Obsah
×
Animácie, video a zvuk
Animácie, video a zvuk

Vloženie videa z lokality YouTube alebo z inej lokality

Váš prehliadač nepodporuje video.

V programe PowerPoint pre Microsoft 365 alebo PowerPoint 2019 môžete do snímky vložiť webové video zo služby YouTube alebo Vimeo.

V programe PowerPoint pre Microsoft 365 verzie 1907 alebo novšej môžete vložiť aj videá zo služby Microsoft Stream, videoslužby pre veľké podniky – ľudia v organizácii tu môžu nahrávať, zobrazovať a zdieľať videá medzi sebou.

Video sa prehráva priamo z lokality YouTube a má ovládacie prvky lokality YouTube na prehrávanie, prerušenie a podobne. Funkcie prehrávania (zoslabnutie, záložky, orezanie a tak ďalej) v programe PowerPoint sa nevzťahujú na online videá.

Keďže je video na webovej lokalite a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

Vloženie webového videa

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na požadované video.

 2. Skopírujte URL adresu webovej stránky z panela s adresou v prehliadači.

 3. Prejdite späť do programu PowerPoint a vyberte snímku, do ktorej chcete umiestniť video.

 4. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte položku Video > Online video.

 5. Do dialógového okna Online video prilepte URL adresu, ktorú ste skopírovali v kroku 2.

 6. Vyberte položku Vložiť.

Prehrávanie videa

Ak sa video vloží úspešne, môžete ho prehrať v normálnom zobrazení alebo zobrazení prezentácie. 

 • V normálnom zobrazení sa na videu zobrazí tlačidlo Prehrať.

 • V zobrazení prezentácie môžete pracovať s videami rovnako ako vo webovom prehliadači.

 • Pri predvolených nastaveniach sa videá zo služieb YouTube a Vimeo prehrávajú v „postupnosti kliknutí“. Video môžete prehrať bez kliknutia na tlačidlo Prehrať. Stačí stlačiť medzerník a prejdete na ďalší krok vo vašej postupnosti kliknutí.

Riešenie problémov

Nie všetky online videá z týchto lokalít je možné vložiť. Na lokalite s videami skontrolujte, či je určité video možné vložiť. 

V počítači musí byť nainštalovaný prehliadač Internet Explorer 11

Poznámka: Aplikácie a služby Microsoft 365 prestanú podporovať Internet Explorer 11 od 17. augusta 2021. Ďalšie informácie. Majte na pamäti, že Internet Explorer 11 zostane podporovaným prehliadačom. Internet Explorer 11 je súčasťou operačného systému Windows a nasleduje politiku životného cyklu pre produkt, v ktorom je nainštalovaný. 

Na prehrávanie videí v programe PowerPoint musí byť vo vašom počítači nainštalovaný prehliadač Internet Explorer 11. Nemusíte ho používať na prehliadanie webu, stačí ho mať nainštalovaný, pretože program PowerPoint potrebuje jeho technológiu na prehrávanie videí v systéme Windows. 

Ak používate operačný systém Windows 10, prehliadač Internet Explorer 11 už máte nainštalovaný. Ak používate staršiu verziu systému Windows, pokyny nájdete na stránke so súbormi na stiahnutie pre prehliadač Internet Explorer

Chcete namiesto toho vložiť video zo svojho počítača?

Podrobnosti nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača.

Podmienky používania a zásady ochranu osobných údajov

Vimeo:

YouTube:

Microsoft Stream:

SlideShare.net:

V programe PowerPoint 2016 môžete vložiť online video pomocou vkladacieho kódu alebo vyhľadať video podľa názvu. Potom ho môžete prehrať v prezentácii.

Video sa prehráva priamo z lokality YouTube a má ovládacie prvky lokality YouTube na prehrávanie, prerušenie a podobne. Funkcie prehrávania (zoslabnutie, záložky, orezanie a tak ďalej) v programe PowerPoint sa nevzťahujú na online videá.

