Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

ÚVOD

Spoločnosť Microsoft vydala odporúčanie zabezpečenia týkajúce sa tohto problému pre odborníkov v oblasti IT. Odporúčanie obsahuje ďalšie informácie týkajúce sa zabezpečenia. Ak si chcete pozrieť toto odporúčanie, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://technet.microsoft.com/security/advisory/2755801

Ďalšie informácie

Známe problémy s aktualizácie zabezpečenia

 • Windows Update neponúkne túto aktualizáciu zabezpečenia na počítačoch so systémom Windows RT až po nainštalovaní aktualizácie 2808380. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  2808380 Windows RT zariadenie nemôže prevziať aktualizácie softvéru alebo aplikácie služby Windows Obchod

Riešenie

V Centre sťahovania softvéru sú k dispozícii nasledujúce súbory na stiahnutie.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows 8.1 (KB2898108)

Download Prevziať balík Windows8-RT-KB2898108-x86.msu.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows 8.1 x64 systémom (KB2898108)

Download Prevziať balík Windows8.1-KB2898108-x64.msu.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows 8 (KB2898108)

Download Prevziať balík Windows8-RT-KB2898108-x86.msu.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows 8 systémy s procesorom x64 (KB2898108)

Download Prevziať balík Windows8-RT-KB2898108-x64.msu.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows Server 2012 R2 (KB2898108)

Download Prevziať balík Windows8.1-KB2898108-x64.msu.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows Server 2012 (KB2898108)

Download Prevziať balík Windows8-RT-KB2898108-x64.msu.

Dátum vydania: 12 November 2013

Ďalšie informácie o sťahovaní podporných súborov spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov zo služieb onlineSpoločnosť Microsoft preverila, či tento súbor neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila aktuálny antivírusový softvér, dostupný v deň zverejnenia tohto súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.

Informácie o aktualizácii

Nástroje na zisťovanie a nasadenie a poradenstvo

Stredisko zabezpečenia

Môžete spravovať softvér a aktualizácie je potrebné nasadiť na servery, pracovnej plochy a mobilných systémov vo vašej organizácii. Ďalšie informácie nájdete v TechNet aktualizácie Management Center. Na webovej lokalite Microsoft TechNet Security poskytuje ďalšie informácie o zabezpečení produktov spoločnosti Microsoft.

Aktualizácie zabezpečenia sú k dispozícii z Lokality Microsoft Update a Windows Update. Aktualizácie zabezpečenia sú k dispozícii zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft. Aktualizácie zabezpečenia môžete nájsť najjednoduchšie tým kľúčových slov "Aktualizácia zabezpečenia."

Katalóg služby Microsoft Update, môžete prevziať aktualizácie zabezpečenia. Katalóg služby Microsoft Update poskytuje katalóg s možnosťou vyhľadávania obsahu, ktorý je k dispozícii prostredníctvom služby Windows Update a Microsoft Update. Patria sem aktualizácie zabezpečenia, ovládače a balíky service pack. Ďalšie informácie o katalógu služby Microsoft Update nájdete v téme Katalóg služby Microsoft Update FAQ.

Zisťovanie a nasadenie

Spoločnosť Microsoft poskytuje detection a sprievodný materiál na nasadenie aktualizácií zabezpečenia. Tento návod obsahuje odporúčania a informácie, ktoré pomáhajú profesionálov vedieť, ako používať rôzne nástroje na zisťovanie a nasadenie aktualizácií zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 961747.

Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umožňuje správcom kontrolu miestnych a vzdialených systémov chýbajúce aktualizácie zabezpečenia a bežné chybné konfigurácie zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Microsoft Baseline Security Analyzer.

Nasledujúca tabuľka uvádza súhrnné aktualizácie zabezpečenia MBSA zisťovania.

Softvér

NÁSTROJ MBSA

Windows 8 pre 32-bitové systémy

Nie

Windows 8 pre 64-bitové systémy

Nie

Windows Server 2012

Nie

Poznámka: Zákazníci, ktorí používajú staršie softvér, ktorý nie je podporovaný najnovšiu verziu nástroja MBSA, Microsoft Update a Windows Server Update Services by nájdete v časti "Staršie technickej podpory" Microsoft Baseline SecurityAnalyzer. Tu nájdu informácie o vytvorení komplexného zabezpečenia zisťovanie aktualizácií použitím starších nástrojov.

