Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

1. 3. 2019

Verzia:

Zostava OS 17763.348

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. V tejto aktualizácii sa neuvádzajú žiadne nové funkcie operačného systému. Kľúčové zmeny:

 • Umožňuje funkciu „Retpoline“ pre systém Windows v niektorých zariadeniach, ktorá umožňuje zlepšenie opatrení proti rizikám Spectre variant 2 (CVE-2017-5715). Ďalšie informácie nájdete v našom blogovom príspevku Zmierňovanie rizík Spectre variant 2 pomocou funkcie Retpoline vo Windowse.

 • Riešenie problému, ktorý môže spôsobiť, že Centrum akcií sa náhle objaví na nesprávnej strane obrazovky a až potom na správnej strane.

 • Riešenie problému, v dôsledku ktorého sa nemusí uložiť niektorý rukou napísaný obsah v PDF dokumente upravenom cez Microsoft Edge. Stáva sa to vtedy, ak ste po spustení relácie písania rukou rýchlo vymazali časť textu a následne pridali viac textu písaného rukou.

 • Riešenie problému, ktorý zobrazuje typ média ako „Neznámy“ v Správcovi servera pre disky triedy pamäťového úložiska (SCM).

 • Riešenie problému s pripojením vzdialenej pracovnej plochy k serveru Hyper-V Server 2019.

 • Rieši problém so službou BranchCache, keď je v režime distribuovanej vyrovnávacej pamäte. Služba BranchCache môže využívať viac miesta na disku, než je priradenej vyrovnávacej pamäte na opätovné vydanie. Pokiaľ chcete tento problém úplne vyriešiť, mali by ste pri zariadeniach, ktoré prekročili priradené miesto na disku, vyprázdniť BranchCache pomocou príkazu netsh branchcache flush.

 • Riešenie problému s výkonom pri vytváraní pripojenia vzdialenej pracovnej plochy z webu klienta vzdialenej pracovnej plochy k Windows Serveru 2019.

 • Riešenie problému spoľahlivosti, ktorý môže spôsobiť, že obrazovka zostane čierna po obnovení z režimu spánku, ak zatvoríte kryt prenosného počítača počas jeho odpojenia z doku.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje zlyhanie prepísania súboru v zdieľanom priečinku z dôvodu chyby odmietnutia prístupu. Tento problém sa vyskytuje, keď je nainštalovaný ovládač filtra.

 • Umožňuje podporu periférnej roly pre niektoré rádiové moduly Bluetooth.

 • Riešenie problému, ktorý môže spôsobiť, že počas relácie vzdialenej pracovnej plochy bude tlač do formátu PDF zlyhať. Tento problém sa vyskytuje pri pokuse o uloženie súboru a presmerovanie jednotiek zo systému klienta.

 • Riešenie problému spoľahlivosti, ktorý môže spôsobiť, že hlavná obrazovka prenosného počítača bude blikať pri obnovení z režimu spánku. Tento problém sa vyskytuje vtedy, ak je prenosný počítač pripojený k doku, ktorý má nepriamu obrazovku.

 • Riešenie problému, ktorý zobrazuje čiernu obrazovku a spôsobí, že relácia vzdialenej pracovnej plochy prestane reagovať pri použití niektorých VPN pripojení.

 • Rieši problém s aktualizáciou informácií o časovom pásme pre Čile.

 • Riešenie problému, pri ktorom sa nepodarí správne zaregistrovať kamery USB v systéme Windows Hello po nastavení pri prvom spustení (OOBE).

 • Riešenie problému, ktorý zabraňuje inštalácii ovládača kompatibility vylepšenej funkcie Ukázať a tlačiť od spoločnosti Microsoft do klientov systému Windows 7.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že služba Termservice prestane fungovať, keď je vzdialená pracovná plocha nakonfigurovaná na používanie hardvérového enkodéra pre pokročilé kódovanie videa (AVC).

 • Riešenie problému, ktorý spôsoboval uzamknutie používateľského konta pri presune aplikácií na zdieľanú platformu pomocou App-V.

 • Zvyšuje spoľahlivosť nástroja UE-VAppmonitor.

 • Riešenie problému, ktorý bráni aplikáciám App-V v spustení a generuje v denníku chybu 0xc0000225. Nastavte nasledujúci DWORD tak, aby sa prispôsobil maximálny čas čakania ovládača na zväzok, kým bude dostupný: HKLM\Software\Microsoft\AppV\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds.

 • Rieši problém s vyhodnotením stavu kompatibility ekosystému Windowsu, čím pomáha zaistiť kompatibilitu aplikácií a zariadení pre všetky aktualizácie Windowsu.

 • Riešenie problému, ktorý môže niektorým aplikáciám brániť v správnom zobrazení okna Pomocníka (F1).

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje blikanie pracovnej plochy a panelu úloh na terminálovom serveri Windows Servera 2019 po použití nastavenia disku používateľského profilu.

 • Riešenie problému spôsobujúceho zlyhanie aktualizácie podregistra používateľa pri publikovaní voliteľného balíka v skupine pripojenia po predchádzajúcom publikovaní skupiny pripojenia.

 • Zlepšuje výkon funkcií na porovnávanie reťazcov bez rozlišovania veľkých a malých písmen, ako je napríklad _stricmp() v Universal C Runtime.

