Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača

V závislosti od verzie programu PowerPoint, ktorú používate, môžete vložiť video (predvolená možnosť) alebo prepojenie na videosúbor uložený v počítači.

 • Vloženie vloženého videa je praktické, ale zväčšuje veľkosť prezentácie.

 • Ak vložíte prepojenie na video, veľkosť prezentácie bude menšia, no prepojenia nemusia vždy správne fungovať. Odporúčame ukladať prezentácie a prepojené videá do toho istého priečinka.

V dialógovom okne Vloženie videa môžete vybrať možnosť Vložiť alebo Prepojiť so súborom.

Podporované formáty videa

V programe PowerPoint 2016 a novších verziách odporúčame používať súbory vo formáte .mp4 kódované v štandarde videa H.264 (známom ako MPEG-4 AVC) a zvuku AAC.

Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Vloženie videa uloženého v PC

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V dialógovom okne Vloženie videa kliknite na požadované video a potom kliknite na položku Vložiť.

Vytvorenie prepojenia na video uložené v PC

Ak chcete predchádzať nefunkčným prepojeniam, odporúčame skopírovať video do priečinka prezentácie a potom naň vytvoriť prepojenie tam.

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť prepojenie na video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V poli Vložiť video kliknite na súbor, na ktorý sa má vytvoriť prepojenie, potom na šípku nadol nachádzajúcu sa vedľa tlačidla Vložiť a nakoniec kliknite na položku Prepojiť so súborom.

  Zobrazí sa dialógové okno Vloženie videa v PowerPointe

PowerPoint 2016 a novšie verzie podporujú prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporujú aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo video súbore.  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie prezentácií so zjednodušením ovládania v PowerPointe.

Zistenie umiestnenia uloženia prepojeného videa

Ak sa na snímke už nejaké video nachádza a chcete zistiť, kde je uložené, prejdite na položky Súbor > Informácie. V časti Optimalizovať kompatibilitu médií sú k dispozícii informácie o všetkých mediálnych súboroch v prezentácii – či už prepojených alebo vložených do súboru.  Ak sa tam nachádzajú prepojené videá, PowerPoint vám poskytne hypertextové prepojenie Zobraziť prepojenia. Kliknutím naň otvoríte dialógové okno zobrazujúce umiestnenie uloženia všetkých prepojených súborov. 

Video na YouTube

Ak chcete vložiť video na YouTube, prejdite na tému Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube.

Zobrazenie ukážky videa

Po výbere videa na snímke sa pod videom zobrazí panel s nástrojmi obsahujúci tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, indikátor priebehu, tlačidlá Krok vpred a Krok vzad, časovač a ovládací prvok hlasitosti. Kliknutím na tlačidlo Prehrať v ľavom rohu tohto panela s nástrojmi sa zobrazí ukážka videa.

Ovládacie prvky prehrávania videa na powerpointovej snímke

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

Predvolene sa v zobrazení prezentácie video prehrá ako súčasť postupnosti kliknutí.   To znamená, že po kliknutí kdekoľvek na snímku v rámci prechodu na ďalší krok (alebo po stlačení medzerníka, klávesu so šípkou doprava alebo iného klávesu na prechod na ďalší krok) sa spustí prehrávanie videa. Táto možnosť spustenia sa nazýva V postupnosti kliknutí.

Môžete však nastaviť automatický začiatok videa hneď po zobrazení na obrazovke, alebo spustenie prehrávania po kliknutí na video:

 1. Vyberte snímku videa.

 2. Na páse s nástrojmi programu na karte Nástroje prehrávania videa otvorte zoznam Spustiť a vyberte možnosť, ktorá vám vyhovuje:

  K dispozícii sú tieto možnosti prehrávania videa z PC: v postupnosti kliknutí, automaticky, alebo pri kliknutí.

  Možnosť

  Popis

  V postupnosti kliknutí

  Toto je predvolené správanie, ako je popísané vyššie. Po kliknutí kdekoľvek na snímku v rámci presunu na ďalší krok sa spustí prehrávanie videa.

  Automaticky

  Video sa spustí automaticky.

  (Ak sú ešte pred ním nejaké kroky animácie, najprv sa prehrajú tieto kroky animácie a potom sa automaticky spustí prehrávanie videa. Ak pred videom na snímke nie sú žiadne iné kroky animácie, video sa začne prehrávať okamžite.) 

