Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Ozdobná ikona. Obsah pre čítačku obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú čítačku obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Používajte Microsoft Forms s klávesnicou a čítačkou obrazovky na základné úlohy ako napríklad otvorenie formulára alebo kvízu, úpravu názvu alebo zmenu nastavení formulára alebo kvízu. Testovali sme ju s Moderátorom a JAWS v prehliadači Microsoft Edge, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a prehliadačmi, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie a prihlásenie sa do služby Microsoft Forms

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na https://forms.microsoft.com.

 2. Ak budete počuť úvodné informácie pre Microsoft Forms, stlačte kláves Tab dovtedy, kým sa nedostanete na tlačidlo Začíname a potom stlačte kláves Enter.

 3. Otvorí sa dialógové okno stránky Prihlásiť sa. Stlačte kláves TAB dovtedy, kým sa neozve „Enter e-maily, telefón alebo Skype“ (Zadajte e-mail, telefón alebo Skype), a zadajte svoje meno používateľa konta Microsoft. Po dokončením prejdite stláčaním klávesu Tab na tlačidlo Ďalej a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Password“ (Heslo) a zadajte heslo pre konto Microsoft.

 5. Po dokončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Sign in“ (Prihlásiť sa), a stlačte kláves Enter.

  V závislosti od typu konta bude pravdepodobne potrebné ešte pred prihlásením použiť ďalšie metódy overovania.

  Otvorí sa hlavná stránka pre Microsoft Forms.

Otvorenie existujúceho formulára alebo kvízu

Na hlavnej stránke pre Microsoft Forms vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete otvoriť vytvorený formulár alebo kvíz, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov požadovaného formulára alebo kvízu, a stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete otvoriť formulár alebo kvíz, ktorý s vami niekto zdieľal, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „My forms“ (Moje formuláre), stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuňte na kartu Zdieľané so mnou a stlačte kláves Enter. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov požadovaného formulára alebo kvízu, a stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete otvoriť formulár skupiny, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „My forms“ (Moje formuláre), stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuňte na kartu Formuláre skupiny a stlačte kláves Enter. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov požadovaného formulára, a stlačte kláves Enter.

Zmena názvu formulára alebo kvízu

Môžete zmeniť názov a podnadpis formulára alebo kvízu. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

 1. Prejdite na formulár alebo kvíz, ktorého názov chcete zmeniť, a otvorte ho.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálny názov a po ňom „Form title designer“ (Návrhár názvu formulára), a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Form title, edit“ (Názov formulára, upraviť).

 3. Zadajte nový názov.

 4. Ak chcete zmeniť podnadpis, stlačte kláves Tab. Ozve sa „Form subtitle“ (Podnadpis formulára) s aktuálnym podnadpisom. Zadajte nový podnadpis.

 5. Ak chcete ukončiť režim úprav, stlačte kláves Esc.

Odstránenie otázky

Nepotrebné otázky vo formulári alebo kvíze môžete odstrániť.

 1. Prejdite na formulár alebo kvíz, v ktorom chcete odstrániť otázku, a otvorte ho.

 2. Vo formulári alebo kvíze prejdite na otázku, ktorú chcete odstrániť.

 3. Keď budete mať otvorenú otázku, stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Odstrániť otázku, a stlačte kláves Enter.

Úprava nastavení formulára alebo kvízu

Môžete upraviť nastavenia ovládania, napríklad to, kto môže odpovedať cez váš formulár alebo kvíz a ako dlho. Môžete tiež premiešať otázky, prispôsobiť poďakovanie a zmeniť ďalšie nastavenia.

 1. Prejdite na formulár alebo kvíz, v ktorom chcete upraviť nastavenia, a otvorte ho.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a stlačte kláves Enter.

 3. Ozve sa: „Settings, menu item“ (Nastavenia, položka ponuky) Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku Nastavenia.

