Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Použite excelovú funkciu DATE, keď potrebujete skombinovať tri samostatné hodnoty a vytvoriť z nich dátum.

Funkcia DATE vráti poradové číslo, ktoré predstavuje konkrétny dátum.

Syntax: DATE(rok;mesiac;deň)

Syntax funkcie DATE obsahuje nasledovné argumenty:

 • Rok    Povinný argument. Hodnota argumentu Year môže obsahovať jednu až štyri číslice. Excel interpretuje argument Year podľa systému dátumov, ktorý váš počítač používa. Microsoft Excel pre Windows používa na základe predvoleného nastavenia dátumový systém 1900, čo znamená, že prvý dátum je 1. januára 1900.

  Tip: Ak chcete predísť nechceným výsledkom, používajte pre argument rok štyri číslice. Hodnota „07“ môže napríklad znamenať rok 1907 alebo 2007. Štyrmi číslicami sa vyhnete nedorozumeniam.

  • Ak je rok medzi 0 (nula) a 1899 (vrátane), Excel pridá túto hodnotu do 1900 na výpočet roka. Napríklad dátum (108; 1; 2) vráti hodnotu 2, 2008 (1900 + 108).

  • Ak je rok medzi 1900 a 9999 (vrátane), Excel použije túto hodnotu ako rok. Napríklad dátum (2008; 1; 2) vráti hodnotu 2. januára 2008.

  • Ak je argument rok menší ako 0 alebo je 10000 alebo väčší, Excel vráti #NUM. .

 • Mesiac    Povinný argument. Je to kladné alebo záporné celé číslo predstavujúce mesiac roka z intervalu od 1 do 12 (január až december).

  • Ak je argument month väčší ako 12 , pripočíta sa tento počet mesiacov k prvému mesiacu v zadanom roku. Napríklad dátum (2008; 14; 2) vráti poradové číslo, ktoré predstavuje 2. februára 2009.

  • Ak je argument month menší ako 1, argument month odpočíta veľkosť daného počtu mesiacov plus 1 od prvého mesiaca v danom roku. Napríklad dátum (2008;-3; 2) vráti poradové číslo, ktoré predstavuje 2007.

 • Deň    Povinný argument. Je to kladné alebo záporné celé číslo predstavujúce deň v mesiaci z intervalu od 1 do 31.

  • Ak je argument deň väčší ako počet dní v zadanom mesiaci, deň pridá tento počet dní k prvému dňu v mesiaci. Napríklad dátum (2008; 1; 35) vráti poradové číslo, ktoré predstavuje 4. februára 2008.

  • Ak je argument deň menší ako 1, deň odpočíta veľkosť, ktorá je počet dní a jedna, od prvého dňa zadaného mesiaca. Napríklad dátum (2008; 1;-15) vráti poradové číslo, ktoré predstavuje 2007.

Poznámka: Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39 447 dní od 1. januára 1900. Ak chcete zobraziť správny dátum, budete musieť zmeniť formát čísla (formát buniek).

Funkcia DATE, príklad 1

Syntax: DATE(rok;mesiac;deň)

Napríklad: vzorec =DATE(C2;A2;B2) skombinuje rok z bunky C2, mesiac z bunky A2 a deň z bunky B2 a vloží ich do jednej bunky ako dátum. Nižšie uvedený príklad uvádza konečný výsledok v bunke D2.

Funkcia DATE, príklad 2

Potrebujete vložiť dátumy bez vzorca? Žiadny problém. Do bunky môžete vložiť aktuálny dátum a èasalebo môžete vložiť dátum, ktorý sa aktualizuje. Údaje môžete automaticky vyplniť aj v bunkách hárka.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunky, ktoré chcete zmeniť. V Macu stlačte kláves Ctrl a kliknite na bunky.

 2. Na karte Domov kliknite na položky Formátovať > Formátovať bunky alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1 (Command + 1 v Macu).

 3. 3. Vyberte požadované miestne nastavenie (polohu) a formát dátumu.

