Balík hotfix rollup (zostava 4.00.3558.02) je k dispozícii na čele Identity Manager 2010

Úvod

Balík hotfix rollup (zostava 4.00.3558.02) je k dispozícii pre Microsoft čele Identity Manager (FIM) 2010. Tento súhrnný balík hotfix obsahuje všetky predchádzajúce rýchle opravy, ktoré sú popísané v nasledujúcich článkoch Microsoft Knowledge Base (KB):

978864 Aktualizácia balíka 1 pre Microsoft čele Identity Manager (FIM) 20102028634 hotfix rollup package (zostava 4.0.3547.2) je k dispozícii pre Microsoft čele Identity Manager (FIM) 2010Balík hotfix rollup tiež rieši niektoré problémy a poskytuje funkcie, ktoré predtým neboli zdokumentované v článku vedomostnej databázy. Ďalšie informácie o týchto problémoch a funkciách nájdete v časti Ďalšie informácie.

Riešenie

Informácie o rýchlej oprave

Podporovaná rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Táto rýchla oprava je však určená len na odstránenie problému popísaného v tomto článku. Táto rýchla oprava sa vzťahuje len na systémy, v ktorých sa vyskytol problém popísaný v tomto článku. Táto rýchla oprava môže získať ďalšie testovanie. Ak preto tento problém nie je vážne ovplyvnený, odporúčame vám počkať na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá túto rýchlu opravu obsahuje. Ak je rýchla oprava k dispozícii na stiahnutie, v hornej časti tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť stiahnutie dostupnej rýchlej opravy. Ak sa táto časť nezobrazuje, obráťte sa na oddelenie technickej podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft a Získajte rýchlu opravu. Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak sa vyžaduje riešenie problémov, možno budete musieť vytvoriť samostatnú žiadosť o službu. Obvyklé náklady na podporu sa vzťahujú na ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré sa nekvalifikujú pre túto konkrétnu rýchlu opravu. Ak chcete zobraziť celý zoznam telefónnych čísel služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft a podpory alebo vytvoriť samostatnú žiadosť o službu, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: Formulár na stiahnutie dostupnej rýchlej opravy zobrazuje jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak sa váš jazyk nezobrazuje, je to preto, že rýchla oprava nie je k dispozícii pre daný jazyk.

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovanú službu Microsoft Forefront Identity Manager 2010.

Informácie o reštartovaní

Po použití tejto rýchlej opravy Nemusíte reštartovať počítač.

Informácie o výmene hotfix

Tento hotfix rollup nahrádza nasledujúcu hotfix rollup:

2028634 Balík hotfix rollup (zostava 4.0.3547.2) je k dispozícii pre Microsoft čele Identity Manager (FIM) 2010

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto rýchlej opravy obsahuje atribúty súborov (alebo novšie atribúty), ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy týchto súborov sú uvedené v koordinovanom univerzálny čas (UTC). Keď zobrazíte informácie o súbore, skonvertuje sa na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Fimaddinsextensionslp_x64_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

4 358 144

09-Sep-2010

13:09

Fimaddinsextensionslp_x86_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

3 478 016

09-Sep-2010

12:48

Fimaddinsextensions_x64_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

3 051 520

09-Sep-2010

13:09

Fimaddinsextensions_x86_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

2 570 240

09-Sep-2010

12:48

Fimcmbulkclient_x86_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

2 256 384

09-Sep-2010

12:48

Fimcmclient_x64_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

5 793 280

09-Sep-2010

13:09

Fimcmclient_x86_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

5 127 680

09-Sep-2010

12:48

Fimcm_x64_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

10 140 160

09-Sep-2010

13:09

Fimpcns_x64_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

182 784

09-Sep-2010

13:09

Fimpcns_x86_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

142 848

09-Sep-2010

12:48

Fimservicelp_x64_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

4 605 440

09-Sep-2010

13:09

Fimservice_x64_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

16 491 008

09-Sep-2010

13:09

Fimsyncservice_x64_kb2272389.msp

Nevzťahuje sa

21 146 624

09-Sep-2010

13:09

Ďalšie informácie

Vyriešený problém, ktorý sa týka správy certifikátov

Nasledujúci problém je vyriešený v tejto balík s rýchlou:problém 1žiadosti predložené službou online Update nie je možné aktualizovať cieľový atribút v službe Active Directory v správe certifikátov služby FIM 2010.

Opravená funkcia a problémy, ktoré súvisia s riadením poverení

Nasledujúce funkcie a problémy sú odstránené v tejto balík s rýchlou:

Funkcií

Funkcia 1Sprievodca registráciou nového hesla neumožňuje organizáciám poskytovať prepojenie na svoju politiku údajov. Táto rýchla oprava pridáva opravu, ktorá poskytuje funkciu, pomocou ktorej môžete vložiť prepojenie na politiku údajov organizácie a zobraziť toto prepojenie v sprievodcovi vytvorením nového hesla. Ak chcete túto funkciu povoliť, musíte nastaviť hodnotu databázy Registry PrivacyLink (REG_SZ) po použití tejto rýchlej opravy. Táto oprava je k dispozícii v šablónach skupinovej politiky pre správcov totožností 2010. Ak chcete získať šablóny skupinovej politiky, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu Centra sťahovania softvéru:

Šablóny skupinovej politiky skupiny Microsoft Forefront Identity Manager 2010

Problémy

Číslo 1Táto rýchla oprava umožňuje, aby samoobslužné vytvorenie funkcie vyrovnávacej pamäte na vytvorenie nového hesla fungovalo správne. Keď je zapnutá funkcia registrácie vyrovnávacej pamäte, používatelia, ktorí sú registrovaní na vytvorenie nového hesla, budú pravidelne kontrolovať registráciu, aby sa uistili, že sú aktuálne. Používatelia, ktorí nie sú registrovaní, budú naďalej upozornení na registráciu na vytvorenie nového hesla pri každom prihlásení do Windowsu.Číslo 2Typ hodnôt databázy Registry CacheInterval a MaxOffset je nastavený na možnosť REG_SZ v šablónach skupinovej politiky. Táto rýchla oprava opravuje typ na REG_DWORD. Táto oprava je k dispozícii v šablónach skupinovej politiky pre správcov totožností 2010. Ak chcete získať šablóny skupinovej politiky, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu Centra sťahovania softvéru:

Šablóny skupinovej politiky skupiny Microsoft Forefront Identity Manager 2010Číslo 3Po obnovení IIS sa v portáli na vytvorenie nového hesla vráti Toto chybové hlásenie:

Vyskytla sa neočakávaná chyba.

Pridaná funkcia, ktorá sa vzťahuje na poskytovanie deklaratívne

V tomto balíku s rýchlou sa pridáva nasledujúca funkcia:funkcia 1Táto rýchla oprava umožňuje Pravidlo odchádzajúcej synchronizácie použiť rozsah toku, ktorý vyhovuje viac ako dvom typom zdrojov.

Vyriešený problém, ktorý sa týka bežného používateľského rozhrania

Nasledujúci problém je vyriešený v tejto balík s rýchlou:problém 1ak existuje viac ako sedem UocListViews v jednej konfigurácii zobrazenia ovládacích prvkov (RCDC), UocListView sa vykreslí v zobrazení drôtového zobrazenia namiesto v grafickom zobrazení.

Odstránené problémy a funkcie, ktoré sa týkajú nástroja na synchronizáciu

Nasledujúce funkcie a problémy sú odstránené v tomto balíku s rýchlou:

Funkcie

Funkcia 1Rýchla oprava obsahuje nový kľúč databázy Registry, MinimalObjectLogging. Ak sa počas spustenia vyskytla chyba, zapíše sa vám menej informácií. Ďalšie informácie o tomto kľúči databázy Registry nájdete na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft TechNet:

Kľúče databázy Registry a nastavenia konfiguračného súboru v FIM 2010Funkcia 2Táto rýchla oprava zapisuje chybové hlásenie do denníka udalostí pri spustení agenta správy s vyskytla sa chybami staging.Funkcia 3Agent správy môže mať viacero oblastí. Agent správy pre služby Active Directory môže napríklad mať viacero oblastí, v ktorých je každá doména v doménovom lese oblasťou. Ak nie je vybratá celá oblasť, všetky predtým importované objekty sa uchovávajú v priestore spojnice. Potom úplný import všetkých ostatných oblastí odstráni všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v nebratej oblasti.

Problémy

Číslo 1V zriedkavých prípadoch, keď je Kôš zapnutý na Windows serveri 2008 R2, zobrazí sa kód chyby 0x80230309. Tiež sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie o agentovi správy pre služby Active Directory:

DiMAGE označuje operáciu aktualizácie alebo nahradenia. Obrázok však neexistuje.

Číslo 2Dotaz WMI pre MIIS_RunHistory vráti žiadny výsledok.Číslo 3Extensible Connectivity Agent správy (ECMA) má vlastnosť CustomData, ktorá sa používa na uloženie vodotlače Delta. Keď sa vyskytne chyba exportu bez opätovného importu, vodotlač sa nezaväzuje. Rýchla oprava dopustí vlastnosť CustomData aj v prípade, že sa vyskytla chyba.Číslo 4Keď je posledný člen predstavený na exportovanie, atribút s viacerými nadriadenými vygeneruje chybu "atribút sa nenašiel". Táto chyba sa vyskytuje, keď mechanizmus synchronizácie spustí import, ktorý prináša novému členovi namiesto toho, aby spustil export podľa očakávaní.Číslo 5Priorita atribútu nefunguje podľa očakávaní pri zriaďovaní deklaratívne a správe služby FIM Agent.To vyriešenie problému, vykonajte jednu z nasledujúcich operácií po použití tejto rýchlej opravy:

  • Úplnú synchronizáciu spustite iba na agentovi správy služby Active Directory (MA), ktorý má vyššiu prioritu ako FIM MA.

  • Spustite iba Preview commit pre prepojené objekty CS s nesprávnymi objektmi metaverse na ro, ktorý má vyššiu prioritu ako FIM MA.

Číslo 6Ak vytvoríte novú poštovú schránku pomocou metódy CreateMailbox v ExchangeUtils, môže sa vyskytnúť export – zmena – neimportované na atribúte nTSecurityDescriptor. Táto rýchla oprava opravuje štandardizáciu tohto atribútu.Problém 7V zriedkavých prípadoch môže mechanizmus synchronizácie zlyhať s atribútom s viacerými nadradenými členmi.Číslo 8Pri zmene typu objektu počas skriptovania sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

DiMAGE má inú kotvu alebo primárnu triedu objektov z toho, čo sa zobrazuje na holograme.

Číslo 9Pri spustení MAs v neočakávanom poradí a odstránení posledného člena skupiny sa zobrazí chybové hlásenie "chyby 0x80070057 (parameter je nesprávny.)" k atribútu s viacerými nadradenými hodnotami, ako je napríklad člen skupiny.Číslo 10V zriedkavých prípadoch môže synchronizačný mechanizmus zlyhať počas synchronizácie Delta.

Vyriešený problém, ktorý sa týka motora pracovného postupu

Číslo 1Keď zmeníte dynamické skupiny v službe FIM 2010, zmeny sa prejavia až po dlhom čase. Táto rýchla oprava zlepšuje výkon pri vykonaní týchto zmien.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×