 4. Ak chcete prechádzať možnosťami v ponuke, stlačte kombináciu klávesu SR a klávesu so šípkou nahor alebo nadol. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

  Ak chcete napríklad určiť, kto môže odpovedať na váš formulár, stláčajte kombináciu klávesu SR a klávesu so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve „Anyone with a link can respond“ (Odpovedať môže ktokoľvek s prepojením) alebo „Only people in my organization can respond“ (Odpovedať môžu len ľudia v mojej organizácii), a stlačením medzerníka vyberte niektorú z možností.

  Ak už viac nechcete dostávať odpovede, napríklad po dosiahnutí určitého dátumu alebo počtu odpovedí, stláčajte kombináciu klávesu SR a klávesu so šípkou nahor alebo nadol, kým sa nedostanete na začiarkavacie políčko Prijať odpovede a stlačením medzerníka zrušte začiarknutie políčka.

 5. Ak chcete zavrieť ponuku Nastavenia, stlačte kláves Esc.

Vytvorenie formulára alebo kvízu

Po odstránení sa formulár alebo kvíz najskôr premiestni do koša. Ak chcete položku odstrániť natrvalo, vyprázdniť kôš.

 1. Na hlavnej stránke Microsoft Forms prejdite na formulár alebo kvíz, ktorý chcete odstrániť.

 2. Keď budete vidieť formulár alebo kvíz, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa nedostanete na tlačidlo Ďalšie možnosti a stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Delete“ (Odstrániť), a stlačte kláves Enter.

 4. Zobrazí sa výzva na potvrdenie presunutia položky do koša. Potvrďte stlačením klávesu Enter.

 5. Ak chcete vyprázdniť kôš a natrvalo odstrániť položku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Recycle bin“ (Kôš), a potom stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Vyprázdniť kôš, a stlačte kláves Enter.

 6. Zobrazí sa výzva na potvrdenie akcie. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Delete all forms“ (Odstrániť všetky formuláre), a stlačte kláves Enter.

 7. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú stránku Microsoft Forms, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Back to my forms page“ (Späť na stránku s formulármi), a stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Používajte Microsoft Forms s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre macOS na základné úlohy v Safari ako napríklad otvorenie formulára alebo kvízu, úpravu názvu alebo zmenu nastavení formulára alebo kvízu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Otvorenie a prihlásenie sa do služby Microsoft Forms

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na https://forms.microsoft.com.

 2. Ak budete počuť úvodné informácie pre Microsoft Forms, stlačte kláves Tab dovtedy, kým sa nedostanete na tlačidlo Začíname a potom stlačte kláves Return.

 3. Otvorí sa dialógové okno stránky Prihlásiť sa. Stlačte kláves TAB dovtedy, kým sa neozve „Enter e-maily, telefón alebo Skype“ (Zadajte e-mail, telefón alebo Skype), a zadajte svoje meno používateľa konta Microsoft. Po dokončením prejdite stláčaním klávesu Tab na tlačidlo Ďalej a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Password“ (Heslo) a zadajte heslo pre konto Microsoft.

 5. Po dokončení stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Sign in“ (Prihlásiť sa), a stlačte kláves Return.

  V závislosti od typu konta bude pravdepodobne potrebné ešte pred prihlásením použiť ďalšie metódy overovania.

  Otvorí sa hlavná stránka pre Microsoft Forms.

Otvorenie existujúceho formulára alebo kvízu

Na hlavnej stránke pre Microsoft Forms vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete otvoriť vytvorený formulár alebo kvíz, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov požadovaného formulára alebo kvízu, a stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete otvoriť formulár alebo kvíz, ktorý s vami niekto zdieľal, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „My forms“ (Moje formuláre), stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuňte na kartu Zdieľané so mnou a stlačte kláves Enter. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov požadovaného formulára alebo kvízu, a stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete otvoriť formulár skupiny, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „My forms“ (Moje formuláre), stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuňte na kartu Formuláre skupiny a stlačte kláves Enter. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov požadovaného formulára, a stlačte kláves Enter.

