Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Kontajnery na poznámky sú flexibilné ohraničujúce polia obsahujúce poznámky, ktoré zadáte alebo prilepíte na stranu. Kontajnery na poznámky sa zobrazia na strane vždy, keď na ne presuniete ukazovateľ alebo keď kliknete na stranu a začnete písať.

Získať prepojenie alebo odoslať ako prílohu

1. Rukoväť na presun

2. Rukoväť na zmenu veľkosti

Kontajnery na poznámky môžu obsahovať text, obrázky, zvukové klipy a videoklipy, rukou písaný text a výrezy obrazovky. Môžete zmeniť ich veľkosť a rozmery, presúvať ich na strane a zlúčiť ich obsah.

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie alebo skrytie kontajnera na poznámky

Kontajnery na poznámky sa predvolene zobrazujú na strane vždy, keď na ne presuniete ukazovateľ alebo keď ich vyberiete. Túto možnosť môžete zapnúť alebo vypnúť.

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti.

 2. V zozname Kategória v časti Zobraziť vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zapnúť kontajnery na poznámky, začiarknite políčko Zobraziť kontajnery na poznámky na stranách .

  • Ak chcete kontajnery na poznámky vypnúť, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť kontajnery na poznámky na stranách .

Poznámka: Vypnutie kontajnerov na poznámky ovplyvňuje iba zobrazenie ich orámovania a kontextových ponúk. Neskryje obsah kontajnerov. Bez ohľadu na to, či je nastavenie zapnuté alebo vypnuté, poznámky uložené v existujúcich kontajneroch na poznámky na strane zostanú viditeľné.

Premiestnenie kontajnera na poznámky

Môžete zmeniť usporiadanie kontajnerov na poznámky na aktuálnej strane alebo ich prilepiť na rôzne strany, aby ste mohli poznámky usporiadať.

Presunutie kontajnera na poznámky na iné miesto na tej istej strane

 1. Premiestnite ukazovateľ nad odsek textu v kontajneri na poznámky, ktorý chcete premiestniť.

 2. Kliknite na rukoväť na premiestnenie kontajnera na poznámky a presuňte ju na nové miesto.

Premiestnenie kontajnera na poznámky na inú stranu

 • Ak chcete kopírovať alebo vystrihnúť kontajner na poznámky na aktuálnej strane, stlačte kombináciu klávesov CTRL + C alebo CTRL + X a potom ho prilepte na požadovanú stranu stlačením kombinácie klávesov CTRL + V.

Zmena veľkosti kontajnera na poznámky

Kontajnery na poznámky sa pri pridávaní do poznámok automaticky zmenia. Ak je to potrebné, môžete zmeniť veľkosť kontajnera na poznámky manuálne, napríklad po zmene veľkosti písma textu v kontajneri na poznámky z veľkej na malú.

 1. Premiestnite ukazovateľ nad odsek textu v kontajneri na poznámky, ktorému chcete zmeniť veľkosť.

 2. Kliknite na rukoväť na zmenu veľkosti v pravej hornej časti kontajnera na poznámky v blízkosti rukoväte na presun a potom presunutím ukazovateľa doľava alebo doprava upravte veľkosť kontajnera na poznámky.

Zlúčenie obsahu kontajnerov na poznámky

Obsah viacerých kontajnerov na poznámky môžete skombinovať do jedného.

 1. Premiestnite ukazovateľ myši nad odsek textu v kontajneri na poznámky, ktorý chcete zlúčiť s iným.

 2. Podržte kláves SHIFT.

 3. Kliknite na rukoväť na presun prvého kontajnera na poznámky a potom ju presuňte nad iný kontajner na poznámky na tej istej strane.

 4. Po zlúčení obsahu kontajnerov na poznámky uvoľnite kláves SHIFT.

  Tip: Ak sa vám nepáči spôsob zlúčenia dvoch kontajnerov na poznámky, stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z zrušte zlúčenie a skúste to znova.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×