Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Príznaky

Pri pokuse o inštaláciu programu Windows 7 alebo Windows Vista sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

"Inštalátor systému Windows nie je prístupný. Táto situácia môže nastať, ak nie je správne nainštalovaný Inštalátor systému Windows. Pomoc, kontaktujte pracovníka technickej podpory."

Riešenie

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite metódu 1. Ak metóda 1 nevyrieši problém, použite ďalšiu metódu, ktorá je uvedená až po odstránení problému.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany zálohujte databázu Registry pred úpravou. Potom môžete obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy registry, kliknite na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base: 322756 ako zálohovať a obnoviť databázu registry v systéme Windows

Obnovenie nastavenia služba Inštalátor systému Windows databázy registry, vytvorte súbor databázy registry pomocou programu Poznámkový blok. Spustite súbor aktualizovať kľúč databázy registry.

Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štarta do vyhľadávacieho poľa zadajte Poznámkový blok .

 2. V položke programy , kliknite na tlačidlo Notepad.exe.

 3. Skopírujte nasledujúci text a prilepte ho do programu Poznámkový blok:

  Windows Registry Editor Version 5.00
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver]
  "DisplayName"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-27"
  "ImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,\
   74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,\
   00,73,00,69,00,65,00,78,00,65,00,63,00,20,00,2f,00,56,00,00,00
  "Description"="@%SystemRoot%\\system32\\msimsg.dll,-32"
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Start"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000010
  "DependOnService"=hex(7):72,00,70,00,63,00,73,00,73,00,00,00,00,00
  "ServiceSidType"=dword:00000001
  "RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,\
   00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,\
   74,00,65,00,50,00,61,00,67,00,65,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,50,00,72,00,69,\
   00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,00,6f,00,63,00,\
   6b,00,4d,00,65,00,6d,00,6f,00,72,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\
   00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,\
   73,00,65,00,42,00,61,00,73,00,65,00,50,00,72,00,69,00,6f,00,72,00,69,00,74,\
   00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,\
   65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,50,00,65,00,72,00,6d,00,61,00,6e,\
   00,65,00,6e,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\
   00,00,53,00,65,00,41,00,75,00,64,00,69,00,74,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,\
   00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,65,00,63,00,75,00,72,00,\
   69,00,74,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,\
   00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,00,6f,00,74,00,69,00,\
   66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,\
   00,65,00,50,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,53,00,69,00,6e,00,67,00,\
   6c,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,63,00,65,00,73,00,73,00,50,00,72,00,69,00,76,\
   00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,\
   72,00,73,00,6f,00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\
   00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,\
   47,00,6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
   00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,\
   72,00,69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,\
   00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,52,00,65,00,\
   73,00,74,00,6f,00,72,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\
   00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,\
   51,00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\
   00,65,00,00,00,53,00,65,00,53,00,68,00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,00,6e,00,\
   50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,54,\
   00,61,00,6b,00,65,00,4f,00,77,00,6e,00,65,00,72,00,73,00,68,00,69,00,70,00,\
   50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,4c,\
   00,6f,00,61,00,64,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,72,00,50,00,72,00,69,00,\
   76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
  "FailureActions"=hex:84,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
   00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiserver\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_MSISERVER\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001
 4. Kliknite na súbor, kliknite na položku Uložiť akoa potom zadajte názov súboru Msirepair.reg.

 5. V dialógovom okne Uložiť ako typ kliknite všetky súbory (*. *).

 6. V poli Uložiť do kliknite na pracovnú plochua kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. V ponuke súbor kliknite na položku skončiť zatvorte program Poznámkový blok.

 8. Na pracovnej ploche clickMsirepair.reg, a kliknite na položku Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo pokračovať.

 9. Keď sa zobrazí výzva na inštaláciu kľúče databázy registry, kliknite na tlačidlo Áno .

 10. Reštartujte proces inštalácie pre program, ktorý chcete nainštalovať.

Ak chcete spustiť Inštalátor systému Windows, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štarta potom zadajte CMD v Hľadať programy a files dialógové okno.
  Click Start, and then type CMD in the Search programs and files dialog box.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši cmd.exe, a potom kliknite na položku Spustiť ako správca.
  Right-click cmd.exe, and then click Run as Administrator.

 3. Zadajte príkaz net start MSIServer, a potom stlačte kláves ENTER.

 4. Reštartujte proces inštalácie pre program, ktorý chcete nainštalovať.

Skontrolujte, že Inštalátor systému Windows je spustený, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte services.msc a kliknite na položku služby v položke programy .

 2. V zozname služby (lokálne) kliknite pravým tlačidlom myši na Inštalátor systému Windowsa kliknite na položku Vlastnosti.

 3. V rozbaľovacom zozname Typ spustenia Skontrolujte, či má hodnotu manuálne.

 4. Inštalátor systému Windows je spustený, ak stav služby: položkaje nastavený na systém.

Ak v počítači je už nainštalovaná staršia verzia programu, ktorý chcete nainštalovať, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací Panela kliknite na položku Odinštalovať Program v programoch.

 2. Vyberte program v zozname, ktorý chcete nainštalovať.

 3. Kliknite na položku odinštalovať (alebo Odinštalovať alebo zmeniť v systéme Windows Vista) a postupujte podľa pokynov alebo výziev na odinštalovanie aplikácie.

 4. Reštartujte počítač.

 5. Reštartujte proces inštalácie pre program, ktorý chcete nainštalovať.


Tento problém sa vyskytuje, keď jeden alebo viacero nasledujúcich podmienok:

 • Inštalujete alebo odstraňujete program, ktorý používa službu Microsoft Installer, skôr ako sa pokúsite nainštalovať program na vašom počítači.

 • Inštalátor systému Windows nie je spustená.

 • Nastavenia databázy registry Inštalátora systému Windows sú poškodené alebo nesprávne nakonfigurované.

Ďalšie informácie o tomto probléme v systéme Windows XP a Windows Server 2003, po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí:

315346 chybové hlásenie pri pokuse o pridanie alebo odstránenie programu v počítači so systémom Windows XP alebo Windows Server 2003: "The Windows Installer service nie je prístupná"
 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×