Príbuzné témy
×
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Dátum vydania:

25. 2. 2020

Verzia:

Zostava OS 14393.3542

Pripomenutie: Poskytovanie aktualizácií pre vydania Windows 10 Enterprise, Education, a IoT Enterprise skončila 9. apríla 2019 a po tomto dátume už nebudú poskytované. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia a kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu Windowsu 10.

Pripomenutie 12. marca a 9. apríla boli vydané posledné dve Delta aktualizácie pre Windows 10, verziu 1607. Pre zákazníkov s podporou Long-Term Servicing Branch (LTSB) budú aktualizácie zabezpečenia a kvality aj naďalej k dispozícii prostredníctvom expresných a úplných kumulatívnych balíkov aktualizácií. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete na našom blogu.

10. apríla 2018 skončilo poskytovanie podpory pre Windows 10 verzie 1607. Zariadenia s operačným systémom Windows 10 vo vydaniach Home alebo Pro už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

DÔLEŽITÉVydanie Windows 10 Enterprise a Windows 10 Education bezplatne získajú služby do 9. apríla 2019. Zariadenia v dlhodobých kanáloch poskytovania služieb (LTSC) budú aj naďalej dostávať aktualizácie až do októbra 2026 tak, ako je to uvedené na stránke politiky životného cyklu. Zariadenia používajúce výročnú aktualizáciu Windowsu 10 (v. 1607) s čipovými súpravami Intel „Clovertrail“ budú aj naďalej dostávať aktualizácie až do januára 2023 tak, ako je to uvedené na blogu komunity Microsoft.

Pre vydanie systému Windows Server 2016 Standard s možnosťou inštalácie Nano Servera a vydanie systému Windows Server 2016 Datacenter s možnosťou inštalácie Nano Servera bola 9. októbra 2018 ukončená podpora. Tieto vydania už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

10. októbra 2018 skončilo poskytovanie podpory pre Windows 10 Mobile verzie 1607. Zariadenia s vydaním Windows 10 Mobile a Windows 10 Mobile Enterprise už nebudú dostávať mesačné aktualizácie zabezpečenia a kvality, ktoré obsahujú ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami. Ak chcete naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia alebo kvality, spoločnosť Microsoft odporúča aktualizáciu na najnovšiu verziu systému Windows 10.

Ďalšie informácie o jednotlivých typoch aktualizácií systému Windows, ako sú napríklad kritické aktualizácie, aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie ovládačov, balíky Service Pack atď., nájdete v nasledujúcom článku.

Stručný prehľad

 • Aktualizuje problém, ktorý bráni niektorým aplikáciám tlačiť v sieťových tlačiarňach.

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia, ktorá sa netýka zabezpečenia, zahŕňa vylepšenia kvality. Medzi kľúčové zmeny patria:

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť, že prehliadače od spoločnosti Microsoft budú obchádzať servery proxy.

 • Rieši problém, ktorý nesprávne distribuuje povolenia na zdieľaný priečinok do nadradených priečinkov po tom, ako správca v hostiteľskom systéme vykoná zmeny v zdieľaných podpriečinkoch, ktoré nie sú v adresári používateľov.

 • Rieši problém, pri ktorom opätovné spustenie pracovných postupov prostredia PowerShell môže zlyhať s chybami kompilácie pri dlhých reláciách.

 • Zlepšuje škálovateľnosť preposielania udalostí na zaistenie bezpečnosti vlákien a zvýšenia zdrojov.

 • Rieši problém, ktorý pri pokuse o prihlásenie vygeneruje chybu „neznáme meno používateľa alebo nesprávne heslo“. Tento problém sa vyskytuje v prostredí, ktoré má radič domény Windows Server 2003 (DC) a Windows Server 2016 alebo novší DC.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje zlyhanie relácií protokolu TLS (Transport Layer Security) s chybou: „Požiadavka bola prerušená: nebolo možné vytvoriť zabezpečený kanál SSL/TLS.“

 • Rieši problém, ktorý bráni niektorým aplikáciám tlačiť v sieťových tlačiarňach.

