Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, ako je napríklad Moderátor od spoločnosti Microsoft, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte kalendár v Outlook s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vykonávanie základných úloh. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako otvoriť a upraviť udalosti kalendára, pripojiť sa k online schôdzam a ešte oveľa viac.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť tak, aby sa v kalendári zobrazovať vybratý počet dní, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci viac pribudnete.

 1. Vo Outlook kalendár otvorte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Ozve sa názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa).

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete zobraziť 1 až 10 dní, stlačte kombinácie klávesov Alt + kláves s príslušnou číslicou. Ak chcete napríklad zobraziť 10 dní, stlačte kombináciu klávesov Alt + 0.

  • Ak chcete zobraziť pracovný týždeň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 2.

  • Ak chcete zobraziť celý týždeň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 3.

  • Ak chcete zobraziť mesiac, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 4.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

 1. Vo Outlook kalendár otvorte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Zaznie názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa), za ktorým bude nasledovať počet udalostí v zobrazení.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + bodka (.) a prehľadajte udalosti v aktuálnom zobrazení. Pri každej udalosti začujete jej názov, čas a organizátora. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu udalosť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + čiarka (,).

 3. Ak sa chcete presúvať v kalendári, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci deň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci týždeň, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac, stlačte kombináciu klávesov Alt + Page down alebo Page up.

 4. Ak chcete upraviť aktuálne vybratú udalosť, stlačte kláves Enter a potom pomocou nasledovných klávesových skratiek zmeňte jej podrobnosti:

  • Ak chcete zmeniť text v poli Predmet, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a pomocou klávesnice zadajte nový text.

  • Ak chcete zmeniť text v poli Miesto, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a pomocou klávesnice zadajte nový text.

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + T sa premiestnite do riadka Počiatočný čas. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum o deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Start time“ (Čas začatia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

  • Stlačením kombinácie klávesov Alt + D sa premiestnite do riadka Čas ukončenia. Ak chcete zmeniť dátum ukončenia, stlačte šípku nadol alebo nahor, čím posuniete začiatočný dátum a deň dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť čas, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „End time“ (Čas ukončenia), a potom stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor meňte čas začatia o pol hodiny.

 5. Ak chcete upraviť popis udalosti, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Message, editing“ (Správa, úpravy), a potom upravte text pomocou klávesnice. V JAWS sa ozve: „Notes, edit“ (Poznámky, úpravy). V prípade NVDA sa ozzve: "Message, edit multi-line" (Správa, upraviť viac riadkov).

 6. Uložte zmeny stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S. Okno udalosti zavriete stlačením klávesu Esc.

Pripojenie k schôdzi z Outlook kalendára

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cez Skype for Business alebo Microsoft Teams pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v počítači nainštalovaný balík Skype for Business alebo Microsoft Teams a či ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

Pripojenie kSkype for Business schôdzi

 1. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2 otvorte v programe Outlook zobrazenie kalendára. Čítačka obrazovky prečíta zobrazenie, ktoré sa otvorí, napríklad zobrazenie pracovného týždňa alebo zobrazenie mesiaca spolu s počtom položiek v danom zobrazení. Zameranie sa nachádza na dnešnom dni.

  Poznámka: Dnešné udalosti kalendára nie je možné zobraziť v zobrazení mesiaca, takže ak sa nachádzate v zobrazení mesiaca, najprv prejdite na iné zobrazenie. Ak chcete zobrazenie pracovného týždňa zmeniť napríklad na zobrazenie pracovného týždňa, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 2.

 2. Ak chcete prejsť na nadchádzajúce udalosti kalendára pre tento deň, stlačte kláves Tab. Ak chcete prejsť na predchádzajúce položky, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab.

 3. Keď budete počuť schôdzu, ku ktorej sa chcete pripojiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + O. Otvorí sa položka kalendára.

 4. Ak sa chcete pripojiť k schôdzi, stlačte kombináciu klávesov Alt + H a kláves Y. Otvorí sa okno schôdze cez Skype for Business. Ak sa chcete pripojiť s vysokokvalitným zvukom a obrazom, stlačte kláves Enter.

  Tipy: 

  • Ak chcete stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kláves s logom Windows + F4.