Keďže je video na webovej lokalite a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

Vloženie online videa pomocou „vkladacieho“ kódu

 1. Na lokalite YouTube alebo Vimeo nájdite video, ktoré chcete vložiť.

 2. Pod rámom videa kliknite na položku Zdieľať a potom na položku Vložiť. (Ak nekliknete na položku Vložiť, skopírujete nesprávny kód.)

  Kliknite na položku Zdieľať a potom na položku Vložiť
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vkladací kód iFrame a kliknite na položku Kopírovať.

  Kopírovanie vloženého kódu iCode

  Ak sa zvýraznený text, ktorý kopírujete, začína na „http“, ZASTAVTE SA. Kopírujete nesprávny kód. Vráťte sa na krok 2 a kliknite na položku Vložiť:

  Ak chcete, aby tento proces fungoval správne, kód, ktorý používate pri vkladaní videa, musí začať výrazom iFrame alebo <objekt.
  Ak sa vkladací kód začína reťazcom http, vloženie videa nebude úspešné.
 4. V programe PowerPoint kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať video.

 5. Na karte Vložiť kliknite na položky Video > Online Video.

 6. Do poľa Z vkladacieho kódu videa prilepte vkladací kód a potom kliknite na šípku.

  Zobrazí možnosť vloženia videa v PowerPointe
 7. Obdĺžnik videa sa umiestni na snímku a podľa potreby ho môžete presúvať a meniť jeho veľkosť. Ukážku videa na snímke zobrazíte tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na obdĺžnik videa, vyberiete položku Ukážka a potom vo videu kliknete na tlačidlo Prehrať.

  Poznámka:  Ak sa video nevloží správne, prekontrolujte, či ste nainštalovali požadované aktualizácie balíka Office.

Vyhľadávanie videa z lokality YouTube podľa názvu

 1. Kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položky Video > Online Video.

  Tlačidlo na páse s nástrojmi slúžiace na vloženie online videa v PowerPointe
 3. Do poľa Hľadať na YouTube zadajte názov videa, ktoré chcete vložiť, a stlačte kláves Enter.

 4. Z výsledkov vyhľadávania vyberte video a kliknite na položku Vložiť.

 5. Obdĺžnik videa sa umiestni na snímku a podľa potreby ho môžete presúvať a meniť jeho veľkosť. Ukážku videa na snímke zobrazíte tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na obdĺžnik videa, vyberiete položku Ukážka a potom vo videu kliknete na tlačidlo Prehrať.

  Poznámka:  Ak sa video nevloží správne, prekontrolujte, či ste nainštalovali požadované aktualizácie balíka Office.

Zobrazenie ukážky videa

 1. Keď sa na snímke zobrazí obdĺžnik s videom , vyberte ho, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Ukážka.

  Na videu sa zobrazí tlačidlo Prehrať.

 2. Kliknite na tlačidlo Prehrať na videu.

  Keďže video je na webovej lokalite, a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

V počítači musí byť nainštalovaný Internet Explorer 11

Poznámka: Aplikácie a služby Microsoft 365 prestanú podporovať Internet Explorer 11 od 17. augusta 2021. Ďalšie informácie. Majte na pamäti, že Internet Explorer 11 zostane podporovaným prehliadačom. Internet Explorer 11 je súčasťou operačného systému Windows a nasleduje politiku životného cyklu pre produkt, v ktorom je nainštalovaný. 

Na prehrávanie videí v programe PowerPoint musí byť vo vašom počítači nainštalovaný prehliadač Internet Explorer 11. Nemusíte ho používať na prehliadanie webu, stačí ho mať nainštalovaný, pretože program PowerPoint potrebuje jeho technológiu na prehrávanie videí v systéme Windows. 

Ak používate operačný systém Windows 10, prehliadač Internet Explorer 11 už máte nainštalovaný. Ak používate staršiu verziu systému Windows, pokyny nájdete na stránke so súbormi na stiahnutie pre prehliadač Internet Explorer

Chcete namiesto toho vložiť video zo svojho počítača?