Zmena názvu formulára alebo kvízu

Môžete zmeniť názov a podnadpis formulára alebo kvízu. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

 1. Prejdite na formulár alebo kvíz, ktorého názov chcete zmeniť, a otvorte ho.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálny názov a po ňom „Form title designer“ (Návrhár názvu formulára), a stlačte kláves Return. Ozve sa: „Form title, edit“ (Názov formulára, upraviť).

 3. Zadajte nový názov.

 4. Ak chcete zmeniť podnadpis, dvakrát stlačte kláves Tab a potom raz stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa aktuálny podnadpis. Zadajte nový podnadpis.

 5. Ak chcete ukončiť režim úprav, stlačte kláves Esc.

Odstránenie otázky

Nepotrebné otázky vo formulári alebo kvíze môžete odstrániť.

 1. Prejdite na formulár alebo kvíz, v ktorom chcete odstrániť otázku, a otvorte ho.

 2. Vo formulári alebo kvíze prejdite na otázku, ktorú chcete odstrániť.

 3. Keď budete mať otvorenú otázku, stlačte kláves Return.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Odstrániť otázku, a stlačte kláves Return.

Úprava nastavení formulára alebo kvízu

Môžete upraviť nastavenia ovládania, napríklad to, kto môže odpovedať cez váš formulár alebo kvíz a ako dlho. Môžete tiež premiešať otázky, prispôsobiť poďakovanie a zmeniť ďalšie nastavenia.

 1. Prejdite na formulár alebo kvíz, v ktorom chcete upraviť nastavenia, a otvorte ho.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a stlačte kláves Return.

 3. Ozve sa: „Settings, menu item“ (Nastavenia, položka ponuky) Stlačením klávesu Return otvorte ponuku Nastavenia.

 4. Ak chcete prehľadávať ďalšie možnosti ponuky, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

  Ak chcete napríklad určiť, kto môže odpovedať na váš formulár, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift a Tab, kým sa neozve „Anyone with a link can respond“ (Odpovedať môže ktokoľvek s prepojením) alebo „Only people in my organization can respond“ (Odpovedať môžu len ľudia v mojej organizácii), a stlačením medzerníka vyberte niektorú z možností.

  Ak už viac nechcete dostávať odpovede, napríklad po dosiahnutí určitého dátumu alebo počtu odpovedí, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift a Tab, kým sa nedostanete na začiarkavacie políčko Prijať odpovede a stlačením medzerníka zrušte začiarknutie políčka.

 5. Ak chcete zavrieť ponuku Nastavenia, stlačte kláves Esc.

Vytvorenie formulára alebo kvízu

Po odstránení sa formulár alebo kvíz najskôr premiestni do koša. Ak chcete položku odstrániť natrvalo, vyprázdniť kôš.

 1. Na hlavnej stránke Microsoft Forms prejdite na formulár alebo kvíz, ktorý chcete odstrániť.

 2. Keď budete vidieť formulár alebo kvíz, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa nedostanete na tlačidlo Ďalšie možnosti a stlačte kláves Return.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Delete“ (Odstrániť), a stlačte kláves Return.

 4. Zobrazí sa výzva na potvrdenie presunutia položky do koša. Potvrďte stlačením klávesu Return.

 5. Ak chcete vyprázdniť kôš a natrvalo odstrániť položku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Recycle bin“ (Kôš), a potom stlačte kláves Return. Stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Vyprázdniť kôš, a stlačte kláves Return.

 6. Zobrazí sa výzva na potvrdenie akcie. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Delete all forms“ (Odstrániť všetky formuláre), a stlačte kláves Return.

 7. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú stránku Microsoft Forms, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Back to my forms page“ (Späť na stránku s formulármi), a stlačte kláves Return.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Prehľadávanie a navigácia v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Používajte Microsoft Forms s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS na základné úlohy v Safari ako napríklad otvorenie formulára alebo kvízu, úpravu názvu alebo zmenu nastavení formulára alebo kvízu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Otvorenie a prihlásenie sa do služby Microsoft Forms

 1. V prehliadači prejdite na https://forms.office.com.

 2. Ak sa ozve „Get started“ (Začíname), dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Next“ (Ďalej).

 3. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Email, phone, or Skype“ (E-mail, telefón alebo Skype), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na klávesnici na obrazovke napíšte meno používateľa pre konto Microsoft. Po dokončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Next“ (Ďalej), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Secure text field, password“ (Zabezpečené textové pole, heslo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Na klávesnici na obrazovke napíšte heslo pre konto Microsoft. Po dokončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Sign in“ (Prihlásiť sa), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  V závislosti od typu konta bude pravdepodobne potrebné ešte pred prihlásením použiť ďalšie metódy overovania.