  • Ak chcete schôdzu ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Pripojenie kMicrosoft Teams schôdzi

 1. Vo Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2. Čítačka obrazovky prečíta zobrazenie, ktoré sa otvorí, napríklad zobrazenie pracovného týždňa alebo zobrazenie mesiaca spolu s počtom položiek v danom zobrazení. Zameranie sa nachádza na dnešnom dni.

 2. Ak chcete prejsť na nadchádzajúce udalosti kalendára pre tento deň, stlačte kláves Tab. Ak chcete prejsť na predchádzajúce položky, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab.

 3. Keď budete počuť schôdzu, ku ktorej sa chcete pripojiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + O. Otvorí sa položka kalendára.

 4. Ak sa chcete pripojiť k schôdzi, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, T, J. Otvorí Microsoft Teams schôdzu a môžete sa rozhodnúť, ako sa pripojiť k schôdzi. Ak sa chcete pripojiť s predvolenými nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Join now" (Pripojiť sa), a stlačte kláves Enter.

  Tipy: 

  • Ak chcete stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + M.

  • Ak chcete zavesiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + B.

Tlač udalosti

 1. Vo Outlook kalendár otvorte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 2. Zaznie názov aktuálneho zobrazenia, napríklad „Work week view“ (Zobrazenie pracovného týždňa), za ktorým bude nasledovať počet udalostí v zobrazení.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + bodka (.) a prehľadajte udalosti v aktuálnom zobrazení. Pri každej udalosti začujete jej názov, čas a organizátora. Ak sa chcete presunúť na predchádzajúcu udalosť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + čiarka (,).

 3. Ak sa chcete presúvať v kalendári, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci deň, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci týždeň, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac, stlačte kombináciu klávesov Alt + Page down alebo Page up.

 4. Aktuálne vybratú udalosť otvoríte stlačením klávesu Enter.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F a P sa otvorí ponuka Tlačiť.

 6. Ak chcete vybrať tlačiareň, ktorú chcete použiť, stlačte kláves I, potom vyhľadajte tlačiareň pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol a stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete udalosť vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + P a potom stlačte kláves P.

 8. Ak tlačíte do súboru, napríklad s cieľom konvertovať udalosť do formátu PDF, zadajte názov súboru a potom stlačením klávesu Enter vytvorte súbor.

  Ponuka Tlačiť sa zavrie a vrátite sa do okna s udalosťou.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností alebo schôdzí v programe Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Kalendár pomocou čítačky obrazovky

Používajte kalendár vo Outlook pre Mac s čítačkou obrazovky VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému macOS, ktorá vám môže vykonávať základné úlohy. Naučíte sa otvárať, čítať a upravovať udalosti kalendára, ktoré ste vytvorili, ako sa pripojiť Microsoft Teams schôdzí a ďalšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť, aby zobrazoval vybratý deň, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci najviac vyhovuje.

 1. Vo Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Command + 2. Ozzve sa aktuálny časový rámec a udalosti, ktoré sú v tomto časovom rámci plánované.

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Ak chcete zobraziť denné zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 1.

  • Ak chcete zobraziť zobrazenie pracovného týždňa, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 2.

  • Ak chcete zobraziť zobrazenie celého týždňa, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 3.

  • Ak chcete zobraziť mesačné zobrazenie, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + 4.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V kalendáriOutlook prejdite na udalosť, ktorú chcete otvoriť, a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník alebo Command + O. Otvorí sa okno s podrobnosťami udalosti.

 2. Ak chcete prehľadávať podrobnosti udalosti, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Pri pohybe funkcia VoiceOver oznamuje podrobnosti. Ak chcete zatvoriť okno s podrobnosťami bez úprav podrobností, stlačte kombináciu klávesov Command + W.

 3. Ak chcete upraviť podrobnosti o udalosti, v okne s podrobnosťami udalosti stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Edit event button" (Tlačidlo Upraviť udalosť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ak chcete prechádzať upraviteľnými poľami a ponukami, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

 4. Ak chcete uložiť zmeny, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete upraviť schôdzu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Send" (Odoslať), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Options + medzerník.

  • Ak chcete upraviť plánovanú činnosť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Save" (Uložiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Udalosť sa zmení a zameranie sa vráti na mriežku kalendára.