Podrobnosti nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača.

Vloženie obsahu z lokality Slideshare.net

Na snímku v programe PowerPoint môžete vložiť obsah z lokality Slideshare.net, čo je webová lokalita na zdieľanie prezentácií, informačných grafík a dokumentov.

Na lokalite Slideshare.net má obsah, ktorý je možné vložiť niekam inam, tlačidlo Zdieľať. Toto tlačidlo otvorí okno, v ktorom môžete skopírovať vkladací kód pri vkladaní videa.

 1. Na lokalite Slideshare.net vyhľadajte obsah, ktorý chcete vložiť.

 2. Vyberte tlačidlo Zdieľať pod rámom obsahu.

  Kódy zdieľania sa zobrazia v ráme videa.

 3. Vyberte pole s názvom Vložiť.

  Celý text v poli sa vyberie.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a vyberte položku Kopírovať.

  Skopírovaný text obsahuje viac informácií, ako potrebujete, preto sa musí upraviť a znova skopírovať.

 5. Prilepte skopírovaný text do textového editora, ako je napríklad Word alebo Poznámkový blok.

 6. Vyberte časť textu, ktorá sa začína na < iframe src ... a končí na < / iframe >. Skopírujte tento text.

  Toto je vkladací kód, ktorý potrebujete na vloženie obsahu do programu PowerPoint.

 7. V programe PowerPoint prejdite na snímku, na ktorú chcete vložiť obsah.

 8. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Vložiť, vyberte položku Video a potom vyberte položku Online video.

  Otvorí sa dialógové okno Vloženie videa.

 9. Do poľa Z vkladacieho kódu videa prilepte vkladací kód a stlačte kláves Enter.

  Načítanie obsahu v programe PowerPoint môže chvíľu trvať. Potom sa na snímke zobrazí čierny štvorec.

 10. Ak chcete zobraziť obsah, vyberte tlačidlo Prezentácia Tlačidlo zobrazenia prezentácie na paneli úloh. v pravom dolnom rohu okna programu PowerPoint.

Požiadavky

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov danej webovej lokality.

V programe PowerPoint 2013 môžete vložiť video online a potom ho počas prezentácie prehrať.

Video sa prehráva priamo z lokality YouTube a má ovládacie prvky lokality YouTube na prehrávanie, prerušenie a podobne. Funkcie prehrávania (zoslabnutie, záložky, orezanie a tak ďalej) v programe PowerPoint sa nevzťahujú na online videá.

Keďže je video na webovej lokalite a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

Poznámka: Ak chcete túto funkciu použiť, musíte používať počítačovú verziu programu PowerPoint 2013 a mať nainštalované aktualizácie balíka Office z apríla 2014 a používať IE 9 (MS12-037) alebo IE10 alebo novšiu verziu (odporúča sa). Môžete zobraziť úplný zoznam požiadaviek a podporovaných formátov.

Vyhľadávanie videa z lokality YouTube podľa názvu

 1. Kliknite na snímku, na ktorú chcete pridať video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položky Video > Online Video.

  Tlačidlo na páse s nástrojmi slúžiace na vloženie online videa v PowerPointe
 3. Do poľa Hľadať na YouTube zadajte názov videa, ktoré chcete vložiť, a stlačte kláves Enter.

  Toto je dialógové okno Vloženie online videa v PowerPointe 2013.
 4. Z výsledkov vyhľadávania vyberte video a kliknite na položku Vložiť.

 5. Obdĺžnik videa sa umiestni na snímku a podľa potreby ho môžete presúvať a meniť jeho veľkosť. Ukážku videa na snímke zobrazíte tak, že kliknite pravým tlačidlom myši na obdĺžnik videa, vyberiete položku Ukážka a potom vo videu kliknete na tlačidlo Prehrať.

  Poznámka:  Ak sa video nevloží správne, prekontrolujte, či ste nainštalovali požadované aktualizácie balíka Office.