 4. Ďalšie informácie o formátovaní dátumov nájdete v téme Formátovanie dátumu požadovaným spôsobom.

  Formátovanie bunky ako dátumu

Funkciu DATE môžete použiť na vytvorenie dátumu, ktorý je založený na dátume inej bunky. Môžete napríklad použiť funkcie Year, montha Day na vytvorenie výročného dátumu, ktorý je založený na inej bunke. Povedzme, že prvý deň zamestnanca v práci je 10/1/2016; funkciu DATE možno použiť na stanovenie jeho piateho výročného dátumu:

Výpočet dátumu na základe iného dátumu

 1. Funkcia DATE vytvorí dátum.

  =DATE(YEAR(C2)+5;MONTH(C2);DAY(C2))

 2. Funkcia YEAR skontroluje bunku C2 a vyberie z nej hodnotu 2012.

 3. Parameter +5 potom pripočíta 5 rokov a stanoví rok 2017 ako rok výročia v bunke D2.

 4. Funkcia MONTH vyberie hodnotu 3 z bunky C2. Tým sa stanoví hodnota 3 ako mesiac v bunke D2.

 5. Funkcia DAY vyberie hodnotu 14 z bunky C2. Tým sa stanoví hodnota 14 ako deň v bunke D2.

Ak otvoríte súbor pochádzajúci z iného programu, Excel sa pokúsi rozpoznať v údajoch dátumy. Niekedy však dátumy nie sú rozpoznateľné. Dôvodom môže byť, že sa čísla nepodobajú na typický dátum alebo že sú údaje formátované ako text. V takomto prípade môžete použiť funkciu DATE na konverziu informácií na dátumy. Bunka C2 na nasledujúcom obrázku napríklad obsahuje dátum, ktorý je vo formáte: RRRRMMDD. Je tiež formátovaná ako text. Pomocou funkcie DATE v spojení s funkciami LEFT, MID a RIGHT bola konvertovaná na dátum

Konverzia textových reťazcov a čísel na dátumy

 1. Funkcia DATE vytvorí dátum.

  =DATE(LEFT(C2;4);MID(C2;5;2),RIGHT(C2;2))

 2. Funkcia LEFT skontroluje bunku C2 a vezme prvé 4 znaky zľava. Tým sa stanoví hodnota 2014 ako rok konvertovaného dátumu v bunke D2.

 3. Funkcia MID sa vyhľadá v bunke C2. Začína na 5. znak a potom sa napravo vykoná 2 znaky. Týmto sa v bunke D2 uvádza výraz 03 ako mesiac konvertovaného dátumu. Keďže formátovanie D2 je nastavené na hodnotu Dátum, hodnota "0" nie je zahrnutá v konečnom výsledku.

 4. Funkcia RIGHT skontrolujte bunku C2 a vezme prvé 2 znaky, začínajúc úplne vpravo a smerom doľava. Tým sa stanoví hodnota 14 ako deň dátumu v bunke D2.

Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť dátum o určitý počet dní, jednoducho pripočítajte požadovaný počet dní k hodnote alebo odkazu na bunku obsahujúcej dátum alebo ich od nej odpočítajte.

Bunka A5 v nižšie uvedenom príklade obsahuje dátum, ktorý chceme zväčšiť a zmenšiť o 7 dní (hodnota v bunke C5).

Zväčšenie alebo zmenšenie dátumu o určitý počet dní

Pozrite tiež

Pripočítanie alebo odpočítanie dátumov

Vloženie aktuálneho dátumu a času do bunky

Automatické zadávanie údajov do buniek hárka

YEAR (funkcia)

MONTH (funkcia)

DAY (funkcia)

TODAY (funkcia)

DATEVALUE (funkcia)

Funkcie dátumu a času (odkaz)

Zoznam všetkých funkcií Excelu (podľa kategórie)

Všetky funkcie programu Excel (podľa abecedy)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×