Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

24. 9. 2019

Verzia:

Zostava OS 17134.1039

Aktualizácia Windowsu 10 z apríla 2018 dosiahne v prípade verzií Home a Pro koniec poskytovania služieb 12. novembra 2019. Zariadenia využívajúce aktualizáciu Windowsu 10 z apríla 2018 začneme aktualizovať od 16. júla 2019, aby sme pomohli zabezpečiť, že tieto zariadenia zostanú v udržiavanom a bezpečnom stave. Ďalšie informácie nájdete v časti Windows 10, verzia 1903 na informačnej tabuli vydania.

Poznámka: Ak chcete zistiť, kedy sa nový obsah publikuje na informačnú tabuľu vydania, sledujte informácie na @WindowsUpdate.

Pripomenutie: 12. marca a 9. apríla boli vydané posledné dve Delta aktualizácie pre Windows 10, verziu 1803. Aktualizácie zabezpečenia a kvality budú aj naďalej k dispozícii prostredníctvom expresných a úplných kumulatívnych balíkov aktualizácií. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete na našom blogu.

Od aktualizácie KB4499183 zavádzame funkciu, ktorá vám umožní rozhodnúť, kedy si nainštalujete aktualizáciu funkcií. Budete môcť určiť, kedy dostanete aktualizáciu funkcií, a súčasne bude vaše zariadenie udržiavané v aktualizovanom stave. Aktualizácia funkcií dostupných pre zariadenia, ktoré na ne majú nárok, sa zobrazí v samostatnom module na stránke služby Windows Update (Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update). Keď budete chcieť získať dostupnú aktualizáciu ihneď, vyberte položku Stiahnuť a nainštalovať teraz. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v tomto blogu

Keď sa pre zariadenia so systémom Windows 10 končí alebo sa o niekoľko mesiacov má skončiť poskytovanie služieb, začne služba Windows Update automaticky poskytovať aktualizáciu funkcií. To zaisťuje, že tieto zariadenia zostanú podporované a budú dostávať mesačné aktualizácie, ktoré sú dôležité na zabezpečenie zariadenia a stav ekosystému.

Končí podpora súborov ePub v Microsoft Edgei

Microsoft Edge už o niekoľko mesiacov nebude podporovať elektronické knihy, ktoré používajú príponu súboru .epub. Ďalšie informácie nájdete v téme Stiahnite si aplikáciu ePub, aby ste mohli čítať elektronické knihy aj naďalej.

Ďalšie informácie o rôznych typoch aktualizácií Windowsu, ako sú napríklad kritické balíky, balíky zabezpečenia, balíky ovládačov, balíky Service Pack a pod. nájdete v nasledujúcom článku.

Stručný prehľad

 • Aktualizuje problém, ktorý môže spôsobiť, že prehliadač prestane na určitých architektúrach fungovať.

 • Aktualizuje problém, ktorý zabraňuje otvoreniu Microsoft moderátora.

 • Aktualizuje problém, ktorý nedokáže zobraziť kurzor pri výbere textového vstupného poľa pomocou dotykového ovládania.

 • Aktualizuje problém, ktorý spôsobuje nadmerné využitie procesora, keď prepínate aplikácie alebo ukážete kurzorom na panel úloh.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia sa netýka zabezpečenia a zahŕňa vylepšenia kvality. Ku kľúčovým zmenám patria tieto položky:

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že prehliadač prestane na určitých architektúrach fungovať.

 • Rieši problém, ktorý bráni v otvorení Microsoft Moderátora, keď je nastavenie kontroly používateľských kont v konte Štandardný používateľ vypnuté.

 • Rieši problém, pre ktorý sa nedokáže zobraziť kurzor pri výbere textového vstupného prvku pomocou dotykového ovládania.