 6. Prepnutím na kartu Prehrávanie na páse s nástrojmi môžete meniť spôsob a čas prehrávania videa:

  Na karte Prehrávanie na páse s nástrojmi v PowerPointe nájdete možnosti, pomocou ktorých môžete vybrať spôsob prehrávania.

Zobrazenie ukážky videa

 1. Keď je obdĺžnik s videom na snímke, vyberte ho, a potom na páse s nástrojmi programu PowerPoint vyberte kartu Prehrávanie.

 2. Na ľavom konci karty Prehrávanie kliknite na tlačidlo Ukážka.

V počítači musí byť nainštalovaný Internet Explorer 11

Poznámka: Aplikácie a služby Microsoft 365 prestanú podporovať Internet Explorer 11 od 17. augusta 2021. Ďalšie informácie. Majte na pamäti, že Internet Explorer 11 zostane podporovaným prehliadačom. Internet Explorer 11 je súčasťou operačného systému Windows a nasleduje politiku životného cyklu pre produkt, v ktorom je nainštalovaný. 

Na prehrávanie videí v programe PowerPoint musí byť vo vašom počítači nainštalovaný prehliadač Internet Explorer 11. Nemusíte ho používať na prehliadanie webu, stačí ho mať nainštalovaný, pretože program PowerPoint potrebuje jeho technológiu na prehrávanie videí v systéme Windows. 

Ak používate operačný systém Windows 10, prehliadač Internet Explorer 11 už máte nainštalovaný. Ak používate staršiu verziu systému Windows, pokyny nájdete na stránke so súbormi na stiahnutie pre prehliadač Internet Explorer

Chcete namiesto toho vložiť video zo svojho počítača?

Podrobnosti nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača.

Požiadavky

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov danej webovej lokality.

Dôležité:  Office 2010 už nie je podporovaný. Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia a naďalej dostávajte podporu.

Inovovať teraz

Videá z lokality YouTube prestali fungovať v PowerPointe 2010.    Lokalita YouTube nedávno prestala podporovať Adobe Flash Player, ktorý PowerPoint 2010 používa na pozadí na prehrávanie videa z lokality YouTube po jeho vložení na snímku.

V dôsledku tejto zmeny už nie je možné prehrať video v programe PowerPoint 2010. Namiesto toho sa zobrazí chybové hlásenie: „Vložené Flash videá už nie sú podporované.“

Tento problém sa dá obísť dvomi spôsobmi opísanými nižšie – inštalácia doplnku, ktorý umožňuje prehrávať video, alebo inovácia na novšiu verziu PowerPointu.

Použitie doplnku LiveWeb na vloženie a prehratie online videa

Táto úloha je vhodná pre trpezlivých používateľov, ktorí si dokážu sami nainštalovať a nastaviť softvér. Snažili sme sa dôkladne opísať potrebné kroky.

Pomôžu vám nasledovné tri postupy    Prvé dva je potrebné vykonať len raz: Pri nich sa nainštaluje a nadstaví doplnok. Po ich dokončení môžete použiť tretí postup na vloženie online videa na snímku v programe PowerPoint 2010.

Kliknutím na hlavičku sekcie nižšie ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny:

 1. Zatvorte Office 2010.

 2. Prejdite na domovskú stránku doplnku LiveWeb a kliknite na prepojenie na stiahnutie pre používateľov PowerPointu 2007/2010/2013/2016 (32/64-bitová verzia).

  Získanie doplnku LiveWeb z tejto stránky na stiahnutie

  Komprimovaný súbor lwsetup40.zip sa stiahne do počítača. Najskôr ho rozbaľte, aby ste mohli súbory používať.

 3. V Prieskumníkovi kliknite pravým tlačidlom myši na súbor .zip a vyberte položku Extrahovať všetko.

  Kliknite pravým tlačidlom myši na skomprimovaný súbor zip a extrahujte súbor.
 4. V dialógovom okne Extrahovať vyberte možnosťPo dokončení zobraziť extrahované súbory a potom kliknite na tlačidlo Extrahovať.