 • Rieši problém, ktorý bráni fungovaniu účtovníckej funkcie servera NPS (Network Policy Server). Tento problém sa vyskytuje vtedy, keď je server NPS nakonfigurovaný na používanie SQL na účtovanie s novým ovládačom databázy OLE (zložený dokument)MSOLEDBSQL.dll) po prepnutí na TLS 1.2.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje chyby jazyka SAML (Security Assertion Markup Language) a stratu prístupu k aplikáciám tretích strán pre používateľov, ktorí nemajú povolené viacfaktorové overovanie (MFA).

 • Rieši problém, ktorý občas generuje udalosti auditu reakcie protokolu OCSP (Online Certificate Status Protocol) (5125), ako upozornenie na to, že žiadosť bola odoslaná službe reakcie protokolu OCSP. Neexistuje však žiadny odkaz na sériové číslo ani názov domény (DN) žiadateľa.

 • Rieši problém s kontrolou pravopisu v aplikácii RemoteApp. Tento problém bráni používaniu kontroly pravopisu v miestnom jazyku, ktorý si používateľ vyberie, v prípade nesúladu medzi miestnym nastavením a rozložením klávesnice lokálneho alebo klientskeho zariadenia. Tento problém sa vyskytuje napríklad vtedy, keď používate miestny jazyk holandčinu s rozložením klávesnice Americké – medzinárodné. Kontrola pravopisu nesprávne používa anglický jazyk namiesto miestneho jazyka (holandčina) nakonfigurovaného v operačnom systéme.

 • Rieši problém s overením certifikátu, ktorý spôsobuje zlyhanie režimu Internet Explorera v prehliadači Microsoft Edge.

Ak máte nainštalované skoršie aktualizácie, do zariadenia sa stiahnu a nainštalujú iba nové opravy obsiahnuté v tomto balíku.

Vylepšenia služby Windows Update

Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu priamo pre klienta služby Windows Update, aby sa zlepšila spoľahlivosť tejto služby. Všetky zariadenia so systémom Windows 10 nakonfigurované na prijímanie automatických aktualizácií zo služby Windows Update, vrátane vydaní Enterprise a Pro, dostanú ponuku najnovšej aktualizácie funkcií Windowsu 10 na základe kompatibility zariadení a politiky odloženia služby Windows Update for Business. Nevzťahuje sa to na vydania s dlhodobým poskytovaním služieb.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po inštalácii aktualizácie KB4467684 môže služba klastra zlyhať pri spustení s chybou „2245 (NERR_PasswordTooShort)“ v prípade, že je „Minimálna dĺžka hesla“ skupinovej politiky nakonfigurovaná na viac ako 14 znakov.

Nastavte predvolenú hodnotu politiky "Minimálna dĺžka hesla" domény na 14 znakov alebo menej.

Spoločnosť Microsoft pracuje na riešení a poskytne aktualizáciu v nasledujúcom vydaní.

Určité operácie, ako napríklad premenovanie, ktoré vykonávate so súbormi alebo priečinkami v zdieľanom zväzku klastra (CSV), môžu zlyhať s chybou STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5). Vyskytuje sa to pri vykonávaní operácie na uzle vlastníka zväzku CSV z procesu, ktorý nemá oprávnenia správcu.

Po preskúmaní sme zistili, že tento problém nemá vplyv na túto verziu Windowsu.

Získanie tejto aktualizácie

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft dôrazne odporúča, aby ste si pred nainštalovaním najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) nainštalovali najnovšiu aktualizáciu SSU (Servicing Stack Update). Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Všeobecné informácie o aktualizáciách SSU nájdete v témach Aktualizácie SSU a Aktualizácie (SSU): najčastejšie otázky.

Ak používate službu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4520724) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, vyhľadajte ju v katalógu služby Microsoft Update

Inštalovanie tejto aktualizácie

Kanál vydania

K dispozícii

Ďalší krok

Windows Update alebo Microsoft Update

Áno

Vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a vyberte položku Vyhľadať aktualizácie.

Katalóg služby Microsoft Update

Áno

Ak máte záujem o samostatný balík s touto aktualizáciou, prejdite na webovú lokalitu Katalóg služby Microsoft Update.

Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Túto aktualizáciu môžete importovať do služby WSUS manuálne. Pokyny nájdete v Katalógu služby Microsoft Update.

 

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4537806

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×