Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Opravenie chyby #HODNOTA! (chyba)

Chyba #HODNOTA je spôsob, akým Excel oznamuje, že sa vyskytol problém so zápisom vzorca, alebo že sa vyskytol problém s bunkami, na ktoré odkazujete. Chyba má veľmi všeobecný charakter a hľadanie jej presnej príčiny môže byť náročné. Informácie na tejto stránke opisujú bežné problémy a riešenia chyby. V snahe opraviť konkrétnu chybu možno budete musieť vyskúšať viacero riešení.

Spojte sa s odborníkom. Učte sa od živých inštruktorov.

Oprava chyby konkrétnej funkcie

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii AVERAGE alebo SUM

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii CONCATENATE

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii COUNTIF/COUNTIFS

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii DATEVALUE

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii DAYS

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii IF

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii INDEX a MATCH

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii AVERAGE alebo SUM

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii SUMIF/SUMIFS

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii SUMPRODUCT

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii TIMEVALUE

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii TRANSPOSE

Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie chyby #HODNOTA! vo funkcii VLOOKUP

Nenachádza sa požadovaná funkcia v tomto zozname? Skúste ostatné riešenia, ktoré sú uvedené nižšie.

Problémy s odčítaním

Ak nemáte skúsenosti s Excelom, možno ste vzorec pre odčítanie napísali nesprávne. Môžete postupovať dvomi spôsobmi:

Odčítajte odkaz na bunku od iného odkazu na bunku

Bunka D2 s hodnotou 2 000 EUR, bunka E2 s hodnotou 1 500 EUR, bunka F2 so vzorcom: =D2-E2 a výsledkom 500 EUR

Zadajte dve hodnoty v dvoch samostatných bunkách. V tretej bunke odčítajte jeden odkaz na bunku od druhého odkazu na bunku. V tomto príklade bunka D2 obsahuje plánovanú sumu a bunka E2 obsahuje skutočnú sumu. Bunka F2 obsahuje vzorec =D2-E2.

Alebo použite funkciou SUM s kladnými a zápornými číslami

Bunka D6 s hodnotou2 000 EUR, bunka E6 s hodnotou1 500 EUR, bunka F6 so vzorcom: =SUM(D6;E6) a výsledkom 500 EUR

Do jednej bunky zadajte kladnú hodnotu, do druhej bunky zadajte zápornú hodnotu. V tretej bunke použite funkciu SUM, čím spočítate tieto dve bunky. V tomto príklade bunka D6 obsahuje plánovanú sumu a bunka E6 obsahuje skutočnú sumu vyjadrenú záporným číslom. Bunka F6 obsahuje vzorec =SUM(D6,E6).

Ak používate Windows, môže sa chyba #HODNOTA! zobraziť aj vtedy, keď používate najzákladnejší vzorec pre odčítanie. Problém môžete vyriešiť týmto spôsobom:

 1. Najskôr urobte rýchly test. V novom zošite zadajte v bunke A1 hodnotu 2. V bunke B1 zadajte hodnotu 4. Potom v bunke C1 zadajte tento vzorec =B1-A1. Ak sa zobrazí chyba #HODNOTA!, prejdite na ďalší krok. Ak sa chyba nezobrazí, skúste iné riešenia na tejto stránke.

 2. Vo Windowse otvorte ovládací panel Oblasť.

  • Windows 10: Kliknite na tlačidlo Štart, napíšte slovo Oblasť a potom kliknite na ovládací panel Oblasť.

  • Windows 8: Na domovskej obrazovke napíšte slovo Oblasť, kliknite na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Oblasť.

  • Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart, napíšte slovo Oblasť a potom kliknite na položku Oblasť a jazyk.

 3. Na karte Formáty kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

 4. Vyhľadajte položku Oddeľovač zoznamu. Ak je v časti Oddeľovač zoznamu nastavené znamienko mínus, zmeňte ho na niečo iné. Bežným oddeľovačom zoznamu je napríklad čiarka. Bežne sa používa aj bodkočiarka. Vo vašej konkrétnej oblasti však môže byť vhodnejší iný oddeľovač zoznamu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Otvorte zošit. Ak bunka obsahuje chybu #HODNOTA!, dvakrát na ňu kliknite a upravte ju.

