Vlastnosti pripojenia

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou dialógového okna Vlastnosti pripojenia môžete spravovať rôzne nastavenia pripojenia k externým zdrojom údajov, a na použitie, opätovné použitie alebo prepínanie súborov pripojenia.

Dôležité: Pripojenie k externým údajom môže vypnutá vo vašom počítači. Ak chcete pripojiť k údajom pri pokuse o otvorenie zošita, musíte povoliť pripojenie údajov pomocou panela Centrum dôveryhodnosti alebo umiestnením zošita do dôveryhodného umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich článkoch:

Polia názov pripojenia a Popis
toto zobrazenie názov pripojenia a voliteľný popis. Ak chcete zmeniť názov a popis, kliknite na text v poli a potom upravte text. Názov a popis pripojenia sa zobrazia ako stĺpce v dialógovom okne Pripojenia k zošitu. (Na karte údaje kliknite v skupine pripojenia na položku pripojenia.)

Obsah tohto článku

Používanie karty možnosti

Možnosti definícia karty

Používanie karty možnosti

Na Používanie na karte nastavenia ovládacieho prvku tak, aby informácie o pripojení sa používa v zošite.

Riadenie obnovovania

Zapnutie obnovovania na pozadí    Vyberte toto začiarkavacie políčko na spustenie dotazu na pozadí. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete spustiť dotaz počas čakania. Spustenie dotazu na pozadí umožňuje použiť program Excel počas spustenia dotazu.

Obnoviť každých n min.    Začiarknutím tohto políčka umožniť automatické obnovovanie externých údajov v pravidelných časových intervaloch, a potom zadajte počet minút medzi jednotlivými operáciami obnovy. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete vypnúť automatické obnovovanie externých údajov.

Obnovovať údaje pri otváraní súboru    Začiarknite toto políčko automatického obnovovania externých údajov pri pokuse o otvorenie zošita. Zrušte začiarknutie tohto políčka sa okamžite otvorte zošit bez obnovenia externých údajov.

Odstrániť údaje z rozsahu externých údajov ešte pred uložením zošita    Začiarknite toto políčko, ak chcete uložiť zošit s definíciou dotazu, ale bez externých údajov. Zrušte začiarknutie tohto políčka Uložiť definíciu dotazu a údaje spolu so zošitom. Začiarknutie tohto políčka bude k dispozícii až vtedy, keď začiarknete políčko obnovovať údaje pri otváraní súboru.

Formátovanie servera OLAP

Určuje, či tieto formáty servera OLAP sú načítané zo servera a sa zobrazujú údaje.

Formát čísla    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka na zapnutie alebo vypnutie formátovania čísla, ako je napríklad mena, dátum alebo čas.

Štýl písma    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka na zapnutie alebo vypnutie štýlov písma, ako napríklad tučné, kurzíva, podčiarknutie, alebo prečiarknutie.

Farba výplne    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete povoliť alebo zakázať farby výplne.

Farbu textu    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete povoliť alebo zakázať farby textu.

Získanie podrobností OLAP

Maximálny počet záznamov na načítanie    Zadajte číslo od 1 do 10 000, ak chcete zadať maximálny počet záznamov načítaných pri rozbalení úrovne údajov v hierarchii.

Jazyk

Načítať údaje a chyby v jazyku zobrazenia balíka Office, ak je k dispozícii    Začiarknite alebo zrušte začiarknutie tohto políčka na zapnutie alebo vypnutie vyhľadávania preloženého údajov a chyby, prípadne zo servera OLAP.

Na začiatok stránky

Možnosti definícia karty

Nastavenia na karte definícia ovládať informácie o pripojení, ako je definovaná a zdroj informácií pripojenia, buď zošit alebo súbor pripojenia.

Typ pripojenia    Zobrazí typ pripojenia, ktorý sa používa, napríklad Pripojenia údajov balíka Office alebo Databáza programu Microsoft Access.

Súbor pripojenia    Zobrazí aktuálny súbor pripojenia sa používa na ukladanie informácií o pripojení, ktorý umožňuje prechod na zmenený alebo nový súbor pripojenia. Ak je toto pole prázdne, súbor pripojenia nikdy nepoužíval, alebo sa použil, a potom upraviť tak, aby sa prerušilo prepojenie na súbor pripojenia.

Ak chcete znova vytvoriť prepojenie na súbor pripojenia, napríklad, pretože to bol aktualizovaný a chcete použiť novú verziu, alebo zmeňte aktuálne pripojenie a použiť iný súbor pripojenia, kliknite na položku Prehľadávať, ktorý zobrazuje Vybrať zdroj údajov dialógové okno. Potom môžete vybrať upravený súbor pripojenia, iný súbor pripojenia, alebo vytvorte nový súbor pripojenia kliknutím na tlačidlo Nový zdroj, ktorý spustí Sprievodcu pripojením údajov.

Poznámka: Skontrolujte, či nový súbor pripojenia zodpovedá objekt, ktorý má pripojenie údajov. Môžete zmeniť pripojenie, ale nemôžete zameniť pripojenia medzi nasledujúcimi objektmi:

 • Zostava kontingenčnej tabuľky OLAP alebo kontingenčného grafu

 • Iné - OLAP kontingenčnej tabuľky alebo zostavy kontingenčného grafu

 • Tabuľky programu Excel

 • Textový súbor

 • Tabuľku XML

 • Webový dotaz na webovú stránku

Vždy použiť súbor pripojenia    Začiarknite toto políčko, aby najaktuálnejšiu verziu súboru pripojenia vždy použitý pri každom zobrazení alebo obnove údajov. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete použiť informácie o pripojení v zošite programu Excel.

