Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

19. 3. 2019

Verzia:

Zostava OS 17134.677

Pripomenutie: 12. marca a 9. apríla budú vydané posledné dve Delta aktualizácie pre Windows 10, verzia 1803. Aktualizácie zabezpečenia a kvality budú aj naďalej k dispozícii prostredníctvom expresných a úplných kumulatívnych balíkov aktualizácií. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete na našom blogu.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. Kľúčové zmeny:

 • Rieši problém s databázou Microsoft Access 97, ktorý zastavuje požadovanú operáciu v prípade, že tabuľka alebo stĺpec má prispôsobené vlastnosti.

 • Riešenie problému, ktorý bráni sťahovaniu aktualizácií aplikácie Microsoft Office z Microsoft Storu.

 • Aktualizuje informácie o časovom pásme pre Buenos Aires, Argentína.

 • Rieši problém, v programe Microsoft Office Visual Basic for Applications, pri ktorom zlyháva zobrazenie správneho názvu japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v článku KB4469068.

 • Rieši problém s aktualizáciou informácií o časovom pásme pre Kazachstan.

 • Aktualizuje informácie o časovom pásme pre Svätého Tomáša a Princov ostrov.

 • Rieši problém, ktorý bráni používateľom zapnúť podporu gan-nen pre japonskú éru. Ďalšie informácie nájdete v článku KB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že pri používaní východoázijských miestnych nastavení prestane zariadenie opakovane reagovať.

 • Riešenie problému spoľahlivosti, ktorý môže spôsobiť, že obrazovka prenosného počítača zostane čierna po obnovení z režimu spánku, ak zatvoríte jeho kryt počas jeho odpojenia z doku.

 • Rieši problém so skupinovou politikou, „Vypnúť oznámenia aplikácií na obrazovke uzamknutia“.

 • Rieši problém, ktorý môže pri používaní klienta App-V na spúšťanie aplikácií brániť používateľom v prihlásení a spôsobovať uzamknutie kont. Problém sa vyskytuje, pretože overenie protokolu Kerberos zlyhá pri pokuse o získanie informácie o používateľovi zo servera názvu domény (DNS). Upravte tento kľúč databázy Registry:

  • Nastavenie: UseDcForGetUserInfo

  • Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppV\Shared\

  • Typ: REG_DWORD

  • Hodnota: Problém vyrieši nastavenie hodnoty DWORD na nenulovú hodnotu.

 • Rieši problém s obrazovkou uzamknutia Windowsu, ktorý bráni používateľom odomknúť zariadenie po tom, ako to isté zariadenie použili viacerí používatelia karty Smart Card. Tento problém sa vyskytuje pri pokuse o použitie pracovnej stanice, ktorú uzamkol iný používateľ.

 • Rieši problém, ktorý bráni zobrazeniu dialógového okna overenia prihlasovacích údajov, keď sa podnikový webový server pokúsi pripojiť na internet.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že klient alebo server sa reštartujú pri používaní Služby vzdialenej pracovnej plochy na prihlásenie do pripojeného zariadenia služby Azure Active Directory (AAD), ak na prihlásenie použijete kartu Smart Card s pomôckou pre meno používateľa.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že pre jedno zariadenie s hybridným pripojením k doméne existuje viacero záznamov o zariadení.

 • Rieši problém, ktorý po spustení Add-SignerRule pre Ovládanie aplikácií v programe Windows Defender odstráni z XML súboru politík politiku ALLOWCLSIDS.

 • Rieši problém, ktorý bráni virtuálnej karte Smart Card spustiť sa ak je spustená spolu so softvérom pracovnej stanice Citrix 7.15.2000 Workstation VDA.

 • Rieši problém, ktorý bráni overovaniu používateľov a spôsobuje zlyhanie aplikácie Windows Account Manager (WAM) pri používaní modulu Trusted Platform Module (TPM).

 • Rieši problém, ktorý pri používaní CERT_RENEWAL_PROP_ID s rozhraním ICertPropertyRenewal zlyhá obnovenie certifikátu.

 • Pridáva nové nastavenie skupinovej politiky zvané „Povoliť Windowsu mäkké odpojenie počítača od siete“. Toto nastavenie určuje, ako Windows odpojí počítač od siete keď zistí, že počítač by k nej už nemal byť pripojený.

  • Ak je zapnuté, Windows mäkko odpojí počítač od siete (odpojenie nie je okamžité alebo náhle).

  • Ak je vypnuté, Windows odpojí počítač od siete okamžite.

  • Ak nie je nakonfigurované, predvolené správanie je mäkké odpojenie. Ďalšie informácie o mäkkom odpojení nájdete v téme Pochopenie a konfigurácia Správcu konfigurácie systému Windows.

Cesta: Nastavenie počítača\Politiky\Šablóny na správu\Sieť\Správca konfigurácie systému Windows

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že sa v súbore NTFS.sys vyskytne chyba „Stop 0x133“.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Windows znova použije automatizovaný protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) s vypršanou platnosťou prenájmu, ak prenájom skončil počas toho, ako bol OS vypnutý.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že služba Virtual Machine Management Service (VMM) prestane pracovať. Tento problém nastáva to pri vykonávaní zivej migrácie rutiny Measure-VM typu cmdlet alebo akejkoľvek metriky dotazu rozhrania Windows Management Instrumentation (WMI).

