21. apríla 2020 – KB4550947 (Zostava OS 14393.3659)

Dátum vydania:

Verzia:

21.4.2020

Zostava OS 14393.3659

DÔLEŽITÉ Vyhodnocujeme situáciu v oblasti verejného zdravia a chápeme, že to má vplyv na našich zákazníkov. V rámci reakcie na tieto výzvy kladieme dôraz na zameranie sa na aktualizácie zabezpečenia. Od mája 2020 sa všetky voliteľné nezabezpečené vydania (aktualizácie C a D) pozastavia pre všetky podporované verzie klientskych a serverových produktov Windowsu (Windows 10, verzia 1909, a staršie až po Windows Server 2008 SP2).

Nenastali žiadne zmeny pre mesačné aktualizácie zabezpečenia (vydanie B – aktualizácia z utorka). Budú pokračovať podľa plánu a zabezpečovať podnikovú kontinuitu a ochranu a produktivitu našich zákazníkov.

Pripomenutie: Poskytovanie aktualizácií pre vydania Windows 10 Enterprise, Education, a IoT Enterprise skončila 9. apríla 2019 a po tomto dátume už nebudú poskytované. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia a kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu Windowsu 10.

Pripomenutie 12. marca a 9. apríla boli vydané posledné dve Delta aktualizácie pre Windows 10, verziu 1607. Pre zákazníkov s podporou Long-Term Servicing Branch (LTSB) budú aktualizácie zabezpečenia a kvality aj naďalej k dispozícii prostredníctvom expresných a úplných kumulatívnych balíkov aktualizácií. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete na našom blogu.

10. apríla 2018 skončilo poskytovanie podpory pre Windows 10 verzie 1607. Zariadenia s operačným systémom Windows 10 vo vydaniach Home alebo Pro už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

DÔLEŽITÉVydanie Windows 10 Enterprise a Windows 10 Education bezplatne získajú služby do 9. apríla 2019. Zariadenia v dlhodobých kanáloch poskytovania služieb (LTSC) budú aj naďalej dostávať aktualizácie až do októbra 2026 tak, ako je to uvedené na stránke politiky životného cyklu. Výročná aktualizácia Windowsu 10 (v. 1607) s čipovými súpravami Intel „Clovertrail“ budú aj naďalej dostávať aktualizácie až do januára 2023 tak, ako je to uvedené na blogu komunity spoločnosti Microsoft.

Pre vydanie systému Windows Server 2016 Standard s možnosťou inštalácie Nano Servera a vydanie systému Windows Server 2016 Datacenter s možnosťou inštalácie Nano Servera bola 9. októbra 2018 ukončená podpora. Tieto vydania už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

8. októbra 2018 skončilo poskytovanie podpory pre Windows 10 Mobile verzie 1607. Zariadenia s vydaním Windows 10 Mobile a Windows 10 Mobile Enterprise už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

Ďalšie informácie o jednotlivých typoch aktualizácií systému Windows, ako sú napríklad kritické aktualizácie, aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie ovládačov, balíky Service Pack atď., nájdete v nasledujúcom článku.

Stručný prehľad

 • Aktualizuje problém s prilepením zmiešaného obsahu s obrázkami a textom z programu Microsoft Word do Internet Explorera.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia, ktorá sa netýka zabezpečenia, zahŕňa vylepšenia kvality. Medzi kľúčové zmeny patria:

 • Rieši problém s prilepením zmiešaného obsahu s obrázkami a textom z programu Microsoft Word do Internet Explorera.

 • Rieši problém so službou Dynamic Data Exchange (DDE), ktorá spôsobuje pretekanie pamäte, keď sa viacero klientov pripojí k rovnakému serveru.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že nové podriadené okná na serverových zariadeniach, ktoré sú nakonfigurované pre ostrý vizuálny kontrast, blikajú a zobrazujú sa ako biele štvorce.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje chybu vo‘súbore logman.exe. Chyba je: „Vyžaduje sa konto používateľa, aby bolo možné potvrdiť aktuálne vlastnosti zhromažďovania množín údajov.“

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje pretečenie pamäte v procese LsaIso.exe, keď je server pod veľkým zaťažením overovania a Credential Guard je povolený.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť oneskorenie až dve minúty pri prihlasovaní alebo odomknutí relácie na počítačoch spojených službou Hybrid Azure Active Directory.

 • Rieši problém so spustením procesu klist.exe, ktorý spôsobuje zastavenie fungovania procesu lsass.exe a vyvolanie chyby narušenia prístupu (0xC0000005).

 • Rieši problém so zlúčením politík Windows Defender Application Control, ktorý niekedy vyvolá chybu duplicitného ID pravidla a spôsobí zlyhanie príkazu Merge-CIPolicy rozhrania PowerShell.

 • Rieši problém, ktorý by mohol zabrániť serverom s konfiguráciou protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) poskytovať správne možnosti pre klientov v prípade, že existuje rezervácia.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje nástrojom na správu internetových informačných služieb Microsot, napríklad IIS Manager, aby spravovali aplikáciu ASP.NET, ktorá nakonfigurovala súbory cookie SameSite vo web.config.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že zariadenia, ktoré sú určené pre Windows Hello for Business (WHfB), zlyhávajú. Registrácia občas zlyháva, čo vedie k oneskoreniu v registrácii do WHfB a v niektorých prípadoch vytvorí konfliktné objekty (CNF) v kontajneri služby Active Directory „registrované zariadenie“.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje pri pokuse o prihlásenie do Windowsu v režime obnovenia. Zobrazuje sa chybové hlásenie „V tomto zariadení nie sú k dispozícii žiadne kontá správcu“.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje odstrániť niektorých lokálnych používateľov z lokálnych vstavaných skupín. Nemôžete napríklad odstrániť používateľa Hosť z lokálnej skupiny Hostia.

 • Rieši problém, kvôli ktorému sa zapisujú do denníkov auditu nesprávne adresy IP v dôsledku chýbajúcich alebo starých údajov pre aktívne požiadavky prichádzajúce z koncových bodov „windowstransport/usernamemixed/certificatemixed“.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť zablokovanie služby brány vzdialenej pracovnej plochy.

 • Rieši problém v Srv2.sys, ktorý by mohol spôsobiť chyby 0x18, 0xC2 a 0x19.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje tomu, aby sa v niektorých aplikáciách neodstránili registre stavu oznámení aj po odstránení používateľského profilu.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Vylepšenia služby Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií z lokality Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia lokality Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po inštalácii aktualizácie KB4467684 môže služba klastra zlyhať pri spustení s chybou „2245 (NERR_PasswordTooShort)“ v prípade, že je „Minimálna dĺžka hesla“ skupinovej politiky nakonfigurovaná na viac ako 14 znakov.

Nastavte predvolenú hodnotu politiky "Minimálna dĺžka hesla" domény na 14 znakov alebo menej.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Všeobecné informácie o aktualizáciách SSU nájdete v témach Aktualizácie SSUAktualizácie SSU: Najčastejšie otázky.

Ak používate lokalitu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4550994) sa vám ponúkne automaticky. Ak máte záujem o samostatný balík s najnovšou aktualizáciou SSU, vyhľadajte ho v Katalógu služby Microsoft Update

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu katalógu služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v katalógu služby Microsoft Update.

 

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4550947

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×