Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

BUG #: 184305 (údržby)

Vyhlásenie o podpore

Vyskytol sa problém s SQL Server Database engine pôvodného balíka kumulatívnych aktualizácií. Preto sa nahradil nový balík aktualizovanej verzie je 10.50.2875, ktorý odkazuje na odkaz tejto KB. Tento balík obsahuje všetky opravy, ktoré sú popísané v tomto článku. Nainštalované pôvodnú verziu SQL Server Database Engine komponentov (10.50.2874.0), by mali inovovať na najnovšiu verziu čo najskôr.

ÚVOD

Tento článok popisuje Kumulatívna aktualizácia 12 pre Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Táto aktualizácia obsahuje rýchle opravy pre vyriešených po vydaní SQL Server 2008 R2 SP1.

Poznámka: Číslo Kumulatívna aktualizácia je 10.50.2874.0.

Odporúčame otestovať rýchle opravy pred ich nasadením v produkčnom prostredí. Keďže tieto zostavy sú kumulatívne, každé nové vydanie obsahuje všetky rýchle opravy a všetky opravy zabezpečenia, ktoré boli súčasťou predchádzajúceho SQL Server 2008 R2 aktualizovať uvoľnenia. Odporúčame vám zvážiť použitie Najaktuálnejšieho vydania aktualizácie.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2567616 SQL Server 2008 R2 zostavy, ktoré boli vydané po bola vydaná SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

Dôležité poznámky o tento balík Kumulatívna aktualizácia

  • SQL Server 2008 R2 SP1 rýchlych sú teraz viacjazyčné. Preto nie je špecifický pre jeden jazyk tohto balíka kumulatívnych aktualizácií. Platí to pre všetky podporované jazyky.

  • Jeden Kumulatívna aktualizácia balík zahŕňa všetky balíky súčastí. Však balík kumulatívnej aktualizácie iba súčasti, ktoré sú nainštalované v systéme.

Ďalšie informácie

Získanie tohto balíka kumulatívnych aktualizácií

Rýchla oprava je teraz k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určená iba problémy, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmito konkrétnymi problémami. Táto Kumulatívna aktualizácia môže ďalej testovaná. Ak ste nie je výrazne ovplyvnený tieto problémy, odporúčame vám počkať na ďalší SQL Server 2008 R2 service pack, ktorý obsahuje rýchle opravy v tejto kumulatívnej aktualizácii balíka.

Ak Kumulatívna aktualizácia je k dispozícii na prevzatie, je tu "Prevzatie dostupnej rýchlej opravy" sekcia na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby zákazníkom spoločnosti Microsoft a podporu získať Kumulatívna aktualizácia.

Poznámka: Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo je potrebné, budete musieť vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku. Poplatkoch za poskytovanie technickej podpory sa budú vzťahovať na dodatočnú podporu otázky a otázky, ktoré sa netýkajú tejto špecifického balíka kumulatívnych aktualizácií. Ak si chcete pozrieť úplný zoznam telefónnych čísel oddelení služieb a technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft alebo vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: "Rýchla oprava k dispozícii na prevzatie" formulár sa zobrazujú jazyky, pre ktoré Kumulatívna aktualizácia je k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že Kumulatívna aktualizácia nie je k dispozícii pre daný jazyk.

Rýchle opravy, ktoré sú súčasťou tohto balíka kumulatívnych aktualizácií

Poznámka: Nasledujúca tabuľka zobrazuje stav jednotlivých článkov databázy Microsoft Knowledge Base. Samostatný článok databázy Microsoft Knowledge Base môže vytvoriť pre každú chybu.

VSTS chyba

Článok databázy KB

Popis

Stav

1223597

2828205

Oprava: SQL Server nečinný vypnutí inštanciu programu SQL Server 2008 R2

Verejné

1226961

2821836

FIX: Nesprávne výsledky pri spustení dotazu MDX, ktorý vráti viac výpočtových členov v bal 2008, 2012 bal alebo bal 2008 R2

Verejné

1183536, 1209136

2813697

"Systém tvrdení kontrola zlyhala" chybové hlásenie pri spustíte funkciu vytvoriť oddiel vyhlásenie v SQL Server 2008 R2

Verejné

1226985

2812884

FIX: Veľkosť indexu výrazne zvýši po obnove index online a RCSI je povolené v SQL Server 2008 alebo SQL Server 2008 R2

Verejné

1226957

2809431

FIX: Haldy nastane, keď MDX chybové hlásenie vygenerovaný v roku 2008, bal 2008 R2 alebo bal 2012

Verejné

1226965

2803994

Oprava: Poškodenie údajov sa vyskytuje, keď údajov aplikácie sa načíta do premennej Transact-SQL SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 alebo SQL Server 2008

Verejné

1226981

2504090

OPRAVIŤ: Porušenie prístupu alebo nesprávneho výsledku pri vkladaní údajov do alebo aktualizovať novú oblasť rozdelený tabuľky v SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 alebo SQL Server 2008

Verejné

Články databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré popisujú tieto rýchle opravy sa uvoľní, ako sú dostupné.


Ďalšie informácie o problémoch, SQL Server, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

VSTS chyba

Článok databázy KB

Popis

1223597

2828205

Oprava: SQL Server nečinný vypnutí inštanciu programu SQL Server 2008 R2

1226961

2821836

FIX: Nesprávne výsledky pri spustení dotazu MDX, ktorý vráti viac výpočtových členov v bal 2008, 2012 bal alebo bal 2008 R2

1183536, 1209136

2813697

"Systém tvrdení kontrola zlyhala" chybové hlásenie pri spustíte funkciu vytvoriť oddiel vyhlásenie v SQL Server 2008 R2

1226985

2812884

FIX: Veľkosť indexu výrazne zvýši po obnove index online a RCSI je povolené v SQL Server 2008 alebo SQL Server 2008 R2

1226957

2809431

FIX: Haldy nastane, keď MDX chybové hlásenie vygenerovaný v roku 2008, bal 2008 R2 alebo bal 2012

1226965

2803994

Oprava: Poškodenie údajov sa vyskytuje, keď údajov aplikácie sa načíta do premennej Transact-SQL SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 alebo SQL Server 2008

1226981

2504090

OPRAVIŤ: Porušenie prístupu alebo nesprávneho výsledku pri vkladaní údajov do alebo aktualizovať novú oblasť rozdelený tabuľky v SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 alebo SQL Server 2008

Kumulatívna aktualizácia balíka informácie

Požiadavky

Ak chcete použiť tohto balíka kumulatívnych aktualizácií, používate SQL Server 2008 R2 SP1.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

2527041 ako získať najnovší balík service pack pre SQL Server 2008 R2

Informácie o reštartovaní

Musíte reštartovať počítač po nainštalovaní tohto balíka kumulatívnych aktualizácií.

Informácie o databáze Registry

Ak chcete použiť niektorú z rýchlych opráv v tomto balíku, nemáte robiť žiadne zmeny v databáze registry.

Táto Kumulatívna aktualizácia nemusí obsahovať všetky súbory, ktoré sú potrebné na úplnú aktualizáciu produktu na najnovšiu verziu. Táto Kumulatívna aktualizácia obsahuje iba súbory, ktoré sú potrebné na odstránenie problémov uvedených v tomto článku.


Anglická verzia tohto balíka kumulatívnych aktualizácií má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

