Zoradenie údajov v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe

Zoraďovanie údajov je užitočné, ak máte v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe veľké množstvo údajov. Môžete zoraďovať v abecednom poradí, od najvyšších hodnôt po najnižšie alebo od najnižších hodnôt po najvyššie. Zoraďovanie je len jedným z možných spôsobov usporiadania údajov, aby ste jednoduchšie našli konkrétne položky, ktoré vyžadujú viac pozornosti.

Dôležité: Tu je niekoľko vecí, na ktoré treba pamätať pri zoraďovaní údajov:

 • Spôsoby zoradenia sa líšia podľa miestnych nastavení. V položke Miestne nastavenia alebo Miestne a jazykové nastavenia v Ovládacom paneli skontrolujte, či máte v počítači správne miestne nastavenie. Informácie o zmene miestneho nastavenia nájdete v systéme Pomocníka pre Windows.

 • Údaje, ktoré majú úvodné medzery, ovplyvnia výsledky zoradenia. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odstráňte počiatočné medzery skôr ako začnete údaje zoraďovať.

 • Nemôžete zoradiť textové položky rozlišujúce veľké a malé písmená.

 • Nemôžete zoradiť údaje podľa konkrétneho formátu, napríklad podľa farby bunky alebo farby písma, ani podľa indikátorov podmieneného formátovania, napríklad podľa množín ikon.
   

V častiach nižšie zistíte, ako zoradiť kontingenčnú tabuľku alebo kontingenčný graf v počítačovej verzii Excelu alebo v aplikácii Excel pre web.

Pri zoraďovaní v počítačovej verzii Excelu postupujte podľa týchto krokov:

 1. V kontingenčnej tabuľke kliknite na malú šípku vedľa buniek Označenia riadkov a Označenia stĺpcov.

 2. Kliknite na pole v riadku alebo stĺpci, ktorý chcete zoradiť.

 3. Kliknite na šípku Šípka rozbaľovacieho zoznamu filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov a potom kliknite na požadovanú možnosť zoradenia.

  Filter Označenie riadka

 4. Ak chcete údaje zoradiť vzostupne alebo zostupne, kliknite na položku Zoradiť od A po Z alebo Zoradiť od Z po A.

  Tlačidlá Zoradiť

Textové položky sa zoradia v abecednom poradí, čísla sa zoradia od najmenšieho po najväčšie (alebo naopak) a dátumy alebo časy sa zoradia od najstaršieho po najnovší (alebo naopak).

Zoradenie stĺpca, ktorý nemá tlačidlo so šípkou

Jednotlivé hodnoty alebo medzisúčty môžete zoradiť tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na bunku, vyberiete možnosť Zoradiť a potom vyberiete spôsob zoradenia. Spôsob zoradenia sa použije na všetky bunky na rovnakej úrovni v stĺpci, ktorý obsahuje danú bunku.

V nižšie uvedenom príklade sú údaje na úrovni kategórie (Prilba, Cestovná taška) zoradené podľa abecedy, od A po Z.

Predvolené zoradenie označení riadkov

Ak chcete zobraziť celkové súčty pre produkty (zoradené od najväčšieho po najmenší), vyberte niektoré z čísel v stĺpci Celkový súčet a použite zoradenie.

Zoradenie hodnôt stĺpca Celkový súčet od najväčšej po najmenšiu

Tip: Ak chcete rýchlo nájsť, čo potrebujete, môžete využiť zoskupenie, filtrovanie alebo podmienené formátovanie kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu.

Nastavenie vlastných možností zoradenia

Ak chcete manuálne zoradiť určité položky alebo zmeniť spôsob zoradenia, môžete nastaviť vlastné možnosti zoradenia:

 1. Kliknite na pole v riadku alebo stĺpci, ktorý chcete zoradiť.

 2. Kliknite na šípku Šípka rozbaľovacieho zoznamu filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti zoradenia.

  Filter Označenie riadka

 3. V dialógovom okne Zoradenie vyberte požadovaný typ zoradenia:

  Dialógové okno Zoradiť

 • Kliknite na položku Manuálne a zmeňte usporiadanie položiek ich presunutím. Podržte kurzor nad orámovaním položky dovtedy, kým sa nebude zobrazovať štvorsmerná šípka, potom ju presuňte myšou.