 • Rieši problém, pri ktorom parameter DeleteObject() rozhrania grafického rozhrania (GDI) môže spôsobiť zastavenie volajúceho procesu v prípade, že obe nasledujúce podmienky sú pravdivé:

  • Volajúci proces je proces WOW64, ktorý ktorý využíva adresy v pamäte väčšie ako 2 GB.

  • Parameter DeleteObject() je volaný v kontexte zariadenia, ktorý je kompatibilný s kontextom tlačiarne.

 • Zákazníkom využívajúcim Rozšírenú ochranu pred bezpečnostnými hrozbami pre Windows Defender (ATP) poskytuje bezproblémovú integráciu s aplikáciou Microsoft Cloud App Security (MCAS) na zisťovanie používania cloudovej aplikácie aj mimo podnikovej siete pre zákazníkov.

 • Vylepšuje automatické zisťovanie a odstránenie zákazníkov využívajúcich Windows Defender ATP vrátane podrobného vyšetrovania pamäte.

 • Rieši problém so skupinovou politikou, ktorý bráni fungovaniu politiky „Vypnúť oznámenia aplikácií na obrazovke uzamknutia“. Cesta je „Konfigurácia počítača\Šablóny na správu\Systém\Logo“.

 • Rieši menšie problémy s neznámymi možnosťami v role DNS serveru Windowsu v mechanizmoch prípon pre DNS (EDNS).

 • Rieši problém so splnením požiadaviek certifikátu GB18030.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje analyzátorom dátumov konvertovať dátumy (gregoriánskeho a japonského kalendára) v budúcnosti alebo v minulosti v zložených dokumentoch (predtým OLE) na príslušný dátum japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v článkuKB4469068.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje znižovanie frekvencií obnovovania obrazovky, keď aplikácia vytvára a ničí množstvo podriadených okien.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že súbor Wdiwifi.SYS prestane pracovať a zobrazí sa kód chyby 7E (0xc0000005). Tento problém sa vyskytuje pri roamingu klientskeho zariadenia medzi bezdrôtovými prístupovými bodmi (WAP), ktoré majú rovnaké identifikátory BSSID pre pásma 2,4 GHz a 5 GHz.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po nainštalovaní tejto aktualizácie MSXML6 spôsobuje, že ak sa počas fungovania uzla vyskytla výnimka, napríklad appendChild(), insertBefore() a moveNode(), aplikácie prestanú reagovať.

Pri úprave objektu skupinovej politiky (GPO) obsahujúceho predvolené nastavenia skupinovej politiky (GPP) pre nastavenia Internet Explorera 10 môže prestať reagovať editor skupinovej politiky.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493464.

Po inštalácii tejto aktualizácie zabezpečenia nemusia vlastné schémy URI pre obslužné programy protokolov aplikácie spustiť v Internet Exploreri príslušnú aplikáciu pre lokálny intranet a dôveryhodné lokality.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493437.

Po použití tejto aktualizácie sa pri pokuse o spustenie programu klienta Secure Shell (SSH) z podsystému Windowsu pre Linux (WSL) so zapnutým presmerovaním agenta pomocou prepínača príkazového riadka (ssh –A) alebo nastavenia konfigurácie vyskytne chyba spôsobujúca zastavenie.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493464.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie môžu byť problémy s používaním prostredia Preboot Execution Environment (PXE) na spustenie zariadenia zo servera Windows Deployment Services (WDS) nakonfigurovaného na používanie premenného rozšírenia okna. Môže to spôsobiť predčasné ukončenie pripojenia k serveru WDS počas sťahovania bitového obrazu. Tento problém nemá vplyv na klienty alebo zariadenia, ktoré nepoužívajú premenné rozšírenie okna.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4503286.

Ak povolíte v jednotlivých písmach znaky definované koncovým používateľom (EUDC), systém prestane fungovať a pri spustení systému sa zobrazí modrá obrazovka. Nie je to bežné nastavenie v neázijských oblastiach.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493464.

Ľubovoľná serverová aplikácia pre zložené dokumenty (OLE), ktorá umiestňuje vložené objekty do prostredia Windows Metafile (WMF) pomocou rozhrania PatBlt API, môže nesprávne zobrazovať vložené objekty.

Ak napríklad vložíte objekt hárka programu Microsoft Excel do dokumentu programu Microsoft Word, bunky sa môžu vykresliť s inou farbou pozadia.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4493464.

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

 

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii kumulatívnej aktualizácie a použití opráv zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing stack updates)

Ak používate službu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4485449) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, prejdite na Katalóg služby Microsoft Update

Inštalovať túto aktualizáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať túto aktualizáciu, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Skontrolovať aktualizácie.

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4489894

Súvisiace informácie

Ďakujeme vám za dnešnú návštevu stránky histórie aktualizácií systému Windows 10, verzia 1803. Ak sa chcete získať ďalšie informácie o tom, ako používať tieto stránky a vyťažiť z nich čo najviac, pozrite si náš príspevok na blogu.

Na zlepšenie informácií uvedených na stránkach histórie aktualizácií a súvisiacich súhrnných aktualizácií a ich užitočnosti pre našich zákazníkov sme vytvorili anonymný prieskum, v ktorom sa môžete s nami podeliť o svoje komentáre a pripomienky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×