x86-bitové verziePrehliadač služby SQL Server 2008 R2

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Msmdredir.dll

10.50.2874.0

6336096

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2874.0

841296

29-Mar-2013

04:07

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.2874.0

278088

29-Mar-2013

03:57

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

SQL Server 2008 R2 Writer

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.2874.0

220232

29-Mar-2013

03:59

x86

SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.2874.0

118352

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.2874.0

1322584

29-Mar-2013

04:15

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

27819600

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdpump.dll

10.50.2874.0

6339152

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdredir.dll

10.50.2874.0

6336096

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdspdm.dll

10.50.2874.0

187984

29-Mar-2013

04:12

x86

Msmdsrv.exe

10.50.2874.0

25463888

29-Mar-2013

03:57

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

8682080

29-Mar-2013

04:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2874.0

6687312

29-Mar-2013

03:58

x86

Msolui100.dll

10.50.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:58

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

Xmsrv.dll

10.50.2874.0

20777056

29-Mar-2013

03:59

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.2874.0

863824

29-Mar-2013

04:15

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.2874.0

175176

29-Mar-2013

03:58

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.2874.0

323168

29-Mar-2013

03:56

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.2874.0

56904

29-Mar-2013

04:16

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

88136

29-Mar-2013

03:58

x86

Dts.dll

2009.100.2874.0

1452616

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

344656

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

295496

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

707144

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

42576

29-Mar-2013

03:58

x86

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

183880

29-Mar-2013

03:58

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

193624

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

286800

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

294472

29-Mar-2013

03:58

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2874.0

97872

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.2874.0

3243600

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.2874.0

5930576

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.2874.0

1900112

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.2874.0

1998416

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.2874.0

1011280

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.2874.0

5938768

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.2874.0

4173384

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.2874.0

343624

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.2874.0

1322584

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.2874.0

2833992

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.2874.0

3845704

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.2874.0

44616

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.2874.0

573000

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.2874.0

138832

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.2874.0

11574856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.2874.0

921168

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2874.0

1261128

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.2874.0

269896

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.2874.0

1822288

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.2874.0

331344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.2874.0

282184

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.2874.0

163408

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.2874.0

5193296

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.2874.0

122448

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2874.0

2571856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.2874.0

1269344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.2874.0

622160

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.2874.0

27216

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2874.0

302664

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.2874.0

388688

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.2874.0

306784

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.2874.0

208480

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.2874.0

343648

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2874.0

306768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:12

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

27819600

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdpp.dll

10.50.2874.0

6246992

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

8682080

29-Mar-2013

04:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2874.0

6687312

29-Mar-2013

03:58

x86

Msolui100.dll

10.50.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:58

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

184400

29-Mar-2013

03:59

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

196688

29-Mar-2013

03:59

x86

Rawdest.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

Rawsource.dll

2009.100.2874.0

130640

29-Mar-2013

03:59

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2874.0

126032

29-Mar-2013

03:59

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

Sqldest.dll

2009.100.2874.0

190560

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.2874.0

7593544

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.2874.0

3509840

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Txagg.dll

2009.100.2874.0

253008

29-Mar-2013

03:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2874.0

454216

29-Mar-2013

03:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2874.0

205408

29-Mar-2013

03:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

217184

29-Mar-2013

03:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2874.0

424032

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2874.0

136784

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2874.0

135256

29-Mar-2013

03:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2874.0

268384

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2874.0

78432

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2874.0

364640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2874.0

148568

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2874.0

190048

29-Mar-2013

03:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2874.0

140368

29-Mar-2013

03:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2874.0

75344

29-Mar-2013

03:59

x86

Txscd.dll

2009.100.2874.0

137824

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2874.0

174176

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2874.0

420448

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2874.0

8618576

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2874.0

4098640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

SQL Server 2008 R2 databázy služby spoločné jadro

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2874.0

573008

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.2874.0

159304

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.2874.0

253520

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2874.0

163408

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2874.0

2874952

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2874.0

25688

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2874.0

73288

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2874.0

462416

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2874.0

122448

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2874.0

7061072

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2874.0

573024

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2874.0

3059280

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2874.0

196176

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2874.0

1150544

28-Mar-2013

03:08

x86

Msgprox.dll

2009.100.2874.0

213584

29-Mar-2013

03:58

x86

Replerrx.dll

2009.100.2874.0

130640

29-Mar-2013

03:59

x86

Replisapi.dll

2009.100.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:59

x86

Replprov.dll

2009.100.2874.0

588368

29-Mar-2013

03:59

x86

Replrec.dll

2009.100.2874.0

803408

29-Mar-2013

04:12

x86

Replsub.dll

2009.100.2874.0

424016

29-Mar-2013

03:59

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

Sqlmanager.dll

2009.100.2874.0

531016

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.2874.0

281672

29-Mar-2013

03:59

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.2874.0

790624

29-Mar-2013

03:59

x86

Xmlsub.dll

2009.100.2874.0

203360

29-Mar-2013

03:59

x86

Jadro inštancia SQL Server 2008 R2 databázy služby

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.2874.0

36424

29-Mar-2013

03:58

x86

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.2874.0

145480

29-Mar-2013

03:58

x86

Rsfxft.dll

2009.100.2874.0

31312

29-Mar-2013

03:59

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

Sqlaccess.dll

2009.100.2874.0

425552

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlagent.exe

2009.100.2874.0

382024

29-Mar-2013

03:57

x86

Sqlagentctr100.dll

2009.100.2874.0

57952

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.2874.0

83536

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlos.dll

2009.100.2874.0

24672

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlrepss.dll

2009.100.2874.0

36448

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.2874.0

24656

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.2874.0

4636232

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlservr.exe

2009.100.2874.0

43097168

29-Mar-2013

03:57

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqsrvres.dll

2009.100.2874.0

99920

29-Mar-2013

03:59

x86

SQL Server 2008 R2 databázy služieb základné zdieľané

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Bcp.exe

2009.100.2874.0

99408

29-Mar-2013

03:57

x86

Commanddest.dll

2009.100.2874.0

175176

29-Mar-2013

03:58

x86

Distrib.exe

2009.100.2874.0

85584

29-Mar-2013

03:57

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

88136

29-Mar-2013

03:58

x86

Dts.dll

2009.100.2874.0

1452616

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

344656

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

295496

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

707144

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

42576

29-Mar-2013

03:58

x86

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

183880

29-Mar-2013

03:58

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

193624

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

286800

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

294472

29-Mar-2013

03:58

x86

Logread.exe

2009.100.2874.0

435280

29-Mar-2013

03:57

x86

Mergetxt.dll

2009.100.2874.0

40032

29-Mar-2013

03:58

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2874.0

163408

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2874.0

360016

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2874.0

306768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2874.0

93768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2874.0

462416

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2874.0

1778768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2874.0

573024

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2874.0

3059280

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2874.0

196176

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2874.0

1150544

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:12

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

184400

29-Mar-2013

03:59

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

196688

29-Mar-2013

03:59

x86

Rawdest.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

Rawsource.dll

2009.100.2874.0

130640

29-Mar-2013

03:59

x86

Rdistcom.dll

2009.100.2874.0

665168

29-Mar-2013

03:59

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2874.0

126032

29-Mar-2013

03:59

x86

Replagnt.dll

2009.100.2874.0

28744

29-Mar-2013

03:59

x86

Repldp.dll

2009.100.2874.0

203344

29-Mar-2013

03:59

x86

Replmerg.exe

2009.100.2874.0

352848

29-Mar-2013

03:57

x86

Replsync.dll

2009.100.2874.0

110672

29-Mar-2013

03:59

x86

Snapshot.exe

10.50.2874.0

23632

29-Mar-2013

04:17

x86

Spresolv.dll

2009.100.2874.0

191056

29-Mar-2013

03:59

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.2874.0

164432

29-Mar-2013

03:57

x86

Sqlmergx.dll

2009.100.2874.0

204376

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.2874.0

99416

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssradd.dll

2009.100.2874.0

51792

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssravg.dll

2009.100.2874.0

51800

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrdown.dll

2009.100.2874.0

36936

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrmax.dll

2009.100.2874.0

50264

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrmin.dll

2009.100.2874.0

50264

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrpub.dll

2009.100.2874.0

37472

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrup.dll

2009.100.2874.0

36960

29-Mar-2013

03:59

x86

Tablediff.exe

10.50.2874.0

97880

29-Mar-2013

04:17

x86

Txagg.dll

2009.100.2874.0

253008

29-Mar-2013

03:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

217184

29-Mar-2013

03:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2874.0

424032

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2874.0

364640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2874.0

148568

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2874.0

190048

29-Mar-2013

03:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2874.0

75344

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2874.0

174176

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2874.0

420448

29-Mar-2013

03:59

x86

Nástroj SQL Server 2008 R2 Full-Text

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

19-Mar-2013

12:33

x86

Fd.dll

2009.100.2874.0

471648

29-Mar-2013

03:58

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

SQL Server 2008 R2 integráciu služieb

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.2874.0

175176

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

88136

29-Mar-2013

03:58

x86

Dts.dll

2009.100.2874.0

1452616

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

344656

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

295496

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsinstall.exe

10.50.2874.0

437856

29-Mar-2013

03:56

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

707144

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

42576

29-Mar-2013

03:58

x86

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

183880

29-Mar-2013

03:58

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

193624

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

286800

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

294472

29-Mar-2013

03:58

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.2874.0

343648

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2874.0

306768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:12

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.2874.0

224840

29-Mar-2013

04:17

x86

Msmdpp.dll

10.50.2874.0

6246992

29-Mar-2013

03:58

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

184400

29-Mar-2013

03:59

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

196688

29-Mar-2013

03:59

x86

Rawdest.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

Rawsource.dll

2009.100.2874.0

130640

29-Mar-2013

03:59

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2874.0

126032

29-Mar-2013

03:59

x86

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

Sqldest.dll

2009.100.2874.0