 7. Ak bunka obsahuje čiarky ma miestach, kde by sa malo použiť znamienko mínus pre odčítanie, zmeňte čiarky na znamienka mínus.

 8. Stlačte kláves ENTER.

 9. Zopakujte tento postup v ďalších bunkách, v ktorých sa zobrazuje chyba.

Odčítajte odkaz na bunku od iného odkazu na bunku

Bunka D10 s hodnotou 1.1.2016, bunka E10 s hodnotou 24.4.2016, bunka F10 so vzorcom: =E10-D10 a výsledkom 114

Zadajte dva dátumy v dvoch samostatných bunkách. V tretej bunke odčítajte jeden odkaz na bunku od druhého odkazu na bunku. V tomto príklade bunka D10 obsahuje dátum začatia a bunka E10 obsahuje dátum ukončenia. Bunka F10 obsahuje vzorec =E10-D10.

Alebo použite funkciu DATEDIF

Bunka D15 s hodnotou 1.1.2016, bunka E15 s hodnotou 24.4.2016, bunka F15 so vzorcom: =DATEDIF(D15;E15;"d") a výsledkom 114

Zadajte dva dátumy v dvoch samostatných bunkách. V tretej bunke použite funkciu DATEDIF, pomocou ktorej zistíte rozdiel medzi dátumami. Ďalšie informácie o funkcii DATEDIF nájdete v téme Výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami.

Zväčšite šírku stĺpca s dátumom. Ak je dátum zarovnaný vpravo, zadaná hodnota je dátum. Ak je však dátum zarovnaný vľavo, zadaná hodnota v skutočnosti nie je dátum. Je to text. Excel nerozpozná text ako dátum. Tento článok obsahuje niekoľko riešení, ktoré vám môžu pomôcť s týmto problémom.

Skontrolujte úvodné medzery

 1. Kliknite dvakrát na dátum, ktorý sa používa vo vzorci na odčítanie.

 2. Umiestnite kurzor na začiatok a skontrolujte, či môžete vybrať jednu alebo viac medzier. Vybratá medzera na začiatku bunky vyzerá takto: Bunka s vybratou medzerou pred hodnotou 1.1.2016

  Ak problém v bunke spôsobuje tento prípad, prejdite na ďalší krok. Ak sa v bunke nenachádzajú žiadne medzery, prejdite na ďalšiu časť s informáciami o kontrole nastavenia dátumu počítača.

 3. Kliknutím na hlavičku stĺpca vyberte stĺpec s dátumom.

 4. Kliknite na položky Údaje > Text na stĺpce.

 5. Dvakrát kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V kroku 3 z 3 v sprievodcovi kliknite v časti Formát údajov v stĺpcoch na položku Dátum.

 7. Zvoľte formát dátumu a potom kliknite na položku Dokončiť.

 8. Zopakujte tento postup aj v ostatných stĺpcoch a presvedčte sa, že sa pred dátumami nenachádzajú úvodné medzery.

Skontrolujte nastavenia dátumu počítača

Excel používa spôsob vyjadrovania dátumu, ktorý používa počítač. Ak dátum v bunke nie je zadaný s použitím rovnakého systému vyjadrovania dátumu, Excel tento dátum nerozpozná ako platný dátum.

Povedzme, že počítač zobrazuje dátumy napríklad vo formáte mm/dd/rrrr. Ak by ste v bunke zadali dátum v tomto formáte, Excel by tento údaj rozpoznal ako dátum, ktorý by ste mohli použiť vo vzorci pre odčítanie. Ak by ste však zadali dátum vo formáte dd/mm/rr, Excel by tento údaj nerozpoznal ako dátum. Namiesto toho ho bude považovať za text.

