Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dátum vydania:

27. 11. 2018

Verzia:

Zostava OS 17134.441

Oznámenie

Po nainštalovaní tejto voliteľnej aktualizácie niektorí používatelia hlásili modrú alebo čiernu obrazovka s kódom chyby „Výnimka systémového vlákna nebola spracovaná“. Ako preventívne opatrenie na ochranu zákazníkov sme odstránili túto voliteľnú aktualizáciu zo služieb Windows Update a Katalóg služby Microsoft Update . Opravy a vylepšenia budú k dispozícii vo verzii aktualizácie zabezpečenia z decembra 2018 a bude obsahovať riešenie tohto problému.

 

Vylepšenia a opravy

Táto aktualizácia zahŕňa vylepšenia kvality. V tejto aktualizácii sa neuvádzajú žiadne nové funkcie operačného systému. Kľúčové zmeny:

 • Rieši problém, ktorý bráni odstráneniu slov zo slovníka v Microsoft Office pomocou nastavení.

 • Riešenie problému, ktorý spôsoboval, že funkcia GetCalendarInfo vrátila nesprávny názov éry v prvý deň japonskej éry. Ďalšie informácie nájdete v téme KB4469068.

 • Rieši zmeny časového pásma pre ruský štandardný letný čas.

 • Rieši zmeny časového pásma pre marocký štandardný letný čas.

 • Rieši problém s povolením použitia predchádzajúceho tlačidla a funkcie presunutia a zabezpečením toho, že voľby doplnkového kódu majú prednosť pred databázou Registry.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že presný touchpad alebo klávesnica prestane reagovať z dôvodu niektorých kombinácií operácií ukotvenia a zrušenia ukotvenia alebo vypnutia alebo reštartovania.

 • Rieši problém, ktorý môže niekedy spôsobiť, že systém prestane reagovať po zapnutí, čo bráni prihláseniu.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Imerzná čítačka.v Microsoft Worde vynechá prvú časť vybratého slova, keď sa používa Microsoft Word Online v prehliadači Microsoft Edge.

 • Rieši problém s chýbajúcimi skratkami URL adries v ponuke Štart.

 • Rieši problém, ktorý umožňuje používateľom odinštalovať aplikácie z ponuky Štart pri nastavení politiky, ktorá má zabrániť používateľom odinštalovať aplikácie z ponuky Štart.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že Prieskumník prestane fungovať po kliknutí na tlačidlo Zapnúť pre funkciu časovej osi. Tento problém sa vyskytuje, keď je vypnutá skupinová politika povolenia nahrávania aktivity používateľov.

 • Rieši problém, ktorý bráni používateľom v prístupe do časti Veľkosť kurzora a ukazovateľa v Zjednodušení prístupu v aplikácii Nastavenia s identifikátorom URI ms-settings:easeofaccess-cursorandpointersize.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že audio služba prestane fungovať alebo reagovať pri používaní ovládania hovorov, ovládaní hlasitosti a streamovaní hudby do zvukových zariadení Bluetooth. Zobrazované chybové hlásenia zahŕňajú:

  • Chyba výnimky 0x8000000e v súbore btagservice.dll.

  • Chyba výnimky 0xc0000005 alebo 0xc0000409 v súbore bthavctpsvc.dll.

  • Chyba Stop 0xD1 BSOD v súbore btha2dp.sys.

 • Rieši problém, v ktorom antivírusový softvér tretej strany môže zobraziť chybu ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES.

 • Rieši problém, ktorý môže spôsobiť nadmerné využitie pamäte pri použití karty SmartCard.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že systém prestáva pracovať s kódom chyby 0x120_fvevol!FveEowFinalSweepConvertSpecialRangesChunk.

 • Rieši problém, ktorý bráni funkcii Application Guard prehľadávať internet, ak súbor PAC (automatickej konfigurácie servera proxy) v zariadení používa explicitné hodnoty IP na určenie webovej proxy služby.

 • Rieši problém, ktorý bráni klientovi Wi-Fi v pripojení k zariadeniam Miracast®, keď je povolený identifikátor SSID určený v politikách bezdrôtovej siete.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že profilovanie sledovania udalostí pre Windows (ETW) zlyhá pri používaní prispôsobených frekvencií profilovania.

 • Rieši problém prechodu stavu napájania, ktorý spôsobuje, že systém prestane reagovať pri pripájaní k zariadeniam xHCI (eXtensible Host Controller Interface).

