Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Použitie motívu alebo pridanie obrázkov do formulárov a kvízov v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým alebo kognitívnym postihnutím, ktorí používajú program na čítanie obrazovky, napríklad Windows Narrator, JAWS alebo NVDA s produktmi Microsoft 365. Tento článok je súčasťou balíka obsahu podpory čítačiek obrazovky v službe Microsoft 365, kde nájdete ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v našich aplikáciách. Ak potrebujete všeobecnú pomoc, navštívte Podporu spoločnosti Microsoft.

Používajte službu Microsoft Forms s klávesnicou a čítačkou obrazovky na prispôsobenie formulárov a kvízov. Testovali sme ju s Moderátorom a JAWS v prehliadači Microsoft Edge, ale môže fungovať aj s inými čítačkami obrazovky a prehliadačmi, pokiaľ dodržujú bežné normy a techniky zjednodušenia ovládania. Dozviete sa, ako oživiť formuláre a kvízy pomocou motívov, farieb a obrázkov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie motívu

Použitím motívu sa zmení pozadie a obrys formulára alebo kvízu. Môžete vybrať niektorý z preddefinovaných obrázkov alebo farieb alebo si môžete vytvoriť vlastný motív. Pokyny nájdete v téme Pridanie prispôsobeného motívu.

 1. Vo formulári alebo kvíze, kam chcete pridať motív, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift a Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Motív, a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa ponuka motívov.

 2. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa nedostanete na motív, ktorý chcete použiť, a stlačením klávesu Enter ho vyberte a použite.

 3. Ponuku motívov ukončíte stlačením klávesu Esc.

Pridanie prispôsobeného motívu

V prispôsobenom motíve môžete použiť vlastný obrázok z počítača alebo OneDrive, prípadne môžete nahrať obrázok z internetu. Môžete dokonca prispôsobiť aj farby motívu. Stačí pomocou šestnástkovej hodnoty farby definovať presný odtieň, ktorý chcete použiť.

 1. Vo formulári alebo kvíze, kam chcete pridať prispôsobený motív, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift a Tab dovtedy, kým sa nedostanete na tlačidlo Motív, a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa ponuka motívov.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Customize theme“ (Prispôsobiť motív), a stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete nahrať obrázok motívu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Upload image“ (Nahrať obrázok), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové výberu obrázka. Ozve sa: „Image search“ (Vyhľadávanie obrázkov).

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, stlačte kláves Enter. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Search, edit“ (Vyhľadať, upravovať), zadajte hľadané slová a spustite vyhľadávanie stlačením klávesu Enter. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť obrázok z počítača, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Otvoriť Windowsu. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OneDrive“, a potom stlačte kláves Enter. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete definovať farbu, ktorá sa má použiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Customize color“ (Prispôsobiť farbu), a potom stlačte kláves Enter. Zadajte požadovaný farebný kód hex. Pre jablkovo zelenú zadajte napríklad 7FFFD4.

 6. Ponuku motívov ukončíte stlačením klávesu Esc.

Pridanie obrázka do formulára alebo názvu kvízu

Do názvu formulára alebo kvízu môžete pridať obrázok, napríklad logo.

 1. Vo formulári alebo kvíze, do ktorého názvu chcete pridať obrázok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov a za ním „Form title designer" (Návrhár názvu formulára), a stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert image“ (Vložiť obrázok), a stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete nahrať obrázok do názvu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Upload image“ (Nahrať obrázok), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové výberu obrázka. Ozve sa: „Image search“ (Vyhľadávanie obrázkov).

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, stlačte kláves Enter. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Search, edit“ (Vyhľadať, upravovať), zadajte hľadané slová a spustite vyhľadávanie stlačením klávesu Enter. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť obrázok z počítača, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Otvoriť Windowsu. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OneDrive“, a potom stlačte kláves Enter. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Enter.

  Obrázok sa pridá do ľavej časti názvu. Zameranie sa vráti na formulár alebo kvíz.

