Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

16. 7. 2019

Verzia:

Zostava OS 17134.915

Aktualizácia Windowsu 10 z apríla 2018 dosiahne v prípade verzií Home a Pro koniec poskytovania služieb 12. novembra 2019. Zariadenia využívajúce aktualizáciu Windowsu 10 z apríla 2018 začneme aktualizovať od 16. júla 2019, aby sme pomohli zabezpečiť, že tieto zariadenia zostanú v udržiavanom a bezpečnom stave. Ďalšie informácie nájdete v časti Windows 10, verzia 1903 na informačnej tabuli vydania.

Poznámka:  Ak chcete zistiť, kedy sa nový obsah publikuje na informačnú tabuľu vydania, sledujte informácie na @WindowsUpdate.

Pripomenutie: 12. marca a 9. apríla budú vydané posledné dve Delta aktualizácie pre Windows 10, verziu 1803. Aktualizácie zabezpečenia a kvality budú aj naďalej k dispozícii prostredníctvom expresných a úplných kumulatívnych balíkov aktualizácií. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete na našom blogu.

Od aktualizácie KB4499183 zavádzame funkciu, ktorá vám umožní rozhodnúť, kedy si nainštalujete aktualizáciu funkcií. Budete môcť určiť, kedy dostanete aktualizáciu funkcií, a súčasne bude vaše zariadenie udržiavané v aktualizovanom stave. Aktualizácia funkcií dostupných pre zariadenia, ktoré na ne majú nárok, sa zobrazí v samostatnom module na stránke služby Windows Update (Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update). Keď budete chcieť získať dostupnú aktualizáciu ihneď, vyberte položku Stiahnuť a nainštalovať teraz. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v tomto blogu

Keď sa pre zariadenia so systémom Windows 10 končí alebo sa o niekoľko mesiacov má skončiť poskytovanie služieb, začne služba Windows Update automaticky poskytovať aktualizáciu funkcií. To zaisťuje, že tieto zariadenia zostanú podporované a budú dostávať mesačné aktualizácie, ktoré sú dôležité na zabezpečenie zariadenia a stav ekosystému.

Ďalšie informácie o rôznych typoch aktualizácií systému Windows, ako sú napríklad kritické balíky, bezpečnostné balíky, balíky ovládačov, balíky Service Pack atď. nájdete v nasledujúcom článku.

Stručný prehľad

 • Aktualizuje problém, ktorý zariadeniu bráni v rozpoznaní konta Microsoft, kým sa neodhlásite a znova neprihlásite.

 • Aktualizuje problém, ktorý ovplyvňuje aplikácie, ktoré spravujú súbory, priečinky a nastavenia zariadenia.

 • Zlepšuje kompatibilitu s aplikáciou čítačky obrazovky Window-Eyes.

 • Aktualizuje problém, ktorý zachová nastavenia povolení pre aplikácie pri obnovení výrobných nastavení zariadenia.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. Ku kľúčovým zmenám patria:

 • Rieši problém s výkonom, ktorý sa môže vyskytnúť na niektorých webových lokalitách, ktoré používajú webovú zostavu.

 • Rieši problém, ktorý môže brániť zobrazovaniu výzvy na zadanie kódu PIN pri overovaní v Internet Exploreri.

 • Aktualizuje informácie o časovom pásme pre Brazíliu.

 • Rieši problém, pri ktorom sa neobchádza automatické prihlásenie (Autologon), keď sa počas spustenia stlačí a podrží kláves Shift.

 • Rieši problém, ktorý službe Denník udalostí systému Windows bráni spracovávať oznámenia, že denník je plný. To spôsobuje problémy so správaním denníka udalostí v určitých situáciách, ako je napríklad archivácia denníka, keď denník dosiahne maximálnu veľkosť súboru a vy ste nakonfigurovali archiváciu denníka pri dosiahnutí maximálnej veľkosti bez prepisovania udalostí. Okrem toho databáza lokálnej autority zabezpečenia (LSA) nedokáže spracovať scenáre CrashOnAuditFail, keď je denník zabezpečenia plný a udalosti sa nedajú zapisovať.

 • Rieši problém, ktorý bráni systému rozpoznať konto Microsoft alebo konto Azure Active Directory, kým sa používateľ neodhlási a znova neprihlási.

 • Rieši problém, ktorý môže brániť službe Netlogon vo vytvorení zabezpečeného kanála a hlási chybu 0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje nevykonanie aktualizácie politiky pre kódy PIN (minimálna dĺžka, požadovaný počet číslic a špeciálnych znakov atď.) pre Windows Hello for Business, pričom PIN už v zariadení existuje.

