Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Povolenie služieb určovania polohy 

Ak chcete povoliť lokalizačné služby, musíte najskôr v nastaveniach operačného systému poskytnúť aplikácii Teams povolenia na umiestnenie. 

Na Macu 

Obrázok znázorňujúci okno Zabezpečenie a ochrana osobných údajov s vyvolanou možnosťou Povoliť lokalizačné služby.

Povoľte Mapám zobraziť aktuálnu polohu v Macu. 

Vo Windowse 

Obrázok znázorňujúci obrazovku Ochrana osobných údajov & umiestnenie zabezpečenia.

  1. Nastavte si službu určenia polohy systému Windows a nastavenia ochrany osobných údajov.

  2. Služba určenia polohy Windows 10 je predvolene vypnutá, keď je zariadenie prvýkrát zapnuté. Musíte sa uistiť, že služba určenia polohy Windows 10 je povolená.

Povolenie prístupu k vašej polohe v aplikácii Teams  

  1. Zapnite možnosť Umožniť aplikáciám prístup k vašej polohe.

  2. Zapnite možnosť Umožniť počítačovým aplikáciám prístup k vašej polohe.

Obrázok zobrazujúci obrazovku Služby určenia polohy

Pridanie, úprava alebo obnovenie tiesňového umiestnenia v aplikácii Teams 

Miesto pre tiesňové prípady môžete skontrolovať pod klávesnicou na vytáčanie v časti Hovory alebo v dolnej časti sekcie Hovorov v nastaveniach aplikácie Teams.  

Poznámka: Miesto pre tiesňové prípady môžete upravovať len v prípade hovorov.

Obrázok znázorňujúci klávesnicu teams na vytáčanie s červeným rámčekom Hovory.

Na klávesnici na vytáčanie v Teams pridajte, potvrďte, upravte alebo obnovte miesto pre tiesňové prípady.

Obrázok znázorňujúci obrazovku 4 nastavenia v aplikácii Teams s adresou miesta pre tiesňové prípady vyznačenou červenou farbou v dolnej časti.

Povolenie služieb určovania polohy v mobilnom zariadení

Vaša poloha sa vyžaduje pre tiesňové služby a na uskutočňovanie a prijímanie hovorov cez verejnú telekomunikačnú službu v niektorých oblastiach.

Aplikácia Teams zobrazí výzvu na povolenie zdieľania polohy pri prvom otvorení aplikácie v mobilnom zariadení. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zdieľanie polohy po nainštalovaní aplikácie Teams, prejdite v zariadení do nastavení aplikácie Teams a povoľte prístup k polohe.

Poznámka: Bez lokalizačných služieb nebudete môcť potvrdiť tiesňové umiestnenie v aplikácii Teams. Všetky miesta pre tiesňové prípady, ktoré ste potvrdili, sa uložia a pri návrate ich nie je potrebné znova potvrdiť. Keď prejdete na nové fyzické umiestnenie, umiestnenie pre tiesňové prípady v Teams sa zmení tak, aby odrážalo to, čo lokalizačné služby zistia. 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×