190560

29-Mar-2013

03:59

x86

Txagg.dll

2009.100.2874.0

253008

29-Mar-2013

03:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2874.0

454216

29-Mar-2013

03:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2874.0

205408

29-Mar-2013

03:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

217184

29-Mar-2013

03:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2874.0

424032

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2874.0

136784

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2874.0

135256

29-Mar-2013

03:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2874.0

268384

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2874.0

78432

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2874.0

364640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2874.0

148568

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2874.0

190048

29-Mar-2013

03:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2874.0

140368

29-Mar-2013

03:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2874.0

75344

29-Mar-2013

03:59

x86

Txscd.dll

2009.100.2874.0

137824

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2874.0

174176

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2874.0

420448

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2874.0

8618576

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2874.0

4098640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.2874.0

97872

29-Mar-2013

04:15

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2874.0

97872

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.2874.0

573008

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.2874.0

3243600

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.2874.0

577104

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.2874.0

1322584

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.2874.0

81480

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.2874.0

2833992

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.2874.0

2833992

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.2874.0

3845704

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.2874.0

44616

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.2874.0

44616

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.2874.0

573000

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.2874.0

573000

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.2874.0

138832

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.2874.0

138832

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.2874.0

11574856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.2874.0

1261128

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2874.0

1261128

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

269896

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.2874.0

269896

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.2874.0

1822288

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.2874.0

1822288

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.2874.0

331344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.2874.0

331344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

282184

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.2874.0

282184

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.2874.0

163408

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.2874.0

163408

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.2874.0

5193296

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.2874.0

5193296

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.2874.0

122448

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.2874.0

122448

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.2874.0

2571856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.2874.0

1269344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.2874.0

1269344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.2874.0

622160

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

27216

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.2874.0

27216

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.2874.0

302664

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2874.0

302664

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.2874.0

388688

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.2874.0

388688

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.2874.0

61008

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.2874.0

196176

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.2874.0

69216

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.2874.0

69200

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.2874.0

306784

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.2874.0

306784

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

208480

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.2874.0

208480

29-Mar-2013

04:15

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

27819600

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

8682080

29-Mar-2013

04:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2874.0

6687312

29-Mar-2013

03:58

x86

Msolui100.dll

10.50.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:58

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.2874.0

1310304

29-Mar-2013

04:17

x86

Reportbuilder.exe.deploy

10.50.2874.0

6745696

29-Mar-2013

04:17

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1396296

29-Mar-2013

04:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408608

29-Mar-2013

04:02

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408592

29-Mar-2013

04:03

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416784

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1486432

29-Mar-2013

04:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408592

29-Mar-2013

04:05

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416784

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1420872

29-Mar-2013

04:11

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412704

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1429064

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416784

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412688

29-Mar-2013

04:03

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1404496

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416792

29-Mar-2013

04:05

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412688

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1470040

29-Mar-2013

04:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408600

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408592

29-Mar-2013

04:05

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1396304

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412688

29-Mar-2013

04:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412704

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.2874.0

1486416

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2874.0

141904

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.2874.0

141392

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportingservicesservice.exe

2009.100.2874.0

1192528

29-Mar-2013

03:57

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.2874.0

65096

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.2874.0

1633872

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.2874.0

2010704

29-Mar-2013

04:12

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.2874.0

1343056

29-Mar-2013

04:17

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

Sqlrsos.dll

2009.100.2874.0

24672

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Appidpackage.dll

10.50.2874.0

1076832

29-Mar-2013

04:16

x86

Bcp.exe

2009.100.2874.0

99408

29-Mar-2013

03:57

x86

Commanddest.dll

2009.100.2874.0

175176

29-Mar-2013

03:58

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.2874.0

671328

29-Mar-2013

03:56

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.2874.0

323168

29-Mar-2013

03:56

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

88136

29-Mar-2013

03:58

x86

Dts.dll

2009.100.2874.0

1452616

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

344656

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

295496

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsinstall.exe

10.50.2874.0

437856

29-Mar-2013

03:56

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

707144

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

42576

29-Mar-2013

03:58

x86

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

183880

29-Mar-2013

03:58

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

193624

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

286800

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

294472

29-Mar-2013

03:58

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.2874.0

4173384

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.2874.0

343624

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.2874.0

1322584

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2874.0

1261128

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2874.0

2571856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2874.0

302664

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2874.0

360016

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2874.0

306768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2874.0

93768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2874.0

2874952

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2874.0

25688

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2874.0

73288

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.2874.0

3300960

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.2874.0

9203296

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.2874.0

396896

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2874.0

122448

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2874.0

7061072

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.2874.0

73288

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.2874.0

388696

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.2874.0

101960

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.2874.0

1064536

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2874.0

1778768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.2874.0

306784

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:12

x86

Objectexplorer.dll

10.50.2874.0

3382856

29-Mar-2013

04:12

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

184400

29-Mar-2013

03:59

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

196688

29-Mar-2013

03:59

x86

Radlangsvc.dll

10.50.2874.0

155216

29-Mar-2013

04:12

x86

Rawdest.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

Rawsource.dll

2009.100.2874.0

130640

29-Mar-2013

03:59

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2874.0

126032

29-Mar-2013

03:59

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.2874.0

2920008

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2874.0

141904

29-Mar-2013

04:12

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.2874.0

1343056

29-Mar-2013

04:17

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

Sqlcmd.exe

2009.100.2874.0

164432

29-Mar-2013

03:57

x86

Sqldest.dll

2009.100.2874.0

190560

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqleditors.dll

10.50.2874.0

1252936

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.2874.0

7593544

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.2874.0

3509840

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlresolver.dll

10.50.2874.0

48720

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Txagg.dll

2009.100.2874.0

253008

29-Mar-2013

03:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2874.0

454216

29-Mar-2013

03:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2874.0

205408

29-Mar-2013

03:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

217184

29-Mar-2013

03:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2874.0

424032

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2874.0

136784

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2874.0

135256

29-Mar-2013

03:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2874.0

268384

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2874.0

78432

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2874.0

364640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2874.0

148568

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2874.0

190048

29-Mar-2013

03:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2874.0

140368

29-Mar-2013

03:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2874.0

75344

29-Mar-2013

03:59

x86

Txscd.dll

2009.100.2874.0

137824

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2874.0

174176

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2874.0

420448

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2874.0

8618576

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2874.0

4098640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

SQL Server 2008 R2 nástroje a súčasti Workstation

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Autoadmin.dll

2009.100.2874.0

947800

29-Mar-2013

03:58

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.2874.0

56904

29-Mar-2013

04:16

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

88136

29-Mar-2013

03:58

x86

Dts.dll

2009.100.2874.0

1452616

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

344656

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

295496

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

707144

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

42576

29-Mar-2013

03:58

x86

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

183880

29-Mar-2013

03:58

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

193624

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

286800

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

294472

29-Mar-2013

03:58

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2874.0

97872

29-Mar-2013

04:15

x86

Mergetxt.dll

2009.100.2874.0

40032

29-Mar-2013

03:58

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.2874.0

3243600

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.2874.0

515672

29-Mar-2013

04:17

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.2874.0

5930576

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.2874.0

1900112

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.2874.0

1998416

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.2874.0

1011280

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.2874.0

5938768

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.2874.0

290376

29-Mar-2013

04:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.2874.0

1363536

29-Mar-2013

04:14

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.2874.0

343648

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:12

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

27819600

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdpp.dll

10.50.2874.0

6246992

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

8682080

29-Mar-2013

04:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2874.0

6687312

29-Mar-2013

03:58

x86

Msolui100.dll

10.50.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:58

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

184400

29-Mar-2013

03:59

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

196688

29-Mar-2013

03:59

x86

Spresolv.dll

2009.100.2874.0

191056

29-Mar-2013

03:59

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssradd.dll

2009.100.2874.0

51792

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssravg.dll

2009.100.2874.0

51800

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrdown.dll

2009.100.2874.0

36936

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrmax.dll

2009.100.2874.0

50264

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrmin.dll

2009.100.2874.0

50264

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrpub.dll

2009.100.2874.0

37472

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrup.dll

2009.100.2874.0

36960

29-Mar-2013

03:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

217184

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlsysclrtypes SQL Server 2008 R2