 • Rieši problém, ktorý môže viesť k modrej obrazovke v systéme pri spustení skúšobného softvéru na disku.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že okno funkcie RemoteApp je vždy aktívne a v popredí po zatvorení nejakého okna.

 • Umožňuje pravidelné točenie náhodnej adresy Bluetooth® Low Energy (LE) aj v prípade zapnutia pasívnej kontroly Bluetooth LE.

 • Rieši problém, ktorý spôsobuje, že inštalácia a aktivácia klientom hostiteľských kľúčov (CSVLK) pre Windows Server 2019 a službu správy kľúčov (KMS) 1809 LTSC nemusia fungovať podľa očakávania. Ďalšie informácie o pôvodnej funkcii nájdete v téme KB4347075.

 • Rieši problém, ktorý bráni niektorým používateľom nastaviť predvolené hodnoty programov Win32 pre niektoré kombinácie aplikácií a typov súborov pomocou príkazu Otvoriťv programe alebo prechodom na položky Nastavenia > Aplikácie > Predvolené aplikácie.

 • Rieši problém, ktorý bráni používateľom otvárať súbory prezentácií (.pptx) exportované z prezentácie služby Google.

 • Rieši problém, ktorý bráni niektorým používateľom pripojiť sa k niektorým starším zariadeniam, napríklad tlačiarňam, cez Wi-Fi z dôvodu zavedenia mDNS. Ak sa u vás nevyskytli problémy s pripojením zariadenia a chcete novú funkciu mDNS, mDNS môžete zapnúť vytvorením tohto kľúča databázy Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\ mDNSEnabled (DWORD) = 1.

 • Riešenie problému, pri ktorom ovládač BitLocker spôsobuje konflikt zámku v RawVerifyVolume(). V dôsledku toho nemôže iné vlákno pripojiť zväzok.

Ak ste si nainštalovali staršie aktualizácie, do zariadenia sa vám z tohto balíka stiahnu a nainštalujú len nové opravy.

Známe problémy v tejto aktualizácii

Príznak

Alternatívne riešenie

Po inštalácii augustovej ukážky súhrnnej kvalitatívnej aktualizácie alebo aktualizácie platformy .NET Framework z 11. septembra 2018 môže vytvorenie inštancie SqlConnection spôsobiť výnimku. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v tomto článku vedomostnej databázy Microsoft Knowledge Base:

4470809 Výnimka pri vytvorení inštancie SqlConnection na platforme .NET 4.6 a novšej po aktualizáciách rozhrania .NET Framework z augusta a septembra 2018.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4480976.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa môže stať, že používatelia nebudú môcť pri prehrávaní konkrétnych súborov použiť panel vyhľadávania v prehrávači Windows Media Player. Tento problém nemá vplyv na normálne prehrávanie.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4471324.

Po nainštalovaní tejto voliteľnej aktualizácie sa môže niektorým používateľom zobraziť modrá alebo čierna obrazovka s kódom chyby „Výnimka systémového vlákna nebola spracovaná.“

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4471324.

Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa vlastné rozloženie ponuky Štart môže zobraziť nesprávne.

Tento problém je vyriešený aktualizáciou KB4471324.


Ako získať túto aktualizáciu

Pred inštaláciou tejto aktualizácie

Spoločnosť Microsoft pred inštaláciou najnovšej kumulatívnej aktualizácie (LCU) dôrazne odporúča inštaláciu najnovšej aktualizácie SSU (Servicing Stack Update) pre váš operačný systém. Aktualizácie SSU zvyšujú spoľahlivosť procesu aktualizácie a zmierňujú potenciálne problémy pri inštalácii LCU. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácie SSU (Servicing Stack Updates).

Ak používate službu Windows Update, najnovšia aktualizácia SSU (KB4465663) sa vám ponúkne automaticky. Ak chcete získať samostatný balík pre najnovšiu aktualizáciu SSU, prejdite na Katalóg služby Microsoft Update

Inštalovať túto aktualizáciu

Táto aktualizácia už nie je k dispozícii prostredníctvom služby Windows Update alebo Katalógu služby Microsoft Update.  

Informácie o súboroch

Ak máte záujem o zoznam súborov, ktoré sú súčasťou tejto aktualizácie, stiahnite si informácie o súboroch kumulatívnej aktualizácie 4467682

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×