ZoRadenie IP adries v Accesse

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto téma popisuje postup zoradenia adries IP (Internet Protocol) uložených v databáze Access.

Úvod

Ak pracujete s adresami IP, pravdepodobne už viete, že nie je jednoduché pracovať s textom alebo číslami. Je to preto, lebo IP adresa je naozaj kolekciou štyroch číselných hodnôt oddelených bodkou (.), pričom každá hodnota je číslo v rozsahu od 0 do 255. Nasledujúca tabuľka zobrazuje údaje pred použitím akéhokoľvek spôsobu zoradenia.

MachineID

Zamestnanca

Umiestnenie

IPAddress

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

6

...

...

104.244.4.1

Zoraďovanie IP adries v Accesse je výzvou, pretože Access neposkytuje špeciálny typ údajov na ukladanie IP adries. Hoci IP adresa je len kolekciou čísel, nie je možné uložiť IP adresy do číselného poľa. Je to preto, lebo číselné pole podporuje iba jeden desatinný bod (.), pričom IP adresa obsahuje tri bodky (.). To znamená, že je potrebné uložiť adresy do textového poľa.

Keďže IP adresy ukladáte do textového poľa, v programe Access nie je možné použiť vstavané tlačidlá zoradenia na zoradenie adries zmysluplným spôsobom. Tlačidlá zoradenia vždy zoradia hodnoty v textovom poli v abecednom poradí, a to aj v prípade, že znaky sú čísla. Inými slovami, adresy sú zoradené podľa prvej číslice, potom podľa druhej číslice atď., namiesto číselných hodnôt, ktoré tvoria adresu. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené adresy z predchádzajúcej tabuľky zoradené v abecednom poradí v poli IP adresa.

MachineID

IPAddress

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

6

104.244.4.1

5

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40

Adresy, ktoré sa začínajú na 1, sa zobrazia pred adresami, ktoré sa začínajú číslom 2 a tak ďalej. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené adresy v správnom vzostupnom poradí.

MachineID

IPAddress

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

6

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23

Ak chcete ľahšie porozumieť krokom pri zoraďovaní týchto adries, prerušíte IP adresy na štyri číselné časti. Adresy musia byť zoradené podľa prvej časti, potom pre každú hodnotu v prvej časti, potom podľa druhej časti a tak ďalej. Tabuľka zobrazuje všetky časti v inom stĺpci a pretože stĺpce majú jednoduché číselné hodnoty, je možné zoradiť stĺpce zľava doprava vo vzostupnom poradí tak, ako je to znázornené v nasledujúcej tabuľke.

PartI

PartII

PartIII

PartIV

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23

ZoRadenie štyroch častí zvlášť je trik za zoraďovanie IP adries. V nasledujúcom postupe môžete vytvoriť dotaz, ktorý okrem poľa Adresa IP obsahuje štyri vypočítavané stĺpce, v ktorých každý stĺpec ukladá časť hodnoty adresy. Prvý vypočítavaný stĺpec bude mať prvú číselnú časť adresy, druhý vypočítavaný stĺpec bude mať druhú číselnú časť adresy a tak ďalej. Namiesto zoradenia záznamov podľa poľa IP adresa dotaz zoradí záznamy podľa štyroch vypočítavaných stĺpcov.

Vytvorenie dotazu

Vytvorí sa výberový dotaz s názvom zoRadené IP adresy, ktoré zobrazia záznamy vo vzostupnom poradí adries IP. Predpokladajme, že aktuálna databáza obsahuje tabuľku s názvom MachineDetails, ktorá obsahuje textové pole s názvom IP adresa.

 1. Kliknite na položku vytvoriťnávrh > dotazu

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky na karte tabuľky kliknite na položku MachineDetails a potom kliknite na položku Pridať. Zatvorte dialógové okno.

 3. Presuňte polia MachineID a IP adresy do mriežky návrhu dotazu.

 4. Teraz ste pripravení pridať vypočítavané stĺpce. Do prvého prázdneho stĺpca napravo zadajte výraz PartI: Val (Left ([IP adresa]; (nástroj (1; [IP adresa]; ".") -1))) v riadku pole . Výraz vráti znaky pred prvým obdobím (.) v poli Adresa IP.