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

x64-bitové verziePrehliadač služby SQL Server 2008 R2

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Msmdredir.dll

10.50.2874.0

6336096

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2874.0

841296

29-Mar-2013

04:07

x86

Sqlbrowser.exe

2009.100.2874.0

278088

29-Mar-2013

03:57

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.2874.0

23632

29-Mar-2013

03:58

x86

SQL Server 2008 R2 Writer

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.2874.0

25168

29-Mar-2013

04:00

x64

SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.2874.0

118352

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.2874.0

1322584

29-Mar-2013

04:15

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

54256712

29-Mar-2013

03:58

x64

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

27819600

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdpump.dll

10.50.2874.0

7736392

29-Mar-2013

03:58

x64

Msmdredir.dll

10.50.2874.0

6336096

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdspdm.dll

10.50.2874.0

187976

29-Mar-2013

04:03

x86

Msmdsrv.exe

10.50.2874.0

53273680

29-Mar-2013

04:06

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

12631112

29-Mar-2013

04:03

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

8682080

29-Mar-2013

04:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2874.0

8514120

29-Mar-2013

03:58

x64

Msolap100.dll

10.50.2874.0

6687312

29-Mar-2013

03:58

x86

Msolui100.dll

10.50.2874.0

325712

29-Mar-2013

03:58

x64

Msolui100.dll

10.50.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:58

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

Xmsrv.dll

10.50.2874.0

21457488

29-Mar-2013

04:00

x64

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.2874.0

863824

29-Mar-2013

04:07

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.2874.0

863824

29-Mar-2013

04:15

x86

SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.2874.0

175176

29-Mar-2013

03:58

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.2874.0

323168

29-Mar-2013

03:56

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.2874.0

56904

29-Mar-2013

04:16

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

88136

29-Mar-2013

03:58

x86

Dts.dll

2009.100.2874.0

1452616

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

344656

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

295496

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

707144

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

42576

29-Mar-2013

03:58

x86

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

183880

29-Mar-2013

03:58

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

193624

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

286800

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

294472

29-Mar-2013

03:58

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2874.0

97872

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.2874.0

3243600

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.2874.0

5930576

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.2874.0

1900112

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.2874.0

1998416

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.2874.0

1011280

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.2874.0

5938768

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.2874.0

4173384

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.2874.0

343624

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.2874.0

1322584

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.2874.0

2833992

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

10.50.2874.0

3845704

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.2874.0

44616

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.2874.0

573000

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.2874.0

138832

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

10.50.2874.0

11574856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

10.50.2874.0

921168

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2874.0

1261128

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.2874.0

269896

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.2874.0

1822288

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.2874.0

331344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.2874.0

282184

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.2874.0

163408

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.2874.0

5193296

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.2874.0

122448

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2874.0

2571856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.2874.0

1269344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

10.50.2874.0

622160

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.2874.0

27216

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2874.0

302664

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.2874.0

388688

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.2874.0

306784

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.2874.0

208480

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.2874.0

343648

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2874.0

306768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:12

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

54256712

29-Mar-2013

03:58

x64

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

27819600

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdpp.dll

10.50.2874.0

6246992

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

12631112

29-Mar-2013

04:03

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

8682080

29-Mar-2013

04:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2874.0

8514120

29-Mar-2013

03:58

x64

Msolap100.dll

10.50.2874.0

6687312

29-Mar-2013

03:58

x86

Msolui100.dll

10.50.2874.0

325712

29-Mar-2013

03:58

x64

Msolui100.dll

10.50.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:58

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

184400

29-Mar-2013

03:59

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

196688

29-Mar-2013

03:59

x86

Rawdest.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

Rawsource.dll

2009.100.2874.0

130640

29-Mar-2013

03:59

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2874.0

126032

29-Mar-2013

03:59

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

Sqldest.dll

2009.100.2874.0

190560

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.2874.0

7593544

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.2874.0

3509840

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

474696

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

141904

29-Mar-2013

04:00

x64

Txagg.dll

2009.100.2874.0

253008

29-Mar-2013

03:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2874.0

454216

29-Mar-2013

03:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2874.0

205408

29-Mar-2013

03:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

217184

29-Mar-2013

03:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2874.0

424032

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2874.0

136784

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2874.0

135256

29-Mar-2013

03:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2874.0

268384

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2874.0

78432

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2874.0

364640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2874.0

148568

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2874.0

190048

29-Mar-2013

03:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2874.0

140368

29-Mar-2013

03:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2874.0

75344

29-Mar-2013

03:59

x86

Txscd.dll

2009.100.2874.0

137824

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2874.0

174176

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2874.0

420448

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2874.0

8618576

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2874.0

4098640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

SQL Server 2008 R2 databázy služby spoločné jadro

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2874.0

573024

29-Mar-2013

04:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2874.0

573008

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.2874.0

159304

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.2874.0

253520

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.2874.0

253520

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2874.0

163408

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2874.0

163408

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2874.0

2874960

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2874.0

2874952

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2874.0

25672

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2874.0

25688

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2874.0

73288

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2874.0

73288

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2874.0

462416

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2874.0

462416

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2874.0

122448

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2874.0

7061072

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2874.0

573008

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2874.0

573024

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2874.0

3059280

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2874.0

3059280

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2874.0

196168

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2874.0

196176

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2874.0

1150544

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2874.0

1150544

29-Mar-2013

04:04

x86

Msgprox.dll

2009.100.2874.0

258640

29-Mar-2013

03:58

x64

Msgprox.dll

2009.100.2874.0

213584

29-Mar-2013

03:58

x86

Replerrx.dll

2009.100.2874.0

130640

29-Mar-2013

03:59

x86

Replerrx.dll

2009.100.2874.0

147024

29-Mar-2013

04:00

x64

Replisapi.dll

2009.100.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:59

x86

Replisapi.dll

2009.100.2874.0

389200

29-Mar-2013

04:00

x64

Replprov.dll

2009.100.2874.0

588368

29-Mar-2013

03:59

x86

Replprov.dll

2009.100.2874.0

740936

29-Mar-2013

04:00

x64

Replrec.dll

2009.100.2874.0

991304

29-Mar-2013

04:03

x64

Replrec.dll

2009.100.2874.0

803408

29-Mar-2013

04:12

x86

Replsub.dll

2009.100.2874.0

424016

29-Mar-2013

03:59

x86

Replsub.dll

2009.100.2874.0

506952

29-Mar-2013

04:00

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

Sqlmanager.dll

2009.100.2874.0

531016

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlmanager.dll

2009.100.2874.0

906824

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.2874.0

281672

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.2874.0

370256

29-Mar-2013

04:00

x64

Svrenumapi100.dll

2009.100.2874.0

790624

29-Mar-2013

03:59

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.2874.0

1052752

29-Mar-2013

04:00

x64

Xmlsub.dll

2009.100.2874.0

203360

29-Mar-2013

03:59

x86

Xmlsub.dll

2009.100.2874.0

319056

29-Mar-2013

04:00

x64

Jadro inštancia SQL Server 2008 R2 databázy služby

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.2874.0

41552

29-Mar-2013

03:58

x64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.2874.0

272480

29-Mar-2013

03:58

x64

Rsfxft.dll

2009.100.2874.0

35400

29-Mar-2013

04:00

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

Sqlaccess.dll

2009.100.2874.0

413264

29-Mar-2013

04:03

x86

Sqlagent.exe

2009.100.2874.0

442976

29-Mar-2013

04:06

x64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.2874.0

57952

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlagentctr100.dll

2009.100.2874.0

86608

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlctr100.dll

2009.100.2874.0

83536

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.2874.0

89168

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlos.dll

2009.100.2874.0

25680

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlrepss.dll

2009.100.2874.0

43600

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.2874.0

25680

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.2874.0

4635728

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

474696

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlservr.exe

2009.100.2874.0

62191688

29-Mar-2013

04:06

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

141904

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqsrvres.dll

2009.100.2874.0

115792

29-Mar-2013

04:00

x64

SQL Server 2008 R2 databázy služieb základné zdieľané

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Bcp.exe

2009.100.2874.0

106592

29-Mar-2013

04:06

x64

Commanddest.dll

2009.100.2874.0

257104

29-Mar-2013

03:58

x64

Distrib.exe

2009.100.2874.0

97872

29-Mar-2013

04:06

x64

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

116816

29-Mar-2013

03:58

x64

Dts.dll

2009.100.2874.0