 5. Ak chcete pridať alternatívny text k obrázku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Alternative text for screen readers“ (Alternatívny text pre čítačky obrazovky), a stlačte kláves Enter. Zadajte alternatívny text. Textové pole ukončíte stlačením klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift a Tab.

Pridanie obrázka do formulára alebo kvízovej otázky

Použite v otázke vo formulári alebo kvíze obrázok a pomôžte respondentom pochopiť kontext.

 1. Vo formulári alebo kvíze, kam chcete pridať obrázok do otázky, stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na otázku, a potom stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert media“ (Vložiť médiá), a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Media select, Image“ (Výber média, obrázok).

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové výberu obrázka. Ozve sa: „Image search“ (Vyhľadávanie obrázkov).

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, stlačte kláves Enter. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Search, edit“ (Vyhľadať, upravovať), zadajte hľadané slová a spustite vyhľadávanie stlačením klávesu Enter. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť obrázok z počítača, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Otvoriť Windowsu. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OneDrive“, a potom stlačte kláves Enter. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Enter.

  Obrázok sa pridá do pravej časti otázky. Zameranie sa vráti na formulár alebo kvíz.

 5. Ak chcete pridať alternatívny text k obrázku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Edit“ (Upraviť), a stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Alternative text for screen readers“ (Alternatívny text pre čítačky obrazovky), a stlačte kláves Enter. Zadajte alternatívny text. Textové pole ukončíte stlačením klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift a Tab.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

V službe Microsoft Forms môžete prispôsobiť formuláre a kvízy pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre macOS v prehliadači Safari. Dozviete sa, ako oživiť formuláre a kvízy pomocou motívov, farieb a obrázkov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Pridanie motívu

Použitím motívu sa zmení pozadie a obrys formulára alebo kvízu. Môžete vybrať niektorý z preddefinovaných obrázkov alebo farieb alebo si môžete vytvoriť vlastný motív. Pokyny nájdete v téme Pridanie prispôsobeného motívu.

 1. Vo formulári alebo kvíze, kam chcete pridať motív, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift a Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Motív, a potom stlačte kláves Return. Otvorí sa ponuka motívov.

 2. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým neprejdete na motív, ktorý chcete použiť, a stlačením klávesu Return ho vyberte a použite.

 3. Ponuku motívov ukončíte stlačením klávesu Esc.

Pridanie prispôsobeného motívu

V prispôsobenom motíve môžete použiť vlastný obrázok z počítača alebo OneDrive, prípadne môžete nahrať obrázok z internetu. Môžete dokonca prispôsobiť aj farby motívu. Stačí pomocou šestnástkovej hodnoty farby definovať presný odtieň, ktorý chcete použiť.

 1. Vo formulári alebo kvíze, kam chcete pridať prispôsobený motív, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift a Tab dovtedy, kým sa nedostanete na tlačidlo Motív, a potom stlačte kláves Return. Otvorí sa ponuka motívov.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Customize theme“ (Prispôsobiť motív), a stlačte kláves Return.

 3. Ak chcete nahrať obrázok motívu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Upload image“ (Nahrať obrázok), a potom stlačte kláves Return. Otvorí sa dialógové výberu obrázka. Ozve sa: „Image search“ (Vyhľadávanie obrázkov).

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, stlačte kláves Return. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Search, edit text“ (Vyhľadať, upravovať text), zadajte hľadané slová a spustite vyhľadávanie stlačením klávesu Return. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves Return.

  • Ak chcete použiť obrázok z počítača, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom stlačte kláves Return. Otvorí sa Prehliadač súborov pre macOS. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Return.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OneDrive“, a potom stlačte kláves Return. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Return.

 5. Ak chcete definovať farbu, ktorá sa má použiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Customize color“ (Prispôsobiť farbu), a potom stlačte kláves Return. Zadajte požadovaný farebný kód hex. Pre jablkovo zelenú zadajte napríklad 7FFFD4.

