Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TIME v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti desatinné číslo pre určitý čas. Ak mala bunka pred zadaním funkcie formát Všeobecné, výsledok sa naformátuje ako dátum.

Desatinné číslo vrátené funkciou TIME je hodnota z rozsahu od 0 (nula) po 0,99999999, reprezentujúca časy od 0:00:00 (12:00:00 dop.) po 23:59:59 (11:59:59 odp.).

Syntax

TIME(hodina; minúta; sekunda)

Syntax funkcie TIME obsahuje nasledovné argumenty:

  • Hour    Povinný argument. Číslo od 0 (nula) po 32767 reprezentujúce hodinu. Každá hodnota väčšia než 23 sa vydelí číslom 24 a ako hodnota hodiny sa použije zvyšok z delenia. Napríklad TIME(27; 0; 0) = TIME(3; 0; 0) = 0,125 alebo 3:00 dopoludnia.

  • Minute    Povinný argument. Číslo od 0 po 32767 reprezentujúce minútu. Každá hodnota väčšia než 59 sa skonvertuje na hodiny a minúty. Napríklad TIME(0,750; 0) = TIME(12; 30; 0) = 0,520833 alebo 12:30 odpoludnia.

  • Second    Povinný argument. Číslo od 0 po 32767 reprezentujúce sekundu. Každá hodnota väčšia než 59 sa skonvertuje na hodiny, minúty a sekundy. Napríklad TIME(0; 0; 2000) = TIME(0; 33; 22) = 0,023148 alebo 12:33:20 dopoludnia.

Poznámka

Program Excel pre Windows používa iný predvolený kalendárny systém než program Excel pre platformu Macintosh. Časové hodnoty sú súčasťou dátumovej hodnoty a zobrazujú sa ako desatinné čísla (napríklad čas 12:00 sa zobrazí ako 0,5, pretože to je polovica dňa).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Hodina

Minúta

Sekunda

12

0

0

16

48

10

Vzorec

Popis

Výsledok

=TIME(A2;B2;C2)

Desatinná časť dňa, ktorú predstavuje čas zadaný v riadku 2 (12 hodín, 0 minút, 0 sekúnd)

0,5

=TIME(A3;B3;C3)

Desatinná časť dňa, ktorú predstavuje čas zadaný v riadku 3 (16 hodín, 48 minút, 10 sekúnd)

0,7001157

Pozrite tiež

Pripočítanie alebo odpočítanie času

Vloženie aktuálneho dátumu a času do bunky

Odkaz na funkcie dátumu a času

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×