Pripojenie kMicrosoft Teams schôdze zOutlook kalendára

Poznámka: Ak sa chcete kMicrosoft Teams pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v Macu nainštalovanú aplikáciuMicrosoft Teams a či ste prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta.

 1. V kalendáriOutlook prejdite na udalosť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník alebo Command + O otvorte podrobnosti udalosti.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Join Teams meeting button" (Tlačidlo Pripojiť sa k schôdzi), a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. OtvoríMicrosoft Teams schôdzu a môžete sa rozhodnúť, ako sa pripojiť k schôdzi. Ak sa chcete pripojiť k predvoleným nastaveniam, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Join now" (Pripojiť sa), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Tip: Ak chcete stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + M. Ak chcete zavesiť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + B.

  Ďalšie informácie o pripájaní k schôdziMicrosoft Teams nájdete v časti Pripojenie k schôdzi v programe Microsoft Teams pomocou čítačky Microsoft Teams.

Tlač kalendára

Tlač vybratého dňa v kalendári, týždňa alebo mesiaca v Outlook.

 1. VOutlook nastavte kalendár na zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť, podľa pokynov v časti Nastavenie zobrazenia kalendára.

 2. Prejdite na deň, týždeň alebo mesiac, ktorý chcete zahrnúť do tlače.

 3. Ak chcete otvoriť dialógové okno tlače, stlačte kombináciu klávesov Command + P. Ozzve sa názov predvolenej tlačiarne.

 4. Ak chcete vybrať tlačiareň, stlačte medzerník, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov tlačiarne, ktorú chcete použiť, a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte tlačiareň.

 5. Stlačením klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab môžete prehľadávať a meniť ďalšie možnosti tlače. Keď skončíte, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Print" (Tlačiť), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Kalendár sa vytlačí.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností alebo schôdzí v programe Outlook

Klávesové skratky pre Outlook

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Kalendár pomocou čítačky obrazovky

Používajte kalendár v programe Outlook pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky systému iOS, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Naučíte sa nastaviť zobrazenie kalendára, otvoriť, čítať a upraviť vytvorené udalosti kalendára, pripojiť sa k schôdzam Microsoft Teams ďalších položiek.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Môžete si vybrať z troch možností zobrazenia kalendára: Program, Deň, 3 dnialebo Mesiac. Predvolené zobrazenie je Program.

 1. V kalendári Outlook pre iOS ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami, potom ťahajte doprava, kým sa neozve "Change view" (Zmeniť zobrazenie) spolu s aktuálnym zobrazením, napríklad "Agenda view" (Zobrazenie agendy), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa zoznam možností zobrazenia. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. V Outlook pre iOS kalendári vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V zobrazení Agenda ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: "Agenda" (Agenda). Ak chcete v budúcnosti prehľadávať udalosti, potiahnite prstom nahor.

  • V zobrazení Deň ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Day, today" (Deň, dnes), za tým aktuálny dátum a počet udalostí naplánovaných na dnešný deň. Ak chcete skontrolovať udalosti v nadchádzajúcich dňoch, potiahnite prstom nahor.

  • V zobrazení 3 dni ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Times events" (Udalosti Times events) nasledované podrobnosťami o prvej udalosti dňa. Ak chcete v budúcnosti prehľadávať udalosti, potiahnite prstom nahor.

  • V zobrazení mesiaca ťahajte prstom doprava, kým sa neozve prvá udalosť v zobrazení aktuálneho mesiaca. Ak chcete v budúcnosti prejsť na udalosti, potiahnite prstom doprava. Ak máte viacero položiek pre jeden deň, dvojitým ťuknutím na obrazovku prepnite na zobrazenie Agenda a každú udalosť skontrolujte samostatne.

 2. Keď sa nachádzate na udalosti, ktorej podrobnosti chcete skontrolovať, dvakrát ťuknite na obrazovku. Podrobnosti o udalosti sa otvoria v novom okne.

