Príbuzné témy
×
Zdieľanie a spolutvorba
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Zdieľanie a spolutvorba

Pridanie, zmena, skrytie alebo odstránenie komentárov v prezentácii

Komentáre je vhodné použiť vtedy, keď vytvoríte prezentáciu a chcete, aby ju ľudia revidovali a poskytli k nej pripomienky, alebo keď vás kolegovia požiadajú o poskytnutie pripomienok k prezentácii. Komentár je poznámka, ktorú môžete priložiť k písmenu alebo slovu na snímke, prípadne k celej snímke.

Váš prehliadač nepodporuje video.

Pridanie komentára

 1. Vyberte položky Revízia > Nový komentár. Prípadne ak je otvorená tabla Komentáre vyberte položku Nový.

 2. Na table Komentáre napíšte do poľa svoju správu a stlačte kláves Enter.

  Pridať komentár

Zobrazenie komentárov a odpovedanie na ne

 1. Na snímke vyberte ikonu komentára Ikona Komentáre.

  Otvorí sa tabla Komentáre a zobrazia sa komentáre k danej snímke.

 2. Ak chcete odpovedať na komentár, vyberte položku Odpovedať.

 3. Ak chcete prechádzať medzi komentármi a snímkami, vyberte tlačidlo Nasledujúci alebo Predchádzajúci.

Odstránenie komentára

 • Na table Komentáre vyberte komentár, ktorý chcete odstrániť, a vyberte položku X.

 • Na snímke kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu komentára Ikona Komentáre a vyberte položku Odstrániť komentár.

Tlač komentárov

Na vytlačené snímky môžete zadať komentáre.

 1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Nastavenia vyberte druhé rozbaľovacie pole. Uistite sa, že v dolnej časti zobrazenej kontextovej ponuky je vybratá možnosť Tlačiť komentáre (alebo Tlačiť komentáre a značky písaného rukou).

Komentáre sú upraviteľné

Nezabúdajte, že ostatní používatelia budú môcť komentáre upravovať. Komentáre v dokumente Office sa uložia v súbore, takže ktokoľvek, kto má prístup k vášmu súboru, môže váš komentár upraviť.

Revízia

1 Karta Posúdiť

2 Príkazy na karte Posúdiť

3 Miniatúra komentára

4 Komentár

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať komentár, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať komentár, ktorý sa vzťahuje na text alebo objekt na snímke, vyberte text alebo objekt.

  • Ak chcete pridať všeobecný komentár k snímke, kliknite na ľubovoľné miesto na snímke.

 2. Na karte Posúdiť v skupine Komentáre kliknite na položku Nový komentár.

 3. Zadajte komentár a potom kliknite mimo poľa komentára.

  Tip: K textu, objektu alebo snímke v prezentácii môžete pridať viaceré komentáre.

Recenzenti prezentácie môžu upravovať komentáre pridané inými recenzentmi. Pri tejto úprave sa zmení farba miniatúry komentára a iniciály sa zmenia na iniciály aktuálneho recenzenta.

 1. Kliknite na miniatúru komentára (vo vyššie uvedenom obrázku je označená číslom 3).

  Poznámky: 

  • Miniatúra komentára zvyčajne obsahuje iniciály osoby, ktorá komentár pôvodne pridala.

  • Ak je miniatúra komentára skrytá, prejdite na kartu Posúdiť a potom v skupine Komentáre kliknite na položku Zobraziť revíziu.

 2. Na karte Posúdiť v skupine Komentáre kliknite na položku Upraviť komentár.

 3. Zadajte komentár a potom kliknite mimo poľa komentára.

Recenzenti prezentácie môžu odstraňovať komentáre pridané inými recenzentmi. Pri odstránení sa zmení farba miniatúry komentára a iniciály sa zmenia na iniciály aktuálneho recenzenta.

 1. Kliknite na komentár, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na karte Posúdiť v skupine Komentáre kliknite na položku Odstrániť.

Ak chcete odstrániť zo snímky alebo prezentácie všetky komentáre, môžete ich odstrániť všetky naraz. Na karte Posúdiť kliknite na šípku pod tlačidlom Odstrániť a potom vyberte požadovanú akciu:

 • Odstránenie všetkých značiek na aktuálnej snímke Odstránia sa komentáre od otvorenej snímky.