  Otvorí sa hlavná stránka pre Microsoft Forms.

Otvorenie existujúceho formulára alebo kvízu

Na hlavnej stránke pre Microsoft Forms vykonajte jeden z nasledujúcich krokov

 • Ak chcete otvoriť vytvorený formulár alebo kvíz, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť názov požadovaného formulára alebo kvízu, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete otvoriť formulár alebo kvíz, ktorý s vami niekto zdieľal, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „My forms, navigation“ (Moje formuláre, navigácia), a dvakrát ťuknite a podržte obrazovku, kým sa neozve zvuková stopa. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Shared with me“ (Zdieľané so mnou), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť názov požadovaného formulára alebo kvízu, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete otvoriť formulár skupiny, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „My forms, navigation“ (Moje formuláre, navigácia), a dvakrát ťuknite a podržte obrazovku, kým sa neozve zvuková stopa. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Group forms“ (Formuláre skupiny), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť názov požadovaného formulára, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena názvu formulára

Môžete zmeniť názov alebo podnadpis formulára. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

 1. Prejdite na formulár, ktorého názov chcete zmeniť, a otvorte ho.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť aktuálny názov formulára, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Form title, text field“ (Názov formulára, textové pole).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku a pomocou klávesnice na obrazovke napíšte nový názov.

 4. Ak chcete zmeniť podnadpis, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Form Subtitle“ (Podnadpis formulára), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový podnadpis.

 5. Po dokončení ťuknite v hornej časti obrazovky štyrmi prstami. Výber sa presunie do hornej časti obrazovky. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Výber sa presunie na stránku formulárov. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú stránku Microsoft Forms, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Back“ (Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie otázky

Nepotrebné otázky vo formulári alebo kvíze môžete odstrániť.

 1. Prejdite na formulár alebo kvíz, v ktorom chcete odstrániť otázku, a otvorte ho.

 2. Vo formulári prejdite na otázku, ktorú chcete odstrániť.

 3. Keď vyberiete otázku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa nedostanete na tlačidlo Odstrániť otázku, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Úprava nastavení formulára alebo kvízu

Upravte nastavenia ovládania formulára alebo kvízu a ovládajte napríklad to, kto môže odpovedať na váš kvíz a ako dlho. Môžete tiež premiešať otázky, prispôsobiť poďakovanie a zmeniť ďalšie nastavenia.

 1. Ak chcete upraviť nastavenia formulára, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 2. Prejdite na formulár alebo kvíz, v ktorom chcete upraviť nastavenia, a otvorte ho.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ozve sa: „Selected, Settings, menu item“ (Vybrané, nastavenia, položka ponuky). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Nastavenie.

 5. Potiahnutím prstom doprava môžete prechádzať možnosťami v ponuke. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Ak chcete napríklad určiť, kto môže odpovedať na váš formulár, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Anyone with a link can respond“ (Odpovedať môže ktokoľvek s prepojením) alebo „Only people in my organization can respond“ (Odpovedať môžu len ľudia v mojej organizácii), a dvojitým stlačením obrazovky vyberte niektorú z možností.

  Ak už viac nechcete dostávať odpovede, napríklad po dosiahnutí určitého dátumu alebo počtu odpovedí, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Accept responses“ (Prijatie odpovedí), a dvojitým ťuknutím na obrazovku zrušte začiarknutie políčka.

