Odporúčanie zabezpečenia: aktualizácie chyby v programe Adobe Flash Player v programe Internet Explorer: 25 November 2014

ÚVOD

Spoločnosť Microsoft vydala odporúčanie zabezpečenia týkajúce sa tohto problému pre odborníkov v oblasti IT. Odporúčanie obsahuje ďalšie informácie týkajúce sa zabezpečenia. Ak si chcete pozrieť toto odporúčanie, prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

https://technet.microsoft.com/security/advisory/2755801

Ďalšie informácie

Známe problémy s aktualizácie zabezpečenia

 • Windows Update neponúkne túto aktualizáciu zabezpečenia na počítačoch so systémom Windows RT až po nainštalovaní aktualizácie 2808380. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

  2808380 Windows RT zariadenie nemôže prevziať aktualizácie softvéru alebo aplikácie služby Windows Obchod

Riešenie

V Centre sťahovania softvéru sú k dispozícii nasledujúce súbory na stiahnutie.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows 8.1 (KB3018943)

Prevziať balík Windows8.1-KB3018943-x86.msu.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows 8.1 x64 systémom (KB3018943)

Prevziať balík Windows8.1-KB3018943-x64.msu.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows 8 (KB3018943)

Prevziať balík Windows8-RT-KB3018943-x86.msu.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows 8 systémy s procesorom x64 (KB3018943)

Prevziať balík Windows8-RT-KB3018943-x64.msu.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows Server 2012 (KB3018943)

Prevziať balík Windows8-RT-KB3018943-x64.msu.

Aktualizácia programu Internet Explorer Flash Player pre systém Windows Server 2012 R2 (KB3018943)

Prevziať balík Windows8.1-KB3018943-x64.msu.

Dátum vydania: 25. novembra 2014

Ďalšie informácie o sťahovaní podporných súborov spoločnosti Microsoft získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

119591 Získanie podporných súborov zo služieb onlineSpoločnosť Microsoft preverila, či tento súbor neobsahuje vírusy. Spoločnosť Microsoft použila aktuálny antivírusový softvér, dostupný v deň zverejnenia tohto súboru. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.


Poznámka: Ovplyvní Windows technické Preview a Windows Server Technical Preview. Zákazníci s týmito operačnými systémami sa odporúča použiť aktualizáciu v Windows Update.

Informácie o aktualizácii

Stredisko zabezpečeniaMôžete spravovať softvér a aktualizácie je potrebné nasadiť na servery, počítačov a mobilných systémov vo vašej organizácii. Ďalšie informácie nájdete v TechNet aktualizácie Management Center. Na
Webovej lokalite Microsoft TechNet Security poskytuje ďalšie informácie o zabezpečení produktov spoločnosti Microsoft.

Aktualizácie zabezpečenia sú k dispozícii
Microsoft Update a
Služba Windows Update. Aktualizácie zabezpečenia sú k dispozícii aj
Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft. Aktualizácie zabezpečenia môžete nájsť najjednoduchšie tým kľúčových slov "Aktualizácia zabezpečenia."

Môžete prevziať aktualizácie z
Katalóg služby Microsoft Update. Katalóg služby Microsoft Update poskytuje katalóg s možnosťou vyhľadávania obsahu, ktorý je k dispozícii prostredníctvom služby Windows Update a Microsoft Update. Patria sem aktualizácie zabezpečenia, ovládače a balíky service pack. Ďalšie informácie o katalógu služby Microsoft Update nájdete v téme
Microsoft Update Catalog FAQ.

Zisťovanie a nasadenieSpoločnosť Microsoft poskytuje detection a sprievodný materiál na nasadenie aktualizácií zabezpečenia. Tento návod obsahuje odporúčania a informácie, ktoré pomáhajú profesionálov vedieť, ako používať rôzne nástroje na zisťovanie a nasadenie aktualizácií zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete v časti
V článku databázy Microsoft Knowledge Base 961747.

Microsoft Baseline Security AnalyzerMicrosoft Baseline Security Analyzer (MBSA) umožňuje správcom kontrolu miestnych a vzdialených systémov chýbajúce aktualizácie zabezpečenia a bežné chybné konfigurácie zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete v časti
Microsoft Baseline Security Analyzer.

Nasledujúca tabuľka uvádza súhrnné aktualizácie zabezpečenia MBSA zisťovania.

