Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

13. 10. 2020

Verzia:

Zostava operačného systému 17763.1518

NOVÉ 5. 8. 211
OZNÁMENIE O UPLYNUTÍ PLATNOSTI

DÔLEŽITÉ Od 5. 8. 2021 už táto vedomostná databáza KB nie je k dispozícii v kanáloch Windows Update, Microsoft Update Catalog ani iných kanálov vydaní. Odporúčame, aby ste svoje zariadenia aktualizovali na najnovšiu aktualizáciu kvality zabezpečenia.

NOVÉ
DÔLEŽITÉ Poznámky k vydaniu sa menia. Ďalšie informácie o novej URL adrese, aktualizáciách metaúdajov a ďalších témach nájdete v poznámkach k vydaniu Windowsu.

NOVÉ
DÔLEŽITÉ
Windows 10, verzia 1809, dosiahne koniec poskytovania služby 10. novembra 2020 pre zariadenia s vydaniami Windows 10 Home, Pro, Pro for Workstation a IoT Core. Tieto zariadenia už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

DÔLEŽITÉOd júla 2020 obnovíme vydania netýkané zabezpečenia pre Windows 10 a Windows Server, verziu 1809 a novšiu. Kumulatívne mesačné aktualizácie zabezpečenia (označované aj ako vydanie B alebo utorkové vydanie aktualizácie) sa nemenia. Ďalšie informácie nájdete v blogovom príspevku Obnovenie voliteľných mesačných aktualizácií pre Windows 10 a Windows Server bez zabezpečenia.

DÔLEŽITÉOd júla 2020 všetky windowsové Aktualizácie vypnú funkciu RemoteFX vGPU z dôvodu nedostatočného zabezpečenia. Ďalšie informácie o zraniteľnosti nájdete vtémach CVE-2020-1036 a KB4570006. Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa pokusy o spustenie virtuálnych počítačov (VM), ktoré majú povolenú vGPU RemoteFX, zlyhajú a zobrazia sa nasledujúce hlásenia:

Ak znova povolíte RemoteFX vGPU, zobrazí sa hlásenie podobné nasledujúcemu:

 • "Virtuálny počítač nie je možné spustiť, pretože všetky gpus schopné RemoteFX sú zakázané v Hyper-V Manager."

 • Virtuálny počítač nie je možné spustiť, pretože server nemá dostatok prostriedkov GPU.

 • "Už nepodporujeme 3D video adaptér RemoteFX. Ak tento adaptér stále používate, môžete sa stať zraniteľnou voči bezpečnostnému riziku. Ďalšie informácie (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131976)"

DÔLEŽITÉ Vyhodnocujeme situáciu v oblasti verejného zdravia a chápeme, aký vplyv to má na mnohých našich zákazníkov. S cieľom zmierniť niektoré záťaže, ktorým zákazníci momentálne čelia, oddialime plánovaný koniec poskytovania podpory pre vydania Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations a IoT Core systému Windows 10, verzie 1809, do 10. novembra 2020. To znamená, že tieto zariadenia dostanú mesačné aktualizácie zabezpečenia od mája do novembra. Posledná aktualizácia zabezpečenia pre tieto vydania Windowsu 10 verzie 1809 bude vydaná 10. novembra 2020 namiesto 12. mája 2020.

Poznámka Toto vydanie obsahuje aj aktualizácie pre Microsoft HoloLens (zostava operačného systému 17763.1518) vydanú 13. októbra 2020. Microsoft bude vydávať aktualizácie priamo na klienta služby Windows Update na zlepšenie spoľahlivosti služby Windows Update na počítačoch Microsoft HoloLens, ktoré nie sú aktualizované na túto najnovšiu zostavu OS.

Ďalšie informácie o rôznych typoch aktualizácií Windowsu, ako sú kritické aktualizácie, zabezpečenie, ovládače, balíky Service Pack atď., nájdete v nasledujúcom článku.

Stručný prehľad

 • Aktualizácie na vylepšenie zabezpečenia pri používaní produktov balíka Microsoft Office.

 • Aktualizácie na overenie mien používateľov a ich hesiel.

 • Aktualizácie na zvýšenie zabezpečenia, keď Windows vykonáva základné operácie.

 • Aktualizácie na ukladanie a správu súborov.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zabezpečenia obsahuje vylepšenia kvality. Medzi kľúčové zmeny patrí nasledovné:

 • Rieši problém s možným zvýšením úrovne oprávnenia vo win32k.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že aplikácie, ktoré používajú dynamickú výmenu údajov (DDE), prestali reagovať pri pokuse o zatvorenie aplikácie.

 • Rieši problém so službou skupinová politika, ktorá môže rekurzívne odstrániť kritické súbory v abecednom poradí z %systemroot%\system32. Tento problém sa vyskytuje, keď politika bola nakonfigurovaná na odstránenie profilov vo vyrovnávacej pamäti. Tieto odstránenia súborov môžu spôsobiť zlyhanie pri spúšťaní "0x5A (CRITICAL_SERVICE_FAILED)".

