Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete zjednodušiť spravovanie a analýzu skupiny súvisiacich údajov, môžete zmeniť rozsah buniek na excelovú tabuľku (predtým označovanú ako zoznam programu Excel).

Príklad údajov naformátovaných ako excelová tabuľka

Poznámka: Excelové tabuľky by ste si nemali mýliť s tabuľkami údajov, ktoré sú súčasťou príkazov analýzy hypotéz. Ďalšie informácie o tabuľkách údajov nájdete v téme Výpočet viacerých výsledkov pomocou tabuľky údajov.

Informácie o prvkoch excelovej tabuľky

Tabuľka môže zahŕňať nasledovné prvky:

 • Riadok hlavičky    Riadok hlavičky sa v tabuľke nachádza predvolene. Každý stĺpec tabuľky umožňuje filtrovanie prostredníctvom riadka hlavičky, takže údaje v tabuľke môžete rýchlo filtrovať alebo zoradiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Filtrovanie údajov alebo zoradenie údajov.

  Zoradenie alebo použitie filtra v tabuľke

  Riadok hlavičky v tabuľke môžete vypnúť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie hlavičiek excelovej tabuľky.

 • Pruhované riadky    Alternatívne podfarbenie alebo pruhovanie v riadkoch pomáha lepšie rozlíšiť údaje.

  Excelová tabuľka s údajmi hlavičky bez vybratej možnosti Tabuľka obsahuje hlavičky, Excel preto pridal predvolené názvy hlavičiek, ako napríklad Stĺpec1 či Stĺpec2.

 • Vypočítané stĺpce    Zadaním vzorca do jednej bunky stĺpca v tabuľke možno vytvoriť vypočítaný stĺpec, v ktorom sa príslušný vzorec okamžite použije na ostatné bunky v stĺpci tabuľky. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie vypočítaných stĺpcov v excelovej tabuľke.

  Pridanie vzorca, ktorý sa automaticky doplní a vytvorí vypočítaný stĺpec, do bunky v tabuľke

 • Riadok súčtu    Po pridaní riadka súčtu do tabuľky vám Excel poskytne rozbaľovací zoznam Automatický súčet na výber z funkcií ako SUM, AVERAGE atď. Keď vyberiete niektorú z týchto možností, tabuľka ich automaticky skonvertuje na funkciu SUBTOTAL, ktorá bude predvolene ignorovať riadky, ktoré boli skryté s filtrom. Ak chcete do výpočtov zahrnúť skryté riadky, môžete zmeniť argumenty funkcie SUBTOTAL .

  Ďalšie informácie nájdete aj v téme Súčet údajov v excelovej tabuľke.

  Príklad výberu vzorca do riadka súčtu z rozbaľovacieho zoznamu vzorcov pre riadok súčtu

 • Rukoväť na zmenu veľkosti    Pomocou rukoväte na zmenu veľkosti, ktorá sa nachádza v pravom dolnom rohu tabuľky, možno tabuľku potiahnuť na požadovanú veľkosť.

  Presunutím rukoväte na zmenu veľkosti zmeňte veľkosť tabuľky

  Ďalšie spôsoby zmeny veľkosti tabuľky nájdete v téme Zmena veľkosti tabuľky pridaním riadkov a stĺpcov.

Vytvorenie tabuľky

V tabuľkovom hárku môžete vytvoriť ľubovoľný počet tabuliek.

Ak chcete rýchlo vytvoriť tabuľku v Exceli, postupujte takto:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah v údajoch.

 2. Vyberte položky Domov > Formátovať ako tabuľku.

 3. Vyberte štýl tabuľky.

 4. Ak chcete, aby prvý riadok rozsahu bol riadkom hlavičky, v dialógovom okne Formátovať ako tabuľku začiarknite políčko vedľa položky Tabuľka ako hlavičky a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite si aj video o vytváraní tabuľky v Exceli.

Efektívna práca s údajmi tabuľky

Excel obsahuje niektoré funkcie, ktoré vám umožňujú efektívne pracovať s údajmi tabuľky:

 • Používanie štruktúrovaných odkazov    Namiesto používania odkazov na bunky, napríklad A1 a R1C1, môžete použiť štruktúrované odkazy, ktoré odkazujú na názvy tabuliek vo vzorci. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie štruktúrovaných odkazov v excelových tabuľkách.

 • Zabezpečenie integrity údajov     V Exceli môžete použiť vstavanú funkciu overovania údajov. Môžete napríklad povoliť len zadávanie čísel alebo dátumov do stĺpca tabuľky. Ďalšie informácie o zabezpečení integrity údajov nájdete v téme Použitie overovania údajov v bunkách.

Exportovanie excelovej tabuľky na lokalitu SharePoint

Ak máte prístup na vytváranie lokality SharePoint, môžete ju použiť na exportovanie excelovej tabuľky do zoznamu SharePointu. Týmto spôsobom môžu ostatní používatelia zobrazovať, upravovať a aktualizovať údaje tabuľky v zozname SharePointu. Môžete vytvoriť jednosmerné pripojenie k zoznamu SharePointu, aby ste mohli obnoviť údaje tabuľky v hárku tak, aby obsahovali zmeny vykonané v údajoch v zozname SharePointu. Ďalšie informácie nájdete v téme Export excelovej tabuľky do SharePointu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Formátovanie excelovej tabuľky

Problémy kompatibilitou tabuľky programu Excel

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×