 6. Ak chcete zavrieť ponuku Nastavenia, pošúchajte obrazovku tam a späť dvoma prstami.

Vytvorenie formulára alebo kvízu

Po odstránení sa formulár alebo kvíz najskôr premiestni do koša. Ak chcete položku odstrániť natrvalo, vyprázdniť kôš.

 1. Prejdite na formulár alebo kvíz, ktorý chcete odstrániť.

 2. Po nájdete formulára alebo kvízu ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete“ (Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zobrazí sa výzva na potvrdenie presunutia položky do koša. Potvrdenie uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Ak chcete vyprázdniť kôš a natrvalo odstrániť položku, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 6. V počítačovej verzii ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Recycle bin“ (Kôš), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Empty recycle bin“ (Vyprázdniť kôš), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Zobrazí sa výzva na potvrdenie akcie. Ak chcete akciu potvrdiť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Delete all forms“ (Odstrániť všetky formuláre), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú stránku Microsoft Forms, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back to my forms page“ (Späť na stránku s formulármi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prepnutie na počítačovú verziu

Ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam a funkciám, môžete použiť počítačové zobrazenie priamo v iPhone a prehliadači. Počítačové zobrazenie nahradí webové zobrazenie v okne prehliadača.

 1. Na hlavnej stránke Microsoft Forms, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Button, End, Navigation“ (Tlačidlo, koniec, navigácia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa: „Selected, Switch back to desktop version“ (Vybrané, prepnúť späť na počítačovú verziu). Dvojitým ťuknutím na obrazovku prepnite na počítačovú verziu.

 3. Ak sa chcete vrátiť na webové zobrazenie, ťuknite štyrmi prstami na hornú časť obrazovky. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Reload“ (Znova načítať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Používajte Microsoft Forms s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android na základné úlohy v Chrome ako napríklad otvorenie formulára alebo kvízu, úpravu názvu alebo zmenu nastavení formulára alebo kvízu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Otvorenie a prihlásenie sa do služby Microsoft Forms

 1. V prehliadači prejdite na https://forms.office.com.

 2. Ak sa ozve „Get started“ (Začíname), dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Next“ (Ďalej).

 3. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Edit box, Enter your email or phone number“ (Textové pole, zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na klávesnici na obrazovke napíšte meno používateľa pre konto Microsoft. Po dokončení ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Next“ (Ďalej), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Password“ (Heslo).

 5. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo pre konto Microsoft. Po dokončení ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Sign in“ (Prihlásiť sa), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  V závislosti od typu konta bude pravdepodobne potrebné ešte pred prihlásením použiť ďalšie metódy overovania.

Otvorenie existujúceho formulára alebo kvízu

Na hlavnej stránke pre Microsoft Forms vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete otvoriť vytvorený formulár alebo kvíz, ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť názov požadovaného formulára alebo kvízu, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete otvoriť formulár alebo kvíz, ktorý s vami niekto zdieľal, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Collapsed, My forms, drop-down menu“ (Zbalené, moje formuláre, rozbaľovacia ponuka), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Shared with me“ (Zdieľané so mnou), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete otvoriť formulár skupiny, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Collapsed, My forms, drop-down menu“ (Zbalené, moje formuláre, rozbaľovacia ponuka), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Group forms“ (Formuláre skupiny), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena názvu formulára alebo kvízu

Môžete zmeniť názov alebo podnadpis formulára alebo kvízu. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

Zmena názvu formulára

 1. Prejdite na formulár, ktorého názov chcete zmeniť, a otvorte ho.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť aktuálny názov formulára, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit box, Form title“ (Textové pole, názov formulára).

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov.

 4. Ak chcete zmeniť podnadpis, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Editing“ (Úprava), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový podnadpis.

 5. Po dokončení potiahnite prstom nahor a nadol. Výber sa presunie do hornej časti obrazovky. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Výber sa presunie na stránku formulárov. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú stránku Microsoft Forms, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Zmena názvu kvízu

 1. Prejdite na kvíz, ktorého názov chcete zmeniť, a otvorte ho.

 2. Ozve sa aktuálny názov kvízu. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit box, Form title“ (Textové pole, názov formulára).