 • Rieši problém s vytváraním nulových portov pomocou používateľského rozhrania.

 • Aktualizácie zabezpečenia platformy a rámcov aplikácií pre Windows, súčasti Microsoft Graphics, Windows Media, Windows Shell, Windows Cloud Infrastructure, Základy systému Windows, overovanie systému Windows, Windows Virtualization, jadro systému Windows a ukladací priestor systému Windows a systémy súborov.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Ďalšie informácie o vyriešených rizikách zabezpečenia nájdete v príručke aktualizácie zabezpečenia.

Vylepšenia lokality Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po inštalácii aktualizácie KB4493509 sa môže v zariadeniach s niektorými nainštalovanými ázijskými jazykovými balíkmi zobraziť chyba „0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND.“

Tento problém riešia aktualizácie vydané 11. júna 2019 a novšie. Odporúčame vám nainštalovať najnovšie aktualizácie zabezpečenia pre vaše zariadenie. Zákazníci, ktorí inštalujú Windows Server 2019 pomocou médií, by si mali pred inštaláciou jazykového balíka alebo iných voliteľných súčastí nainštalovať najnovšiu aktualizáciu serviceing Stack Update (SSU ). Ak používate Centrum služieb pre multilicencie (VLSC), získajte najnovšie dostupné médiá pre Windows Server 2019. Správne poradie inštalácie je nasledovné:

 1. Inštalácia najnovšej predpokladu SSU, aktuálne KB5005112

 2. Inštalácia voliteľných súčastí alebo jazykových balíkov

 3. Inštalácia najnovšej kumulatívnej aktualizácie

Poznámka Aktualizácia zariadenia zabráni tomuto problému, ale nebude mať žiadny vplyv na zariadenia, ktoré už majú tento problém vplyv. Ak sa tento problém nachádza vo vašom zariadení, na jeho opravu budete musieť použiť postup alternatívneho riešenia.

Alternatívne riešenie:

 1. Odinštalujte a preinštalujte naposledy pridané jazykové balíky. Pokyny nájdete v téme Správa nastavení jazyka vstupu a zobrazenia v Windows 10.

 2. Kliknite na položku Skontrolovať Aktualizácie a nainštalujte kumulatívnu aktualizáciu z apríla 2019 alebo novšiu. Pokyny nájdete v téme Aktualizácia Windows 10.

Poznámka Ak preinštalovanie jazykového balíka problém nezmierni, použite funkciu inovácie na mieste. Pokyny nájdete v téme Ako vykonať inováciu na mieste vo Windowse a vykonať inováciu systému Windows Server na mieste.

Pri inštalácii ovládača tretej strany sa môže zobraziť chybové hlásenie Windows nedokáže overiť vydavateľa tohto softvérového ovládača. Pri pokuse o zobrazenie vlastností podpisu pomocou Windows Prieskumníka sa môže zobraziť aj chyba Žiadny podpis v predmete.

Tento problém sa vyskytuje, keď jeden alebo viac z nasledujúcich je prítomný v balíku ovládačov:

 • Systém Windows identifikoval nesprávne formátovaný súbor katalógu počas overovania. Počnúc týmto vydaním bude Windows vyžadovať platnosť obsahu PKCS#7 kódovaného der v súboroch katalógu. Súbory katalógov musia byť podpísané podľa časti 11.6 popisu kódovania DER pre množinu členov v X.690.

 • Prípona súboru katalógu ovládačov nie je jednou z podporovaných prípon.

V takom prípade by ste sa mali obrátiť na dodávateľa ovládača alebo výrobcu zariadenia (OEM) a požiadať ho o aktualizovaný ovládač na vyriešenie problému.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) a použití opráv zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Všeobecné informácie o SSU nájdete v téme Aktualizácie zásobníka údržby a zásobník údržby Aktualizácie (SSU): Najčastejšie otázky.

Ak používate Windows Update, automaticky sa vám ponúkne najnovšia SSU (KB4577667). Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu SSU, vyhľadajte ho v katalógu microsoft update.

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update a Microsoft Update

Áno

Žiadne. Táto aktualizácia sa automaticky stiahne a nainštaluje z lokality Windows Update.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak chcete získať samostatný balík pre túto aktualizáciu, prejdite na webovú lokalitu katalógu služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Áno

Táto aktualizácia sa automaticky synchronizuje so službou WSUS, ak nakonfigurujete Produkty a klasifikácie takto:

Produkt: Windows 10

Klasifikácia: Aktualizácie zabezpečenia

Informácie o súboroch

Ak chcete zobraziť zoznam súborov, ktoré sú k dispozícii v tejto aktualizácii, stiahnite si informácie o súbore pre kumulatívnu aktualizáciu 4577668.

Poznámka Niektoré súbory chybne obsahujú v stĺpci Verzia súboru CSV výraz "Nedá sa použiť". Môže to viesť k nesprávnym pozitívnym alebo nesprávnym negatívnym výsledkom pri používaní niektorých nástrojov tretích strán na detekciu skenov pri overení zostavy.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×