Softvér

NÁSTROJ MBSA

Windows 8 a Windows 8.1 pre 32-bitové systémy

Nie

Windows 8 a Windows 8.1 pre 64-bitové systémy

Nie

Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2

Nie

Poznámka: Zákazníci, ktorí používajú staršie softvér, ktorý nie je podporovaný najnovšiu verziu nástroja MBSA, Microsoft Update a Windows Server Update Services mali v časti "Staršie technickej podpory"
Microsoft Baseline Security Analyzer. Tu nájdu informácie o vytvorení komplexného zabezpečenia zisťovanie aktualizácií použitím starších nástrojov.

Windows Server Update ServicesWindows Server Update Services (WSUS) umožňuje informácie technológia správcovia zaviesť najnovšie aktualizácie produktu spoločnosti Microsoft pre počítače so systémom Windows. Ďalšie informácie o nasadenie aktualizácie pomocou služby Windows Server Update Services, prečítajte si nasledujúci článok Microsoft TechNet:

Windows Server Update Services

Systems Management ServerNasledujúca tabuľka uvádza Microsoft Systems Management Server (SMS) detekcie a nasadenie súhrnu pre túto aktualizáciu zabezpečenia.

Softvér

SMS 2003 ITMU

System Center Configuration Manager

Windows 8 a Windows 8.1 pre 32-bitové systémy

Nie

Áno

Windows 8 a Windows 8.1 pre 64-bitové systémy

Nie

Áno

Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2

Nie

Áno

Poznámka: Microsoft ukončená podpora SMS 2.0 12. apríla 2011. SMS 2003, Microsoft tiež ukončená podpora pre zabezpečenia aktualizácia zásob nástroj (LIS) v apríli 12, 2011. Zákazníci sa odporúča inovovať na
System Center Configuration Manager. Pre zákazníkov, ktorí zostávajú na SMS 2003 Service Pack 3, Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) je tiež možnosť.

SMS 2003 SMS 2003 nástroja Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) možno SMS zisťovanie aktualizácií zabezpečenia, ktoré sú
Microsoft Update a že sú podporované
Windows Server Update Services. Ďalšie informácie nájdete v Systems Management Server 2003. Ďalšie informácie o SMS nájdete nástroje na skenovanie,
Systems Management Server 2003 softvér aktualizácie skenovacie nástroje. Pozrite tiež súčasti na prevzatie pre Systems Management Server 2003.

System Center Configuration Manager používa WSUS 3.0 zisťovanie aktualizácií. Ďalšie informácie nájdete v časti
System Center.

Podrobné informácie nájdete
Databázy Microsoft Knowledge Base 910723: súhrnný zoznam článkov mesačné zisťovania a nasadenie usmernenia.

Aktualizácia kompatibility hodnotiteľa a nástrojov Application Compatibility Toolkit

Aktualizácie sa často zapisovať súbory a nastavenia databázy registry, ktoré sú potrebné na spustenie aplikácie. To môže vyvolať nekompatibility a zvýšiť čas potrebný na nasadenie aktualizácií zabezpečenia. Môžete zjednodušiť testovanie a overovanie aktualizácií systému Windows proti nainštalovaných aplikácií
Aktualizácia kompatibility hodnotiteľa komponenty, ktoré sú súčasťou Nástrojov Application Compatibility Toolkit.

Application Compatibility Toolkit (ACT) obsahuje potrebné nástroje a dokumentáciu, vyhodnotiť a znížiť kompatibilitou pred nasadením systému Windows Vista, Windows update, Microsoft Security update alebo novú verziu prehľadávača Windows Internet Explorer vo vašom prostredí.

Windows 8 a Windows 8.1 (všetky vydania)

TabuľkaNasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér. Ďalšie informácie nájdete v časti "Informácie o zavedení".

Nasadenie

Informácie

Inštalácia bez zásahu používateľa

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované 32-bitových vydaniach systému Windows 8:
Windows8-RT-KB3018943-x86.msu /quiet

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované verzie x64 so systémom Windows 8:
Windows8-RT-KB3018943-x64.msu /quiet

Adobe Flash Player 11 Internet Explorer pre všetky podporované 32-bitových vydaniach systému Windows 8.1:
Windows8.1-KB3018943-x86.msu /quiet

Adobe Flash Player 11 Internet Explorer pre všetky podporované x64-bitové verzie systému Windows 8.1:
Windows8.1-KB3018943-x64.msu /quiet