  Dialógové okno Extrahovať

  Nekomprimovaný súbor sa skopíruje do počítača.

 5. Dvakrát kliknite na súbor lwsetup.exe a spustite inštaláciu doplnku LiveWeb v počítači.

  Dvakrát kliknite na položku lwsetup.exe a spustite inštaláciu doplnku LiveWeb.

  Potom sa zobrazí séria možností a doplnok sa nainštaluje do počítača.

 6. Kliknutím na tlačidlo Áno povoľte aplikácii vykonávať zmeny v zariadení.

  Povoľte doplnku vykonávať zmeny v zariadení
 7. V dialógovom okne Sprievodca InstallShield kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Prečítajte si licenčnú zmluvu vyberte položku Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  (Doplnok budete môcť používať, len ak vyjadríte súhlas s licenčnou zmluvou.)

 9. Predvolený priečinok inštalácie je C:\Program Files (x86) \Shyam Pillai\LiveWeb. V prípade potreby ho zmeňte a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Všetky možnosti sú teraz nakonfigurované: Kliknite na tlačidlo Inštalovať.

  Keď máte vybraté všetky možnosti, spustite inštaláciu
 11. Počkajte, kým sa inštalácia nedokončí, a potom kliknutím na tlačidlo Dokončiť ukončite proces inštalácie. Teraz môžete začať používať doplnok.

 1. Otvorte Office 2010 v ponuke Štart.

 2. Na karte Súbor na páse s nástrojmi kliknite na položku Možnosti.

  Na karte Súbor na páse s nástrojmi v PowerPointe 2010 kliknite na položku Možnosti
 3. V dialógovom okne Možnosti programu PowerPoint vyberte na ľavej table položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na tlačidlo Nastavenie centra dôveryhodnosti.

 4. V dialógovom okne Centrum dôveryhodnosti vyberte v časti Nastavenie makra možnosť Zakázať všetky makrá s oznámením a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte možnosť „Zakázať všetky makrá s oznámením“ a potom kliknite na tlačidlo OK

  Centrum dôveryhodnosti týmto spôsobom nezakazuje makrá automaticky. Môžete si vybrať, či ich povolíte alebo zakážete sami. V tomto prípade ich povolíme.

 5. V ľavom paneli dialógového okna kliknite na položku Nastavenia ActiveX, vyberte možnosť Zobraziť výzvu pred povolením všetkých ovládacích prvkov s minimálnymi obmedzeniami a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Na ľavej table kliknite na položku Doplnky. V zozname Spravovať dolu vyberte položku Doplnky PowerPointu a potom kliknite na tlačidlo Prejsť.

  Otvorte zoznam doplnkov programu PowerPoint a potom kliknite na tlačidlo Spustiť
 7. Kliknite na položku Pridať nové a pridajte doplnok LiveWeb do svojho zoznamu.

 8. Prejdite do priečinka, do ktorého ste v kroku 9 predchádzajúceho postupu nainštalovali doplnok LiveWeb, vyberte súbor LiveWeb.ppam a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte položku LiveWeb.ppam a potom kliknite na tlačidlo OK.

Doplnok LiveWeb je nainštalovaný a pripravený na používanie v programe PowerPoint 2010.

Doplnok sa niekedy v zozname nezobrazuje, ale bude fungovať správne. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a prečítajte si nasledovné kroky na jeho používanie.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na YouTube. Vyhľadajte video, ktoré chcete vložiť na snímku. Skopírujte https: adresu webovej stránky.

 2. V programe PowerPoint 2010 na karte Vložiť na páse s nástrojmi kliknite v blízkosti pravého okraja na tlačidlo Webová stránka.

  Doplnok LiveWeb sa nachádza na karte Vložiť na páse s nástrojmi úplne vpravo.

  Otvorí sa dialógové okno LiveWeb.

 3. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. V hornom poli prilepte adresu (z kroku 1) videa, ktoré chcete vložiť. Potom kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo Ďalej.

