Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Pomenovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Windows Moderátor, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Pomocou Excel s klávesnicou a čítačkou obrazovky môžete každej tabuľke v hárku zadávať popisný názov. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Pridanie názvu do tabuľky

Používajte pri tom krátke, popisné názvy, aby ľuďom, ktorým sa údaje nezobrazujú, prezradili, čo sa v tabuľke nachádza.

  1. Umiestnite zameranie na ľubovoľné miesto v tabuľke.

  2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J, T a potom A. V Moderátori sa ozve: "Properties, Table name, Edit box" (Vlastnosti, Názov tabuľky, Textové pole). V NVDA sa ozve: "Table name, Edit" (Názov tabuľky, Upraviť). V JAWS sa ozve "Table design" (Návrh tabuľky) spolu s aktuálnym alebo predvoleným názvom tabuľky a potom "Properties, Table name" (Vlastnosti, názov tabuľky). Zameranie sa presunie na názov tabuľky: textové pole.

  3. Zadajte názov tabuľky. Názov začnite písmenom alebo podčiarkovníkom. Nezadávajte do názvu medzery.

  4. Stlačte kláves Enter. Názov sa pridá a zameranie sa vráti na tabuľku.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie hlavičiek stĺpcov v tabuľke v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×