Existujú dve riešenia tohto problému: Môžete zmeniť spôsob, akým počítač vyjadruje dátum, podľa spôsobu vyjadrenia dátumu, ktorý chcete použiť v Exceli. Alebo môžete v Exceli vytvoriť nový stĺpec a pomocou funkcie DATE vytvoriť skutočný dátum podľa dátumu, ktorý je uložený ako text. Postupujte nasledujúcim spôsobom za predpokladu, že počítač na vyjadrenie dátumu používa formát mm/dd/rrrr a text dátumu v bunke A1 je 31/12/2017:

 1. Vytvorte vzorec v tomto tvare: =DATE(RIGHT(A1,4),MID(A1,4,2),LEFT(A1,2))

 2. Výsledný údaj by mal byť 12/31/2017.

 3. Ak chcete, aby sa dátum zobrazoval vo formáte dd/mm/rr, stlačte kombináciu klávesov CTRL + 1 (alebo Obrázok ikony tlačidla Command na počítači Mac + 1 v Macu).

 4. Vyberte iné miestne nastavenia, v ktorých sa používa formát dd/mm/rr, napríklad angličtina (Spojené kráľovstvo). Po dokončení nastavenia formátu by sa mal dátum zobrazovať vo formáte 31/12/2017 a mal by to byť platný dátum, nie dátum v textovej podobe.

Poznámka: Vyššie uvedený vzorec je zapísaný s použitím funkcií DATE, RIGHT, MID a LEFT. Majte na pamäti, že tento vzorec je napísaný za predpokladu, že dátum s textovým formátom obsahuje dva znaky pre dni, dva znaky pre mesiace a štyri znaky pre rok. Možno budete musieť prispôsobiť vzorec tak, aby vyhovoval vášmu dátumu.

Problémy s medzerami a textom

Chyba #HODNOTA! sa často vyskytuje, pretože vzorec odkazuje na iné bunky, ktoré obsahujú medzery alebo dokonca skryté medzery, čo situáciu ešte viac komplikuje. Pre tieto medzery sa môže zdať, že bunka je prázdna, aj keď v skutočnosti prázdna nie je.

1. Výber buniek, na ktoré vzorec odkazuje

Vybratý stĺpec

Vyhľadajte bunky, na ktoré vzorec odkazuje, a vyberte ich. V mnohých prípadoch je odstránenie medzier v celom stĺpci dobré riešenie, pretože naraz môžete nahradiť viac ako jednu medzeru. V tomto príklade kliknutím na stĺpec E vyberiete celý stĺpec.

2. Hľadanie a nahradenie

Karta Domov > Nájsť a vybrať > Nahradiť

Na karte Domov kliknite na položky Nájsť a vybrať > Nahradiť.

3. Nahradenie medzier za „nič“

Pole Hľadať s medzerou, príkaz Nahradiť bez zadaného výrazu

V poli Hľadať zadajte jednu medzeru. Potom v poli Nahradiť čím odstráňte všetko, čo by sa v ňom mohlo nachádzať.

4. Použitie možností Nahradiť alebo Nahradiť všetko

Tlačidlo Nahradiť všetko

Ak ste si istí, že by ste mali odstrániť všetky medzery v stĺpci, kliknite na položku Nahradiť všetko. Ak si želáte postupovať po jednotlivých medzerách a chcete každú medzeru nahradiť za „nič“, môžete kliknúť najprv na položku Hľadať ďalej a potom, keď ste si istí, že medzera nie je potrebná, kliknite na položku Nahradiť. Keď skončíte, chyba #HODNOTA! by mala byť opravená. Ak nie, pokračujte ďalším krokom.

5. Zapnutie filtra

Domov > Zoradiť a filtrovať > Filter

V bunkách sa občas môžu nachádzať skryté znaky iné ako medzera, pre ktoré sa môže zdať, že bunka je prázdna, hoci v skutočnosti prázdna nie je. Takúto situáciu môžu v bunke spôsobiť aj apostrofy. Ak chcete odstrániť tieto znaky v stĺpci, prejdite na položky Domov > Zoradiť a filtrovať > Filtrovať a zapnite filter.