 3. Ak si chcete vypočuť podrobnosti udalosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava alebo potiahnite jedným prstom nadol po obrazovke. Pri pohybe funkcia VoiceOver oznamuje podrobnosti. Ak chcete zatvoriť okno s podrobnosťami bez úprav podrobností, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Back button" (Tlačidlo Naspäť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete upraviť udalosť, ťahajte prstom v okne s udalosťami doprava alebo doľava, kým sa neozve "Edit" (Upraviť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Upraviť udalosť.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozvú podrobnosti udalosti, ktorú chcete upraviť, dvakrát ťuknite na obrazovku a vykonajte požadované zmeny.

 6. Po dokončení uložte zmeny tak, že potiahnete prstom doľava, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti do okna s podrobnosťami udalosti.

 7. Ak chcete zavrieť okno s podrobnosťami udalosti, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Back button" (Tlačidlo Späť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti na mriežku kalendára.

Pripojenie k Microsoft Teams schôdze zOutlook pre iOS kalendára

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cezMicrosoft Teams pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v telefóne nainštalovanú aplikáciuMicrosoft Teams, či je aplikácia spustená a či ste sa do službyMicrosoft Teams prihlásili pomocou pracovného alebo školského konta.

 1. V kalendáriOutlook pre iOS presuňte výber na udalosť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak chcete otvoriť okno s podrobnosťami o schôdzi, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. OtvoríMicrosoft Teams schôdzu a vy sa pripojíte k schôdzi.

Ďalšie informácie o pripájaní k schôdziMicrosoft Teams nájdete v časti Pripojenie k schôdzi v programe Microsoft Teams pomocou čítačky Microsoft Teams. 

Odpovedanie na pripomenutia udalostí

Keď máte v aplikácii Outlook naplánované udalosti a zapli ste oznámenia, funkcia VoiceOver oznámi pripomenutia udalostí v preddefinovanom čase pred udalosťou a na obrazovke sa zobrazí pripomenutie udalosti. Zameranie sa presunie na pripomenutie.

 1. Ak chcete na pripomenutie odpovedať, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete otvoriť podrobnosti udalosti, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "View" (Zobraziť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pripomenutie zavrieť, kým sa neozve čas udalosti, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Snooze" (Odložiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pripomenutie zavrieť bez toho, aby ste chceli urobiť akúkoľvek akciu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Close" (Zavrieť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností alebo schôdzí v programe Outlook

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Kalendár pomocou čítačky obrazovky

Používajte kalendár v aplikácii Outlook pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky systému Android, ktorá vám umožní vykonávať základné úlohy. Naučíte sa otvárať, čítať a upravovať udalosti kalendára, ktoré ste vytvorili, ako sa pripojiť Microsoft Teams schôdzí a odpovedať na pripomenutia udalostí.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného, nemôžete upravovať.

 1. V kalendáriOutlook pre Android posúvajte jedným prstom cez obrazovku, kým sa neozve názov udalosti, ktorú chcete skontrolovať, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno s podrobnosťami udalosti.

  Tip: Ak máte v kalendári veľa udalostí, môžete ich prehľadávať po poťiahnutia dvomi prstami nahor a nadol.

 2. Ak si chcete vypočuť názov udalosti, deň, dátum, čas, miesto a ďalšie informácie, potiahnite prstom doprava alebo doľava alebo potiahnite jedným prstom nadol po obrazovke. Pri pohybe TalkBack oznamuje podrobnosti. Ak chcete zatvoriť okno s podrobnosťami bez úprav podrobností, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

 3. Ak chcete upraviť udalosť, ťahajte prstom v okne s udalosťami doprava alebo doľava, kým sa neozve "Edit" (Upraviť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Upraviť udalosť.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozvú podrobnosti udalosti, ktorú chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykonajte požadované zmeny. Po skončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Save" (Uložiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak chcete udalosť zrušiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Cancel event" (Zrušiť udalosť), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete zavrieť okno s podrobnosťami udalosti, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Back button" (Tlačidlo Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pripojenie k Microsoft Teams schôdze zOutlook pre Android kalendára

Poznámka: Ak sa chcete k schôdzi cezMicrosoft Teams pripojiť podľa postupu opísaného nižšie, skontrolujte, či máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu Microsoft Teams, či je aplikácia spustená a či ste sa do službyMicrosoft Teams prihlásili pomocou pracovného alebo školského konta.