2239056

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

483408

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

459856

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

1100880

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

52312

29-Mar-2013

03:58

x64

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

270928

29-Mar-2013

03:58

x64

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

290384

29-Mar-2013

03:58

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

424528

29-Mar-2013

03:58

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

433744

29-Mar-2013

03:58

x64

Logread.exe

2009.100.2874.0

522848

29-Mar-2013

04:06

x64

Mergetxt.dll

2009.100.2874.0

44616

29-Mar-2013

03:58

x64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77408

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2874.0

163408

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2874.0

360016

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2874.0

360016

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2874.0

306768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2874.0

93776

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2874.0

462416

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2874.0

1953872

29-Mar-2013

04:04

x64

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2874.0

1778768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2874.0

573024

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2874.0

3059280

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2874.0

196176

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2874.0

1150544

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118352

29-Mar-2013

04:03

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

270936

29-Mar-2013

04:00

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

296024

29-Mar-2013

04:00

x64

Rawdest.dll

2009.100.2874.0

202832

29-Mar-2013

04:00

x64

Rawsource.dll

2009.100.2874.0

192080

29-Mar-2013

04:00

x64

Rdistcom.dll

2009.100.2874.0

804432

29-Mar-2013

04:00

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.2874.0

176208

29-Mar-2013

04:00

x64

Replagnt.dll

2009.100.2874.0

28744

29-Mar-2013

03:59

x86

Replagnt.dll

2009.100.2874.0

28744

29-Mar-2013

04:00

x64

Repldp.dll

2009.100.2874.0

203344

29-Mar-2013

03:59

x86

Repldp.dll

2009.100.2874.0

242256

29-Mar-2013

04:00

x64

Replmerg.exe

2009.100.2874.0

420944

29-Mar-2013

04:06

x64

Replsync.dll

2009.100.2874.0

136784

29-Mar-2013

04:00

x64

Snapshot.exe

10.50.2874.0

23648

29-Mar-2013

04:07

x86

Snapshot.exe

10.50.2874.0

23632

29-Mar-2013

04:17

x86

Spresolv.dll

2009.100.2874.0

227920

29-Mar-2013

04:00

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.2874.0

355920

29-Mar-2013

04:06

x64

Sqlmergx.dll

2009.100.2874.0

241232

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

141904

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlwep100.dll

2009.100.2874.0

117328

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssradd.dll

2009.100.2874.0

56912

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssravg.dll

2009.100.2874.0

57424

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssrdown.dll

2009.100.2874.0

41032

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssrmax.dll

2009.100.2874.0

55376

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssrmin.dll

2009.100.2874.0

55376

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssrpub.dll

2009.100.2874.0

41552

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssrup.dll

2009.100.2874.0

40528

29-Mar-2013

04:00

x64

Tablediff.exe

10.50.2874.0

97888

29-Mar-2013

04:07

x86

Txagg.dll

2009.100.2874.0

376400

29-Mar-2013

04:00

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

314960

29-Mar-2013

04:00

x64

Txderived.dll

2009.100.2874.0

628816

29-Mar-2013

04:00

x64

Txlookup.dll

2009.100.2874.0

545360

29-Mar-2013

04:00

x64

Txmerge.dll

2009.100.2874.0

242256

29-Mar-2013

04:00

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.2874.0

282696

29-Mar-2013

04:00

x64

Txrowcount.dll

2009.100.2874.0

99912

29-Mar-2013

04:00

x64

Txsort.dll

2009.100.2874.0

256080

29-Mar-2013

04:00

x64

Txsplit.dll

2009.100.2874.0

621648

29-Mar-2013

04:00

x64

Nástroj SQL Server 2008 R2 Full-Text

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1691416

26-Mar-2013

17:02

x64

Fd.dll

2009.100.2874.0

699976

29-Mar-2013

03:58

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

SQL Server 2008 R2 integráciu služieb

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.2874.0

257104

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

116816

29-Mar-2013

03:58

x64

Dts.dll

2009.100.2874.0

2239056

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

483408

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

459856

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtsinstall.exe

10.50.2874.0

437856

29-Mar-2013

03:56

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

1100880

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

52312

29-Mar-2013

03:58

x64

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

270928

29-Mar-2013

03:58

x64

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

290384

29-Mar-2013

03:58

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

424528

29-Mar-2013

03:58

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

433744

29-Mar-2013

03:58

x64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77408

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.2874.0

343648

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2874.0

306768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118352

29-Mar-2013

04:03

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.2874.0

220768

29-Mar-2013

04:07

x64

Msmdpp.dll

10.50.2874.0

7626824

29-Mar-2013

03:58

x64

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

270936

29-Mar-2013

04:00

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

296024

29-Mar-2013

04:00

x64

Rawdest.dll

2009.100.2874.0

202832

29-Mar-2013

04:00

x64

Rawsource.dll

2009.100.2874.0

192080

29-Mar-2013

04:00

x64

Recordsetdest.dll

2009.100.2874.0

176208

29-Mar-2013

04:00

x64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

Sqldest.dll

2009.100.2874.0

274512

29-Mar-2013

04:00

x64

Txagg.dll

2009.100.2874.0

376400

29-Mar-2013

04:00

x64

Txbestmatch.dll

2009.100.2874.0

844880

29-Mar-2013

04:00

x64

Txcharmap.dll

2009.100.2874.0

298576

29-Mar-2013

04:00

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

314960

29-Mar-2013

04:00

x64

Txderived.dll

2009.100.2874.0

628816

29-Mar-2013

04:00

x64

Txfileextractor.dll

2009.100.2874.0

199760

29-Mar-2013

04:00

x64

Txfileinserter.dll

2009.100.2874.0

197712

29-Mar-2013

04:00

x64

Txgroupdups.dll

2009.100.2874.0

487504

29-Mar-2013

04:00

x64

Txlineage.dll

2009.100.2874.0

106064

29-Mar-2013

04:00

x64

Txlookup.dll

2009.100.2874.0

545360

29-Mar-2013

04:00

x64

Txmerge.dll

2009.100.2874.0

242256

29-Mar-2013

04:00

x64

Txmergejoin.dll

2009.100.2874.0

282696

29-Mar-2013

04:00

x64

Txpivot.dll

2009.100.2874.0

211024

29-Mar-2013

04:00

x64

Txrowcount.dll

2009.100.2874.0

99912

29-Mar-2013

04:00

x64

Txscd.dll

2009.100.2874.0

205392

29-Mar-2013

04:00

x64

Txsort.dll

2009.100.2874.0

256080

29-Mar-2013

04:00

x64

Txsplit.dll

2009.100.2874.0

621648

29-Mar-2013

04:00

x64

Txtermextraction.dll

2009.100.2874.0

8735824

29-Mar-2013

04:00

x64

Txtermlookup.dll

2009.100.2874.0

4195408

29-Mar-2013

04:00

x64

Txunpivot.dll

2009.100.2874.0

204368

29-Mar-2013

04:00

x64

SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.2874.0

97872

29-Mar-2013

04:15

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2874.0

97888

29-Mar-2013

04:07

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.2874.0

573008

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.2874.0

3243600

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.2874.0

577096

29-Mar-2013

04:07

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.2874.0

1322584

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.2874.0

81488

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.2874.0

2833992

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.2874.0

2834016

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.2874.0

3845704

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.2874.0

44616

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.2874.0

44640

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.2874.0

573000

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.2874.0

573024

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.2874.0

138832

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.2874.0

138848

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.2874.0

11574856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.2874.0

1261128

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2874.0

1261152

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

269896

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.2874.0

269904

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.2874.0

1822288

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.2874.0

1822288

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.2874.0

331344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.2874.0

331344

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

282184

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.2874.0

282192

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.2874.0

163408

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.2874.0

163408

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.2874.0

5193296

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.2874.0

5193296

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.2874.0

122448

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.2874.0

122440

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.2874.0

2571856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.2874.0

1269344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.2874.0

1269344

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.2874.0

622160

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.2874.0

114272

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.2874.0

114272

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

27216

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.2874.0

27232

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.2874.0

302664

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2874.0

302688

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.2874.0

388688

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.2874.0

388704

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.2874.0

61024

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.2874.0

196184

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.2874.0

69216

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.2874.0

69200

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.2874.0

306784

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.2874.0

306784

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

208480

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.2874.0

208480

29-Mar-2013

04:06

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

54256712

29-Mar-2013

03:58

x64

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

27819600

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

12631112

29-Mar-2013

04:03

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

8682080

29-Mar-2013

04:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2874.0

8514120

29-Mar-2013

03:58

x64

Msolap100.dll

10.50.2874.0

6687312

29-Mar-2013

03:58

x86

Msolui100.dll

10.50.2874.0

325712

29-Mar-2013

03:58

x64

Msolui100.dll

10.50.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:58

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.2874.0

1310304

29-Mar-2013

04:17

x86

Reportbuilder.exe.deploy

10.50.2874.0

6745696

29-Mar-2013

04:17

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1396296

29-Mar-2013

04:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408608

29-Mar-2013

04:02

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408592

29-Mar-2013

04:03

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416784

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1486432

29-Mar-2013

04:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408592

29-Mar-2013

04:05

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416784

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1420872

29-Mar-2013

04:11

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412704

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1429064

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416784

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412688

29-Mar-2013

04:03

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1404496

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416792

29-Mar-2013

04:05

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412688

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1470040

