Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete získať podrobné informácie o funkcii, kliknite na jej názov nachádzajúci sa v prvom stĺpci.

Funkcia

Popis

Funkcia DATE

Vráti poradové číslo určitého dátumu

DATEDIF (funkcia)

Vypočíta počet dní, mesiacov alebo rokov medzi dvomi dátumami. Táto funkcia je užitočná vo vzorcoch na výpočet veku.

DATEVALUE (funkcia)

Konvertuje dátum vo forme textu na poradové číslo

Funkcia DAY

Konvertuje poradové číslo na deň v mesiaci

Funkcia DAYS
Excel 2013

Vráti počet dní medzi dvomi dátumami

Funkcia DAYS360

Vypočíta počet dní medzi dvomi dátumami na základe roka s 360 dňami

Funkcia EDATE

Vráti poradové číslo dátumu, ktoré predstavuje vyznačený počet mesiacov pred alebo po počiatočnom dátume

Funkcia EOMONTH

Vráti poradové číslo posledného dňa v mesiaci pred zadaným počtom mesiacov alebo po ňom

Funkcia HOUR

Konvertuje poradové číslo na hodiny

Funkcia ISOWEEKNUM
Excel 2013

Vráti číslo týždňa v roku pre daný dátum podľa normy ISO

Funkcia MINUTE

Konvertuje poradové číslo na minúty

Funkcia MONTH

Konvertuje poradové číslo na mesiac

Funkcia NETWORKDAYS

Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami

Funkcia NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Vráti počet celých pracovných dní medzi dvomi dátumami a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni.

Funkcia NOW

Vráti poradové číslo aktuálneho dátumu a času

Funkcia SECOND

Konvertuje poradové číslo na sekundy

Funkcia TIME

Vráti poradové číslo určitého času

Funkcia TIMEVALUE

Konvertuje čas vo forme textu na poradové číslo

Funkcia TODAY

Vráti poradové číslo dnešného dátumu

Funkcia WEEKDAY

Konvertuje poradové číslo na deň v týždni

Funkcia WEEKNUM

Konvertuje poradové číslo na číslo, ktoré predstavuje číselné označenie týždňa v roku

Funkcia WORKDAY

Vráti poradové číslo dátumu pred zadaným počtom pracovných dní alebo po ňom

Funkcia WORKDAY.INTL
Excel 2010

Vráti poradové číslo dátumu pred alebo po zadanom počte pracovných dní a pomocou parametrov označí, koľko dní a ktoré z nich sú víkendové dni

Funkcia YEAR

Konvertuje poradové číslo na rok

Funkcia YEARFRAC

Vráti zlomok roka predstavujúci počet celých dní medzi počiatočným a koncovým dátumom

Dôležité: Vypočítané výsledky vzorcov a niektoré funkcie excelových hárkov sa v počítačoch s Windowsom používajúcich architektúru x86 alebo x86-64 a počítačoch s Windowsom RT používajúcich architektúru ARM môžu mierne líšiť. Ďalšie informácie o odlišnostiach.

Pozrite tiež

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×