Windows Server Update Services

Windows Server Update Services (WSUS) umožňuje informácie technológia správcovia zaviesť najnovšie aktualizácie produktu spoločnosti Microsoft pre počítače so systémom Windows. Ďalšie informácie o nasadenie aktualizácie pomocou služby Windows Server Update Services, prečítajte si nasledujúci článok Microsoft TechNet:

Windows Server Update Services

Systems Management Server

Nasledujúca tabuľka uvádza Microsoft Systems Management Server (SMS) detekcie a nasadenie súhrnu pre túto aktualizáciu zabezpečenia.

Softvér

SMS 2003 ITMU

System Center Configuration Manager

Windows 8 pre 32-bitové systémy

Nie

Áno

Windows 8 pre 64-bitové systémy

Nie

Áno

Windows Server 2012

Nie

Áno

Poznámka: Microsoft ukončená podpora SMS 2.0 12. apríla 2011. SMS 2003 Microsoft tiež ukončená podpora pre zabezpečenia aktualizácia zásob nástroj (LIS) v apríli 12, 2011. Zákazníci sa odporúča inovovať na System Center Configuration Manager. Pre zákazníkov na SMS 2003 Service Pack 3, Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) je tiež možnosť.

SMS 2003 SMS možno SMS 2003 nástroja Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) na zisťovanie aktualizácií zabezpečenia, ktoré je k dispozícii prostredníctvom Služby Microsoft Update a ktoré sú podporované v Systéme Windows Server Update Services. Ďalšie informácie o SMS 2003 ITMU, pozri SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates. Ďalšie informácie o SMS skenovacie nástroje, pozri SMS 2003 softvér aktualizácie skenovacie nástroje. Pozrite tiež súčasti na prevzatie pre Systems Management Server 2003.

System Center Configuration Manager používa WSUS 3.0 zisťovanie aktualizácií. Ďalšie informácie nájdete v téme System Center.

Podrobné informácie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 910723: súhrnný zoznam článkov mesačné zisťovania a nasadenie usmernenia.

Aktualizácia kompatibility hodnotiteľa a nástrojov Application Compatibility Toolkit

Aktualizácie sa často zapisovať súbory a nastavenia databázy registry, ktoré sú potrebné na spustenie aplikácie. To môže vyvolať nekompatibility a zvýšiť čas potrebný na nasadenie aktualizácií zabezpečenia. Môžete zjednodušiť testovanie a overovanie aktualizácií systému Windows proti nainštalovaných aplikácií pomocou Aktualizácia kompatibility hodnotiteľa komponenty, ktoré sú súčasťou Nástrojov Application Compatibility Toolkit.

Application Compatibility Toolkit (ACT) obsahuje potrebné nástroje a dokumentáciu, vyhodnotiť a znížiť kompatibilitou pred nasadením systému Windows Vista, Windows Update, aktualizácia zabezpečenia spoločnosti Microsoft alebo novú verziu prehľadávača Windows Internet Explorer vo vašom prostredí.

Nasadenie aktualizácie zabezpečenia

Windows 8 (všetky vydania)

Tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér. Ďalšie informácie nájdete v časti "Informácie o zavedení" v tejto časti.

Nasadenie

Informácie

Inštalácia bez zásahu používateľa

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované 32-bitových vydaniach systému Windows 8:
Windows8-RT-KB2898108-x86.msu /quiet

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované 64-bitových vydaniach systému Windows 8:
Windows8-RT-KB2898108-x64.msu /quiet

Inštalácia bez zásahu používateľa

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované 32-bitových vydaniach systému Windows 8:
Windows8-RT-KB2898108-x86.msu /quiet /norestart

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované x64-bitových vydaniach systému Windows 8:
Windows8-RT-KB2898108-x64.msu /quiet /norestart

Ďalšie informácie

Pozri "detekcie a nasadenie nástroje a usmernenia" sekcie.

