Príbuzné témy
×
Zdieľanie a spolutvorba
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Zdieľanie a spolutvorba

Uloženie powerpointových prezentácií ako súborov PDF

Keď prezentáciu uložíte ako súbor PDF, formátovanie a rozloženie sa zmrazia. Ľudia si snímky teda môžu zobraziť, aj keď nemajú PowerPoint, no nemôžu v nich vykonávať zmeny.

 1. Vyberte položky Súbor > Exportovať.

  Skupinový stĺpcový graf s menovkami osí

 2. Kliknite na položku Vytvoriť dokument PDF alebo XPS a potom na tlačidlo Vytvoriť dokument PDF alebo XPS.

 3. V dialógovom okne Publikovať vo formáte PDF alebo XPS vyberte umiestnenie, kam sa má súbor uložiť. Ak chcete zmeniť jeho názov, zadajte ho do poľa Názov súboru.

 4. Zmenu vlastností finálneho súboru PDF môžete vykonať aj takto:

  • V časti Optimalizovať na vyberte možnosť Štandardne pre vyššiu kvalitu (ak napríklad chcete súbor vytlačiť) alebo možnosť Minimálna veľkosť na zmenšenie súboru (ak ho napríklad chcete odoslať ako e-mailovú prílohu).

  • Kliknite na položku Možnosti a nastavte spôsob zobrazovania prezentácie vo formáte PDF. Tu sú niektoré z dostupných možností:

   • Ak chcete ako súbor PDF uložiť len aktuálnu snímku, v časti Rozsah vyberte možnosť Aktuálna snímka.

   • Ak chcete ako súbor PDF uložiť konkrétne snímky, v časti Snímky zadajte do polí Od a Do rozsah čísel snímok.

   • Ak nechcete uložiť snímky, no chcete uložiť len komentáre, podklady alebo zobrazenie prehľadu, vyberte v časti Publikovať príslušnú možnosť. Takisto môžete pomocou rozbaľovacieho poľa Snímok na stranu určiť počet snímok, ktorý sa má zobraziť, a upraviť poradie (Vodorovne alebo Zvislo).

   • Výberom príslušných možností môžete vybrať, aby sa do vášho súboru PDF zahrnuli orámovania snímok, skryté snímky, komentáre, písanie rukou alebo netlačiteľné informácie, akými sú vlastnosti dokumentu alebo značky štruktúry dokumentu.

   • Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na položku Publikovať.

Existujú dva spôsoby, ako z prezentácie programu PowerPoint pre macOS vytvoriť súbor PDF.

 • Prezentácie môžete ako súbor PDF uložiť pomocou položiek Súbor > Uložiť ako.

  – ALEBO –

 • Prezentáciu môžete exportovať ako súbor PDF pomocou položiek Súbor > Exportovať.

Oboma metódami urobíte to isté, a preto si z nich pri vytváraní PDF verzie prezentácie môžete vybrať tú, ktorá vám viac vyhovuje.

Metóda 1: Uloženie prezentácie ako súboru PDF

 1. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako.

  V PowerPointe 2016 pre Mac sa zobrazí ponuka Súbor > Uložiť ako.

 2. Vyberte umiestnenie, kam chcete uložiť PDF súbor, a potom v ponuke Formát súboru vyberte položku PDF.

 3. Zobrazuje možnosť PDF v zozname Formáty súborov v dialógovom okne Uložiť ako v PowerPointe 2016 pre Mac.

Metóda 2: Export prezentácie do súboru PDF

 1. Vyberte položky Súbor > Exportovať.

  Export súboru v PowerPointe 2016 pre Mac
 2. V ponuke Formát súboru vyberte položku PDF.

  Export do PDF formátu v PowerPointe 2016 pre Mac

Poznámka: Ak chcete mať viac možností na prispôsobenie konverzií prezentácií vo formáte PDF v programe PowerPoint pre macOS, dajte nám o tom vedieť prostredníctvom pripomienok. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako môžem poskytnúť pripomienky k balíku Microsoft Office?.

Nastavenie kvality tlače súboru PDF

Funkcie, akými sú ukladanie poznámok, ukladanie snímok ako podkladov, zahrnutie skrytých snímok do súboru PDF alebo nastavenie menšej veľkosti súboru PDF, nie sú k dispozícii. Môžete však nastaviť kvalitu tlače súboru PDF na vyššiu alebo nižšiu úroveň.

Tip:  PowerPoint pre macOS neuchováva hypertextové prepojenia v PDF súboroch, no ak prezentáciu uložíte vo OneDrive, môžete ju otvoriť v službe PowerPoint na webe a stiahnuť ju ako PDF súbor odtiaľ. PDF súbory vygenerované zo služby PowerPoint na webe uchovávajú hypertextové prepojenia, majú zjednodušené ovládanie a tiež zvyknú mať menšiu veľkosť súboru.

V závislosti od svojich potrieb môžete kvalitu tlače PDF nastaviť na hodnotu Vysoká, Stredná alebo Nízka. Kvalita tlače je predvolene nastavená na možnosť Vysoká, ktorá je optimálnou voľbou pre tlač súborov PDF. Pomocou týchto inštrukcií nastavte kvalitu tlače súborov PDF:

 1. Kliknite na ponuku PowerPoint > Predvoľby.

 2. V dialógovom okne Predvoľby PowerPointu kliknite na položku Všeobecné.

 3. V časti Kvalita tlače (papier/PDF) nastavte položku Požadovaná kvalita na možnosť podľa vášho výberu.

  Nastavenie kvality tlače súborov PDF na hodnotu Vysoká, Stredná alebo Nízka
 1. Kliknite na kartu Súbor, položku Stiahnuť vo formáte a potom na položku Stiahnuť ako PDF súbor. (Súbor sa konvertuje do formátu PDF a dialógové okno vás informuje, že je pripravený na stiahnutie.

  Vyberte položky Súbor > Stiahnuť vo formáte > Stiahnuť ako PDF súbor.
 2. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Zobrazí sa panel hlásení zobrazujúci informáciu, že stiahnutý súbor PDF je pripravený na uloženie do počítača. (Presné znenie hlásenia sa líši v závislosti od používaného webového prehliadača.) 

 3. Kliknite na položku Uložiť ako. Zobrazí sa dialógové okno umožňujúce špecifikovať, kam sa má v počítači súbor uložiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×