  Prilepte adresu https videa, ktoré chcete vložiť
 5. Uistite sa, že políčko Áno, obnoviť webovú stránku automaticky (aktualizácia v reálnom čase) je začiarknuté, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V kroku č. 3 kliknite na tlačidlo Ďalej, ak nechcete najskôr zmeniť voliteľné nastavenia videa.

 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 8. V okne s hlásením kliknite na tlačidlo OK.

  Uložte prezentáciu. Teraz už môžete vyskúšať video v prezentácii.

 9. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5. Keď sa video spustí, stlačením tlačidla Celá obrazovka rozbaľte snímku videa.

  Stlačením tlačidla Celá obrazovka rozbaľte snímku videa
 10. Ak obrazovka po prepnutí do režimu celej obrazovky vyzerá takto, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + plus na klávesnici zväčšite video:

  Ak video stále nevypĺňa obrazovku, stlačte raz kláves CTRL a kláves so znamienkom plus a zväčšite snímku videa

  Teraz by video malo byť na celej obrazovke.

 11. V prípade potreby spustite video kliknutím na tlačidlo prehrávania.

Ak je to možné, vykonajte inováciu na novšiu verziu PowerPointu

Ak máte možnosť inovácie, odporúčame inovovať v rámci alternatívneho riešenia tohto problému, ktorý sa nedá opraviť:

 • Môžete inovovať z verzie Office 2010 na novšiu verziu, ktorá nepoužíva Adobe Flash Player na prehrávanie videí z lokality YouTube, a zbavíte sa tak problému, ktorý má PowerPoint 2010.

  Ak chcete využiť inováciu, musíte používať verziu Windowsu, ktorá podporuje vybratú verziu balíka Office. Office 2013 vyžaduje Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 alebo Windows 7. Office 2016 vyžaduje Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 alebo Windows 7 Service Pack 1.

  Ak chcete mať vždy najnovšiu verziu balíka Office, môžete sa stať predplatiteľom služieb Microsoft 365. Kliknutím môžete vyskúšať alebo kúpiť a porovnať predplatné a jeden nákup.

Požiadavky

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa danej webovej lokality.

V programe PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac alebo PowerPoint 2019 pre Mac môžete na snímku vložiť webové video zo služby YouTube alebo Vimeo.  Staršie verziePowerPoint pre macOS nepodporuje vkladanie online videa.

V programe PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac môžete tiež vložiť videá zo služby Microsoft Stream, videoslužby pre podniky – ľudia v organizácii tu môžu nahrávať, zobrazovať a zdieľať videá medzi sebou. Táto funkcia vyžaduje PowerPoint pre Microsoft 365 pre Mac verzie 16.27 alebo novšej.

Video sa prehráva priamo z lokality YouTube a má ovládacie prvky lokality YouTube na prehrávanie, prerušenie a podobne. Funkcie prehrávania (zoslabnutie, záložky, orezanie a tak ďalej) v programe PowerPoint sa nevzťahujú na online videá.

Keďže je video na webovej lokalite a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

Vloženie webového videa

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na požadované video.

 2. Skopírujte URL adresu webovej stránky z panela s adresou v prehliadači.

 3. Prejdite na PowerPoint a vyberte snímku, na ktorú chcete umiestniť video.

 4. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi v skupine Médiá napravo vyberte položku Video. Potom vyberte položku Online film.

 5. Do dialógového okna prilepte URL adresu, ktorú ste skopírovali v kroku 2.

 6. Kliknite na príkaz Vložiť.

  Video sa pridá na snímku.

 7. Ak si chcete pozrieť ukážku videa, kliknite na tlačidlo Prehrať, ktoré sa zobrazí na videu.

Chcete namiesto toho vložiť video zo svojho počítača?

Podrobnosti nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača.

Požiadavky

Vloženie a prehratie online videa vyžaduje najnovšiu verziu systému macOS a programu PowerPoint pre macOS: 

 • Verzia programu PowerPoint 16.15.18070902 alebo novšia

 • macOS 10.13.4 (High Sierra) alebo novšia verzia

 • Mac vyrobené v roku 2012 alebo novšom

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov danej webovej lokality.

