zoznamu najčastejšie používaných veľkostí riadkovania. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "OK, button" (OK, tlačidlo), a stlačením klávesu Enter použite vybratú hodnotu.

Nastavenie zarážok odseku

 1. V dokumente vyberte odsek, na ktorý chcete vložiť zarážku, premiestnením kurzora na začiatok odseku a stlačením kombinácie klávesov Shift + Ctrl + šípka nadol. Ak chcete nastaviť zarážky odseku v celom dokumente, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte celý jeho obsah.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť veľkosť ľavej zarážky, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Ribbon tab" (Karta na páse s nástrojmi) alebo "Ribbon toolbar" (Panel s nástrojmi na páse s nástrojmi), v závislosti od toho, ktorú čítačku obrazovky používate, a stlačte klávesy P, I, L. Ozzve sa: "Indent Left" (Zarážka vľavo). Ak chcete nastaviť hodnotu, použite klávesy so šípkami nahor a nadol alebo zadajte hodnotu (napríklad 0,25 alebo 0,5). Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 sa zameranie vráti do tela textu.

  • Ak chcete nastaviť veľkosť správnej zarážky, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Ribbon tab" (Karta na páse s nástrojmi) alebo "Ribbon toolbar" (Panel s nástrojmi na páse s nástrojmi), v závislosti od toho, ktorú čítačku obrazovky používate, a stlačte klávesy P, I, R. Ozzve sa: "Indent Right" (Zarážka vpravo). Ak chcete nastaviť hodnotu, použite klávesy so šípkami nahor a nadol alebo zadajte hodnotu (napríklad 0,25 alebo 0,5). Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 sa zameranie vráti do tela textu.

Nastavenie zarážky prvého riadka

Pri použití zarážky prvého riadka je prvý riadok odseku odsadený viac ako ostatné riadky daného odseku.

Ak chcete pridať zarážku prvého riadka do odseku, presuňte zameranie na začiatok prvého riadka odseku a stlačte kláves Tab.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu vo Worde

Čo je nové v Microsoft 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×