Inštalácia bez zásahu používateľa

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované 32-bitových vydaniach systému Windows 8:
Windows8-RT-KB3018943-x86.msu /quiet /norestart

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované procesorom xx64 edície Windows 8:
Windows8-RT-KB3018943-x64.msu /quiet /norestart

Adobe Flash Player 11 Internet Explorer pre všetky podporované 32-bitových vydaniach systému Windows 8.1:

Windows8.1-KB3018943-x86.msu /quiet /norestart

Adobe Flash Player 11 Internet Explorer pre všetky podporované x64-bitové verzie systému Windows 8.1:

Windows8.1-KB3018943-x64.msu /quiet /norestart

Ďalšie informácie

Pozri "detekcie a nasadenie nástroje a usmernenia" sekcie.

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch tejto aktualizácie nevyžaduje reštartovanie počítača. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia vyžaduje reštartovanie. Ak sa prejaví toto správanie, sa zobrazí hlásenie, ktoré sa odporúča reštartovať. Znížiť možnosť, systém bude potrebné by zastavenie všetkých služieb a zatvorte všetky aplikácie, ktoré príslušné súbory pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o tom, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, pozrite si
V článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Hotpatching

Nevzťahuje sa

Informácie o odstránení

Ak chcete odinštalovať aktualizáciu, ktorá bola nainštalovaná v súčasnosti, použite prepínač nastavenia . Kliknite na položku Ovládací Panel, kliknite na položku systém a zabezpečenie, kliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizácie v Systéme Windows Updatea vyberte v zozname aktualizácií.

Dôležité upozornenie:

Neexistuje kľúč databázy registry na overenie výskytu tejto aktualizácie.

Zahrnutie v budúcnosti balíky service pack

Aktualizácia tohto problému bude zahrnutá v budúcich balíkov service pack alebo súhrnnú aktualizáciu.

Informácie o zavedení

Inštalácia aktualizácieKeď nainštalujete túto aktualizáciu zabezpečenia, inštalačný program skontroluje, či jeden alebo viacero súborov, ktoré sa aktualizujú systému bolo predtým aktualizovaných prostredníctvom rýchlej opravy spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie o terminológii, uvedený v tomto článku databázy Knowledge Base napríklad "rýchlu opravu," nájdete
V článku databázy Microsoft Knowledge Base 824684.

Aktualizácie zabezpečenia podporuje nasledovné prepínače inštalácie.

Prepínač

Popis

/?, /h, /help

Zobrazí Pomocníka prepínače podporované.

/quiet

Potlačí zobrazenie stavu alebo chybové hlásenia.

/norestart

Kombinácii s /quietnie reštartovaní systému po inštalácii aj vtedy, ak je reštart potrebný na dokončenie inštalácie.

/warnrestart:<seconds>

Kombinácii s/quiet, Inštalátor upozorní používateľa pred spustením reštartovať.

/promptrestart

Kombinácii s/quiet, inštalačný program zobrazí výzvu pred začatím reštartovať.

/forcerestart

Kombinácii s/quiet, Inštalátor vynútene zavrie aplikácie a začína reštart.

/ log: < názov súboru >

Umožňuje zapisovanie do zadaného súboru.

/extract:<destination>

Rozbalí obsah balíka do cieľového priečinka.

/ odinštalovať/KB: < KB číslo >

Nasadenie aktualizácií zabezpečenia.

Poznámka: Ďalšie informácie o inštalátore Wusa.exe, nájdete v časti "Windows Update Stand-alone Installer" TechNet článok
Rôzne zmeny v systéme Windows 7.

Overenie, či aktualizácieVzhľadom na viacerých vydaniach systému Windows, nasledujúce kroky môže byť odlišné vo vašom systéme. Ak sú rôzne, produktovej dokumentácii postup.

Overovanie verzie súborov

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte názov súboru aktualizácie.

 2. Pri zobrazení súboru v časti programykliknite pravým tlačidlom myši na názov súboru a kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte Všeobecné porovnanie veľkosti s tabuľky súboru informácií uvedených v článku databázy Microsoft Knowledge Base.

  Poznámka: V závislosti od vydania operačného systému alebo programy, ktoré sú nainštalované v počítači, niektoré súbory, ktoré sú uvedené v tabuľke informácie môže sa nenainštaluje.

 4. Môžete tiež kliknite na kartu Podrobnosti a porovnajte informácie, napríklad verzia súboru a dátum zmeny s tabuľky súboru informácií uvedených v článku databázy Microsoft Knowledge Base.