6. Nastavenie filtra

Ponuka Filter so zrušeným výberom políčka Vybrať všetko, začiarknuté políčko (Prázdne polia)

Kliknite na šípku filtra Šípka na filtrovanie a potom zrušte začiarknutie položky Vybrať všetko. Potom začiarknite políčko Prázdne.

7. Výber ľubovoľných nepomenovaných začiarkavacích políčok

Začiarknuté políčko bez názvu

Vyberte ľubovoľné začiarkavacie políčka, vedľa ktorých sa nenachádza žiadna položka, ako je toto.

8. Výber a odstránenie prázdnych buniek

Vybraté filtrované prázdne bunky

Keď Excel vracia prázdne bunky, vyberte ich. Potom stlačte kláves Delete. Týmto spôsobom vymažete všetky skryté znaky v bunkách.

9. Zrušenie filtra

Ponuka Filter, Vymazať filter od ...

Kliknite na šípku filtra Šípka na filtrovanie a potom kliknite na položku Odstrániť filter z... tak, aby sa zobrazovali všetky bunky.

10. Výsledok

Odstránená chyba #HODNOTA!, ktorú nahradil výsledok vzorca. Zelený trojuholník v bunke E4

Ak príčinou chyby #HODNOTA! boli medzery, teraz by sa už mal namiesto chyby zobrazovať výsledok vzorca, ako je znázornené na našom príklade. Ak nie, zopakujte tento postup v iných bunkách, na ktoré vzorec odkazuje. Alebo skúste iné riešenia na tejto stránke.

Poznámka: Všimnite si, že v tomto príklade sa v bunke E4 nachádza zelený trojuholník a číslo je zarovnané doľava. To znamená, že číslo je uložené ako text, čo môže neskôr spôsobiť ďalšie problémy. Ak sa vyskytne tento problém, odporúčame vám konverziu čísiel uložených ako text na čísla.

Text alebo špeciálne znaky v bunke môžu vyvolať chybu #HODNOTA!. Občas sa problematické bunky hľadajú ťažko. Riešenie: Použite funkciu ISTEXT na kontrolu buniek. Upozorňujeme, že funkcia ISTEXT nedokáže vyriešiť chybu. Dokáže len vyhľadať bunky, ktoré ju môžu spôsobovať.

Príklad s chybou #HODNOTA!

Bunka H4 so vzorcom =E2+E3+E4+E5 a výsledkom #HODNOTA!

Toto je príklad vzorca, ktorý obsahuje chybu #HODNOTA!. Pravdepodobne ju spôsobuje bunka E2. Nachádza sa v nej špeciálny znak, ktorý sa zobrazuje ako malý rámček za číslicami 00. Môžete použiť aj funkciu ISTEXT v samostatnom stĺpci na kontrolu textu, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Rovnaký príklad s funkciou ISTEXT

Bunka F2 so vzorcom =ISTEXT(E2) a výsledkom TRUE

V tomto prípade bola do stĺpca F pridaná funkcia ISTEXT. Okrem bunky s hodnotou TRUE sú všetky ostatné bunky v poriadku. Bunka E2 teda obsahuje text. Ak chcete vyriešiť tento problém, môžete odstrániť obsah bunky a znovu zadať hodnotu 1865,00. Alebo môžete použiť funkciu CLEAN, pomocou ktorej odstránite znaky, prípadne použite funkciu REPLACE, pomocou ktorej nahradíte špeciálne znaky inými hodnotami.

Keď použijete funkciu CLEAN alebo REPLACE, bude potrebné, aby ste skopírovali výsledok a použili položky Domov > Prilepiť > Prilepiť špeciálne > Hodnoty. Okrem toho možno budete musieť konvertovať čísla uložené ako text na čísla.

Vzorce obsahujúce matematické operátory, ako napríklad + a *, nemusia vedieť urobiť výpočty v bunkách, ktoré obsahujú text alebo medzeru. V takom prípade skúste použiť funkciu. Funkcie si často nevšímajú textové hodnoty, pričom všetko vypočítavajú ako číslo a eliminujú tak chybu #HODNOTA!. Napríklad namiesto vzorca =A2+B2+C2 zadajte funkciu =SUM(A2:C2). Alebo namiesto vzorca =A2*B2 zadajte funkciu =PRODUCT(A2,B2).