 1. V kalendáriOutlook pre Android presuňte výber na udalosť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Keď je udalosť schôdzou Microsoft Teams, TalkBack oznámi: "At locationMicrosoft Teams meeting" (Na miesteMicrosoft Teams schôdze). Ak chcete otvoriť okno s podrobnosťami o schôdzi, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Join, button“ (Pripojiť sa, tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku. OtvoríMicrosoft Teams schôdzu a vy sa pripojíte k schôdzi.

Ďalšie informácie o pripájaní k schôdziMicrosoft Teams nájdete v časti Pripojenie k schôdzi v programe Microsoft Teams pomocou čítačky Microsoft Teams. 

Odpovedanie na pripomenutia udalostí

Ak máte zapnuté oznámenia o udalostiach Outlook Kalendár, ozzve sa zvuk v preddefinovanom čase pred udalosťou.

 1. Ak chcete zobraziť pripomenutie udalosti, potiahnutím dvomi prstami nadol z hornej časti obrazovky otvorte tieň oznámení.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Outlook ", "a následne podrobnosti o udalosti.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete otvoriť okno s podrobnosťami o udalosti a skontrolovať podrobnosti, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pripomenutie zavrieť bez toho, aby ste urobili akúkoľvek akciu, dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Done" (Hotovo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností alebo schôdzí v programe Outlook

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Kalendár pomocou čítačky obrazovky

Používajte kalendár v Outlook na webe s klávesnicou a čítačkou obrazovky na vykonávanie základných úloh. Testovali sme ho s čítačkami Moderátor, JAWS a NVDA, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako otvoriť a upraviť udalosti kalendára, pripojiť sa k online schôdzam a ešte oveľa viac.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Outlook na webe sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

Obsah tohto článku

Nastavenie zobrazenia kalendára

Svoj kalendár môžete nastaviť tak, aby sa v kalendári zobrazovať vybratý deň, pracovný týždeň, celý týždeň alebo mesiac. Zobraziť môžete to, čo vám pri práci viac pribudne.

 1. Vo Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2. Ozzve sa "Loaded" (Načítané) a potom počet udalostí v jednom vybratom kalendári.

 2. Ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, použite nasledujúce klávesové skratky:

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 1 zobrazíte denné zobrazenie.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 2 zobrazíte zobrazenie pracovného týždňa.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 3 zobrazíte zobrazenie celého týždňa.

  • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Alt + 4 zobrazíte mesačné zobrazenie.

Otvorenie, čítanie a úprava udalostí kalendára

Podrobnosti o udalosti je možné rýchlo čítať a upravovať a udržať si tak prehľad aj o nabitom časovom pláne.

Poznámka: Upravovať je možné iba udalosti, ktoré ste vytvorili. Nemôžete upravovať napríklad žiadosti o schôdzu, ktoré ste dostali od niekoho iného.

 1. Vo Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2. Ozzve sa "Loaded" (Načítané) a potom počet udalostí v jednom vybratom kalendári.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Jump to calendar view options" (Prejsť na možnosti zobrazenia kalendára), a stlačte kláves Enter. Ak sa chcete presúvať v kalendári, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci deň, týždeň alebo mesiac, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Go to previous" (Prejsť na predchádzajúci) a za tým jednotka času, a stlačte kláves Enter.

  • Ak sa chcete presunúť na nasledujúci deň, týždeň alebo mesiac, stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Go to next" (Prejsť na ďalšie) a za tým jednotka času, a stlačte kláves Enter.

 3. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab a vyhľadajte udalosti v zobrazenom časovom období. Pri pohybe začujete "Events" (Udalosti) a za ním dátum, hodiny, názov udalosti, miesto udalosti a organizátor vybratej udalosti.

 4. Ak chcete podrobnejšie skontrolovať udalosť alebo ju otvoriť a upravovať, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno udalosti Podrobnosti. Ozve sa: „Add a title for the event“ (Pridať názov udalosti).

 5. Ak chcete prehľadávať podrobnosti a možnosti udalosti, stlačte kláves Tab. Moderátor pri presúvaní oznamuje možnosti a podrobnosti.

 6. Po dokončení vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Ak chcete upraviť schôdzu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Send button“ (Tlačidlo Odoslať), a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete upraviť plánovanú činnosť, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte medzerník.