 • Rieši problém, ktorý niekedy môže spôsobiť, že systémy so zariadeniami TPM (Trusted Platform Module) prestanú fungovať.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť zlyhanie overenia pri používaní Windows Hello for Business na serveri so systémom Windows Server 2016 s nainštalovanou možnosťou Server Core.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že zariadenie prestane fungovať z dôvodu súbehu medzi ukončením streamu a odpojením koreňového adresára synchronizovaného umiestnenia.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že aplikácie používajúce súbor windows.storage.dll prestanú fungovať a zobrazí sa kód ExceptionCode c0000005 (narušenie prístupu) pri zatváraní procesu.

 • V počítačoch s internetovým kľúčom Exchange verzie 2 (IKEv2) pre pripojenia virtuálnej súkromnej siete (VPN) s certifikátom, ako je napríklad tunelové zariadenie v nasadení so vždy zapnutou VPN, posilňuje zoznam zrušených certifikátov.

 • Zlepšuje výkon pre klientov SMB (Server Message Block), ktorí majú adresáre obsahujúce viac ako 500 000 súborov.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje fungovaniu skriptovania Microsoft Application Virtualization (App-V), ak ho spustíte, keď nie ste pripojení k radiču domény (DC). Skriptovanie App-V zlyhá aj pri spustení v prostredí obsahujúcom iba Microsoft Azure Active Directory.

 • Rieši problém s otvorením alebo používaním aplikácie čítačky obrazovky Window-Eyes, ktoré môže viesť k chybe a zabrániť fungovaniu niektorých funkcií podľa očakávania.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť zlyhanie nastavení povolení aplikácií, ak vyberiete položku Ponechať mojesúbory po výbere položky Obnoviť výrobné nastavenia tohto počítača.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť stratu členstva klastrového uzla v klastri a presmerovanie všetkých jeho záťaží. Tento problém sa môže vyskytnúť, keď klastrový uzol vytvára živý výpis.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že zariadenie s Windowsom po vytvorení pripojenia virtuálnej súkromnej siete (VPN) do podnikovej domény nesprávne registruje záznamy hostiteľa A pre dva ovládače sieťových rozhraní (NIC). Tento problém sa vyskytuje, keď je zariadenie nakonfigurované s dvoma kartami NIC a jednou z nich je sieť VPN. Ak chcete implementovať toto riešenie, vykonajte nasledujúce zmeny databázy Registry a potom reštartujte zariadenie:

  Nastavenie: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Cesta: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Typ: DWORD

  Hodnota: Hodnota 1 znamená, že do aktívneho pripojenia siete VPN sa zaregistrujú len záznamy hostiteľa A pre rozhranie VPN. Hodnota 0 (predvolená) znamená, že záznamy hostiteľa A sa zaregistrujú aj pre iné lokálne rozhrania.

Ak ste nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Vyšetrujeme hlásenia o tom, že počas prvého prihlásenia po inštalácii aktualizácií sa v malom počte zariadení môže zobraziť čierna obrazovka.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4519978.

Zariadenia, ktoré sa spúšťajú pomocou obrazov v prostredí Preboot Execution Environment (PXE) zo služieb Windows Deployment Services (WDS) alebo nástroja System Center Configuration Manager (SCCM), sa po inštalácii tejto aktualizácie na serveri WDS nemusia spustiť a zobrazí sa chyba „Status: 0xc0000001, Info: A required device isn't connected or can't be accessed“. (Stav: 0xc0000001, informácie: Požadované zariadenie nie je pripojené alebo sa k nemu nedá získať prístup.)

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4512509.

Zariadenia pripojené k doméne, ktorá je nakonfigurovaná tak, aby používala domény MIT Kerberos Realms, sa nemusia spustiť alebo sa po inštalácii tejto aktualizácie môžu naďalej reštartovať. Ovplyvnené sú zariadenia, ktoré sú radičmi domény alebo členmi domény.

Ak si nie ste istí, či je vaše zariadenie ovplyvnené, obráťte sa na správcu. Pokročilí používatelia môžu skontrolovať existenciu kľúča databázy Registry HKLM\Software\ Microsoft \Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms alebo politiky "Definícia interoperabilných nastavení domény Kerberos v5 realm" v časti Konfigurácia počítača – > Politiky – > Šablóny na správu > Systém-> Kerberos.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4512501.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii aktualizácie LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing stack updates).

Ak používate službu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4509094) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, vyhľadajte ju v katalógu služby Microsoft Update

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v Katalógu služby Microsoft Update.

 

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4507466

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×