  Poznámka: Atribúty ako verziu súboru sa môže zmeniť počas inštalácie. Porovnanie atribúty súboru s informáciami v tabuľke informácií nie je podporovaný spôsob overenia, či aktualizácie. Okrem toho, v niektorých prípadoch sa premenujú súbory počas inštalácie. Ak súbor alebo verzia informácií neexistuje, použite jeden z ďalších dostupných metód na overenie inštalácie aktualizácie.

 5. Nakoniec môžete tiež karte Predchádzajúce verzie a porovnať informácie o súbore pre staršiu verziu súboru spolu s informácií o súbore pre nové alebo aktualizované, verziu súboru.

Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 (všetky vydania)

TabuľkaNasledujúca tabuľka obsahuje informácie o aktualizácii zabezpečenia pre tento softvér. Ďalšie informácie nájdete v časti "Informácie o zavedení" v tejto časti.

Nasadenie

Informácie

Inštalácia bez zásahu používateľa

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3018943-x64.msu /quiet

Adobe Flash Player 11 Internet Explorer pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2012 R2:

Windows8.1-KB3018943-x64.msu /quiet

Inštalácia bez zásahu používateľa

Adobe Flash Player v Internet Explorer 10 pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3018943-x64.msu /quiet /norestart

Adobe Flash Player 11 Internet Explorer pre všetky podporované verzie systému Windows Server 2012 R2:

Windows8.1-KB3018943-x64.msu /quiet /norestart

Ďalšie informácie

Pozri "Detekcie a nasadenie nástroje a usmernenia" sekcie.

Požiadavka na reštartovanie

V niektorých prípadoch tejto aktualizácie nevyžaduje reštartovanie počítača. Ak sa používajú požadované súbory, táto aktualizácia vyžaduje reštartovanie. Ak sa prejaví toto správanie, sa zobrazí hlásenie, ktoré sa odporúča reštartovať. Znížiť možnosť, systém bude potrebné by zastavenie všetkých služieb a zatvorte všetky aplikácie, ktoré príslušné súbory pred inštaláciou aktualizácie zabezpečenia. Ďalšie informácie o tom, prečo sa môže zobraziť výzva na reštartovanie, pozrite si
V článku databázy Microsoft Knowledge Base 887012.

Hotpatching

Nevzťahuje sa

Informácie o odstránení

Odinštalovať aktualizáciu, ktorá bola nainštalovaná v súčasnosti, použite prepínač nastavenia alebo Ovládacípanel, kliknite na položku systém a zabezpečenie, kliknite na položku Zobraziť nainštalované aktualizácie v Systéme Windows Updatea vyberte zoznam aktualizácií.

Dôležité upozornenie:Kľúč databázy registry neexistuje overiť výskyt tejto aktualizácie.

Zahrnutie v budúcnosti balíky service pack

Aktualizácia tohto problému bude zahrnutá v budúcich balíkov service pack alebo súhrnnú aktualizáciu.

Informácie o zavedení

Inštalácia aktualizácieKeď nainštalujete túto aktualizáciu zabezpečenia, inštalačný program skontroluje, či jeden alebo viacero súborov, ktoré sa aktualizujú v systéme sa aktualizovali prostredníctvom rýchlej opravy spoločnosti Microsoft.

Ďalšie informácie o terminológii, uvedený v tomto článku databázy Knowledge Base napríklad "rýchlu opravu," nájdete
V článku databázy Microsoft Knowledge Base 824684.

Aktualizácie zabezpečenia podporuje nasledovné prepínače inštalácie.

Prepínač

Popis

/?, /h, /help

Zobrazí Pomocníka prepínače podporované.

/quiet

Potlačí zobrazenie stavu alebo chybové hlásenia.

/norestart

Kombináciis/quiet, systém aj v prípade, ak je reštart potrebný na dokončenie inštalácie nereštartuje po inštalácii.

/warnrestart:<seconds>

Kombinácii s/quiet, Inštalátor upozorní používateľa pred spustením reštartovať.

/promptrestart

Kombinácii s/quiet, Inštalátor vyzve používateľa pred spustením reštartovať.

/forcerestart

Kombinácii s/quiet, Inštalátor vynútene zavrie aplikácie a začína reštart.

/ log: <názov súboru>

Umožňuje zapisovanie do zadaného súboru.

/extract:<destination>

Rozbalí obsah balíka do cieľového priečinka.