 • Rieši problém s konfiguráciou obrázka obrazovky uzamknutia pomocou skupinovej politiky. Ak ste povolili pravidlá AppLocker DLL, obrázok sa nezmení. Namiesto toho dostanete plné modré pozadie.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje nadmerné využitie procesora, keď používatelia prepínajú aplikácie alebo držia kurzor na paneli úloh.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje otvoreniu aplikácie App-V a zobrazuje chybu zlyhania siete. Tento problém sa vyskytuje za určitých okolností, napríklad keď je batéria systému takmer vybitá alebo keď nastane neočakávané zlyhanie napájania.

 • Rieši problém, ktorý nemusí zachovať zmeny v politike kontroly prístupu pri inovácii na novšiu verziu systému Windows 10.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť zlyhanie overenia pri overovaní na základe certifikátu, keď overovanie certifikátu obsahuje cname ako súčasť žiadosti o predbežné overenie.

 • Rieši problém, ktorý bráni bezpečnému pripojeniu webového prehliadača na Windows Server. Ten sa vyskytuje pri používaní certifikátu overenia klienta, ako je napríklad certifikát SHA512, a webový prehliadač nepodporuje algoritmus podpisu, ktorý zodpovedá certifikátu.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že služba LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) prestane pracovať s chybou „0xc0000005“.

 • Zmení predvolené nastavenie pre šifrovanie BitLocker pri šifrovaní pevného disku s vlastným šifrovaním. Teraz je predvolene potrebné používať softvérové šifrovanie pre nové šifrované jednotky. V prípade existujúcich jednotiek sa typ šifrovania nezmení.

 • Rieši problém, ktorý bráni v úspešnom zálohovaní kľúča na obnovenie pre šifrovanie BitLocker v službe Azure Active Directory.

 • Rieši možný problém s kompatibilitou, keď Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Microsoft Defender (ATP) pristupuje k zdieľaným jednotkám Server Message Block (SMB), pri ktorých sa rozlišujú malé a veľké písmená.

 • Rieši zriedkavý problém, ktorý sa vyskytuje, keď ovládač mssecflt. sys zaberá príliš veľa miesta v zásobníku jadra. To má za následok chybu „STOP 0x7F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP“ a nastavenie parametra 1 na „EXCEPTION_DOUBLE_FAULT.“

 • Rieši problém, ktorý vedie k nadmernému využitiu pamäte v rámci Rozšírenej ochrany pred bezpečnostnými hrozbami pre Microsoft Defender (ATP).

 • Zlepšuje detekciu presnosti Spravovania hrozieb a chýb platformy Microsoft Defender ATP.

 • Rieši problém, ktorý používateľovi aplikácie Windows Hello for Business dáva namiesto jedného dva certifikáty na overenie počas obnovenia certifikátu.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že služba lsass.exe prestane fungovať, čo spôsobí vypnutie systému. Toto nastane pri migrácii poverení rozhrania Data Protection API (DPAPI) používajúcich službu dpapimig. exe s možnosťou doména.

 • Rieši problém, ktorý môže poskytnúť prístup na zápis na vymeniteľný USB disk, keď používateľ prepne z privilegovaného používateľa na neprivilegovaného používateľa.

 • Rieši problém, ktorý zabraňuje spusteniu zhromažďovania množín údajov služby Active Directory Diagnostics z monitora výkonu pre radiče domén. To spôsobí, že názov zhromažďovania množín údajov sa zobrazí prázdny. Po spustení zhromažďovania množín údajov služby Active Directory Diagnostics sa vráti chyba „Systém nemôže nájsť zadaný súbor.“ Identifikačné číslo udalosti 1023 sa zapíše do zdroja ako Perflib a nasledujúce správy:

  • „Windows nemôže načítať knižnicu DLL rozšíreného počítadla „C:\Windows\system32\ntdsperf.dll.“

  • „Zadaný modul sa nepodarilo nájsť.“

 • Rieši problém v GetFinalPathNameByHandleW(), ktorý zabraňuje otvoreniu obľúbených položiek v programe Internet Explorer 11. Toto nastane, keď sú obľúbené položky presmerované a offline v scenári používania vyrovnávacej pamäte na strane klienta so zapnutým rozšíreným chráneným režimom kompatibility (EPM).