  Teraz skontrolujte výraz. Keďže neviete, koľko číslic tvoria prvú časť adresy, použijete funkciu nástroj na vyhľadanie pozície prvého obdobia. Odčítanie čísla 1 (na vylúčenie obdobia) vráti počet číslic v prvej časti. Toto číslo potom použijete s funkciou Left , ak chcete extrahovať, že mnoho znakov začína od ľavého znaku od poľa Adresa IP. Nakoniec zavoláte na funkciu Val na konvertovanie znakov vrátených funkciou Left na číslo. Tento posledný krok je potrebný, pretože základný typ údajov je text.

 5. Dotaz uložte kliknutím na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup. Je vhodné, aby ste to urobili po každom prechodnom kroku.

 6. Pridajte stĺpec pre druhú časť adresy. V stĺpci napravo od časti PartI zadajte PartII: Val (MID ([IP adresa], nástroj (1; [IP adresa], ".") + 1, nástroj (nástroj (1; [IP adresa], ".") + 1, [IP adresa], ".") -Nástroj (1; [IP adresa]; ".") -1)) v riadku pole . Výraz vráti znaky, ktoré sa nachádzajú medzi prvým a druhým obdobím v poli Adresa IP.

  Znova skontrolujte výraz. Keďže neviete, koľko číslic tvoria druhú časť adresy alebo presne tam, kde sa druhá časť začína (pretože nechcete, ako dlho je prvá časť), použijete funkciu nástroja na vyhľadanie polôh období. Potom použijete funkciu MID na extrahovanie znakov, ktoré nasledujú po prvom období, ale predchádza druhému obdobiu. Nakoniec zavoláte na funkciu Val na konvertovanie znakov vrátených funkciou MID na číslo. Tento posledný krok je potrebný, pretože základný typ údajov je text.

 7. Pridajte stĺpec pre tretiu časť adresy. V stĺpci napravo od PartII zadajte PartIII: Val (MID ([IP adresa], nástroj (nástroj (1; [IP adresa], ".") + 1, [IP adresa], ".") + 1, nástroj (nástroj (nástroj (1; [IP adresa], ".") + 1, [IP adresa], ".") + 1, [IP adresa], ".") -Nástroj (nástroj (1; [IP adresa]; ".") + 1, [IP adresa], ".") -1)) v riadku pole . Výraz vráti znaky, ktoré sa nachádzajú medzi druhým a tretím obdobím v poli Adresa IP.

  Znova skontrolujte výraz. Keďže neviete, koľko číslic tvoria tretiu časť adresy alebo presne tam, kde sa tretia časť začína (pretože neviete, ako dlho je prvá a druhá časť), použijete funkciu nástroja na nájdenie polôh období. Potom použijete funkciu MID na extrahovanie znakov, ktoré nasledujú za druhým obdobím, ale predchádza tretiemu obdobiu. Nakoniec zavoláte na funkciu Val na konvertovanie znakov vrátených funkciou MID na číslo. Tento posledný krok je potrebný, pretože základný typ údajov je text.

 8. Pridajte stĺpec pre štvrtú a poslednú časť adresy. V stĺpci napravo od PartIII zadajte PartIV: Val (right ([IP adresa], len ([IP adresa])-nástroj (nástroj ([IP adresa]) – nástroj (nástroj (1; [IP adresa]; ".") + 1, [IP adresa], ".") + 1, [IP adresa], ".") )) v riadku pole . Výraz vráti znaky, ktoré nasledujú za posledným obdobím.

  Znova skontrolujte výraz. Kľúčom je nájsť umiestnenie tretieho obdobia a potom extrahovať všetky znaky, ktoré nasledujú. Vzhľadom na to, že neviete presne, kde sa nachádza tretia bodka , zavoláte na nástrojovú funkciu tri razy, aby ste našli pozíciu tretieho obdobia. Potom môžete použiť funkciu len na výpočet počtu číslic v štvrtej časti. Počet vrátených číslic sa potom použije s funkciou Right na extrakciu veľkého počtu znakov z pravej časti poľa Adresa IP adresy. Nakoniec zavoláte na funkciu Val na konvertovanie znakov vrátených funkciou MID na číslo. Tento posledný krok je potrebný, pretože základný typ údajov je text.