29-Mar-2013

04:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408600

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408592

29-Mar-2013

04:05

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1396304

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412688

29-Mar-2013

04:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412704

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.2874.0

1486408

29-Mar-2013

04:03

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2874.0

173648

29-Mar-2013

04:03

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2874.0

141904

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.2874.0

174672

29-Mar-2013

04:03

x64

Reportingservicesservice.exe

2009.100.2874.0

2193480

29-Mar-2013

04:06

x64

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.2874.0

65096

29-Mar-2013

04:03

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.2874.0

1633864

29-Mar-2013

04:03

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.2874.0

2010712

29-Mar-2013

04:03

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.2874.0

1343056

29-Mar-2013

04:17

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

Sqlrsos.dll

2009.100.2874.0

25168

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

474696

29-Mar-2013

04:00

x64

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Appidpackage.dll

10.50.2874.0

1076832

29-Mar-2013

04:16

x86

Bcp.exe

2009.100.2874.0

106592

29-Mar-2013

04:06

x64

Commanddest.dll

2009.100.2874.0

175176

29-Mar-2013

03:58

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.2874.0

671328

29-Mar-2013

03:56

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.2874.0

323168

29-Mar-2013

03:56

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

88136

29-Mar-2013

03:58

x86

Dts.dll

2009.100.2874.0

1452616

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

344656

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

295496

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsinstall.exe

10.50.2874.0

437856

29-Mar-2013

03:56

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

707144

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

42576

29-Mar-2013

03:58

x86

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

183880

29-Mar-2013

03:58

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

193624

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

286800

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

294472

29-Mar-2013

03:58

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.2874.0

4173384

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.2874.0

343624

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.2874.0

1322584

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2874.0

1261128

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2874.0

2571856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2874.0

302664

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2874.0

360016

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2874.0

360016

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2874.0

306768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2874.0

93768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2874.0

2874952

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2874.0

25688

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2874.0

73288

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.2874.0

3300960

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.2874.0

9203296

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.2874.0

396896

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2874.0

122448

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2874.0

7061072

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.2874.0

73288

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.2874.0

388696

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.2874.0

101960

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.2874.0

1064536

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2874.0

1778768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.2874.0

306784

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:12

x86

Objectexplorer.dll

10.50.2874.0

3382856

29-Mar-2013

04:12

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

184400

29-Mar-2013

03:59

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

196688

29-Mar-2013

03:59

x86

Radlangsvc.dll

10.50.2874.0

155216

29-Mar-2013

04:12

x86

Rawdest.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

Rawsource.dll

2009.100.2874.0

130640

29-Mar-2013

03:59

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2874.0

126032

29-Mar-2013

03:59

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.2874.0

2920008

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2874.0

141904

29-Mar-2013

04:12

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.2874.0

1343056

29-Mar-2013

04:17

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

Sqlcmd.exe

2009.100.2874.0

355920

29-Mar-2013

04:06

x64

Sqldest.dll

2009.100.2874.0

190560

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqleditors.dll

10.50.2874.0

1252936

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.2874.0

7593544

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.2874.0

3509840

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlresolver.dll

10.50.2874.0

48720

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

474696

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

141904

29-Mar-2013

04:00

x64

Txagg.dll

2009.100.2874.0

253008

29-Mar-2013

03:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2874.0

454216

29-Mar-2013

03:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2874.0

205408

29-Mar-2013

03:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

217184

29-Mar-2013

03:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2874.0

424032

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2874.0

136784

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2874.0

135256

29-Mar-2013

03:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2874.0

268384

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2874.0

78432

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2874.0

364640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2874.0

148568

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2874.0

190048

29-Mar-2013

03:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2874.0

140368

29-Mar-2013

03:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2874.0

75344

29-Mar-2013

03:59

x86

Txscd.dll

2009.100.2874.0

137824

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2874.0

174176

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2874.0

420448

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2874.0

8618576

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2874.0

4098640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

SQL Server 2008 R2 nástroje a súčasti Workstation

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Autoadmin.dll

2009.100.2874.0

947800

29-Mar-2013

03:58

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.2874.0

56904

29-Mar-2013

04:16

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

116816

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

88136

29-Mar-2013

03:58

x86

Dts.dll

2009.100.2874.0

2239056

29-Mar-2013

03:58

x64

Dts.dll

2009.100.2874.0

1452616

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

483408

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

344656

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

459856

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

295496

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

1100880

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

707144

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

52312

29-Mar-2013

03:58

x64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

42576

29-Mar-2013

03:58

x86

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

270928

29-Mar-2013

03:58

x64

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

183880

29-Mar-2013

03:58

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

290384

29-Mar-2013

03:58

x64

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

193624

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

424528

29-Mar-2013

03:58

x64

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

286800

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

433744

29-Mar-2013

03:58

x64

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

294472

29-Mar-2013

03:58

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2874.0

97872

29-Mar-2013

04:15

x86

Mergetxt.dll

2009.100.2874.0

44616

29-Mar-2013

03:58

x64

Mergetxt.dll

2009.100.2874.0

40032

29-Mar-2013

03:58

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.2874.0

3243600

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.2874.0

515672

29-Mar-2013

04:17

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.2874.0

5930576

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.2874.0

1900112

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.2874.0

1998416

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.2874.0

1011280

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.2874.0

5938768

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77408

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.2874.0

290400

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.2874.0

1363544

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.2874.0

343648

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118352

29-Mar-2013

04:03

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:12

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

54256712

29-Mar-2013

03:58

x64

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

27819600

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdpp.dll

10.50.2874.0

6246992

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

12631112

29-Mar-2013

04:03

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

8682080

29-Mar-2013

04:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2874.0

8514120

29-Mar-2013

03:58

x64

Msolap100.dll

10.50.2874.0

6687312

29-Mar-2013

03:58

x86

Msolui100.dll

10.50.2874.0

325712

29-Mar-2013

03:58

x64

Msolui100.dll

10.50.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:58

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

184400

29-Mar-2013

03:59

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

270936

29-Mar-2013

04:00

x64

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

196688

29-Mar-2013

03:59

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

296024

29-Mar-2013

04:00

x64

Spresolv.dll

2009.100.2874.0

191056

29-Mar-2013

03:59

x86

Spresolv.dll

2009.100.2874.0

227920

29-Mar-2013

04:00

x64

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

141904

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssradd.dll

2009.100.2874.0

51792

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssradd.dll

2009.100.2874.0

56912

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssravg.dll

2009.100.2874.0

51800

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssravg.dll

2009.100.2874.0

57424

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssrdown.dll

2009.100.2874.0

36936

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrdown.dll

2009.100.2874.0

41032

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssrmax.dll

2009.100.2874.0

50264

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrmax.dll

2009.100.2874.0

55376

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssrmin.dll

2009.100.2874.0

50264

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrmin.dll

2009.100.2874.0

55376

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssrpub.dll

2009.100.2874.0

37472

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrpub.dll

2009.100.2874.0

41552

29-Mar-2013

04:00

x64

Ssrup.dll

2009.100.2874.0

36960

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrup.dll

2009.100.2874.0

40528

29-Mar-2013

04:00

x64

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

217184

29-Mar-2013

03:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

314960

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlsysclrtypes SQL Server 2008 R2

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

474696

29-Mar-2013

04:00

x64

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.2874.0

24136

29-Mar-2013

03:58

x64

64-bitových verziáchPrehliadač služby SQL Server 2008 R2

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Msmdredir.dll

10.50.2874.0

8775248

29-Mar-2013

03:58

ia64

Msmdsrv.rll

10.50.2874.0

841312

29-Mar-2013

04:04

ia64

Sqlbrowser.exe

2009.100.2874.0

534624

29-Mar-2013

04:04

ia64

Sqlbrowser_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64

SQL Server 2008 R2 Writer

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Sqlwriter_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sqlwvss_xp.dll

2009.100.2874.0

29776

29-Mar-2013

03:59

ia64

SQL Server 2008 R2 Analysis Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.2874.0