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch tejto aktualizácie nevyžaduje reštartovanie počítača. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia vyžaduje reštartovanie. Ak sa prejaví toto správanie, sa zobrazí hlásenie, ktoré sa odporúča reštartovať. Znížiť možnosť, systém bude potrebné by zastavenie všetkých služieb a zatvorte všetky aplikácie, ktoré príslušné súbory pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o tom, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, pozrite si článok databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Hotpatching

Nevzťahuje sa

Informácie o odstránení

Ak chcete odinštalovať aktualizáciu, ktorá bola nainštalovaná v súčasnosti, použite prepínač nastavenia . Kliknite na položku Ovládací Panel, kliknite na položku systém a zabezpečenie, kliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizácie v Systéme Windows Updatea vyberte v zozname aktualizácií.

Dôležité upozornenie:

Neexistuje kľúč databázy registry na overenie výskytu tejto aktualizácie.

Zahrnutie v budúcnosti balíky service pack

Aktualizácia tohto problému bude zahrnutá v budúcich balíkov service pack alebo súhrnnú aktualizáciu.

Informácie o zavedení

Inštalácia aktualizácie

Keď nainštalujete túto aktualizáciu zabezpečenia, inštalačný program skontroluje, či jeden alebo viacero súborov, ktoré sa aktualizujú systému bolo predtým aktualizovaných prostredníctvom rýchlej opravy spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie o terminológii, uvedený v tomto článku databázy Knowledge Base napríklad "rýchlu opravu," nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 824684.

Aktualizácie zabezpečenia podporuje nasledovné prepínače inštalácie.

Prepínač

Popis

/?, /h, /help

Zobrazí Pomocníka prepínače podporované.

/quiet

Potlačí zobrazenie stavu alebo chybové hlásenia.

/norestart

Kombináciis/quiet, systém aj v prípade, ak je reštart potrebný na dokončenie inštalácie nereštartuje po inštalácii.

/warnrestart:<seconds>

Kombinácii s/quiet, Inštalátor upozorní používateľa pred spustením reštartovať.

/promptrestart

Kombinácii s/quiet, inštalačný program zobrazí výzvu pred začatím reštartovať.

/forcerestart

Kombinácii s/quiet, Inštalátor vynútene zavrie aplikácie a začína reštart.

/ log: < názov súboru >

Umožňuje zapisovanie do zadaného súboru.

/extract:<destination>

Rozbalí obsah balíka do cieľového priečinka.

/ odinštalovať/KB: < KB číslo >

Nasadenie aktualizácií zabezpečenia.

Poznámka: Ďalšie informácie o inštalátore Wusa.exe, nájdete v časti "Windows Update Stand-alone Installer" TechNet článok Rôzne zmeny v systéme Windows 7.

Overenie, či aktualizácie

Vzhľadom na viacerých vydaniach systému Windows, nasledujúce kroky môže byť odlišné vo vašom systéme. Ak sú rôzne, produktovej dokumentácii postup.

Overenie verzie súboru

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte názov súboru aktualizácie.

 2. Pri zobrazení súboru v časti programykliknite pravým tlačidlom myši na názov súboru a kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte Všeobecné porovnanie veľkosti s tabuľky súboru informácií uvedených v článku databázy Microsoft Knowledge Base.

  Poznámka: V závislosti od vydania operačného systému alebo programy, ktoré sú nainštalované v počítači, niektoré súbory, ktoré sú uvedené v tabuľke informácie môže sa nenainštaluje.

 4. Môžete tiež kliknite na kartu Podrobnosti a porovnajte informácie, napríklad verzia súboru a dátum zmeny s tabuľky súboru informácií uvedených v článku databázy Microsoft Knowledge Base.

  Poznámka: Atribúty ako verziu súboru sa môže zmeniť počas inštalácie. Porovnanie atribúty súboru s informáciami v tabuľke informácií nie je podporovaný spôsob overenia, či aktualizácie. Tiež v niektorých prípadoch môže premenovať súbory počas inštalácie. Ak súbor alebo verzia informácií neexistuje, použite jeden z ďalších dostupných metód na overenie inštalácie aktualizácie.

 5. Nakoniec môžete tiež karte Predchádzajúce verzie a porovnať informácie o súbore pre staršiu verziu súboru spolu s informácií o súbore pre nové alebo aktualizované, verziu súboru.