  Po kliknutí na video

  Video sa spustí len vtedy, keď naň kliknete.

Ďalšie informácie o možnostiach prehrávania videa v prezentácii nájdete v téme Nastavenie možností prehrávania videa.

Podporované formáty videa

V programe PowerPoint 2013 odporúčame používať súbory vo formáte .mp4 kódované v štandarde videa H.264 (známom ako MPEG-4 AVC) a zvuku AAC.

Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Vloženie videa uloženého v PC

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V dialógovom okne Vloženie videa kliknite na požadované video a potom kliknite na položku Vložiť.

Vytvorenie prepojenia na video uložené v PC

Ak chcete predchádzať nefunkčným prepojeniam, odporúčame skopírovať video do priečinka prezentácie a potom naň vytvoriť prepojenie tam.

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť prepojenie na video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V poli Vložiť video kliknite na súbor, na ktorý sa má vytvoriť prepojenie, potom na šípku nadol nachádzajúcu sa vedľa tlačidla Vložiť a nakoniec kliknite na položku Prepojiť so súborom.

  Zobrazí sa dialógové okno Vloženie videa v PowerPointe

Zistenie umiestnenia uloženia prepojeného videa

Ak sa na snímke už nejaké video nachádza a chcete zistiť, kde je uložené, prejdite na položky Súbor > Informácie. V časti Optimalizovať kompatibilitu médií sú k dispozícii informácie o všetkých mediálnych súboroch v prezentácii – či už prepojených alebo vložených do súboru.  Ak sa tam nachádzajú prepojené videá, PowerPoint vám poskytne hypertextové prepojenie Zobraziť prepojenia. Kliknutím naň otvoríte dialógové okno zobrazujúce umiestnenie uloženia všetkých prepojených súborov. 

Video na YouTube

Ak chcete vložiť video na YouTube, prejdite na tému Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube.

Zobrazenie ukážky videa

Po výbere videa na snímke sa pod videom zobrazí panel s nástrojmi obsahujúci tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, indikátor priebehu, tlačidlá Krok vpred a Krok vzad, časovač a ovládací prvok hlasitosti. Kliknutím na tlačidlo Prehrať v ľavom rohu tohto panela s nástrojmi sa zobrazí ukážka videa.

Ovládacie prvky prehrávania videa na powerpointovej snímke

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

Predvolene sa video v prezentácii prehrá, ak sa naň klikne. Môžete však nastaviť automatický začiatok videa hneď po zobrazení na obrazovke:

 1. Vyberte snímku videa.

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint na karte Nástroje prehrávania videa otvorte zoznam Spustiť a vyberte položku Automaticky:

  Videá vložené z počítača môžete nastaviť tak, aby sa spúšťali automaticky alebo až po kliknutí.

Ďalšie informácie o možnostiach prehrávania videa v prezentácii nájdete v téme Nastavenie možností prehrávania videa.

Dôležité:  Office 2010 už nie je podporovaný. Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia a naďalej dostávajte podporu.

Inovovať teraz

Podporované formáty videa

V programe PowerPoint 2010 odporúčame používať súbory vo formáte .wmv.

Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Vloženie videa uloženého v PC

 1. V normálnom zobrazení kliknite na snímku, do ktorej chcete vložiť video.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Video.

 3. Vyberte položku Video zo súboru a potom prejdite do umiestnenia videa a vyberte ho.

 4. Na tlačidle Vložiť kliknite na šípku smerujúcu nadol a kliknite na položku Vložiť.

Vytvorenie prepojenia na video uložené v PC

Ak chcete predchádzať nefunkčným prepojeniam, odporúčame skopírovať video do priečinka prezentácie a potom naň vytvoriť prepojenie tam.

 1. Kliknite na karte Snímky v normálnom zobrazení na snímku, do ktorej chcete pridať video alebo animovaný súbor vo formáte GIF.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Video.

 3. Vyberte položku Video zo súboru a potom prejdite do umiestnenia videa a vyberte ho.

 4. Na tlačidle Vložiť kliknite na šípku smerujúcu nadol a kliknite na položku Prepojiť so súborom.

  Prepojenie na súbor s videom

Zistenie umiestnenia uloženia prepojeného videa

Ak sa na snímke už nejaké video nachádza a chcete zistiť, kde je uložené, prejdite na položky Súbor > Informácie. V časti Optimalizovať kompatibilitu médií sú k dispozícii informácie o všetkých mediálnych súboroch v prezentácii – či už prepojených alebo vložených do súboru.  Ak sa tam nachádzajú prepojené videá, PowerPoint vám poskytne hypertextové prepojenie Zobraziť prepojenia. Kliknutím naň otvoríte dialógové okno zobrazujúce umiestnenie uloženia všetkých prepojených súborov. 