 9. Nastavte riadok zoradenia všetkých štyroch vypočítavaných stĺpcov na vzostupne.

  Dôležité    Riadok zoradenia stĺpca IP adresa musí zostať prázdny.

  Ak chcete okrem adries zoradiť aj iné hodnoty poľa, umiestnite polia naľavo alebo napravo od všetkých štyroch vypočítavaných stĺpcov. Neumiestňujte ostatné polia zoradenia medzi vypočítavané stĺpce.

 10. Ďalším krokom je skrytie štyroch vypočítavaných stĺpcov z údajového hárka. Pred vykonaním tohto príkazu sa prepnite na údajové zobrazenie a zobrazí sa výsledok výrazov vo vypočítavaných stĺpcoch. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené stĺpce, ktoré sa zobrazia v údajovom zobrazení.

  MachineID

  IPAddress

  PartI

  PartII

  PartIII

  PartIV

  3

  1.198.3.93

  1

  198

  3

  93

  4

  32.183.93.40

  32

  183

  93

  40

  5

  104.30.244.2

  104

  30

  244

  2

  6

  104.244.4.1

  104

  244

  4

  1

  2

  104.244.253.29

  104

  244

  253

  29

  1

  123.4.245.23

  123

  4

  245

  23

 11. Prejdite späť do návrhového zobrazenia a zrušte začiarknutie políčka v riadku Zobraziť všetkých štyroch vypočítavaných stĺpcov. Tým sa zabráni zobrazeniu vypočítavaných stĺpcov v údajovom zobrazení.

 12. Voliteľne môžete zadať kritériá vylúčenia záznamov z dotazu.

 13. Ak chcete zobraziť záznamy v zoradenom poradí, prePnite na údajové zobrazenie. Záznamy sa zobrazia správne zoradené vo vzostupnom poradí adries IP.

Ďalšie využitie pre zoradené IP adresy

Overenie IP adries počas zadávania údajov

Ak chcete overiť adresy bez písania kódu, môžete tak urobiť v obmedzenom rozsahu nastavením vlastnosti VstupnáMaska poľa na # # #. ## #. # # #. # # #; 0; " " a vlastnosť Format poľa Adresa IP na &&&&&&&&&&&&.

Čo robí vstupná maska? Keď začnete zadávať do poľa Adresa, vstupná maska zabráni zadávaniu iných znakov ako čísel a medzier medzi tromi bodkami. Ak je číselná časť číslo s dvojitou číslicou, ponechajte tretiu číslicu prázdnu alebo namiesto neho zadajte medzeru. Všimnite si, že Táto vstupná maska používateľovi neupozorní používateľa, ak vynechá zadaním jednej alebo viacerých častí adresy, alebo namiesto číselnej hodnoty zadá iba medzery. Napríklad "345. 3. "bude akceptovaná ako platná adresa.

Čo robí formát zobrazenia? Po dokončení zadávania a ponechania poľa sa vo formáte zobrazenia odstránia medzery v adrese a zobrazia sa len čísla a bodky. Ak ste zadali "354,35 0,2 .12", adresa sa zobrazí ako "354.35.2.12". Všimnite si, že ak kliknete na adresu alebo stlačíte kláves F2 (Ak chcete prejsť do režimu úprav), po vybratí adresy sa medzery znova zobrazia.

Tip: Ak chcete kopírovať adresu, premiestnite sa do predchádzajúceho stĺpca alebo ovládacieho prvku, stlačením klávesu TAB vyberte naformátovanú adresu a potom kliknite na položku Kopírovať. Týmto spôsobom nebudete kopírovať reťazec adresy, ktorý obsahuje medzery.

ZoRadenie záznamov vo formulári alebo zostave podľa IP adries

Ak potrebujete vytvoriť formulár alebo zostavu, v ktorej sú záznamy zoradené podľa IP adries, vytvorte nový objekt v dotaze, ktorý zoradí adresy ako predtým opísané, namiesto toho, aby sa v tabuľke, ktorá ukladá adresy.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×