 6. Ponuku motívov ukončíte stlačením klávesu Esc.

Pridanie obrázka do formulára alebo názvu kvízu

Do názvu formulára alebo kvízu môžete pridať obrázok, napríklad logo.

 1. Vo formulári alebo kvíze, do ktorého názvu chcete pridať obrázok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov a za ním „Form title designer" (Návrhár názvu formulára), a stlačte kláves Return.

 2. Raz stlačte kláves Tab a potom kláves Return. Ozve sa: „Image search“ (Vyhľadávanie obrázkov).

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Search, edit text“ (Vyhľadať, upravovať text), zadajte hľadané slová a spustite vyhľadávanie stlačením klávesu Return. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves Return.

  • Ak chcete použiť obrázok z počítača, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom stlačte kláves Return. Otvorí sa Prehliadač súborov pre macOS. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Return.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OneDrive“, a potom stlačte kláves Return. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Return.

  Obrázok sa pridá do ľavej časti názvu. Zameranie sa vráti na formulár alebo kvíz.

 4. Ak chcete pridať alternatívny text k obrázku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Alternative text for screen readers“ (Alternatívny text pre čítačky obrazovky), a stlačte kláves Return. Zadajte alternatívny text. Textové pole ukončíte stlačením klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift a Tab.

Pridanie obrázka do formulára alebo kvízovej otázky

Použite v otázke vo formulári alebo kvíze obrázok a pomôžte respondentom pochopiť kontext.

 1. Vo formulári alebo kvíze, kam chcete pridať obrázok do otázky, stláčajte klávesy Control + Option + šípku doprava, kým sa nedostanete na otázku, a potom stlačte klávesy Control + Option + medzerník.

 2. Raz stlačte kláves Tab a potom kláves Return. Ozve sa: „Image button, Media select“ (Tlačidlo obrázka, výber média).

 3. Stlačte kláves Return. Otvorí sa dialógové výberu obrázka. Ozve sa: „Image search“ (Vyhľadávanie obrázkov).

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Search, edit text“ (Vyhľadať, upravovať text), zadajte hľadané slová a spustite vyhľadávanie stlačením klávesu Return. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom stlačte kláves Return.

  • Ak chcete použiť obrázok z počítača, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom stlačte kláves Return. Otvorí sa dialógové okno Otvoriť macOS. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Return.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OneDrive“, a potom stlačte kláves Return. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte kláves Return.

  Obrázok sa pridá do pravej časti otázky. Zameranie sa vráti na formulár alebo kvíz.

 5. Ak chcete pridať alternatívny text k obrázku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Edit“ (Upraviť), a stlačte kláves Return. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Alternative text for screen readers“ (Alternatívny text pre čítačky obrazovky), a stlačte kláves Return. Zadajte alternatívny text. Textové pole ukončíte stlačením klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift a Tab.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

V službe Microsoft Forms môžete prispôsobiť formuláre a kvízy pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS v prehliadači Safari. Dozviete sa, ako oživiť formuláre a kvízy pomocou motívov, farieb a obrázkov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Pridanie motívu

Použitím motívu sa zmení pozadie a obrys formulára alebo kvízu. Môžete vybrať niektorý z preddefinovaných obrázkov alebo farieb alebo si môžete vytvoriť vlastný motív. Pokyny nájdete v téme Pridanie prispôsobeného motívu.

 1. Ak do formulára pridávate motív, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 2. Otvorte formulár alebo kvíz, do ktorého chcete pridať motív.

 3. Vo formulári alebo kvíze ťahajte prstom doľava, kým sa nedostanete na tlačidlo Motív, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka motívov.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým neprejdete na motív, ktorý chcete použiť, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho vyberte a použite.