Zobrazenie ukážky videa

Po výbere videa na snímke sa pod videom zobrazí panel s nástrojmi obsahujúci tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, indikátor priebehu, tlačidlá Krok vpred a Krok vzad, časovač a ovládací prvok hlasitosti. Kliknutím na tlačidlo Prehrať v ľavom rohu tohto panela s nástrojmi sa zobrazí ukážka videa.

Ovládacie prvky prehrávania videa na powerpointovej snímke

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

Predvolene sa video v prezentácii prehrá, ak sa naň klikne. Môžete však nastaviť automatický začiatok videa hneď po zobrazení na obrazovke:

 1. Vyberte snímku videa.

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint na karte Nástroje prehrávania videa otvorte zoznam Spustiť a vyberte položku Automaticky:

  Možnosti videa

Ďalšie informácie o možnostiach prehrávania videa v prezentácii nájdete v téme Nastavenie možností prehrávania videa.

V programe PowerPoint 2016 pre Mac a novších verziách odporúčame používať súbory vo formáte .mp4 kódované v štandarde videa H.264 (známom ako MPEG-4 AVC) a zvuku AAC.

Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Ak chcete získať správne pokyny, vyberte verziu balíka Office, ktorú používate:

Vloženie videa uloženého v počítači

 1. normálnom zobrazení vyberte snímku, do ktorej chcete pridať video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Video, potom kliknite na položku Film zo súboru.

 3. V dialógovom okne Vyberte film vyberte súbor, ktorý chcete vložiť.

  • Ak chcete vložiť video na snímku, jednoducho kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete na snímku vložiť prepojenie na video, kliknite na položku Možnosti v ľavom dolnom rohu dialógového okna, potom vyberte položku Prepojiť so súborom a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Po pridaní videa do prezentácie môžete pridať aj efekty a vybrať, či sa video prehrá automaticky alebo až po kliknutí naň.

Tip: Od verzie PowerPoint 2016 pre Mac je možné prehrať video s viacerými zvukovými stopami. Podporované sú aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo videosúbore.  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie prezentácií so zjednodušením ovládania v PowerPointe.

Prepojenie na súbor s filmom z vášho počítača v PowerPointe for Mac 2011

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvomKarta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky  Karta SnímkyPrehľad  Karta Prehľad.

 3. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Obrázok a potom na položku Film zo súboru.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 4. Kliknite na súbor s požadovaným filmom a potom začiarknite políčko Prepojiť so súborom.

 5. Kliknite na príkaz Vložiť.

  • Ak odošlete prezentáciu iným ľuďom, nezabudnite pridať súbor s filmom, ktorý je pripojený k prezentácii, v opačnom prípade sa film nebude dať počas prezentácie prehrať.

  • Ak chcete spustiť film bez toho, aby ste ho museli hľadať v počítači, umiestnite prepojený súbor s filmom do toho istého priečinka, v ktorom sa nachádza prezentácia.

Vloženie filmu do PowerPointu for Mac 2011

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Vloženie filmu zo súboru

  Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Obrázok a potom na položku Film zo súboru.

  Karta Domov, skupina Vložiť

  Vyberte súbor s filmom a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Vloženie filmu z priečinku s filmami, prípadne aplikácií iMovie, iTunes alebo Photo Booth.

  Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Médiá a potom na položku Vyhľadávač filmov.

  Karta Domov, skupina Vložiť

  V kontextovej ponuke kliknite na položku iMovie, Filmy, Photo Booth alebo iTunes, potom kliknite na požadovaný film a potiahnite ho na snímku.

  Ak sa vaše fotografie nachádzajú v priečinku Photo Booth alebo iTunes, zobrazia sa aplikácie Photo Booth a iTunes.

Chcete namiesto toho vložiť online video?

Všetky podrobnosti nájdete v téme Vloženie videa z lokality YouTube.

Pozrite tiež

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Pridanie textu do videa

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×