/ odinštalovať/KB: <KB číslo>

Nasadenie aktualizácií zabezpečenia.

Poznámka: Ďalšie informácie o inštalátore Wusa.exe nájdete "Windows Update Stand-alone Installer" v nasledujúcom článku Microsoft TechNet:

Rôzne zmeny v systéme Windows 7

Overenie, či aktualizácieVzhľadom na viacerých vydaniach systému Windows sa nasledujúci postup môže líšiť v systéme. Ak sú rôzne, produktovej dokumentácii postup.

Overovanie verzie súborov

 1. Kliknite na tlačidlo Štarta do poľa Hľadať zadajte názov súboru aktualizácie.

 2. Pri zobrazení súboru v časti programykliknite pravým tlačidlom myši na názov súboru a kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Na karte Všeobecné Porovnajte veľkosť súboru s súbor informácií tabuľky, ktoré sú uvedené v článku databázy Knowledge Base.

  Poznámka: V závislosti od vydania operačného systému alebo programy, ktoré sú nainštalované v počítači, niektoré súbory, ktoré sú uvedené v tabuľke informácie môže sa nenainštaluje.

 4. Kliknite na tlačidlo Podrobnosti kartu porovnať informácie, napríklad verzia súboru a dátum zmeny s tabuľky súboru informácií uvedených v článku databázy Knowledge Base.

  Poznámka: Atribúty ako verziu súboru sa môže zmeniť počas inštalácie. Porovnanie atribúty súboru s informáciami v tabuľke informácií nie je podporovaný spôsob overenia, či aktualizácie. Tiež v niektorých prípadoch môže premenovať súbory počas inštalácie. Ak súbor alebo verzia informácií neexistuje, použite jeden z ďalších dostupných metód na overenie inštalácie aktualizácie.

 5. Nakoniec môžete tiež karte Predchádzajúce verzie a porovnať informácie o súbore pre staršiu verziu súboru s informáciami o súbore novú alebo aktualizovanú verziu súboru.


Anglická (USA) verzia tejto aktualizácie inštaluje súbory, ktorých atribúty sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Dátumy a časy pre tieto súbory v lokálnom počítači sú zobrazené v miestnom čase a vašej aktuálnej skreslenie letného času (DST). Dátumy a časy sa okrem toho môžu zmeniť aj pri vykonávaní určitých operácií so súbormi.

Internet Explorer Flash Player x86-bitové verzie systému Windows 8.1 (KB3018943)

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Activex.vch

Nevzťahuje sa

586,962

20-Nov-2014

20:51

Nevzťahuje sa

Flash.ocx

15.0.0.239

18,617,824

20-Nov-2014

20:51

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.239

714,208

20-Nov-2014

20:51

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.239

106,976

20-Nov-2014

20:51

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

15.0.0.239

549,856

20-Nov-2014

20:51

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.239

898,528

20-Nov-2014

20:51

x86

Internet Explorer Flash Player x64-bitových verziách systému Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 (KB3018943)

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Activex.vch

Nevzťahuje sa

139,758

20-Nov-2014

20:51

Nevzťahuje sa

Flash.ocx

15.0.0.239

23,878,624

20-Nov-2014

20:51

x64

Flashutil_activex.dll

15.0.0.239

606,688

20-Nov-2014

20:51

x64

Flashutil_activex.exe

15.0.0.239

573,920

20-Nov-2014

20:51

x64

Activex.vch

Nevzťahuje sa

586,962

20-Nov-2014

20:51

Nevzťahuje sa

Flash.ocx

15.0.0.239

18,617,824

20-Nov-2014

20:51

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.239

714,208

20-Nov-2014

20:51

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.239

106,976

20-Nov-2014

20:51

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

15.0.0.239

549,856

20-Nov-2014

20:51

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.239

898,528

20-Nov-2014

20:51

x86

Internet Explorer Flash Player x86-bitové verzie systému Windows 8 (KB3018943)

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Activex.vch

Nevzťahuje sa

586,962

20-Nov-2014

20:56

Nevzťahuje sa

Flash.ocx

15.0.0.239

18,617,288

20-Nov-2014

20:56

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.239

713,672

20-Nov-2014

20:56

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.239

106,440

20-Nov-2014

20:56

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

15.0.0.239

549,320

20-Nov-2014

20:56

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.239

897,992

20-Nov-2014

20:56

x86

Activex.vch

Nevzťahuje sa

586,962

20-Nov-2014

21:10

Nevzťahuje sa

Flash.ocx

15.0.0.239

18,617,288

20-Nov-2014

21:10

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.239

713,672

20-Nov-2014

21:10

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.239

106,440

20-Nov-2014

21:10

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

15.0.0.239

549,320

20-Nov-2014

21:10

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.239

897,992

20-Nov-2014

21:10

x86

Internet Explorer Flash Player x64-bitových verziách systému Windows 8 a Windows Server 2012 (KB3018943)

