Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

15. 1. 2019

Verzia:

Zostava OS 17134.556

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. V tejto aktualizácii sa neuvádzajú žiadne nové funkcie operačného systému. Kľúčové zmeny:

 • Rieši chybu v Microsoft Edgei, ktorý nedokáže spustiť udalosť focusin, ak prijímač udalosti focus prvku presúva zameranie na iný prvok.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje fungovaniu funkcií zdieľania a časovej osi a nastavení roamingu pre kontá používajúce čínsky, japonský a kórejský jazyk.

 • Rieši problém, ktorý môže niektorým aplikáciám brániť v správnom zobrazení okna Pomocníka (F1).

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zobrazenie možností napájania na obrazovke zabezpečenia systému Windows, keď je nastavená skupinová politika používateľa na skrytie možností napájania.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje riešeniu prepojení určitých komprimovaných formátov súborov.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že sieťové odomknutie nástroja BitLocker zlyhá na virtuálnych počítačoch generácie 2, keď sa odomknutie používa v sieti, ktorá podporuje iba protokol IPv4.

 • Rieši problém s ochranou osobných údajov v aplikáciách, ktoré získavajú možnosť BroadFileSystemAccess bez súhlasu používateľa.

 • Rieši problém, pri ktorom protokolovanie WAM spôsobí znefunkčnenie niektorých aplikácií, napríklad aplikácií balíka Microsoft Office.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že katalógom podpísané skripty, vrátane tých, ktoré sú dodávané ako súčasť Windowsu, nesprávne generujú udalosť auditu zlyhania funkcie Ovládanie aplikácií v programe Windows Defender.

 • Rieši problém, kedy architektúry ovládačov vo Windowse spôsobujú vysoké využitie procesora. V dôsledku toho ovládač v používateľskom režime prestane fungovať po zobudení zariadenia z režimu dlhodobého spánku (S4).

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť oneskorenie 30 sekúnd pri odstraňovaní alebo premenovaní prepojenia v priestore názvov systému súborov DFS. Okrem toho premenovanie priečinka môže trvať 30 sekúnd, keď viacerí používatelia súčasne pracujú v zdieľanom umiestnení skupiny a Prieskumník prestane reagovať.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje prepísaniu súboru v zdieľanom priečinku pre chybu odmietnutia prístupu pri načítaní ovládača filtra.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že sa v aplikáciách tretích strán vyskytne problém s overením prístupových bodov.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť zobrazenie modrej obrazovky po pripojení ukladacieho zariadenia Thunderbolt.

 • Riešenie problému, pri ktorom vytvorenie inštancie SqlConnection po inštalácii augustovej ukážky súhrnnej kvalitatívnej aktualizácie alebo aktualizácie platformy .NET Framework z 11. septembra 2018 môže spôsobiť výnimku.

 • Riešenie problému, pri ktorom sa prepíšu používateľské nastavenia Windowsu pre zobrazovanie v inom než anglickom jazyku. Tento problém spôsobuje, že centeniálne aplikácie balíka Microsoft Office sa po inštalácii aktualizácie balíka Microsoft Office vrátia k zobrazovaniu v anglickom jazyku.

 • Riešenie problému, ktorý spôsobuje, že rozbaľovacie tlačidlo hodín a kalendára ignoruje nastavenia používateľa pre formáty dátumu a času japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Riešenie problému, ktorý môže prepísať správanie podpory gan-nen pre japonskú éru s novšou aktualizáciou. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Riešenie problému, pri ktorom zlyháva rozpoznanie prvého znaku ako skratky názvu japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Riešenie problému, pri ktorom zlyháva zobrazenie správneho názvu japonskej éry v programe Microsoft Office Visual Basic for Applications. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

Ak ste nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie si niektorí používatelia nemôžu pripnúť webové prepojenie do ponuky Štart alebo na panel úloh.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4487029.

Aplikácie používajúce databázu Microsoft Jet s formátom súborov programu Microsoft Access 97 sa nemusia otvoriť, ak databáza obsahuje názvy stĺpcov s viac ako 32 znakmi. Otvorenie databázy zlyhá s chybou „Neznámy formát databázy“.

Tento problém sa vyriešil aktualizáciou KB4487017.

Po inštalácii KB4480966 uvádzajú niektorí používatelia prehliadača Microsoft Edge, že:

 • webové stránky sa nedajú načítať pri použití lokálnej adresy IP.

 • webové stránky na internete sa nedajú načítať pri použití pripojenia siete VPN.

Prehľadávanie zlyhá alebo webová stránka môže prestať reagovať.

Tento problém sa vyriešil aktualizáciou KB4487017.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie nie je prvý znak názvu japonskej éry rozpoznaný ako skratka a môže spôsobiť problémy pri analýze dátumov.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4487029.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie MSXML6 spôsobuje, že ak sa počas fungovania uzla vyskytla výnimka, napríklad appendChild(), insertBefore() a moveNode(), aplikácie prestanú reagovať.

Pri úprave objektu skupinovej politiky (GPO) obsahujúceho predvolené nastavenia skupinovej politiky (GPP) pre nastavenia Internet Explorera 10 môže prestať reagovať editor skupinovej politiky.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493464.

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii kumulatívnej aktualizácie a použitím opráv zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing stack updates)

Ak používate službu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4477137) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, prejdite na Katalóg služby Microsoft Update

Inštalovať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Online kontrola aktualizácií zo služby Microsoft Update.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4480976

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×