 • Odstrániť všetky značky v tejto prezentácii Odstránia sa všetky poznámky z celej prezentácie.

 • Komentáre v prezentácii skryjete kliknutím na položku Zobraziť značku na karte Komentáre. Komentáre odkryjete opätovným kliknutím na položku Zobraziť značku.

 • Ak sa chcete presúvať medzi komentármi, prejdite na kartu Revízia a potom v skupine Komentáre kliknite na položku Predchádzajúci alebo Nasledujúci.

Na vytlačené snímky môžete zadať komentáre.

 1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Nastavenia vyberte druhé rozbaľovacie pole. Uistite sa, že v dolnej časti zobrazenej kontextovej ponuky je vybratá možnosť Tlačiť komentáre a značky písaného rukou.

Komentáre sú upraviteľné

Nezabúdajte, že ostatní používatelia budú môcť komentáre upravovať. Komentáre v dokumente Office sa uložia v súbore, takže ktokoľvek, kto má prístup k vášmu súboru, môže váš komentár upraviť.

Pridanie komentára

 1. V normálnom zobrazení kliknite na navigačnej table na snímku, do ktorej chcete pridať komentár.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Pridanie komentára k textu alebo objektu na snímke

  Kliknite na text alebo objekt.

  Pridanie komentára k snímke

  Kliknite na ľubovoľné miesto na snímke.

 3. Na karte Revízia kliknite na položku Nový komentár.

  Karta Revízia

 4. Zadajte komentár a potom kliknite mimo poľa komentára.

  Ak chcete zobraziť komentár, kliknite na miniatúru komentára na snímke.

Označenie osoby v komentári

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

Keď pri komentovaní dokumentu alebo prezentácie použijete niečie meno so znakom @, zmienená osoba dostane e-mail s prepojením na váš komentár. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Označenie osoby pomocou @zmienky v komentároch.

Táto funkcia vyžaduje PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac verzie 16.24.

Úprava komentárov

 1. V normálnom zobrazení kliknite na navigačnej table na snímku, do ktorej chcete pridať komentár.

 2. Kliknite na snímke na miniatúru komentára, ktorý chcete upraviť.

 3. Na table Komentáre kliknite na komentár, ktorý chcete upraviť, a potom naň kliknite znova a zmeňte ho, alebo kliknite na položku Odpovedať, ak chcete na komentár odpovedať.

  Tip:   Výberom miniatúry komentára na snímke zobrazíte príslušný komentár na table Komentáre.

Premiestnenie komentára

 1. V normálnom zobrazení kliknite na navigačnej table na snímku, do ktorej chcete pridať komentár.

 2. Vyberte a presuňte miniatúru komentára na iné miesto na tej istej snímke.

Odstránenie komentára

 1. V normálnom zobrazení kliknite na navigačnej table na snímku, do ktorej chcete pridať komentár.

 2. Kliknite na miniatúru komentára, ktorý chcete odstrániť.

 3. Na karte Revízia kliknite na položku Odstrániť a potom znova kliknite na položku Odstrániť alebo vyberte možnosť na odstránenie všetkých komentárov na snímke alebo v prezentácii.

  Výber položky Odstrániť

  Tip:   Komentár môžete odstrániť aj tak, že podržíte stlačený kláves Ctrl, kliknete na komentár a potom kliknete na položku Odstrániť.

Zobrazenie alebo skrytie komentárov

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. Na karte Revízia kliknite na položku Zobraziť komentáre.

  Vyberte položku Zobraziť komentáre.

Tlač komentárov

PowerPoint pre macOS nepodporuje tlač komentárov. Ak chcete požiadať o túto funkciu, odošlite nám pripomienky. Pomôže nám to stanoviť priority pre nové funkcie v budúcich aktualizáciách. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako môžem poskytnúť pripomienky k balíku Microsoft Office?.

Komentáre sú upraviteľné

Nezabúdajte, že ostatní používatelia budú môcť komentáre upravovať. Komentáre v dokumente Office sa uložia v súbore, takže ktokoľvek, kto má prístup k vášmu súboru, môže váš komentár upraviť.

Keď otvoríte súbor, ktorý už obsahuje komentáre, na pravej strane okna sa otvorí tabla Komentáre. 