 • Rieši problém so správaním hlavičky žiadosti Pôvod v Internet Exploreri pri zadávaní žiadostí na zdieľanie zdrojov cez pôvody (CORS), ktoré používajú presmerované zdroje v interných podsieťach.

 • Umožňuje audit udalostí zabezpečenia pre klientov spravovaných správou mobilných zariadení (MDM) na účely sledovania zabezpečenia a vykonávania aktivít reakcií na incidenty.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že prostredia infraštruktúry virtuálnej pracovnej plochy (VDI) sa pri používaní Microsoft Outlooku a Microsoft Office zobrazujú čierne a na obrazovke sú blikajúce obdĺžniky.

Ak ste nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Táto chyba sa vyskytuje pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Vykonajte operáciu z procesu, ktorý má oprávnenia správcu.

 • Vykonajte operáciu z uzla, ktorý nemá vlastníctvo CSV.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Vyšetrujeme hlásenia o tom, že počas prvého prihlásenia po inštalácii aktualizácií sa v malom počte zariadení môže zobraziť čierna obrazovka.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4519978.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa používateľom portálu Windows Mixed Reality môže občas zobraziť kód chyby „15-5“. V niektorých prípadoch môže portál Windows Mixed Reality hlásiť, že náhlavná súprava spí, a po stlačení tlačidla zobudenia sa môže zdať, že sa nevykonala žiadna akcia.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4519978.

Niektoré editory IME môžu prestať reagovať alebo môžu mať vysoké využitie procesora. Medzi ovplyvnené editory IME patria zjednodušená čínština (ChsIME.EXE) a tradičná čínština (ChtIME.EXE) s Changjie alebo rýchlou klávesnicou.

Vzhľadom na zmeny v tejto aktualizácii týkajúce sa zabezpečenia môže tento problém nastať, keď služba Dotyková klávesnica a panel na písanie rukou nie je nakonfigurovaná na predvolený typ spustenia Manuálne. Ak chcete tento problém vyriešiť postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte tlačidlo Štart a napíšte slovo „služby“.

 2. Otvorte aplikáciu Služby a vyhľadajte službu Dotyková klávesnica a panel na písanie rukou.

 3. Dvakrát kliknite na položku Služba Dotyková klávesnica a panel na písanie rukou a vyberte položku Vlastnosti.

 4. Vyhľadajte položku Typ spustenia: a zmeňte ju na možnosť Manuálne.

 5. Vyberte položku OK.

Služba TabletInputService je teraz v predvolenej konfigurácii a editor IME by mal fungovať podľa očakávania.

Zoraďovacia služba tlače môže mať občas problémy s dokončením tlačovej úlohy, čo môže to spôsobiť zrušenie alebo zlyhanie tlačovej úlohy. Keď zoraďovacia služba tlače zlyhá, môžu sa niektoré aplikácie zatvoriť alebo môžu generovať chyby a v niektorých nástrojoch alebo aplikáciách pre tlač sa vám môže zobraziť chyba vzdialeného volania procedúr (chyba RPC).

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4524149.

Pri nastavovaní nového zariadenia s Windowsom ako softvérom pri prvom spustení nového počítača nemusí byť možné vytvoriť lokálneho používateľa pri používaní editora IME. Tento problém sa vás môže týkať, ak používate editor IME pre čínštinu, japončinu alebo kórejčinu.

Poznámka: Tento problém neovplyvňuje používanie konta Microsoft pri prvom spustení nového počítača.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4534308.

Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii aktualizácie LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing stack updates).

Ak používate službu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4512576) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, vyhľadajte ju v katalógu služby Microsoft Update

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v Katalógu služby Microsoft Update.

 

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4516045

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×