Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Vytvorenie časovej osi kontingenčnej tabuľky na filtrovanie dátumov

Namiesto prispôsobenia filtrov tak, aby zobrazovali dátumy, môžete použiť časovú os kontingenčnej tabuľky. Ide o možnosť dynamického filtra, vďaka ktorej môžete jednoducho filtrovať podľa dátumu alebo času a pomocou ovládacieho prvku jazdca si môžete priblížiť požadované obdobie. Kliknutím na položky Analyzovať > Vložiť časovú os vložte do svojho hárka časovú os. 

Časová os
 

Podobne ako rýchly filter na filtrovanie údajov stačí časovú os vložiť raz. Potom ju už máte v kontingenčnej tabuľke stále a kedykoľvek môžete meniť časový rozsah.


Postupujte takto:

 1. Kliknutím na ľubovoľné miesto v kontingenčnej tabuľke zobrazte skupinu pása s nástrojmi Nástroje pre kontingenčné tabuľky. Potom kliknite na položky Analyzovať > Vložiť časovú os.

  Príkaz Vložiť časovú os na karte Analyzovať

 2. V dialógovom okne Vloženie časovej osi začiarknite požadované polia s dátumami a kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Vloženie časových osí

Použitie časovej osi na filtrovanie podľa časového obdobia

Keď je časová os zobrazená, môžete filtrovať podľa časového obdobia v rámci niektorej zo štyroch časových úrovní (roky, štvrťroky, mesiace alebo dni).

 1. Kliknite na šípku vedľa zobrazenej časovej úrovne a vyberte požadovanú možnosť.

  Šípka časových úrovní

 2. Potiahnite posúvač časovej osi na časové obdobie, ktoré chcete analyzovať.

  Posúvač časovej osi

 3. V ovládacom prvku časového obdobia kliknite na dlaždicu obdobia, presunutím zahrňte ďalšie dlaždice a vyberte tak požadovaný rozsah dátumov. Pomocou rukovätí časového obdobia môžete prispôsobiť rozsah dátumov na každej strane.

  Rukoväte na výber časového obdobia

Použitie časovej osi vo viacerých kontingenčných tabuľkách

Ak kontingenčné tabuľky používajú rovnaký zdroj údajov, môžete pomocou jednej časovej osi filtrovať viacero kontingenčných tabuliek. Vyberte časovú os, na páse s nástrojmi prejdite na položky Možnosti > Prepojenia zostavy a vyberte kontingenčné tabuľky, ktoré chcete zahrnúť.

Vymazanie časovej osi

Ak chcete vymazať časovú os, kliknite na tlačidlo Vymazať filter Tlačidlo Vymazať filter.

Tip: Ak chcete skombinovať rýchle filtre s časovou osou a filtrovať nimi jedno pole s dátumom, môžete začiarknuť políčko Povoliť viacero filtrov poľa v dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky (položky Nástroje pre kontingenčné tabuľky > Analyzovať > Možnosti > karta Súčty a filtre).

Prispôsobenie časovej osi

Ak časová os prekrýva údaje kontingenčnej tabuľky, môžete ju premiestniť na iné miesto a zmeniť jej veľkosť. Rovnako tiež môžete zmeniť štýl časovej osi, čo môže byť užitočné, ak používate viac časových osí.

 • Ak chcete časovú os premiestniť, jednoducho ju presuňte myšou na požadované miesto.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť časovej osi, kliknite na ňu a presunutím rukovätí na zmenu veľkosti vyberte požadovanú veľkosť.

 • Ak chcete zmeniť štýl časovej osi, kliknutím na časovú os zobrazte Nástroje časovej osi a na karte Možnosti vyberte požadovaný štýl.

Štýly časovej osi na karte Nástroje časovej osi – Možnosti

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu externých údajov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov vo viacerých tabuľkách

Použitie zoznamu polí na usporiadanie polí v kontingenčnej tabuľke

Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke

Zoskupenie alebo oddelenie údajov v zostave kontingenčnej tabuľky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×