Dôležité: Ak súbor pripojenia nie je k dispozícii, program Excel strediská na informácie o pripojení, ktoré sú uložené v zošite. Ak sa chcete uistiť, že sa používa vždy najaktuálnejšiu verziu súboru pripojenia, uistite sa, že súbor pripojenia je prístupné a k dispozícii.

Reťazec pripojenia    Zobrazuje aktuálne informácie o pripojení vo forme reťazca pripojenia. Použiť reťazec pripojenia môžete overiť všetky informácie o pripojení a upraviť špecifické informácie pripojenia, ktoré nie je možné zmeniť pomocou dialógového okna Vlastnosti pripojenia.

Uložiť heslo    Začiarknite toto políčko, ak chcete uložiť meno používateľa a heslo v súbore pripojenia. Uložené heslo nie je šifrovaná. Zrušte začiarknutie tohto políčka sa prihlásiť k zdroju údajov, ak sa meno používateľa a heslo sú potrebné, prvý raz, aby ste k nemu prístup. Začiarknutie tohto políčka sa nevzťahuje na údaje načítané z textového súboru alebo webového dotazu.

Poznámka k zabezpečeniu: Prihlasovacie informácie neukladajte, keď sa pripájate k zdrojom údajov. Tieto informácie sa môžu uložiť ako obyčajný text a zlomyseľný používateľ by k nim mohol získať prístup s cieľom ohroziť bezpečnosť zdroja údajov.

Typ príkazu    Vyberte jednu z nasledujúcich typov príkazu:

 • SQL

 • Tabuľka

 • Predvolené

Ak pripojenie na zdroj údajov OLAP, zobrazí sa možnosť kocka, ale nie je možné zmeniť typ príkazu.

Text príkazu     Určuje údaje vrátený založené na typ príkazu. Napríklad, ak je príkaz typ tabuľky, sa zobrazí názov tabuľky. Ak je typ príkazu SQL, SQL dotazu možno určiť, sa zobrazia údaje vrátené. Ak chcete zmeniť text príkazu, kliknite na text v poli a potom upravte text.

Služby Excel Services    Kliknite na tlačidlo Nastavenie overovania zobrazíte dialógové okno Nastavenie overovania služieb programu Excel a vyberte spôsob overovania počas prístupu k zdroju údajov, ktorý je pripojený k zošitu a ktorý sa zobrazí v programe Excel Služby. Vyberte jednu z nasledujúcich možností na prihlásenie k zdroju údajov:

 • Overovanie systému Windows    Vyberte túto možnosť použite Windows meno používateľa a heslo aktuálneho používateľa. Toto je najbezpečnejším spôsobom, ale môže ovplyvniť výkon v prípade existencie mnohých používateľov.

 • SSS    Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť službu zabezpečeného ukladacieho priestoru, a potom zadajte príslušný identifikačný reťazec do textového poľa SSS ID. Správca lokality môžete konfigurovať lokality SharePoint na používanie databázy služby zabezpečeného ukladacieho priestoru, kde môžu byť uložené meno používateľa a heslo. Táto metóda môže byť najefektívnejší kedy existuje mnoho používateľov.

 • Žiadne    Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť informácie uložené v reťazci pripojenia pre overovanie, napríklad keď začiarknete políčko Uložiť heslo.

  Poznámka k zabezpečeniu: Prihlasovacie informácie neukladajte, keď sa pripájate k zdrojom údajov. Tieto informácie sa môžu uložiť ako obyčajný text a zlomyseľný používateľ by k nim mohol získať prístup s cieľom ohroziť bezpečnosť zdroja údajov.

Poznámka: Overenie nastavenia sa používa len Microsoft Excel Services, a nie počítačový program Excel. Ak sa chcete uistiť, že rovnaké údaje je prístupná či pokuse o otvorenie zošita v programe Excel alebo Excel Services, uistite sa, že nastavenie overovania pre pripojenie sú rovnaké v programe Excel a služieb Excel Services.

Upraviť dotaz    Kliknite na toto tlačidlo môžete zmeniť dotaz, ktorý sa používa na načítanie údajov zo zdroja údajov. V závislosti od typu zdroja údajov sa zobrazí niektorý z týchto krokov:

 • Sprievodca pripojením údajov pre pripojenia OLEDB (.odc) súbor pripojenia údajov balíka Office (ODC).

 • Program Microsoft Query ODBC pripojenia.

 • Dialógové okno Upraviť webový dotaz pre webovú stránku.

 • Sprievodca importom textu pre textový súbor.

Poznámka: Dotaz nie je možné upravovať, ak informácie o pripojení v súčasnosti je prepojený súbor pripojenia.

Parametre    Kliknite na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno parametre a môžete upraviť parametre pripojenia ku kontu Microsoft Query alebo webového dotazu.

Exportovať súbor pripojenia    Kliknite na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno Uložiť súbor a uložiť aktuálne informácie o pripojení do súboru pripojenia.

Na začiatok stránky

Buďte neustále o krok vpred so službou Microsoft 365

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×