Iné riešenia, ktoré môžete vyskúšať

Vyberte chybu

Bunka H4 so vzorcom =E2+E3+E4+E5 a výsledkom #HODNOTA!

Najprv vyberte bunku obsahujúcu chybu #HODNOTA!.

Kliknite na položky Vzorce > Vyhodnotiť vzorec

Dialógové okno Vyhodnotenie vzorca so vzorcom " "+E3+E4+E5

Kliknite na položky Vzorce > Vyhodnotiť vzorec > Vyhodnotiť. Excel následne podrobne skontroluje jednotlivé časti vzorca. V tomto prípade sa vzorec =E2+E3+E4+E5 preruší z dôvodu výskytu skrytej medzery v bunke E2. Pri pohľade na bunku E2 medzeru neuvidíte. V tomto okne ju však nájdete. Zobrazuje sa ako " ".

Niekedy budete musieť chybu #HODNOTA! nahradiť niečím iným, napríklad vlastným textom, nulou alebo prázdnou bunkou. V tomto prípade môžete do vzorca pridať funkciu IFERROR. Funkcia IFERROR skontroluje, či existuje chyba, a ak áno, nahradí ju inou hodnotou podľa vášho výberu. Ak chyba neexistuje, vypočíta sa pôvodný vzorec. Funkcia IFERROR funguje iba v Exceli 2007 a novšom. V starších verziách môžete použiť funkciu IF(ISERROR()).

Upozornenie: Funkcia IFERROR skryje všetky chyby, nielen chybu #HODNOTA!. Neodporúča sa skrývať chyby, pretože chyba je často znakom toho, že je potrebné čosi opraviť, nie skryť. Ak si nie ste úplne istí, či vzorec funguje podľa vašich predstáv, neodporúčame vám túto funkciu.

Bunka s chybou #HODNOTA!

Bunka H4 so vzorcom =E2+E3+E4+E5 a výsledkom #HODNOTA!

Toto je príklad vzorca, ktorý obsahuje chybu #HODNOTA! z dôvodu výskytu skrytej medzery v bunke E2.

Chyba, ktorú skryla funkcia IFERROR

Bunka H4 so vzorcom =IFERROR(E2+E3+E4+E5;"--")

A v tomto prípade je do rovnakého vzorca pridaná funkcia IFERROR. Vzorec sa dá čítať nasledujúcim spôsobom: „Vypočítať vzorec, ale nahradiť výsledok dvomi pomlčkami, ak sa vyskytne akákoľvek chyba.“ Poznámka: namiesto dvoch pomlčiek môžete použiť znaky "", aby sa nezobrazilo nič. Prípadne ich môžete nahradiť vlastným textom, ako napríklad: „Súhrnná chyba“.

Vidíte ale, že funkcia IFERROR chybu nevyrieši, iba ju skryje. Preto sa uistite, že je chybu lepšie skryť ako opraviť.

Môže sa vyskytnúť situácia, že vaše údajové pripojenie nebude k dispozícii. Na vyriešenie tohto problému obnovte pripojenie údajov, alebo zvážte ich import (ak sa dá vykonať). Ak nemáte prístup k pripojeniu, požiadajte autora zošita, aby pre vás vytvoril nový súbor. V novom súbore sa za ideálnych podmienok budú nachádzať len hodnoty a žiadne pripojenia. Tento proces sa dá vykonať skopírovaním všetkých buniek a prilepením len hodnôt. Ak chcú autori prilepiť len hodnoty, môžu kliknúť na položky Domov > Prilepiť > Prilepiť špeciálne > Hodnoty. Týmto sa eliminujú všetky vzorce a pripojenia, a preto sa tiež odstránia aj všetky chyby #HODNOTA!.

Ak si nie ste si istí, ako pokračovať ďalej, skúste nájsť podobné otázky vo fóre komunity používateľov Excelu alebo uverejnite vlastnú otázku.

Prepojenie na fórum komunity používateľov Excelu

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×