Oprava: System.NotSupportedException sa výnimka pri spustení IIS hostiteľom služby WCF, ktorý používa certifikát SSL overovanie

Príznaky

Predstavte si nasledujúcu situáciu:

  • Môžete vytvoriť službu Windows Communication Foundation (WCF), ktorá je umiestnený v Internet Information Services (IIS).

  • Používate WebScriptEnablingBehavior triedy služby WCF.

  • Nakonfigurujete službu WCF použiť certifikát klienta Secure Sockets Layer (SSL) overovanie. Na tento účel nastavíte ClientCredentialType vlastnosť v súbore Web.config certifikát.

V takomto prípade po spustení služby WCF System.NotSupportedException výnimka a zobrazí sa chybové hlásenie, nasledovnému:

Nastavenie protokolu SSL služby "None" nezhodujú IIS "Ssl SslNegotiateCert, SslRequireCert, SslMapCert, Ssl128".

Príčina

Tento problém sa vyskytuje, pretože niektoré vlastnosti prvok HttpTransportBindingElement inštancie sa neskopíruje automaticky generované javascript proxy koncových bodov.

Riešenie

Rýchla oprava je k dispozícii od spoločnosti Microsoft. Je však určená iba problém, ktoré popisuje tento článok. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom.

Ak chcete vyriešiť tento problém, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft získať rýchlu opravu. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o poplatkoch za poskytnutie technickej podpory nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportPoznámka: V niektorých zvláštnych prípadoch sa môžu zrušiť poplatky za telefonickú podporu, ak pracovník služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft usúdi, že daný problém sa vyrieši nainštalovaním určitej aktualizácie. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory.

Požiadavky

.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) nainštalované chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať.

Požiadavka na reštartovanie

Nemáte na reštartovanie počítača po nainštalovaní rýchlej opravy.

Informácie o nahradení rýchlej opravy

Táto rýchla oprava nenahrádza žiadne iné rýchle opravy.
Anglická verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo novšie atribúty) uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a čas jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v položke Dátum a čas v ovládacom paneli.

x86-bitové verzie pre systém Windows 2000 Server, Windows Server 2003 a Windows XP

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

System.servicemodel.web.dll

3.5.594.4152

569,344

22-Jul-2009

01:51

x86


x64-bitové verzie pre systém Windows 2000 Server, Windows Server 2003 a Windows XP

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

System.servicemodel.web.dll

3.5.594.4152

491,520

22-Jul-2009

02:13

x64


S procesorom Itanium verzie pre systém Windows 2000 Server, Windows Server 2003 a Windows XP

Názov súboru

Verzia súboru

Veľkosť súboru

Dátum

Čas

Platforma

System.servicemodel.web.dll

3.5.594.4152

491,520

22-Jul-2009

02:26

IA-64


Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Alternatívne riešenie

Obísť tento problém, samostatne hostiteľom služby WCF miesto hosting služby IIS.

Ďalšie informácie

Informácie výpisu zásobníka

System.ServiceModel.dll!System.ServiceModel.Channels.HttpsChannelListener.ApplyHostedContext(System.ServiceModel.Activation.VirtualPathExtension virtualPathExtension, bool isMetadataListener) + 0x1b7 bytes    
System.ServiceModel.dll!System.ServiceModel.Channels.HttpsTransportBindingElement.BuildChannelListener<System.__Canon>(System.ServiceModel.Channels.BindingContext context) + 0x69 bytes

System.ServiceModel.dll!System.ServiceModel.Channels.BindingContext.BuildInnerChannelListener<System.__Canon>() + 0x5f bytes

System.ServiceModel.dll!System.ServiceModel.Channels.MessageEncodingBindingElement.InternalBuildChannelListener<System.__Canon>(System.ServiceModel.Channels.BindingContext context) + 0x66 bytes

System.ServiceModel.Web.dll!System.ServiceModel.Channels.WebScriptMetadataMessageEncodingBindingElement.BuildChannelListener<System.__Canon>(System.ServiceModel.Channels.BindingContext context) + 0x4b bytes

System.ServiceModel.dll!System.ServiceModel.Channels.BindingContext.BuildInnerChannelListener<System.__Canon>() + 0x5f bytes

System.ServiceModel.dll!System.ServiceModel.Channels.Binding.BuildChannelListener<System.__Canon>(System.Uri listenUriBaseAddress, string listenUriRelativeAddress, System.ServiceModel.Description.ListenUriMode listenUriMode, System.ServiceModel.Channels.BindingParameterCollection parameters) + 0xa6 bytes

System.ServiceModel.dll!System.ServiceModel.Channels.Binding.BuildChannelListener<System.__Canon>(System.Uri listenUriBaseAddress, System.ServiceModel.Channels.BindingParameterCollection parameters) + 0x7c bytes

System.ServiceModel.Web.dll!System.ServiceModel.Description.WebScriptEnablingBehavior.AddMetadataEndpoint(System.ServiceModel.Description.ServiceEndpoint endpoint, System.ServiceModel.Dispatcher.EndpointDispatcher endpointDispatcher, bool debugMode) + 0x698 bytes

System.ServiceModel.Web.dll!System.ServiceModel.Description.WebScriptEnablingBehavior.ApplyDispatchBehavior(System.ServiceModel.Description.ServiceEndpoint endpoint, System.ServiceModel.Dispatcher.EndpointDispatcher endpointDispatcher) + 0x60 bytes

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×