Vytvorenie kontingenčnej tabuľky s použitím viacerých tabuliek

Kontingenčné tabuľky sú skvelé na analýzu údajov a vytváranie zostáv. V prípade relačných údajov (čo znamená, že sú údaje uložené v samostatných tabuľkách, medzi ktorými môžete vytvoriť vzťah na základe spoločných hodnôt) môžete vytvoriť kontingenčnú tabuľku.

Kontingenčná tabuľka s viacerými tabuľkami Zoznam polí pre viaceré tabuľky

Čím sa táto kontingenčná tabuľka líši? Všimnite si, že zoznam polí napravo nezobrazuje iba jednu tabuľku, ale celú kolekciu tabuliek. Každá z nich obsahuje polia, ktoré môžete skombinovať do jednej kontingenčnej tabuľky a údaje tak rôznymi spôsobmi rýchlo filtrovať. Nie je potrebné žiadne manuálne formátovanie alebo príprava údajov. Hneď po importe údajov môžete okamžite vytvoriť kontingenčnú tabuľku založenú na súvisiacich tabuľkách. 

Tu sú tri základné kroky na získanie viacerých tabuliek v rámci zoznamu polí kontingenčnej tabuľky:

Prvý krok: import súvisiacich tabuliek z databázy

Importujte tabuľky z relačnej databázy, ako napríklad Microsoft SQL Server, Oracle alebo Access. Môžete importovať viacero tabuliek súčasne:

Druhý krok: pridanie polí do kontingenčnej tabuľky

Všimnite si, že zoznam polí obsahuje viacero tabuliek.

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky

Sú to všetky tabuľky, ktoré ste označili počas importu. Každú tabuľku môžete rozbaliť a zbaliť a zobraziť tak jej polia. Pokiaľ tabuľky navzájom súvisia, môžete kontingenčnú tabuľku vytvoriť presunutím polí z ľubovoľnej tabuľky do oblastí HODNOTY, RIADKY alebo STĹPCE. Môžete:

 • Číselné polia presuňte do oblasti HODNOTY. Ak napríklad používate vzorovú databázu Adventure Works, môžete presunúť hodnotu SalesAmount z tabuľky FactInternetSales.

 • Polia s dátumom alebo oblasťou presuňte do oblasti RIADKY alebo STĹPCE a môžete analyzovať predaj podľa dátumu alebo oblasti.

Tretí krok: vytvorenie vzťahov (nepovinné)

Niekedy treba vytvoriť vzťah medzi dvoma tabuľkami ešte predtým, ako ich použijete v kontingenčnej tabuľke. Ak sa zobrazí hlásenie, že sa vyžaduje vzťah, začnite kliknutím na položku Vytvoriť.

Tlačidlo Vytvoriť sa zobrazí v prípade potreby vzťahu

Poznámka    Dátové modely nie sú v Excel pre Mac podporované.

Relačné databázy nie sú jediným zdrojom údajov, ktorý vám umožňuje pracovať s viacerými tabuľkami v zozname polí kontingenčnej tabuľky. V zošite môžete používať ľubovoľné tabuľky alebo importovať údajové informačné kanály, ktoré potom integrujete spolu s ďalšími tabuľkami s údajmi do zošita. Ďalšie informácie nájdete v téme Import viacerých tabuliek z iných zdrojov údajov.

Ak chcete, aby všetky tieto nesúvisiace údaje boli vzájomne kompatibilné, budete musieť pridať každú tabuľku do dátového modelu a potom medzi tabuľkami vytvoriť vzťahy pomocou zhodných hodnôt polí. Ďalšie informácie nájdete v témach Pridanie údajov z hárka do modelu údajov pomocou prepojenej tabuľky,Vytvorenie vzťahu medzi dvoma tabuľkami aVytváranie vzťahov v zobrazení diagramu.

Po vytvorení dátového modelu môžete tieto údaje použiť v analýze. Nižšie je uvedený postup, ako vytvoriť novú kontingenčnú tabuľku alebo kontingenčný graf pomocou dátového modelu v zošite.

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku v hárku.

 2. Vyberte položku Vložiť a potom šípku nadol pod kontingenčnou tabuľkou.

  Vložiť rozbaľovací zoznam Kontingenčná tabuľka zobrazujúci možnosť „z Power BI“.

 3. Vyberte možnosť Z externého zdroja údajov.

  Kontingenčná tabuľka z externého zdroja

 4. Vyberte položku Vybrať pripojenie.

 5. Na karte Tabuľky vyberte v časti Dátový model tohto zošita položku Tabuľky v dátovom modeli zošita.

  Tabuľky v dátovom modeli

 6. Kliknutím na tlačidlo Otvoriť a následne na tlačidlo OK zobrazíte zoznam polí obsahujúci všetky tabuľky v dátovom modeli.

Pozrite tiež

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×