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov.

 4. Ak chcete zmeniť podnadpis, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve aktuálny podnadpis a po ňom „Edit box“ (Textové pole). Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový podnadpis.

 5. Po dokončení potiahnite prstom nadol a potom doľava a skryte klávesnicu.

 6. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú stránku Microsoft Forms, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Odstránenie otázky

Nepotrebné otázky vo formulári alebo kvíze môžete odstrániť.

 1. Ak chcete odstrániť otázku z formulára, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 2. Prejdite na formulár alebo kvíz, v ktorom chcete odstrániť otázku, a otvorte ho.

 3. Vo formulári alebo kvíze prejdite na otázku, ktorú chcete odstrániť.

 4. Keď vyberiete otázku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa nedostanete na tlačidlo Odstrániť otázku, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Úprava nastavení formulára alebo kvízu

Môžete zmeniť nastavenia ovládania, napríklad to, kto môže odpovedať cez váš formulár alebo kvíz a ako dlho. Môžete tiež premiešať otázky, prispôsobiť poďakovanie a zmeniť ďalšie nastavenia.

 1. Ak upravujete nastavenia formulára, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 2. Prejdite na formulár alebo kvíz, v ktorom chcete upraviť nastavenia, a otvorte ho.

 3. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Collapsed, More options, pop-up button“ (Zbalené, ďalšie možnosti, kontextové tlačidlo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ozve sa: „Settings, menu item“ (Nastavenia, položka ponuky) Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte ponuku Nastavenie.

 5. Potiahnutím prstom doprava môžete prechádzať možnosťami v ponuke. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Ak chcete napríklad určiť, kto môže odpovedať na váš formulár alebo kvíz, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Anyone with a link can respond“ (Odpovedať môže ktokoľvek s prepojením) alebo „Only people in my organization can respond“ (Odpovedať môžu len ľudia v mojej organizácii), a dvojitým stlačením obrazovky vyberte niektorú z možností.

  Ak už viac nechcete dostávať odpovede, napríklad po dosiahnutí určitého dátumu alebo počtu odpovedí, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Accept responses“ (Prijatie odpovedí), a dvojitým ťuknutím na obrazovku zrušte začiarknutie políčka.

 6. Ak chcete zavrieť ponuku Nastavenia, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Vytvorenie formulára alebo kvízu

Po odstránení sa formulár alebo kvíz najskôr premiestni do koša. Ak chcete položku odstrániť natrvalo, vyprázdniť kôš.

 1. Prejdite na formulár alebo kvíz, ktorý chcete odstrániť.

 2. Po nájdete položky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Delete“ (Odstrániť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Zobrazí sa výzva na potvrdenie presunutia položky do koša. Potvrdenie uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Ak chcete vyprázdniť kôš a natrvalo odstrániť položku, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 6. V počítačovej verzii ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Recycle bin“ (Kôš), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Empty recycle bin“ (Vyprázdniť kôš), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Zobrazí sa výzva na potvrdenie akcie. Ak chcete akciu potvrdiť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Delete all forms“ (Odstrániť všetky formuláre), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak sa chcete vrátiť na hlavnú stránku Microsoft Forms, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Prepnutie na počítačovú verziu

Ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam a funkciám, môžete použiť počítačovú verziu priamo v telefóne a prehliadači. Počítačové zobrazenie nahradí webové zobrazenie v okne prehliadača.

 1. Na hlavnej obrazovke Microsoft Forms ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Collapsed, More options, button“ (Zbalené, Ďalšie možnosti), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ozve sa: „Switch back to desktop version“ (Prepnúť späť na počítačovú verziu). Dvojitým ťuknutím na obrazovku prepnite na počítačovú verziu.

 3. Ak sa chcete vrátiť do webového zobrazenia, potiahnite prstom nahor a nadol. Výber sa presunie do hornej časti obrazovky. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options“ (Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Refresh“ (Obnoviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Odpovedanie na otázky formulára alebo kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s aplikáciou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v aplikácii Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×