1322584

29-Mar-2013

04:15

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

27819600

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

69692512

29-Mar-2013

04:01

ia64

Msmdpump.dll

10.50.2874.0

9323592

29-Mar-2013

03:58

ia64

Msmdredir.dll

10.50.2874.0

8775248

29-Mar-2013

03:58

ia64

Msmdspdm.dll

10.50.2874.0

187992

29-Mar-2013

04:07

x86

Msmdsrv.exe

10.50.2874.0

71443528

29-Mar-2013

04:04

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

15853144

29-Mar-2013

04:07

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

8682080

29-Mar-2013

04:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2874.0

10548304

29-Mar-2013

03:58

ia64

Msolap100.dll

10.50.2874.0

6687312

29-Mar-2013

03:58

x86

Msolui100.dll

10.50.2874.0

473680

29-Mar-2013

03:58

ia64

Msolui100.dll

10.50.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:58

x86

Sql_as_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Xmsrv.dll

10.50.2874.0

47719008

29-Mar-2013

03:59

ia64

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.2874.0

863840

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

10.50.2874.0

863824

29-Mar-2013

04:15

x86

SQL Server 2008 R2 databázy služby spoločné jadro

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2874.0

573024

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2874.0

573008

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll

10.50.2874.0

159304

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.2874.0

253520

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

10.50.2874.0

253520

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2874.0

163408

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2874.0

163424

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2874.0

2874960

29-Mar-2013

04:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2874.0

2874952

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2874.0

25680

29-Mar-2013

04:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2874.0

25688

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2874.0

73296

29-Mar-2013

04:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2874.0

73288

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2874.0

462416

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2874.0

462416

29-Mar-2013

04:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2874.0

122456

29-Mar-2013

04:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2874.0

7061088

29-Mar-2013

04:08

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2874.0

573008

29-Mar-2013

04:08

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2874.0

573024

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2874.0

3059280

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2874.0

3059272

29-Mar-2013

04:08

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2874.0

196176

29-Mar-2013

04:08

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2874.0

196176

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2874.0

1150544

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2874.0

1150544

29-Mar-2013

04:08

x86

Msgprox.dll

2009.100.2874.0

213584

29-Mar-2013

03:58

x86

Msgprox.dll

2009.100.2874.0

549456

29-Mar-2013

04:01

ia64

Replerrx.dll

2009.100.2874.0

311896

29-Mar-2013

03:59

ia64

Replerrx.dll

2009.100.2874.0

130640

29-Mar-2013

03:59

x86

Replisapi.dll

2009.100.2874.0

776288

29-Mar-2013

03:59

ia64

Replisapi.dll

2009.100.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:59

x86

Replprov.dll

2009.100.2874.0

1661024

29-Mar-2013

03:59

ia64

Replprov.dll

2009.100.2874.0

588368

29-Mar-2013

03:59

x86

Replrec.dll

2009.100.2874.0

2146904

29-Mar-2013

04:07

ia64

Replrec.dll

2009.100.2874.0

803408

29-Mar-2013

04:12

x86

Replsub.dll

2009.100.2874.0

1132640

29-Mar-2013

03:59

ia64

Replsub.dll

2009.100.2874.0

424016

29-Mar-2013

03:59

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sqlmanager.dll

2009.100.2874.0

1544272

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlmanager.dll

2009.100.2874.0

531016

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.2874.0

722512

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlmgmprovider.dll

2009.100.2874.0

281672

29-Mar-2013

03:59

x86

Svrenumapi100.dll

2009.100.2874.0

2738256

29-Mar-2013

03:59

ia64

Svrenumapi100.dll

2009.100.2874.0

790624

29-Mar-2013

03:59

x86

Xmlsub.dll

2009.100.2874.0

573512

29-Mar-2013

03:58

ia64

Xmlsub.dll

2009.100.2874.0

203360

29-Mar-2013

03:59

x86

Jadro inštancia SQL Server 2008 R2 databázy služby

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Atxcore.dll

2009.100.2874.0

73312

29-Mar-2013

04:01

ia64

Datacollectorcontroller.dll

2009.100.2874.0

486992

29-Mar-2013

04:01

ia64

Rsfxft.dll

2009.100.2874.0

66144

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sqlaccess.dll

2009.100.2874.0

402528

29-Mar-2013

04:07

x86

Sqlagent.exe

2009.100.2874.0

1230408

29-Mar-2013

04:04

ia64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.2874.0

117848

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlagentctr100.dll

2009.100.2874.0

57952

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlctr100.dll

2009.100.2874.0

146504

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlctr100.dll

2009.100.2874.0

83536

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlos.dll

2009.100.2874.0

32336

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlrepss.dll

2009.100.2874.0

73808

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlscriptdowngrade.dll

2009.100.2874.0

30800

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlscriptupgrade.dll

2009.100.2874.0

4641872

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

677968

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlservr.exe

2009.100.2874.0

122187360

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

388176

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqsrvres.dll

2009.100.2874.0

198736

29-Mar-2013

03:59

ia64

SQL Server 2008 R2 databázy služieb základné zdieľané

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Bcp.exe

2009.100.2874.0

179280

29-Mar-2013

04:04

ia64

Commanddest.dll

2009.100.2874.0

569424

29-Mar-2013

04:01

ia64

Distrib.exe

2009.100.2874.0

219232

29-Mar-2013

04:04

ia64

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

225376

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dts.dll

2009.100.2874.0

4316240

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

967264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

811088

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

2041936

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

93792

29-Mar-2013

04:01

ia64

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

598096

29-Mar-2013

04:01

ia64

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

653904

29-Mar-2013

04:01

ia64

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

964168

29-Mar-2013

04:01

ia64

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

987216

29-Mar-2013

04:01

ia64

Logread.exe

2009.100.2874.0

1140808

29-Mar-2013

04:04

ia64

Mergetxt.dll

2009.100.2874.0

83040

29-Mar-2013

04:01

ia64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

10.50.2874.0

163408

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2874.0

360016

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2874.0

360032

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2874.0

306768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2874.0

93792

29-Mar-2013

04:09

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll

10.50.2874.0

462416

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2874.0

2675792

29-Mar-2013

04:08

ia64

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2874.0

1778768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

10.50.2874.0

573024

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

10.50.2874.0

3059280

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

10.50.2874.0

196176

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll

10.50.2874.0

1150544

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:07

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

600664

29-Mar-2013

03:59

ia64

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

665672

29-Mar-2013

03:59

ia64

Rawdest.dll

2009.100.2874.0

448088

29-Mar-2013

03:59

ia64

Rawsource.dll

2009.100.2874.0

426056

29-Mar-2013

03:59

ia64

Rdistcom.dll

2009.100.2874.0

1856584

29-Mar-2013

03:59

ia64

Recordsetdest.dll

2009.100.2874.0

396888

29-Mar-2013

03:59

ia64

Replagnt.dll

2009.100.2874.0

39000

29-Mar-2013

03:59

ia64

Replagnt.dll

2009.100.2874.0

28744

29-Mar-2013

03:59

x86

Repldp.dll

2009.100.2874.0

539736

29-Mar-2013

03:59

ia64

Repldp.dll

2009.100.2874.0

203344

29-Mar-2013

03:59

x86

Replmerg.exe

2009.100.2874.0

985680

29-Mar-2013

04:04

ia64

Replsync.dll

2009.100.2874.0

288856

29-Mar-2013

03:59

ia64

Snapshot.exe

10.50.2874.0

23632

29-Mar-2013

04:03

x86

Snapshot.exe

10.50.2874.0

23632

29-Mar-2013

04:17

x86

Spresolv.dll

2009.100.2874.0

521288

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sqlcmd.exe

2009.100.2874.0

556112

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sqlmergx.dll

2009.100.2874.0

446024

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

388176

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlwep100.dll

2009.100.2874.0

211016

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssradd.dll

2009.100.2874.0

105552

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssravg.dll

2009.100.2874.0

105544

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssrdown.dll

2009.100.2874.0

71776

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssrmax.dll

2009.100.2874.0

99920

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssrmin.dll

2009.100.2874.0

99920

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssrpub.dll

2009.100.2874.0

74848

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssrup.dll

2009.100.2874.0

72288

29-Mar-2013

03:59

ia64

Tablediff.exe

10.50.2874.0

97888

29-Mar-2013

04:06

x86

Txagg.dll

2009.100.2874.0

892000

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

686160

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txderived.dll

2009.100.2874.0

1286744

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txlookup.dll

2009.100.2874.0

1197656

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txmerge.dll

2009.100.2874.0

523336

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txmergejoin.dll

2009.100.2874.0

631896

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txrowcount.dll

2009.100.2874.0

207456

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txsort.dll

2009.100.2874.0

571984

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txsplit.dll

2009.100.2874.0

1267792

29-Mar-2013

03:58

ia64

Nástroj SQL Server 2008 R2 Full-Text

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1880344

19-Mar-2013

12:21

ia64

Fd.dll

2009.100.2874.0

1151568

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64

SQL Server 2008 R2 integráciu služieb

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Commanddest.dll

2009.100.2874.0

569424

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

225376

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dts.dll

2009.100.2874.0

4316240

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

967264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

811088

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtsinstall.exe

10.50.2874.0

437856

29-Mar-2013

03:56

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

2041936

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

93792

29-Mar-2013

04:01

ia64

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

598096

29-Mar-2013

04:01

ia64

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

653904

29-Mar-2013

04:01

ia64

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

964168

29-Mar-2013

04:01

ia64

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

987216

29-Mar-2013

04:01

ia64

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.2874.0

343648

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2874.0

306768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:07

x86

Msdtssrvr.exe

10.50.2874.0

220752

29-Mar-2013

04:03

ia64

Msmdpp.dll

10.50.2874.0

9209424

29-Mar-2013

04:01

ia64

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

600664

29-Mar-2013

03:59

ia64

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

665672

29-Mar-2013

03:59

ia64

Rawdest.dll

2009.100.2874.0

448088

29-Mar-2013

03:59

ia64

Rawsource.dll

2009.100.2874.0

426056

29-Mar-2013

03:59

ia64

Recordsetdest.dll

2009.100.2874.0

396888

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sql_is_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sqldest.dll

2009.100.2874.0

615008

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txagg.dll

2009.100.2874.0

892000

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txbestmatch.dll

2009.100.2874.0

1709648

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txcharmap.dll

2009.100.2874.0

666208

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

686160

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txderived.dll

2009.100.2874.0

1286744

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txfileextractor.dll

2009.100.2874.0

443984

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txfileinserter.dll

2009.100.2874.0

441952

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txgroupdups.dll

2009.100.2874.0

953928

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txlineage.dll

2009.100.2874.0

227936

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txlookup.dll

2009.100.2874.0

1197656

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txmerge.dll

2009.100.2874.0

523336

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txmergejoin.dll

2009.100.2874.0

631896

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txpivot.dll

2009.100.2874.0

468576

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txrowcount.dll

2009.100.2874.0

207456

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txscd.dll

2009.100.2874.0

454224

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txsort.dll

2009.100.2874.0

571984

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txsplit.dll

2009.100.2874.0

1267792

29-Mar-2013

03:58

ia64

Txtermextraction.dll

2009.100.2874.0

9122376

29-Mar-2013

03:58

ia64

Txtermlookup.dll

2009.100.2874.0

4543056

29-Mar-2013

03:58

ia64

Txunpivot.dll

2009.100.2874.0

457800

29-Mar-2013

03:58

ia64

SQL Server 2008 R2 Reporting Services

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Mdxquerygenerator.dll.deploy

10.50.2874.0

97872

29-Mar-2013

04:15

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2874.0

97872

29-Mar-2013

04:06

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

10.50.2874.0

573008

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

10.50.2874.0

3243600

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

10.50.2874.0

577120

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

10.50.2874.0

1322584

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

10.50.2874.0

81488

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

10.50.2874.0

2833992

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

10.50.2874.0

2834000

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

10.50.2874.0

3845704

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

10.50.2874.0

44616

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

10.50.2874.0

44624

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

10.50.2874.0

573000

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

10.50.2874.0

573008

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

10.50.2874.0

138832

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

10.50.2874.0

138832

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

10.50.2874.0

11574856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

10.50.2874.0

1261128

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2874.0

1261136

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

269896

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

10.50.2874.0

269896

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

10.50.2874.0

1822288

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

10.50.2874.0

1822280

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

10.50.2874.0

331344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

10.50.2874.0

331336

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

282184

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

10.50.2874.0

282192

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

10.50.2874.0

163408

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

10.50.2874.0

163408

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

10.50.2874.0

5193296

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

10.50.2874.0

5193288

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

10.50.2874.0

122448

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

10.50.2874.0

122440

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

10.50.2874.0

2571856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

10.50.2874.0

1269344

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

10.50.2874.0

1269320

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

10.50.2874.0

622160

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

10.50.2874.0

114248

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

10.50.2874.0

114256

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

27216

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

10.50.2874.0

27224

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

10.50.2874.0

302664

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2874.0

302688

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

10.50.2874.0

388688

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

10.50.2874.0

388688

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

10.50.2874.0

61024

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

10.50.2874.0

196168

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

10.50.2874.0

69208

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

10.50.2874.0

69208

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

10.50.2874.0

306784

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

10.50.2874.0

306784

29-Mar-2013

04:05

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

10.50.2874.0

208480

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

10.50.2874.0

208480

29-Mar-2013

04:04

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

27819600

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

69692512

29-Mar-2013

04:01

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

15853144

29-Mar-2013

04:07

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

8682080

29-Mar-2013

04:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2874.0

10548304

29-Mar-2013

03:58

ia64

Msolap100.dll

10.50.2874.0

6687312

29-Mar-2013

03:58

x86

Msolui100.dll

10.50.2874.0

473680

29-Mar-2013

03:58

ia64

Msolui100.dll

10.50.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:58

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

10.50.2874.0

1310304

29-Mar-2013

04:17

x86

Reportbuilder.exe.deploy

10.50.2874.0

6745696

29-Mar-2013

04:17

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1396296

29-Mar-2013

04:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408608

29-Mar-2013

04:02

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408592

29-Mar-2013

04:03

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416784

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1486432

29-Mar-2013

04:09

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408592

29-Mar-2013

04:05

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416784

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1420872

29-Mar-2013

04:11

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412704

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1429064

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416784

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412688

29-Mar-2013

04:03

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1404496

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1416792

29-Mar-2013

04:05

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412688

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1470040

29-Mar-2013

04:08

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408600

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1408592

29-Mar-2013

04:05

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1396304

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412688

29-Mar-2013

04:06

x86

Reportbuilder.resources.dll.deploy

10.50.2874.0

1412704

29-Mar-2013

04:04

x86

Reportingserviceslibrary.dll

10.50.2874.0

1486424

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2874.0

276568

29-Mar-2013

04:07

ia64

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2874.0

141904

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2009.100.2874.0

251984

29-Mar-2013

04:07

ia64

Reportingservicesservice.exe

2009.100.2874.0

3599952

29-Mar-2013

04:04

ia64

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

10.50.2874.0

65120

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportingserviceswebserver.dll

