Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

23. 1. 2020

Verzia:

Zostava OS 14393.3474

Pripomenutie: Poskytovanie aktualizácií pre vydania Windows 10 Enterprise, Education, a IoT Enterprise skončila 9. apríla 2019 a po tomto dátume už nebudú poskytované. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia a kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu Windowsu 10.

Pripomenutie 12. marca a 9. apríla boli vydané posledné dve Delta aktualizácie pre Windows 10, verziu 1607. Pre zákazníkov s podporou Long-Term Servicing Branch (LTSB) budú aktualizácie zabezpečenia a kvality aj naďalej k dispozícii prostredníctvom expresných a úplných kumulatívnych balíkov aktualizácií. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete na našom blogu.

10. apríla 2018 skončilo poskytovanie podpory pre Windows 10 verzie 1607. Zariadenia s operačným systémom Windows 10 vo vydaniach Home alebo Pro už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

DÔLEŽITÉVydanie Windows 10 Enterprise a Windows 10 Education bezplatne získajú služby do 9. apríla 2019. Zariadenia v dlhodobých kanáloch poskytovania služieb (LTSC) budú aj naďalej dostávať aktualizácie až do októbra 2026 tak, ako je to uvedené na stránke politiky životného cyklu. Zariadenia používajúce výročnú aktualizáciu Windowsu 10 (v. 1607) s čipovými súpravami Intel „Clovertrail“ budú aj naďalej dostávať aktualizácie až do januára 2023 tak, ako je to uvedené na blogu komunity Microsoft.

Pre vydanie systému Windows Server 2016 Standard s možnosťou inštalácie Nano Servera a vydanie systému Windows Server 2016 Datacenter s možnosťou inštalácie Nano Servera bola 9. októbra 2018 ukončená podpora. Tieto vydania už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

10. októbra 2018 skončilo poskytovanie podpory pre Windows 10 Mobile verzie 1607. Zariadenia s vydaním Windows 10 Mobile a Windows 10 Mobile Enterprise už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

Ďalšie informácie o jednotlivých typoch aktualizácií systému Windows, ako sú napríklad kritické aktualizácie, aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie ovládačov, balíky Service Pack atď., nájdete v nasledujúcom článku.

Stručný prehľad

 • Aktualizuje problém, ktorý sa niekedy môže vyskytnúť v Microsoft Worde, keď používate editor IME systému Windows pre kórejčinu a prepnete na režim zaostrenia.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia, ktorá sa netýka zabezpečenia, zahŕňa vylepšenia kvality. Medzi kľúčové zmeny patria:

 • Rieši problém, ktorý sa niekedy môže vyskytnúť v Microsoft Worde, keď prepnete na režim zaostrenia pomocou editora IME systému Windows pre kórejčinu.

 • Rieši problém, ktorý sa vyskytuje po prihlásení a spôsobuje, že aplikácia prestane reagovať, keď používate editor IME s dotykovou klávesnicou.

 • Rieši problém, ktorý vám môže zabrániť v prihlasovaní do novej relácie konzoly vzdialenej pracovnej plochy alebo opätovnom pripojení k existujúcej relácii v zariadení, ktoré dosiahlo svoj limit aktívnych relácií. Ak pokusy o prihlásenie nezlyhajú okamžite, môžete tiež zaznamenať dlhé čakanie pri uvítacej obrazovke. Zobrazí sa chybové hlásenie „The task you are trying to do can't be completed because Remote Desktop Services is currently busy. Please try again in a few minutes. Other users should still be able to log on.“ (Úloha, ktorú sa pokúšate uskutočniť, sa nedá dokončiť, pretože služby vzdialenej pracovnej plochy sú aktuálne zaneprázdnené. Skúste to neskôr o niekoľko minút. Ostatní používatelia by sa stále mali dokázať prihlásiť.)

 • Rieši súbeh, ktorý sa vyskytuje pri súčasnom spustení viacerých skriptov PowerShell.

 • Zlepšuje spoľahlivosť monitora Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) AppMonitor.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že servery priameho prístupu používajú veľké množstvo nestránkovanej pamäte fondu (pooltag: NDnd).

 • Rieši problém s pravidlami brány firewall AppContainer, ktoré spôsobujú netesnosť brány, keď sa hosťovskí používatelia alebo používatelia s povinným používateľským profilom prihlasujú do systému Windows Server alebo odhlasujú z tohto systému. Ak chcete povoliť zmeny, pridajte nový kľúč databázy Registry DeleteUserAppContainersOnLogoff” (DWORD) na HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy pomocou príkazu Regedit a nastavte hodnotu 1.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje spôsobuje zlyhanie dotazov na veľké kľúče Ntds.dit pre chybu „MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES.“ Tento problém môže spôsobiť, že sa používateľom zobrazí obmedzená dostupnosť zasadacej miestnosti, pretože rozhranie MAPI pre aplikácie Exchange Messaging neumožňuje vyhradiť ďalšiu pamäť pre žiadosti o schôdzu.

 • Rieši problém s ovládačom ODBC (Open Database Connectivity), ktorý spôsobuje nekonečnú slučku v logike opätovného pokusu, ak vo fonde pripojení existuje niekoľko stratených pripojení.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhanie hodnôt definovaného pripojenia pre Služby vzdialenej pracovnej plochy (RDS).

 • Rieši problém, ktorý používa nesprávny počet bajtov na vykonávanie záloh v rámci oblastí. To spôsobí zlyhanie zálohovania, aj keď je dostatok miesta.

 • Rieši problém s tým, že Netdom. exe nedokáže správne identifikovať vzťahy dôveryhodnosti, keď je neobmedzené delegovanie explicitne povolené pridaním bitovej masky 0x800 k objektu dôveryhodnosti. Nastavenie bitovej masky sa vyžaduje z dôvodu zmien zabezpečenia predvoleného správania neobmedzených delegovaní v aktualizáciách systému Windows z 8. júla 2019 alebo neskoršieho obdobia. Ďalšie informácie nájdete v článkoch KB44904256.1.6.7.9 trustAttributes.

 • Rieši problém s vyhodnotením stavu kompatibility ekosystému Windowsu, čím pomáha zaistiť kompatibilitu aplikácií a zariadení pre všetky aktualizácie Windowsu.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť pretečenie pamäte v súvislosti s aplikáciou Application Virtualization (App-V) Streaming Driver (appvstr.sys), keď povolíte režim SCS (Shared Content Store).

 • Rieši problém, pri ktorom refaktoring kódu narušuje optimalizáciu pre zápis metaúdajov, čo vedie k zvýšeniu popisovačov integrity logického zväzku (LVID).

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje využitie procesora aj pri nečinnosti.

 • Pridáva podporu pre moderné poverenia, ktoré nevyžadujú heslá (kľúče zabezpečenia Fast Identity Online 2 (FIDO2)) v hybridných prostrediach pripojených k službe Azure Active Directory.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Vylepšenia služby Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po inštalácii aktualizácie KB4467684 môže služba klastra zlyhať pri spustení s chybou „2245 (NERR_PasswordTooShort)“ v prípade, že je „Minimálna dĺžka hesla“ skupinovej politiky nakonfigurovaná na viac ako 14 znakov.

Nastavte predvolenú hodnotu politiky "Minimálna dĺžka hesla" domény na 14 znakov alebo menej.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Všeobecné informácie o aktualizáciách SSU nájdete v témach Aktualizácie SSU a Aktualizácie (SSU): najčastejšie otázky.

Ak používate službu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4520724) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, vyhľadajte ju v katalógu služby Microsoft Update

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Prejdite na položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v Katalógu služby Microsoft Update.

 

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4534307.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×