Konverzácia na table Komentáre

Indikátory komentárov 

Malé indikátory komentárov s číslami na table s miniatúrami snímok na ľavej strane označujú, ktoré snímky obsahujú komentáre. 

Symboly s číslami označujú prítomnosť poznámok na snímkach

Otvorenie tably Komentáre

Na karte Revízia kliknite na položky Zobraziť komentáre > Tabla Komentáre.

Zobrazenie komentárov

Pridávanie komentárov do prezentácie

 1. Kliknite na položku na snímke, ku ktorej chcete pridať komentár.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Komentár.

  Klávesové skratky vo Windowse: Ctrl+Alt+M

  Klávesová skratka v systéme macOS: Obrázok ikony tlačidla Command na počítači Mac+ Shift+M

 3. Zadajte svoje komentáre a stlačte Enter.

  • Ak chcete na komentár napísať odpoveď, kliknite do poľa Odpovedať a zadajte svoju správu.

  • Vedľa položky, ktorú ste okomentovali, sa na snímke zobrazí bublina s komentárom Niekto pridal komentár.

Označenie osoby v komentári

Keď pri komentovaní dokumentu alebo prezentácie použijete niečie meno so znakom @, zmienená osoba dostane e-mail s prepojením na váš komentár. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Označenie osoby pomocou @zmienky v komentároch.

Táto funkcia je k dispozícii, keď na prihlásenie na lokalitu Office.com použijete Microsoft 365 pracovné alebo školské konto a pracujete v prezentácii uloženej v knižnici SharePointu alebo OneDrive pre prácu alebo školu.

Komentáre sú upraviteľné

Nezabúdajte, že ostatní používatelia budú môcť komentáre upravovať. Komentáre v dokumente Office sa uložia v súbore, takže ktokoľvek, kto má prístup k vášmu súboru, môže váš komentár upraviť.

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Označenie osoby v komentári

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

Keď pri komentovaní dokumentu alebo prezentácie použijete niečie meno so znakom @, zmienená osoba dostane e-mail s prepojením na váš komentár. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Označenie osoby pomocou @zmienky v komentároch.

Táto funkcia vyžaduje PowerPoint pre Android verzie 16.0.11231.

 1. Nájdite snímku, ktorá obsahuje komentáre.

 2. Ťuknutím na tlačidlo Komentár Ikona Komentáre otvorte tablu Komentáre na čítanie a odpovedanie.

  Pomocou panela s nástrojmi môžete prechádzať v komentároch dozadu a dopredu, odpovedať na aktuálny komentár alebo odstrániť aktuálny komentár:

  Panel s nástrojmi pre tablu Komentáre

 1. Dvakrát ťuknite na snímku, na ktorú chcete pridať komentár.

 2. Ťuknite na tlačidlo Nový komentár na plávajúcom paneli s nástrojmi.

  Plávajúci panel s nástrojmi v PowerPointe pre Android obsahuje príkaz Nový komentár

  Zobrazí sa tabla Komentáre na celú obrazovku s prázdnym zápisom označeným vaším menom a dátumom.

 3. Zadajte komentár. Stlačte tlačidlo Hotovo. Veľkosť tably Komentáre sa zmení a snímka bude znova viditeľná.

 4. Pomocou panela s nástrojmi môžete prechádzať v komentároch dozadu a dopredu:

  Panel s nástrojmi pre tablu Komentáre

 1. Ťuknite na kartu Revízia na páse s nástrojmi a potom ťuknite na položku Zobraziť komentáre:

  Karta Revízia na páse s nástrojmi v PowerPointe v tabletoch s Androidom obsahuje tlačidlá na používanie komentárov.

  Zobrazí sa tabla Komentáre.

 2. Pomocou tlačidiel na páse s nástrojmi môžete prechádzať v komentároch dozadu a dopredu.

 1. Dvakrát ťuknite na snímku, na ktorú chcete pridať komentár.

 2. Ťuknite na kartu Revízia na páse s nástrojmi a potom ťuknite na položku Nový komentár:

  Karta Revízia na páse s nástrojmi v PowerPointe v tabletoch s Androidom obsahuje tlačidlá na používanie komentárov.

  Zobrazí sa tabla Komentáre.