10.50.2874.0

1633888

29-Mar-2013

04:07

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

10.50.2874.0

2010720

29-Mar-2013

04:07

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.2874.0

1343056

29-Mar-2013

04:17

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sqlrsos.dll

2009.100.2874.0

32336

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlserverspatial.dll.deploy

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

677968

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

SQL Server 2008 R2 Management Studio

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Appidpackage.dll

10.50.2874.0

1076832

29-Mar-2013

04:16

x86

Bcp.exe

2009.100.2874.0

179280

29-Mar-2013

04:04

ia64

Commanddest.dll

2009.100.2874.0

175176

29-Mar-2013

03:58

x86

Copydatabasewizard.exe

10.50.2874.0

671328

29-Mar-2013

03:56

x86

Dataprofileviewer.exe

10.50.2874.0

323168

29-Mar-2013

03:56

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

88136

29-Mar-2013

03:58

x86

Dts.dll

2009.100.2874.0

1452616

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

344656

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

295496

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsinstall.exe

10.50.2874.0

437856

29-Mar-2013

03:56

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

707144

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

42576

29-Mar-2013

03:58

x86

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

183880

29-Mar-2013

03:58

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

193624

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

286800

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

294472

29-Mar-2013

03:58

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

10.50.2874.0

4173384

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

10.50.2874.0

343624

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.2874.0

1322584

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2874.0

1261128

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2874.0

2571856

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.2874.0

302664

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2874.0

360016

28-Mar-2013

03:08

x86

Microsoft.sqlserver.dmf.dll

10.50.2874.0

360032

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

10.50.2874.0

306768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll

10.50.2874.0

93768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dac.dll

10.50.2874.0

2874952

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll

10.50.2874.0

25688

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll

10.50.2874.0

73288

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll

10.50.2874.0

3300960

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.reports.dll

10.50.2874.0

9203296

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll

10.50.2874.0

396896

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

10.50.2874.0

122448

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll

10.50.2874.0

7061072

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll

10.50.2874.0

73288

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll

10.50.2874.0

388696

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll

10.50.2874.0

101960

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll

10.50.2874.0

1064536

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2009.100.2874.0

1778768

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll

10.50.2874.0

306784

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:12

x86

Objectexplorer.dll

10.50.2874.0

3382856

29-Mar-2013

04:12

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

184400

29-Mar-2013

03:59

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

196688

29-Mar-2013

03:59

x86

Radlangsvc.dll

10.50.2874.0

155216

29-Mar-2013

04:12

x86

Rawdest.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

Rawsource.dll

2009.100.2874.0

130640

29-Mar-2013

03:59

x86

Recordsetdest.dll

2009.100.2874.0

126032

29-Mar-2013

03:59

x86

Replicationmonitor.dll

10.50.2874.0

2920008

29-Mar-2013

04:12

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2874.0

141904

29-Mar-2013

04:12

x86

Rsconfigtool.exe

10.50.2874.0

1343056

29-Mar-2013

04:17

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sqlcmd.exe

2009.100.2874.0

556112

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sqldest.dll

2009.100.2874.0

190560

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqleditors.dll

10.50.2874.0

1252936

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlmanagerui.dll

10.50.2874.0

7593544

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlmgmt.dll

10.50.2874.0

3509840

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlresolver.dll

10.50.2874.0

48720

29-Mar-2013

04:12

x86

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

677968

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

244816

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

388176

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Txagg.dll

2009.100.2874.0

253008

29-Mar-2013

03:59

x86

Txbestmatch.dll

2009.100.2874.0

454216

29-Mar-2013

03:59

x86

Txcharmap.dll

2009.100.2874.0

205408

29-Mar-2013

03:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

217184

29-Mar-2013

03:59

x86

Txderived.dll

2009.100.2874.0

424032

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileextractor.dll

2009.100.2874.0

136784

29-Mar-2013

03:59

x86

Txfileinserter.dll

2009.100.2874.0

135256

29-Mar-2013

03:59

x86

Txgroupdups.dll

2009.100.2874.0

268384

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlineage.dll

2009.100.2874.0

78432

29-Mar-2013

03:59

x86

Txlookup.dll

2009.100.2874.0

364640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmerge.dll

2009.100.2874.0

148568

29-Mar-2013

03:59

x86

Txmergejoin.dll

2009.100.2874.0

190048

29-Mar-2013

03:59

x86

Txpivot.dll

2009.100.2874.0

140368

29-Mar-2013

03:59

x86

Txrowcount.dll

2009.100.2874.0

75344

29-Mar-2013

03:59

x86

Txscd.dll

2009.100.2874.0

137824

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsort.dll

2009.100.2874.0

174176

29-Mar-2013

03:59

x86

Txsplit.dll

2009.100.2874.0

420448

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermextraction.dll

2009.100.2874.0

8618576

29-Mar-2013

03:59

x86

Txtermlookup.dll

2009.100.2874.0

4098640

29-Mar-2013

03:59

x86

Txunpivot.dll

2009.100.2874.0

138832

29-Mar-2013

03:59

x86

SQL Server 2008 R2 nástroje a súčasti Workstation

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Autoadmin.dll

2009.100.2874.0

947800

29-Mar-2013

03:58

x86

Ddsshapeslib.dll

2009.100.2874.0

56904

29-Mar-2013

04:16

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

88136

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtepkg.dll

2009.100.2874.0

225376

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dts.dll

2009.100.2874.0

1452616

29-Mar-2013

03:58

x86

Dts.dll

2009.100.2874.0

4316240

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

344656

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtscomexpreval.dll

2009.100.2874.0

967264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

295496

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtsconn.dll

2009.100.2874.0

811088

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

707144

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipeline.dll

2009.100.2874.0

2041936

29-Mar-2013

04:01

ia64

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

42576

29-Mar-2013

03:58

x86

Dtspipelineperf100.dll

2009.100.2874.0

93792

29-Mar-2013

04:01

ia64

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

183880

29-Mar-2013

03:58

x86

Exceldest.dll

2009.100.2874.0

598096

29-Mar-2013

04:01

ia64

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

193624

29-Mar-2013

03:58

x86

Excelsrc.dll

2009.100.2874.0

653904

29-Mar-2013

04:01

ia64

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

286800

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfiledest.dll

2009.100.2874.0

964168

29-Mar-2013

04:01

ia64

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

294472

29-Mar-2013

03:58

x86

Flatfilesrc.dll

2009.100.2874.0

987216

29-Mar-2013

04:01

ia64

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2874.0

97872

29-Mar-2013

04:15

x86

Mergetxt.dll

2009.100.2874.0

40032

29-Mar-2013

03:58

x86

Mergetxt.dll

2009.100.2874.0

83040

29-Mar-2013

04:01

ia64

Microsoft.analysisservices.controls.dll

10.50.2874.0

3243600

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

10.50.2874.0

515672

29-Mar-2013

04:17

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

10.50.2874.0

5930576

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2874.0

1359432

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

10.50.2874.0

1900112

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2009.100.2874.0

1998416

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

10.50.2874.0

1011280

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

10.50.2874.0

5938768

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

10.50.2874.0

77392

29-Mar-2013

04:15

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

10.50.2874.0

290384

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

10.50.2874.0

1363552

29-Mar-2013

04:04

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

10.50.2874.0

343648

29-Mar-2013

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:07

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

10.50.2874.0

118360

29-Mar-2013

04:12

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

27819600

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2874.0

69692512

29-Mar-2013

04:01

ia64

Msmdpp.dll

10.50.2874.0

6246992

29-Mar-2013

03:58

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

15853144

29-Mar-2013

04:07

ia64

Msmgdsrv.dll

10.50.2874.0

8682080

29-Mar-2013

04:12

x86

Msolap100.dll

10.50.2874.0

10548304

29-Mar-2013

03:58

ia64

Msolap100.dll

10.50.2874.0

6687312

29-Mar-2013

03:58

x86

Msolui100.dll

10.50.2874.0

473680

29-Mar-2013

03:58

ia64

Msolui100.dll

10.50.2874.0

282704

29-Mar-2013

03:58

x86

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

600664

29-Mar-2013

03:59

ia64

Oledbdest.dll

2009.100.2874.0

184400

29-Mar-2013

03:59

x86

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

665672

29-Mar-2013

03:59

ia64

Oledbsrc.dll

2009.100.2874.0

196688

29-Mar-2013

03:59

x86

Spresolv.dll

2009.100.2874.0

521288

29-Mar-2013

03:59

ia64

Spresolv.dll

2009.100.2874.0

191056

29-Mar-2013

03:59

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

388176

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlsvc.dll

2009.100.2874.0

116312

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssradd.dll

2009.100.2874.0

105552

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssradd.dll

2009.100.2874.0

51792

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssravg.dll

2009.100.2874.0

105544

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssravg.dll

2009.100.2874.0

51800

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrdown.dll

2009.100.2874.0

71776

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssrdown.dll

2009.100.2874.0

36936

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrmax.dll

2009.100.2874.0

99920

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssrmax.dll

2009.100.2874.0

50264

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrmin.dll

2009.100.2874.0

99920

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssrmin.dll

2009.100.2874.0

50264

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrpub.dll

2009.100.2874.0

74848

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssrpub.dll

2009.100.2874.0

37472

29-Mar-2013

03:59

x86

Ssrup.dll

2009.100.2874.0

72288

29-Mar-2013

03:59

ia64

Ssrup.dll

2009.100.2874.0

36960

29-Mar-2013

03:59

x86

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

686160

29-Mar-2013

03:59

ia64

Txdataconvert.dll

2009.100.2874.0

217184

29-Mar-2013

03:59

x86

Sqlsysclrtypes SQL Server 2008 R2

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Sqlserverspatial.dll

2009.100.2874.0

677968

29-Mar-2013

03:59

ia64

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2009.100.2874.0

29264

29-Mar-2013

04:01

ia64Odinštalovanie tohto balíka kumulatívnych aktualizáciíOdinštalovanie tohto balíka kumulatívnych aktualizácií, postupujte nasledovne:

  1. V ovládacom paneli otvorte položku Pridať alebo odstrániť programy .

    Poznámka: Ak používate systém Windows 7, otvorte v ovládacom paneli programy a súčasti.

  2. Vyhľadajte položku, ktorá bola nainštalovaná pomocou tohto balíka kumulatívnych aktualizácií.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku a kliknite na položku odinštalovať.

Odkazy

Ďalšie informácie o prírastkové servis Model pre SQL Server, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

935897 prírastkové servis Model je k dispozícii z SQL Server tímu dodať rýchlych opráv pre nahlásených problémov
Ďalšie informácie o schéme pomenúvania pre aktualizácie aplikácie SQL Server, po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

822499 pomenovania schém pre SQL Server aktualizácie balíkov
Ďalšie informácie o terminológii z oblasti aktualizácií softvéru získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis štandardnej terminológie použitej na popis aktualizácií softvéru od spoločnosti Microsoft

Lepšie writer: v-fismao
Tech Reviewer: v-hahuan
Editor: v-johnga

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×