Politika aktivity konta Microsoft

Dátum publikovania: 1. júla 2019
Dátum účinnosti:
30. augusta 2019
Aktualizované: 11. augusta 2020

Táto politika aktivity konta Microsoft opisuje, kedy môže spoločnosť Microsoft zrušiť vaše konto z dôvodu nečinnosti. Konto Microsoft môžete zrušiť kedykoľvek na webovej lokalite správy konta Microsoft a spoločnosť Microsoft môže zrušiť vaše konto z iných dôvodov, ako je to povolené v Zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft (“MSA”).

Politika aktivity konta Microsoft: Na základe zmluvy MSA musíte používať svoje konto Microsoft, aby ostalo “aktívne.” Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo zrušiť všetky “neaktívne” kontá Microsoft. Následky zrušenia konta Microsoft nájdete v časti (4)(a)(iv)(2) zmluvy MSA. Okrem toho, ako je to uvedené nižšie, sa musíte prihlásiť do svojho konta Microsoft aspoň raz za dva roky, aby ostalo aktívne. Ak sa počas tohto obdobia neprihlásite, spoločnosť Microsoft bude považovať vaše konto za neaktívne.

Výnimky: Aktivity uvedené nižšie sú výnimky, ktoré budú mať za následok, že spoločnosť Microsoft predĺži aktívny stav vášho konta, dokonca aj keď ste sa neprihlásili do svojho konta Microsoft počas dvojročného obdobia.

  • Nákupy . Ak ste použili svoje konto Microsoft na nákup alebo uplatnenie alebo prístup k nákupu súčasného produktu alebo služby spoločnosti Microsoft, vaše konto Microsoft zostane aktívne a spoločnosť Microsoft ho nezruší z dôvodu nečinnosti. Nevzťahuje sa to však na darčekové karty, certifikácie alebo nákupy alebo služby založené na predplatnom.

  • Predplatné . Vaše konto Microsoft zostane naďalej aktívne tak dlho, ako máte aktívne predplatné spoločnosti Microsoft priradené k vášmu kontu Microsoft. Nasledujúc uplynutie platnosti alebo ukončenie predplatného sa musíte prihlásiť do svojho konta Microsoft aspoň raz za dva roky, aby ostalo aktívne.

  • Publikovanie v Microsoft Store . Ak ste použili svoje konto Microsoft na publikovanie aplikácií alebo hier (vrátane herného obsahu na stiahnutie) v Microsoft Store alebo na registráciu konta Centra pre partnerov spoločnosti Microsoft, vaše konto Microsoft zostane aktívne a spoločnosť Microsoft ho nezruší z dôvodu nečinnosti.

  • Certifikácie . Ak ste získali certifikáciu od spoločnosti Microsoft pomocou konta Microsoft, vaše konto Microsoft zostane aktívne a spoločnosť ho nezruší z dôvodu nečinnosti.

  • Zostatok na konte . Vaše konto Microsoft zostane naďalej aktívne tak dlho, ako budete mať nepoužitý zostatok na svojom konte Microsoft (napríklad z darčekovej karty spoločnosti Microsoft alebo kreditu od spoločnosti Microsoft). Ak žijete v jurisdikcii, kde sú darčekové karty považované za “nenárokový majetok,” spoločnosť Microsoft, v zhode s miestnymi zákonmi, skonfiškuje nepoužitý zostatok priradený k vašej darčekovej karte Microsoft.

  • Pohľadávky . Vaše konto Microsoft zostane aktívne tak dlho, ako je suma dlžná vám od spoločnosti Microsoft priradená k vášmu kontu Microsoft (napríklad sumy dlžné vám z Microsoft Payment Central).

  • Rodinné kontá.  Ak máte neaktívne konto Microsoft, ktoré udeľuje povolenie pre aktívne konto Microsoft patriace neplnoletému, spoločnosť Microsoft nezruší vaše konto Microsoft z dôvodu nečinnosti. Vaše neaktívne konto Microsoft ostane otvorené spoločnosťou Microsoft, kým konto neplnoletej osoby (i) nebude považované za neaktívne a zrušené zo strany spoločnosti Microsoft, (ii) nebude zrušené vami alebo (iii) neprejde na formu štandardného konta Microsoft, keď neplnoletý nedosiahne požadovaný vek dospelosti vo svojej oblasti.

  • Právne požiadavky alebo ako inak stanovuje spoločnosť Microsoft . Bez ohľadu na predchádzajúce si spoločnosť Microsoft vyhradzuje právo na zachovanie stavu vášho konta ako aktívneho alebo nezrušiť nečinné konto, ako to vyžaduje príslušný právny poriadok alebo nariadenie, alebo ako vám to inak stanovuje spoločnosť Microsoft.

Váš aktuálny stav aktivity: Stav aktivity vášho konta Microsoft si môžete kedykoľvek pozrieť na webovej lokalite správy konta Microsoft. Stav vašej aktivity zobrazí, ako často sa potrebujete prihlásiť do svojho konta, aby sa zabránilo tomu, že konto sa bude považovať za neaktívne. Kým sa zobrazia akékoľvek nedávne nákupy alebo iná aktivita konta v stave vašej aktivity, môže to trvať až tridsať (30) dní.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×