 5. Ak chcete zavrieť ponuku motívov, pošúchajte obrazovku tam a späť dvoma prstami.

Pridanie prispôsobeného motívu

V prispôsobenom motíve môžete použiť vlastný obrázok z OneDrive alebo môžete nahrať obrázok z internetu. Môžete dokonca prispôsobiť aj farby motívu. Stačí pomocou šestnástkovej hodnoty farby definovať presný odtieň, ktorý chcete použiť.

 1. Ak do formulára pridávate prispôsobený motív, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 2. Otvorte formulár alebo kvíz, do ktorého chcete pridať prispôsobený motív.

 3. Vo formulári alebo kvíze ťahajte prstom doľava, kým sa nedostanete na tlačidlo Motív, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka motívov.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Customize theme“ (Prispôsobiť motív), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete nahrať obrázok motívu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Upload image“ (Nahrať obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové výberu obrázka. Ozve sa: „Image search“ (Vyhľadávanie obrázkov).

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Bing, Search“ (Bing, vyhľadávať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Hľadané slová napíšte na klávesnici na obrazovke. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku spustite vyhľadávanie. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Search“ (Vyhľadávať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Add“ (Pridať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z knižnice fotografií v telefóne, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Photo library“ (Knižnica fotografií), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OneDrive“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete definovať farbu, ktorá sa má použiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Customize color“ (Prispôsobiť farbu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Dvakrát ťuknite na obrazovku a pomocou klávesnice na obrazovke napíšte kód hex farby, ktorú chcete. Pre jablkovo zelenú zadajte napríklad 7FFFD4.

 8. Ak chcete zavrieť ponuku motívov, pošúchajte obrazovku tam a späť dvoma prstami.

Pridanie obrázka do formulára alebo názvu kvízu

Do názvu formulára alebo kvízu môžete pridať obrázok, napríklad logo.

 1. Ak do formulára pridávate titulný obrázok, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 2. Otvorte formulár alebo kvíz, do ktorého chcete pridať titulný obrázok.

 3. Vo formulári alebo kvíze ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov a po ňom „Form title designer“ (Návrhár názvu formulára), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Insert image“ (Vložiť obrázok).

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Bing, Search“ (Bing, vyhľadávať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Hľadané slová napíšte na klávesnici na obrazovke. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku spustite vyhľadávanie. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Search“ (Vyhľadávať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Add“ (Pridať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z knižnice fotografií v telefóne, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Photo library“ (Knižnica fotografií), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OneDrive“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie obrázka do formulára alebo kvízovej otázky

Použite v otázke vo formulári alebo kvíze obrázok a pomôžte respondentom pochopiť kontext.

 1. Ak chcete pridať obrázok do otázky vo formulári alebo kvíze, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 2. Otvorte formulár alebo kvíz, do ktorého chcete pridať obrázok.

 3. Vo formulári alebo kvíze ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť požadovanú otázku, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Image button“ (Tlačidlo Obrázok). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Image Search“ (Vyhľadávanie obrázka), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Bing, Search“ (Bing, vyhľadávať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Hľadané slová napíšte na klávesnici na obrazovke. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku spustite vyhľadávanie. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Search“ (Vyhľadávať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Add“ (Pridať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z knižnice fotografií v telefóne, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Photo library“ (Knižnica fotografií), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OneDrive“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Obrázok sa pridá do pravej časti otázky. Zameranie sa vráti na formulár alebo kvíz.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

V službe Microsoft Forms môžete prispôsobiť formuláre a kvízy pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android v prehliadači Chrome. Dozviete sa, ako oživiť formuláre a kvízy pomocou motívov, farieb a obrázkov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Microsoft 365 sa predplatiteľom služieb Microsoft 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Pridanie motívu

Použitím motívu sa zmení pozadie a obrys formulára alebo kvízu. Môžete vybrať niektorý z preddefinovaných obrázkov alebo farieb alebo si môžete vytvoriť vlastný motív. Pokyny nájdete v téme Pridanie prispôsobeného motívu.