Windows Server 2012 (všetky vydania)

Tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér. Ďalšie informácie nájdete v časti "Informácie o zavedení" v tejto časti.

Nasadenie

Informácie

Inštalácia bez zásahu používateľa

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB2898108-x64.msu /quiet

Inštalácia bez zásahu používateľa

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2008 R2:
Windows8-RT-KB2898108-x64.msu /quiet /norestart

Ďalšie informácie

Pozri "Detekcie a nasadenie nástroje a usmernenia" sekcie.

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch tejto aktualizácie nevyžaduje reštartovanie počítača. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia vyžaduje reštartovanie. Ak sa prejaví toto správanie, sa zobrazí hlásenie, ktoré sa odporúča reštartovať. Znížiť možnosť, systém bude potrebné by zastavenie všetkých služieb a zatvorte všetky aplikácie, ktoré príslušné súbory pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o tom, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Hotpatching

Nevzťahuje sa

Informácie o odstránení

Odinštalovať aktualizáciu, ktorá bola nainštalovaná v súčasnosti, použite prepínač nastavenia alebo Ovládacípanel, kliknite na položku systém a zabezpečenie, kliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizácie v Systéme Windows Updatea vyberte zoznam aktualizácií.

Dôležité upozornenie:Kľúč databázy registry neexistuje overiť výskyt tejto aktualizácie.

Zahrnutie v budúcnosti balíky service pack

Aktualizácia tohto problému bude zahrnutá v budúcich balíkov service pack alebo súhrnnú aktualizáciu.

Informácie o zavedení

Inštalácia aktualizácie

Keď nainštalujete túto aktualizáciu zabezpečenia, inštalačný program skontroluje, či jeden alebo viacero súborov, ktoré sa aktualizujú v systéme sa aktualizovali prostredníctvom rýchlej opravy spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie o terminológii, uvedený v tomto článku databázy Knowledge Base napríklad "rýchlu opravu," nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 824684.

Aktualizácie zabezpečenia podporuje nasledovné prepínače inštalácie.

Prepínač

Popis

/?, /h, /help

Zobrazí Pomocníka prepínače podporované.

/quiet

Potlačí zobrazenie stavu alebo chybové hlásenia.

/norestart

Kombináciis/quiet, systém aj v prípade, ak je reštart potrebný na dokončenie inštalácie nereštartuje po inštalácii.

/warnrestart:<seconds>

Kombinácii s/quiet, Inštalátor upozorní používateľa pred spustením reštartovať.

/promptrestart

Kombinácii s/quiet, inštalačný program zobrazí výzvu pred začatím reštartovať.

/forcerestart

Kombinácii s/quiet, Inštalátor vynútene zavrie aplikácie a začína reštart.

/ log: <názov súboru>

Umožňuje zapisovanie do zadaného súboru.

/extract:<destination>

Rozbalí obsah balíka do cieľového priečinka.

/ odinštalovať/KB: <KB číslo>

Nasadenie aktualizácií zabezpečenia.

Poznámka: Ďalšie informácie o inštalátore Wusa.exe nájdete "Windows Update Stand-alone Installer" v nasledujúcom článku Microsoft TechNet:

Rôzne zmeny v systéme Windows 7

Overenie, či aktualizácie

Vzhľadom na viacerých vydaniach systému Windows, nasledujúce kroky môže byť odlišné vo vašom systéme. Ak sú rôzne, produktovej dokumentácii postup.

Overenie verzie súboru

 1. Kliknite na tlačidlo Štarta do poľa Hľadať zadajte názov súboru aktualizácie.

 2. Pri zobrazení súboru v časti programykliknite pravým tlačidlom myši na názov súboru a kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte Všeobecné Porovnajte veľkosť súboru s súbor informácií tabuľky, ktoré sú uvedené v článku databázy Knowledge Base.

  Poznámka: V závislosti od vydania operačného systému alebo programy, ktoré sú nainštalované vo vašom systéme, niektoré súbory, ktoré sú uvedené v tabuľke informácie môže sa nenainštaluje.

 4. Kliknite na tlačidlo Podrobnosti kartu porovnať informácie, napríklad verzia súboru a dátum zmeny s súbor informácií tabuľky, ktoré sú uvedené v článku databázy Knowledge Base.