 • Položky, ktoré sú zobrazené v oblasti Hodnoty zoznamu polí kontingenčnej tabuľky, nie je možné presúvať.

 • Kliknite na položku Vzostupne (A po Z) podľa alebo Zostupne (Z po A) podľa a potom vyberte pole, ktoré chcete zoradiť.

 • Ďalšie možnosti získate kliknutím na položku Ďalšie možnosti a následným výberom požadovanej možnosti v dialógovom okne Ďalšie možnosti zoradenia:

  Dialógové okno Ďalšie možnosti zoradenia

 • V časti Automatické zoraďovanie začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Triediť automaticky po každej aktualizácii zostavy, čím povolíte alebo zastavíte automatické zoraďovanie vždy, keď sú údaje v kontingenčnej tabuľke aktualizované.

 • V časti Hlavný kľúč zoraďovania vyberte požadované vlastné poradie. Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď bolo začiarknutie políčka Triediť automaticky po každej aktualizácii zostavy zrušené.

  Excel poskytuje vlastné zoznamy pre jednotlivé dni v týždni alebo mesiace v roku, ale okrem toho si môžete vytvoriť aj svoj vlastný zoznam na zoraďovanie.
   

  Poznámka: Vlastný zoznam spôsobu zoradenia sa neuchová, keď aktualizujete (obnovíte) údaje v kontingenčnej tabuľke.

 • V časti Zoradiť podľa kliknutím na položku Celkový súčet alebo Hodnoty vo vybratých stĺpcoch zoraďte tieto hodnoty. Táto možnosť nie je dostupná, keď zoradenie nastavíte na možnosť Manuálne.

  Tip: Kliknutím na položku Poradie zdrojov údajov vráťte položky do pôvodného poradia. Táto možnosť je dostupná len pre zdroj údajov OLAP (Online Analytical Processing).

Tu je rýchly spôsob na zoradenie údajov v riadkoch alebo stĺpcoch:

 1. Kliknite na pole v riadku alebo stĺpci, ktorý chcete zoradiť.

 2. Kliknite na šípku Šípka rozbaľovacieho zoznamu filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov a potom kliknite na požadovanú možnosť zoradenia.

  Filter Označenie riadka

  Keď kliknete na šípku položky Označenia stĺpcov, najprv vyberte pole, ktoré chcete zoradiť, a potom požadovanú možnosť zoradenia.

 3. Ak chcete údaje zoradiť vzostupne alebo zostupne, kliknite na položku Zoradiť vzostupne alebo Zoradiť zostupne.

  Možnosti zoradenia vzostupne a zostupne

Textové položky sa zoradia v abecednom poradí, čísla sa zoradia od najmenšieho po najväčšie (alebo naopak) a dátumy alebo časy sa zoradia od najstaršieho po najnovší (alebo naopak).
 

Zoradenie podľa konkrétnej hodnoty

Postupujte takto:

 1. Kliknite na šípku Šípka rozbaľovacieho zoznamu filtra na položke Označenia riadkov a vyberte položku Zoradiť podľa hodnoty.

  Filter Označenie riadka

  Keď kliknete na šípku položky Označenia stĺpcov, najprv vyberte pole, ktoré chcete zoradiť, a potom požadovanú možnosť zoradenia.

 2. V poli Zoradiť podľa hodnoty v časti Vyberte hodnotu vyberte hodnotu, podľa ktorej sa má zoradenie vykonať.

  Pole Zoradiť podľa hodnoty

 3. V časti Možnosti zoradenia vyberte požadovaný spôsob zoradenia.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×