Vytvorenie kontingenčnej tabuľky s použitím viacerých tabuliek

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky s použitím viacerých tabuliek

Kontingenčné tabuľky sú skvelé na analýzu údajov a vytváranie zostáv. V prípade relačných údajov (čo znamená, že sú údaje uložené v samostatných tabuľkách, medzi ktorými môžete vytvoriť vzťah na základe spoločných hodnôt) môžete vytvoriť kontingenčnú tabuľku za niekoľko minút takto:

Kontingenčná tabuľka s viacerými tabuľkami

Čím sa táto kontingenčná tabuľka líši? Všimnite si, že zoznam polí napravo nezobrazuje iba jednu tabuľku, ale celú kolekciu tabuliek. Každá z nich obsahuje polia, ktoré môžete skombinovať do jednej kontingenčnej tabuľky a údaje tak rôznymi spôsobmi rýchlo filtrovať. Nie je potrebné žiadne manuálne formátovanie alebo príprava údajov. Hneď po importe údajov môžete okamžite vytvoriť kontingenčnú tabuľku založenú na súvisiacich tabuľkách.

Použitie viacerých tabuliek v zozname polí kontingenčnej tabuľky:

 • Import z relačnej databázy, ako napríklad Microsoft SQL Server, Oracle alebo Microsoft Access. Môžete importovať viacero tabuliek súčasne.

 • Import viacerých tabuliek z iných zdrojov údajov vrátane textových súborov, údajových informačných kanálov, údajov excelového hárka a ďalších. Tieto tabuľky môžete pridať do Dátový model v Exceli, vytvoriť vzťahy medzi nimi a potom tento dátový model použiť na vytvorenie kontingenčnej tabuľky.

Postup pri importovaní viacerých tabuliek z databázy SQL Servera.

 1. Potrebujete mať k dispozícii názov servera, názov databázy a poverenia, s ktorými sa pripájate k SQL Serveru. Potrebné informácie vám môže poskytnúť správca databázy.

 2. Kliknite na položky Údaje > Získať externé údaje > Z iných zdrojov > Z aplikácie SQL Server.

 3. Do poľa Názov servera zadajte názov počítača v sieti, v ktorom je spustený server SQL Server.

 4. V časti Poverenie pre prihlásenie kliknite na položku Používať overovanie systému Windows, ak sa pripájate vo vlastnom mene. V opačnom prípade zadajte meno používateľa a heslo, ktoré vám poskytol správca databázy.

 5. Stlačte kláves Enter, v poli Výber databázy a tabuľky vyberte požadovanú databázu a potom kliknite na možnosť Povoliť výber viacerých tabuliek.

  Začiarkavacie políčko Povoliť výber viacerých tabuliek

 6. Ak presne viete, s ktorými tabuľkami chcete pracovať, vyberte ich manuálne. V opačnom prípade môžete vybrať jednu alebo dve a kliknutím na položku Vybrať súvisiace tabuľky automaticky vybrať tabuľky súvisiace s tými, ktoré ste vybrali.

 7. Ak je začiarknuté políčko Importovať vzťahy medzi vybratými tabuľkami, ponechajte ho začiarknuté, aby Excel mohol opätovne vytvoriť ekvivalentné vzťahy tabuliek v zošite.

 8. Kliknite na položku Dokončiť.

 9. V dialógovom okne Import údajov vyberte položku Zostava kontingenčnej tabuľky.

  Dialógové okno možností importu

 10. Kliknutím na tlačidlo OK spustíte import a naplnenie zoznamu polí.

Všimnite si, že zoznam polí obsahuje viacero tabuliek. Sú to všetky tabuľky, ktoré ste označili počas importu. Každú tabuľku môžete rozbaliť a zbaliť a zobraziť tak jej polia. Pokiaľ tabuľky navzájom súvisia, môžete kontingenčnú tabuľku vytvoriť presunutím polí z ľubovoľnej tabuľky do oblastí HODNOTY, RIADKY alebo STĹPCE.

Zoznam polí kontingenčnej tabuľky

 • Číselné polia presuňte do oblasti HODNOTY. Ak napríklad používate vzorovú databázu Adventure Works, môžete presunúť hodnotu SalesAmount z tabuľky FactInternetSales.

 • Polia s dátumom alebo oblasťou presuňte do oblasti RIADKY alebo STĹPCE a môžete analyzovať predaj podľa dátumu alebo oblasti.

 • Niekedy treba vytvoriť vzťah medzi dvoma tabuľkami ešte predtým, ako ich použijete v kontingenčnej tabuľke. Ak sa zobrazí hlásenie, že sa vyžaduje vzťah, začnite kliknutím na položku Vytvoriť.

  Tlačidlo Vytvoriť sa zobrazí v prípade potreby vzťahu

  Ak pracujete s inými typmi databáz:

Import tabuliek z iných zdrojov

Okrem SQL Servera môžete tabuľky importovať aj z ďalších relačných databáz:

Relačné databázy nie sú jediným zdrojom údajov, ktorý vám umožňuje pracovať s viacerými tabuľkami v zozname polí kontingenčnej tabuľky. V zošite môžete používať ľubovoľné tabuľky alebo importovať údajové informačné kanály, ktoré potom integrujete spolu s ďalšími tabuľkami s údajmi do zošita. Ak chcete, aby všetky tieto nesúvisiace údaje boli vzájomne kompatibilné, budete musieť pridať každú tabuľku do dátového modelu a potom medzi tabuľkami vytvoriť vzťahy pomocou zhodných hodnôt polí.

Vytvorenie novej kontingenčnej tabuľky pomocou dátového modelu

Možno ste vytvorili vzťahy medzi tabuľkami dátového modelu a teraz chcete tieto údaje použiť v analýze. Nižšie je uvedený postup, ako vytvoriť novú kontingenčnú tabuľku alebo kontingenčný graf pomocou dátového modelu v zošite.

 1. Kliknite na ľubovoľnú bunku v hárku.

 2. Kliknite na položky Vložiť > Kontingenčná tabuľka.

  Tlačidlo Kontingenčná tabuľka na karte Vložiť

 3. V dialógovom okne Vytvorenie kontingenčnej tabuľky pod položkou Vyberte údaje, ktoré chcete analyzovať kliknite na položku Použiť externý zdroj údajov.

  Dialógové okno Vytvorenie kontingenčnej tabuľky s vybratým použitím externého zdroja údajov

 4. Kliknite na tlačidlo Vybrať pripojenie.

 5. Na karte Tabuľky vyberte v časti Dátový model tohto zošita položku Tabuľky v dátovom modeli zošita.
  Tabuľky v dátovom modeli

 6. Kliknutím na tlačidlo Otvoriť a následne na tlačidlo OK zobrazíte zoznam polí obsahujúci všetky tabuľky v dátovom modeli.

Ďalšie informácie o kontingenčných tabuľkách a dátovom modeli

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×