Program PowerPoint 2016 pre Mac sám osebe nepodporuje vkladanie online videa, ale jednoducho môžete použiť doplnok, ktorý vám umožní vložiť video z YouTube alebo Vimea.

Vloženie online videa pomocou doplnku Web Video Player

 1. Otvorte novú snímku v prezentácii. (Video zaberá celú snímku, takže je najlepšie začať od začiatku.)

 2. V ponuke Vložiť vyberte položku Doplnky > Store.

 3. Do poľa Vyhľadávanie v dialógovom okne Doplnky balíka Office napíšte webový prehrávač videa a stlačte kláves Enter.

  Mal by sa zobraziť výsledok vyhľadávania s názvom Webový prehrávač videa.

 4. Vyberte položku Pridať.

  Na snímku sa pridá obrázok videa.

 5. Do textového poľa prilepte adresu (URL) požadovaného videa z lokality YouTube alebo Vimeo.

 6. Vyberte položku Nastaviť video.

  Obrázok videa sa obnoví a zobrazí sa snímka s obrázkom z videa.

 7. Na videu stlačte tlačidlo prehrať, aby ste ho vyskúšali.

Chcete namiesto toho vložiť video zo svojho počítača?

Podrobnosti nájdete v téme Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača.

Podmienky používania služby Vimeo a YouTube

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov danej webovej lokality.

V programe PowerPoint pre web môžete na snímku vložiť online video zo služby YouTube alebo Vimeo. (Ak máte predplatnéMicrosoft 365 pre podniky alebo vzdelávacie inštitúcie, môžete tiež vložiť online video z lokality Microsoft Stream.)

Video sa prehráva priamo z lokality YouTube a má ovládacie prvky lokality YouTube na prehrávanie, prerušenie a podobne. Funkcie prehrávania (zoslabnutie, záložky, orezanie a tak ďalej) v programe PowerPoint sa nevzťahujú na online videá.

Keďže je video na webovej lokalite a nie vo vašej prezentácii, na úspešné prehrávania videa musíte byť pripojení na internet.

Vloženie online videa

 1. Na novej lište vo webovom prehliadači prejdite na požadované video.

 2. Skopírujte adresu webovej stránky z panela s adresou v prehliadači.

 3. Prejdite na PowerPoint na webe a vyberte snímku, na ktorú chcete umiestniť video.

 4. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi v skupine Médiá vyberte položku Online video.

 5. Do dialógového okna Online video prilepte adresu, ktorú ste skopírovali v kroku 2.

 6. Vyberte položku Vložiť.

  Video sa vloží na snímku. Video môžete premiestniť presunutím myšou a zmeniť jeho veľkosť výberom rohu a potiahnutím.

 7. Ak chcete video prehrať, musíte spustiť prezentáciu. Na páse s nástrojmi prejdite na kartu Zobraziť a v skupine Spustiť prezentáciu vyberte položku Od aktuálnej snímky.

  (Ak ste vypli zjednodušený pás s nástrojmi, nemáte kartu Prezentácia. Na spustenie prezentácie použite namiesto toho kartu Zobraziť.)

  Otvorí sa prezentácia a potom môžete spustiť prehrávanie kliknutím na tlačidlo prehrávania.

Súvisiace informácie nájdete v téme Prehrávanie videa v PowerPointe pre web.

Na používanie online videí sa vzťahujú podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov danej webovej lokality.

Orezanie videa

V PowerPoint pre web nie je možné orezať video. Online videá nie je možné orezať. Ak máte video, ktoré chcete orezať, musíte ho uložiť do počítača a potom vložiť na snímku v počítačovej verzii PowerPointu. 

Pozrite tiež

Video: Vloženie videa z lokality YouTube vo PowerPoint 2013

Prečo nemôžem vložiť video v PowerPointe?

Pridanie zvuku do prezentácie

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×