  • Ak ste v udalosti nič nezmenili a chcete zavrieť okno udalosti Podrobnosti, stlačte kláves Esc.

Udalosť sa zmení a premiestnite sa na položku Kalendár.

Pripojenie k online schôdzi z Outlook kalendára

Môžete sa jednoducho pripojiť k Skype for Business alebo Microsoft Teams online schôdzí.

Pripojenie k Skype for Business schôdzi

 1. V programe Outlook na webe otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve udalosť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom stlačením klávesu Enter udalosť otvorte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve prepojenie na pripojenie k schôdzi, a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Pripojenie k zvukovému súboru zo schôdze.

 4. Ak sa chcete pripojiť s vysokokvalitným zvukom a obrazom, stlačte kláves Enter. Dialógové okno Pripojenie k zvukovému súboru zo schôdze sa zatvorí a vy sa pripojíte k schôdzi.

  Tip: Ak chcete počas schôdze stlmiť mikrofón alebo jeho stlmenie zrušiť, stlačte kláves s logom Windows + F4. Ak chcete schôdzu ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter.

Pripojenie k Microsoft Teams schôdzi

 1. V programe Outlook na webe otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve udalosť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom stlačením klávesu Enter udalosť otvorte.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Join Teams meeting" (Pripojiť sa k schôdzi cez Lync), a stlačte kláves Enter. V prehliadači sa otvorí karta Pripojiť sa ku konverzácii.

 4. Môže sa zobraziť výzva na potvrdenie, že chcete aplikácie prepnúť mimo Kalendár. Ak áno, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Yes button" (Tlačidlo Áno), a stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete použiť Microsoft Teams na webe, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Join on the web instead" (Namiesto toho sa pripojiť na webe), a stlačte kláves Enter.

 6. Po výzvach zadajte svoje poverenia a stlačte kláves Enter. Ozzve sa: "Choose your audio and video settings" (Vyberte nastavenia zvuku a videa).

 7. Ak chcete zmeniť nastavenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov nastavenia, ktoré chcete zmeniť, a potom ho zmeňte stlačením klávesu Enter. Ak sa chcete pripojiť k schôdzi, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Join the meeting button" (Tlačidlo Pripojiť sa k schôdzi), a stlačte kláves Enter.

 8. Ak chcete zmeniť nastavenia schôdze alebo zavesiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovanú možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

Nastavenie možností pre kalendár

V nastaveniach kalendára môžete zmeniť vzhľad kalendára alebo nastaviť prijímanie oznámení. Môžete tiež nastaviť správy, keď ste mimo pracoviska, a spôsob ich odosielania.

 1. Vo Outlook otvorte tablu Názov Nastavenia, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Nastavenia button" (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Ak chcete prechádzať nastaveniami tably, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Moderátor vám pri pohybe na table bude oznamovať príslušné nastavenia.

 3. Ak chcete vybrať nastavenie alebo otvoriť ďalšie možnosti nastavenia, stlačte kláves Enter. Ak sa chcete presúvať medzi nastaveniami, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

 4. Po skončení tablu Nastavenie opustíte stlačením klávesu Esc.

Tlač kalendára

Vytlačiť vybratý deň, týždeň alebo kalendárny mesiac v Outlook.

 1. Vo Outlook otvorte kalendár stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + 2.

 2. Vyberte zobrazenie kalendára, ktoré chcete vytlačiť

 3. V hlavnom okne Kalendár stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve "Jump to calendar view options" (Prejsť na možnosti zobrazenia kalendára), a stlačte kláves Enter. Potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve "Print" (Tlačiť), a stlačte medzerník. Otvorí sa ukážka pred tlačou.

 4. Ak chcete otvoriť dialógové okno tlače, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve "Print button" (Tlačidlo Tlačiť), a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno so zameraním na rozbaľovacie pole Tlačiareň.

 5. Ak chcete vybrať tlačiareň, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve "Printer" (Tlačiareň). Stlačte medzerník a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov tlačiarne, ktorú chcete použiť. Tlačiareň vyberiete stlačením medzerníka.

 6. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti tlače, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Po skončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte medzerník. Kalendár sa vytlačí.

Pozrite tiež

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Plánovanie plánovaných činností alebo schôdzí v programe Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Outlook Kalendár pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×