Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ochrana heslom vo OneNote je navrhnutá tak, aby vaše poznámky boli súkromné. Či už používate OneNote na poznámky z predmetu v škole, poznámky zo schôdze v práci, osobný denník alebo blog doma alebo osobné informácie o sebe alebo o svojich priateľoch a rodine, máte pod kontrolou prístup k týmto poznámkam. 

Použitie hesla pre sekciu v poznámkovom bloku

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na sekciu, ktorú chcete zabezpečiť, a potom vyberte položku Zabezpečiť túto sekciu heslom
  Chráňte si snímku obrazovky s heslom one.png

 2. Na pracovnej table Ochrana heslom vyberte položku Nastaviť heslo
  ochrana snímky obrazovky s heslom dvoch verzií three.png

 3. V dialógovom okne Ochrana heslom zadajte požadované heslo do poľa Zadať heslo
  Chráňte si snímku obrazovky s heslom three.png

 4. Heslo potvrďte jeho opätovným zadaním do poľa Potvrdiť heslo a potom vyberte tlačidlo OK.

Poznámky: 

 • Odporúča sa používať silné heslá kombináciou veľkých a malých písmen, čísel a symbolov. Lepšie je heslo, ktoré používa 14 alebo viac znakov. 

 • V heslách sa rozlišujú malé a veľké písmená. Pri prvom zadávaní hesla skontrolujte, či je kláves CAPS LOCK vypnutý. 

 • Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, poznámky nebudete môcť odomknúť. Poznámky nemohla odomknúť ani technická podpora spoločnosti Microsoft.

Dôležité: 

 • Sekcie chránené heslom nie sú zahrnuté v prehľadávaniach poznámkového bloku. Ak chcete do prehľadávania poznámkového bloku zahrnúť chránenú sekciu, pred spustením prehľadávania poznámok je potrebné túto sekciu najprv odomknúť. 

 • Značky poznámok použité na stranách v rámci chránených sekcií nie sú zahrnuté v súhrne značiek poznámok, ak sekcie neboli vopred odomknuté. 

 • Počas zdieľania relácií naživo nemajú ostatní účastníci prístup k sekciám chráneným heslom, a to ani v prípade, ak je sekcia počas relácie odomknutá. Ak chcete do zdieľania relácií naživo zahrnúť chránenú sekciu, je potrebné najskôr odstrániť ochranu heslom danej sekcie a potom začať zdieľanie relácií naživo alebo sa k nejakému zdieľaniu relácií naživo pridať. 

 • Nahrávky zvuku a videa sú v poznámkovom bloku uložené ako samostatné súbory a nemožno pre ne použiť heslá. 

Zamknutie všetkých chránených sekcií v poznámkovom bloku 

Ak ste použili heslá pre viaceré sekcie v poznámkovom bloku, môžete ich zamknúť všetky naraz. 

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na niektorú z chránených, ale momentálne neuzamknutých sekcií a potom vyberte položku Zabezpečiť túto sekciu heslom.

 2. Na pracovnej table Ochrana heslom vyberte položku Zamknúť všetko.

Zmena hesla pre chránenú sekciu 

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na sekciu s heslom, ktoré chcete zmeniť, a vyberte položku Zabezpečiť túto sekciu heslom.

 2. Na pracovnej table Ochrana heslom vyberte položku Zmeniť heslo.

 3. V dialógovom okne Zmena hesla zadajte aktuálne heslo do poľa Staré heslo.

  Poznámka: Ak táto možnosť nie je k dispozícii, vo vybratej sekcii momentálne nie je použité žiadne heslo. 

 4. Do poľa Zadať nové heslo zadajte nové heslo.

 5. Heslo potvrďte jeho zadaním do poľa Potvrdiť heslo a potom vyberte tlačidlo OK.

Odstránenie hesla z chránenej sekcie 

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na sekciu s heslom, ktoré chcete odstrániť, a vyberte položku Zabezpečiť túto sekciu heslom.

 2. Na pracovnej table Ochrana heslom vyberte položku Odstrániť heslo.

  Poznámka: Ak táto možnosť nie je k dispozícii, pre vybratú sekciu momentálne nepoužívate žiadne heslo. 

 3. V dialógovom okne Odstránenie hesla zadajte aktuálne heslo a potom vyberte tlačidlo OK.

Zmena nastavenia hesla 

Keď v poznámkovom bloku odomknete sekcie chránené heslom, OneNote tieto sekcie preddefinovaný čas neuzamkne a potom ich znova uzamkne. Môžete zadať trvanie a nastaviť vlastné možnosti ochrany heslom. 

 1. Prejdite na položku Konto a potom vyberte položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu OneNote vyberte položku Rozšírené a potom sa posuňte na položku Heslá
  MicrosoftTeams-image (7).png

 3. V časti Heslá vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete sekcie poznámkového bloku uzamknúť po určitom čase, začiarknite políčko Zamknúť sekcie chránené heslom po tom, ako na nich nepracujem, a potom v zozname vyberte požadovaný čas.

 • Ak chcete sekcie poznámkového bloku uzamknúť ihneď po skončení práce, začiarknite políčko Zamknúť sekcie chránené heslom hneď po ich začiarknutí.

 • Ak chcete poznámky v sekciách chránených heslom dočasne sprístupniť pre iné aplikácie, začiarknite políčko Povoliť doplnky na prístup k sekciám chráneným heslom, keď sú odomknuté.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×