  Poznámka: Atribúty ako verziu súboru sa môže zmeniť počas inštalácie. Porovnanie atribúty súboru s informáciami v tabuľke informácií nie je podporovaný spôsob overenia, či aktualizácie. Tiež v niektorých prípadoch môže premenovať súbory počas inštalácie. Ak súbor alebo verzia informácií neexistuje, použite jeden z ďalších dostupných metód na overenie inštalácie aktualizácie.

 5. Nakoniec môžete tiež karte Predchádzajúce verzie a porovnať informácie o súbore pre staršiu verziu súboru s informáciami o súbore novú alebo aktualizovanú verziu súboru.

INFORMÁCIE O SÚBOROCH

Anglická (USA) verzia tejto aktualizácie inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a vašej aktuálnej skreslenie letného času (DST). Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Flash.ocx

11.9.900.152

12,199,416

05-Nov-2013

23:31

x86

Flashplayerapp.exe

11.9.900.152

693,240

05-Nov-2013

23:31

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.9.900.152

105,464

05-Nov-2013

23:31

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

11.9.900.152

505,336

05-Nov-2013

23:31

x86

Flashutil_activex.exe

11.9.900.152

842,744

05-Nov-2013

23:31

x86


Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Flash.ocx

11.9.900.152

14,417,912

05-Nov-2013

23:31

x64

Flashutil_activex.dll

11.9.900.152

561,656

05-Nov-2013

23:31

x64

Flashutil_activex.exe

11.9.900.152

543,224

05-Nov-2013

23:31

x64

Flash.ocx

11.9.900.152

12,199,416

05-Nov-2013

23:31

x86

Flashplayerapp.exe

11.9.900.152

693,240

05-Nov-2013

23:31

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.9.900.152

105,464

05-Nov-2013

23:31

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

11.9.900.152

505,336

05-Nov-2013

23:31

x86

Flashutil_activex.exe

11.9.900.152

842,744

05-Nov-2013

23:31

x86


Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Flash.ocx

11.9.900.152

12,252,120

05-Nov-2013

22:58

x86

Flashplayerapp.exe

11.9.900.152

694,232

05-Nov-2013

22:58

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.9.900.152

78,296

05-Nov-2013

22:58

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

11.9.900.152

496,088

05-Nov-2013

22:58

x86

Flashutil_activex.exe

11.9.900.152

834,520

05-Nov-2013

22:58

x86

Flash.ocx

11.9.900.152

12,252,120

05-Nov-2013

22:49

x86

Flashplayerapp.exe

11.9.900.152

694,232

05-Nov-2013

22:49

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.9.900.152

78,296

05-Nov-2013

22:49

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

11.9.900.152

496,088

05-Nov-2013

22:49

x86

Flashutil_activex.exe

11.9.900.152

834,520

05-Nov-2013

22:49

x86


Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Flash.ocx

11.9.900.152

14,464,472

05-Nov-2013

22:58

x64

Flashutil_activex.dll

11.9.900.152

546,776

05-Nov-2013

22:58

x64

Flashutil_activex.exe

11.9.900.152

527,320

05-Nov-2013

22:58

x64

Flash.ocx

11.9.900.152

14,464,472

05-Nov-2013

22:49

x64

Flashutil_activex.dll

11.9.900.152

546,776

05-Nov-2013

22:49

x64

Flashutil_activex.exe

11.9.900.152

527,320

05-Nov-2013

22:49

x64

Flash.ocx

11.9.900.152

12,252,120

05-Nov-2013

22:58

x86

Flashplayerapp.exe

11.9.900.152

694,232

05-Nov-2013

22:58

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.9.900.152

78,296

05-Nov-2013

22:58

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

11.9.900.152

496,088

05-Nov-2013

22:58

x86

Flashutil_activex.exe

11.9.900.152

834,520

05-Nov-2013

22:58

x86

Flash.ocx

11.9.900.152

12,252,120

05-Nov-2013

22:49

x86

Flashplayerapp.exe

11.9.900.152

694,232

05-Nov-2013

22:49

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.9.900.152

78,296

05-Nov-2013

22:49

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

11.9.900.152

496,088

05-Nov-2013

22:49

x86

Flashutil_activex.exe

11.9.900.152

834,520

05-Nov-2013

22:49

x86


Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×