 • Riešenie problému kompatibility s analýzou a prehrávaním určitého obsahu MP4.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje s nastavením proxy prehliadača Internet Explorer a nastavením pri prvom spustení (OOBE). Po spustení nástroja Sysprep pri prvom prihlásení prestane systém reagovať.

 • Riešenie problému, keď sa obrázok na obrazovke uzamknutia pracovnej plochy nastavený skupinovou politikou neaktualizuje, ak je obrázok starší ako predchádzajúci obrázok alebo má rovnaký názov ako predchádzajúci obrázok.

 • Riešenie problému, keď sa obrázok tapety na ploche nastavený skupinovou politikou neaktualizuje, ak má rovnaký názov ako predchádzajúci obrázok.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že dotyková obrazovka klávesnice TabTip.exe prestane za určitých podmienok fungovať. Tento problém sa vyskytuje pri používaní klávesnice v kioskovom scenári po výmene predvoleného používateľského prostredia.

 • Riešenie problému, ktorý môže spôsobiť, že nový banner pripojenia Miracast zostane po ukončení pripojenia otvorený.

 • Riešenie problému, ktorý môže spôsobiť, že virtuálne disky prejdú do režimu offline pri inovácii 2-uzlového klastra úložiska Direct (S2D) z Windows Servera 2016 na Windows Server 2019.

 • Rieši problém so zlyhaním rozpoznania prvého znaku názvu japonskej éry ako skratky, ktoré môže spôsobiť problémy pri analýze dátumov.

 • Rieši problém, ktorý môže zabrániť, aby Internet Explorer načítal obrázky, ktorých relatívna cesta k ich zdroju obsahuje opačnú lomku (\).

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že aplikácie používajúce databázu Microsoft Jet s formátom súboru Microsoft Access 95 náhodne prestanú fungovať.

 • Rieši problém vo Windows Serveri 2019, ktorý spôsobuje uplynutie časových limitov vstupu a výstupu pri zadávaní dotazov na údaje SMART pomocou funkcie Get-StorageReliabilityCounter().

 • Rieši problém vo Windows Serveri 2019, ktorý spôsobuje zlyhávanie tlačidla Reštartovať teraz na stránke s nastaveniami služby Windows Update s kódom chyby 0x80070005.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa v aplikáciách ako Internet Explorer 11 a ďalšie aplikácie, ktoré používajú WININET.DLL, môžu vyskytnúť problémy s overovaním. Dochádza k tomu, keď dvaja alebo viacerí ľudia používajú rovnaké používateľské konto na viaceré súbežné prihlasovacie relácie v tom istom počítači so systémom Windows Server vrátane prihlásení Remote Desktop Protocol (RDP) a Terminal Server. Zákazníci v tejto súvislosti hlásili okrem iného aj tieto príznaky:

 • Umiestnenie a veľkosť vyrovnávacej pamäte sa zobrazujú ako nulové alebo prázdne.

 • klávesové skratky nemusia fungovať správne.

 • Načítanie alebo správne vykreslenie webových stránok môže občas zlyhať.

 • Problémy s výzvami na zadanie poverení.

 • Problémy pri sťahovaní súborov.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493509.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa používateľom pri inštalácii alebo odinštalovaní určitých typov súborov MSI a MSP môže zobraziť chybové hlásenie Chyba 1309.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4489899.

Po nainštalovaní aktualizácie KB4482887 môžu používatelia postrehnúť pokles herného výkonu grafickej karty a myši počas hrania počítačových hier, napríklad Destiny 2.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4489899.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie v počítačoch, ktoré majú viaceré zvukové zariadenia, môžu aplikácie, ktoré poskytujú rozšírené možnosti pre interné alebo externé výstupné zvukové zariadenia neočakávane prestať fungovať. Tento problém sa vyskytuje u používateľov, ktorí vyberajú výstupné iné zvukové zariadenie ako „Predvolené zvukové zariadenie“. Príklady aplikácií, ktoré môžu prestať pracovať:

 • Windows Media Player

 • Realtek HD Audio Manager

 • Ovládací panel aplikácie Sound Blaster

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4490481.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie MSXML6 spôsobuje, že ak sa počas fungovania uzla vyskytla výnimka, napríklad appendChild(), insertBefore() a moveNode(), aplikácie prestanú reagovať.

Pri úprave objektu skupinovej politiky (GPO) obsahujúceho predvolené nastavenia skupinovej politiky (GPP) pre nastavenia Internet Explorera 10 môže prestať reagovať editor skupinovej politiky.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493509.

Ľubovoľná serverová aplikácia pre zložené dokumenty (OLE), ktorá umiestňuje vložené objekty do prostredia Windows Metafile (WMF) pomocou rozhrania PatBlt API, môže nesprávne zobrazovať vložené objekty.

Ak napríklad vložíte objekt hárka programu Microsoft Excel do dokumentu programu Microsoft Word, bunky sa môžu vykresliť s inou farbou pozadia.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493509.

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

 

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii kumulatívnej aktualizácie a použitím opráv zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing stack updates)

Ak používate Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4470788) bude ponúknutá automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Inštalovať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Online kontrola aktualizácií zo služby Microsoft Update.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4482887.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×