 1. Ak do formulára pridávate motív, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 2. Otvorte formulár alebo kvíz, do ktorého chcete pridať motív.

 3. Vo formulári alebo kvíze ťahajte prstom doľava, kým sa nedostanete na tlačidlo Motív alebo Návrhy motívov, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka motívov.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým neprejdete na motív, ktorý chcete použiť, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ho vyberte a použite.

 5. Ak chcete zavrieť ponuku motívov, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Pridanie prispôsobeného motívu

V prispôsobenom motíve môžete použiť vlastný obrázok z OneDrive alebo môžete nahrať obrázok z internetu. Môžete dokonca prispôsobiť aj farby motívu. Stačí pomocou šestnástkovej hodnoty farby definovať presný odtieň, ktorý chcete použiť.

 1. Ak do formulára pridávate prispôsobený motív, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 2. Otvorte formulár alebo kvíz, do ktorého chcete pridať prispôsobený motív.

 3. Vo formulári alebo kvíze ťahajte prstom doľava, kým sa nedostanete na tlačidlo Motív alebo Návrhy motívov, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka motívov.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Customize theme“ (Prispôsobiť motív), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete nahrať obrázok motívu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Upload image“ (Nahrať obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové výberu obrázka. Ozve sa: „Image search“ (Vyhľadávanie obrázkov).

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit box, Search“ (Textové pole, vyhľadávať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Hľadané slová napíšte na klávesnici na obrazovke. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku spustite vyhľadávanie. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Search button“ (Tlačidlo Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Add“ (Pridať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z knižnice fotografií v telefóne, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OneDrive“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete definovať farbu, ktorá sa má použiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Customize color“ (Prispôsobiť farbu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke napíšte kód hex farby, ktorú chcete. Pre jablkovo zelenú zadajte napríklad 7FFFD4.

 8. Ak chcete zavrieť ponuku motívov, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Pridanie obrázka do formulára alebo názvu kvízu

Do názvu formulára alebo kvízu môžete pridať obrázok, napríklad logo.

 1. Ak do formulára pridávate titulný obrázok, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 2. Otvorte formulár alebo kvíz, do ktorého chcete pridať titulný obrázok.

 3. Vo formulári alebo kvíze ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov a po ňom „Form title designer“ (Návrhár názvu formulára), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Insert image“ (Vložiť obrázok).

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit box, Search“ (Textové pole, vyhľadávať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Hľadané slová napíšte na klávesnici na obrazovke. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku spustite vyhľadávanie. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Search button“ (Tlačidlo Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Add“ (Pridať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z knižnice fotografií v telefóne, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OneDrive“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie obrázka do formulára alebo kvízovej otázky

Použite v otázke vo formulári alebo kvíze obrázok a pomôžte respondentom pochopiť kontext.

 1. Ak do otázky vo formulári pridávate obrázok, prepnite na počítačovú verziu podľa pokynov v téme Prepnutie na počítačovú verziu.

 2. Otvorte formulár alebo kvíz, do ktorého chcete pridať obrázok.

 3. Vo formulári alebo kvíze ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť požadovanú otázku, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Insert media“ (Vložiť médiá) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Image button“ (Tlačidlo Obrázok). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať obrázok online, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Image Search“ (Vyhľadávanie obrázka), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit box, Search“ (Textové pole, vyhľadávať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Hľadané slová napíšte na klávesnici na obrazovke. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a dvojitým ťuknutím na obrazovku spustite vyhľadávanie. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Search button“ (Tlačidlo Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Add“ (Pridať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z knižnice fotografií v telefóne, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Upload“ (Nahrať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť obrázok z OneDrive, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OneDrive“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazia sa priečinky OneDrive. Prejdite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Obrázok sa pridá do pravej časti otázky. Zameranie sa vráti na formulár alebo kvíz.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového formulára v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového kvízu v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službe Microsoft 365

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou Microsoft Forms

Prehľadávanie a navigácia v službe Microsoft Forms pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×