 3. Zadajte komentár. Po dokončení ťuknite na tlačidlo Zavrieť (X) na table Komentáre.

  Pomocou tlačidiel na páse s nástrojmi tiež môžete prechádzať v komentároch dozadu a dopredu.

Označenie osoby v komentári

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov Microsoft 365 pre počítačových klientov s Windowsom.

Keď pri komentovaní dokumentu alebo prezentácie použijete niekoho meno so znakom @, zmienená osoba dostane e-mail s prepojením na váš komentár.

(Táto funkcia je k dispozícii vo verzii 2.21 a v novších verziách.)

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. Nájdite snímku, ktorá obsahuje komentáre.

 2. Ťuknutím na tlačidlo Komentár Ikona Komentáre otvorte tablu Komentáre na čítanie a odpovedanie.

  Pomocou panela s nástrojmi môžete prechádzať v komentároch dozadu a dopredu, odpovedať na aktuálny komentár alebo odstrániť aktuálny komentár:

  Tlačidlá komentárov v PowerPointe pre iPhone

 1. Dvakrát ťuknite na snímku, na ktorú chcete pridať komentár.

 2. Ťuknite na tlačidlo Nový komentár na plávajúcom paneli s nástrojmi Tlačidlo Nový komentár v PowerPointe pre iPhone.

  Zobrazí sa tabla Komentáre na celú obrazovku s prázdnym zápisom označeným vaším menom a dátumom.

 3. Zadajte komentár. Stlačte tlačidlo Hotovo. Veľkosť tably Komentáre sa zmení a snímka bude znova viditeľná.

 4. Pomocou panela s nástrojmi môžete prechádzať v komentároch dozadu a dopredu:

  Panel s nástrojmi pre tablu Komentáre

 1. Nájdite snímku, ktorá obsahuje komentáre.

 2. Ťuknutím na tlačidlo Komentár Ikona Komentáre otvorte tablu Komentáre na čítanie a odpovedanie.

  Pomocou panela s nástrojmi môžete prechádzať v komentároch dozadu a dopredu, odpovedať na aktuálny komentár alebo odstrániť aktuálny komentár:

  Tlačidlá komentárov v PowerPointe pre iPad

 1. Dvakrát ťuknite na snímku, na ktorú chcete pridať komentár.

 2. Ťuknite na tlačidlo Nový komentár na plávajúcom paneli s nástrojmi.

  Plávajúci panel s nástrojmi v PowerPointe pre Android obsahuje príkaz Nový komentár

  Zobrazí sa tabla Komentáre na celú obrazovku s prázdnym zápisom označeným vaším menom a dátumom.

 3. Zadajte komentár. Stlačte tlačidlo Hotovo. Veľkosť tably Komentáre sa zmení a snímka bude znova viditeľná.

 4. Pomocou panela s nástrojmi môžete prechádzať v komentároch dozadu a dopredu:

  Tlačidlá komentárov v PowerPointe pre iPad

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 • Na karte Revízia ťuknite na položku Zobraziť komentáre.

  Tlačidlo Zobraziť komentáre v PowerPointe Mobile pre Windows 10.

  Otvorí sa tabla Komentáre, na ktorej sa zobrazia všetky komentáre pridané do prezentácie.

 1. Ťuknite na snímku, ktorú chcete komentovať.

  Pomocou panela s nástrojmi môžete vytvoriť nový komentár, odstrániť aktuálny komentár a prechádzať v komentároch dozadu a dopredu, odpovedať na aktuálny komentár alebo odstrániť aktuálny komentár:

  Tlačidlá komentárov vo Windowse Mobile: vytvorenie nového komentára, odstránenie aktuálneho komentára, prechod na predchádzajúci komentár a prechod na nasledujúci komentár

  Zobrazí sa tabla Komentáre s prázdnym zápisom označeným vaším menom a dátumom.

 2. Zadajte komentár. Po dokončení zadávania ťuknite na ľubovoľné iné miesto na obrazovke.

V aplikácii PowerPoint v tablete s Windowsom nemožno pridávať komentáre.

 • Na table Komentáre ťuknite na pole Odpovedať umiestnené hneď pod komentárom, na ktorý chcete odpovedať, a začnite písať.

V aplikácii PowerPoint v tablete s Windowsom nemožno odpovedať na komentáre.

Pozrite tiež

Moderné komentáre v PowerPointe

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×