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

Activex.vch

Nevzťahuje sa

139,758

20-Nov-2014

20:56

Nevzťahuje sa

Flash.ocx

15.0.0.239

23,878,088

20-Nov-2014

20:56

x64

Flashutil_activex.dll

15.0.0.239

606,152

20-Nov-2014

20:56

x64

Flashutil_activex.exe

15.0.0.239

573,384

20-Nov-2014

20:56

x64

Activex.vch

Nevzťahuje sa

139,758

20-Nov-2014

21:10

Nevzťahuje sa

Flash.ocx

15.0.0.239

23,878,088

20-Nov-2014

21:10

x64

Flashutil_activex.dll

15.0.0.239

606,152

20-Nov-2014

21:10

x64

Flashutil_activex.exe

15.0.0.239

573,384

20-Nov-2014

21:10

x64

Activex.vch

Nevzťahuje sa

586,962

20-Nov-2014

20:56

Nevzťahuje sa

Flash.ocx

15.0.0.239

18,617,288

20-Nov-2014

20:56

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.239

713,672

20-Nov-2014

20:56

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.239

106,440

20-Nov-2014

20:56

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

15.0.0.239

549,320

20-Nov-2014

20:56

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.239

897,992

20-Nov-2014

20:56

x86

Activex.vch

Nevzťahuje sa

586,962

20-Nov-2014

21:10

Nevzťahuje sa

Flash.ocx

15.0.0.239

18,617,288

20-Nov-2014

21:10

x86

Flashplayerapp.exe

15.0.0.239

713,672

20-Nov-2014

21:10

x86

Flashplayercplapp.cpl

15.0.0.239

106,440

20-Nov-2014

21:10

Nevzťahuje sa

Flashutil_activex.dll

15.0.0.239

549,320

20-Nov-2014

21:10

x86

Flashutil_activex.exe

15.0.0.239

897,992

20-Nov-2014

21:10

x86

Informácie o hodnotách hash súborov

Informácie o hodnotách hash súborov

Názov súboru

Hodnota hash SHA1

Hodnota hash SHA256

Windows6.4-KB3018943-x64.msu

7C9A826CED09BAED55DCDF6439EE7CDC093E14C4

65709516A96D18EE059F0B2A590CA9C2F6B63ED0E6E1CA3CE2772D8C99F2247E

Windows6.4-KB3018943-x86.msu

A01648BF0D3478F4616EF7CCA05EB64B1B664F6D

8A6F529DC5F74666594AAF7A4C4CE7527C9D26F197C67CFBF8A58A4B7B131B2C

Windows8-RT-KB3018943-arm.msu

650B278E4884FA007EAB274EEAAD1185C989EA25

C03E5782F8ED8E641E36ADA60F429A32B91056FCD4385AFED4866ED39EAAD520

Windows8-RT-KB3018943-x64.msu

2D62E3B6812D5AB0B3BC0E4BB1DAFD2E75001791

2DA0A1139D980CC6A9CCAE7F4F299E86F521F1548CB8360F28186A9EE15E00D9

Windows8-RT-KB3018943-x86.msu

A77FB7C42F5AD1D5618E8ED6F9DF04E63C3CE7B1

F3AC3104AC1AA7B434F59C83FFFF84D487416BE7B973D2C188B2AF915504CF70

Windows8.1-KB3018943-arm.msu

E6483CA87F916ACCA0ACFD8E78A28D2697A735E8

B431B250D28B500FAA4B12BB24F2218D9FE173FCE6DFBB4A8B4B6BF253F81D04

Windows8.1-KB3018943-x64.msu

43548E25C70EBC3C571F7A0A7B5EEB2663240436

D24964768729FF58E38B1982BDAEE308BF017D509EF0C31E5CCB946A6F8E6CB1

Windows8.1-KB3018943-x86.msu

14B8DE4838A8F662343E946BEA539EE5D17D8AE8

B94E91D3BCA199A81D5969EBFD292C452E5B0F1BA2893679110FEEEE0CC64111

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×