Skratky pomocou myši

Hardvérové myši od spoločnosti Microsoft dokážu viac, ako len pohybovať kurzorom. 
Nižšie sa dozviete o ďalších funkciách podľa toho, ktoré zariadenie používate.

Aktualizujte ovládače

Tlačidlá

Akcia

Kompatibilné zariadenie

Kliknutie ľavým tlačidlom myši

Kliknutie, kliknutie dvakrát, presunutie

Všetko

Kliknutie pravým tlačidlom myši

Rozbaľovacia ponuka

Všetko

Koliesko myši

Posúvanie zvislo otáčaním kolieska nahor alebo nadol

Arc Mouse

Sculpt Comfort Mouse

Bluetooth Notebook Mouse 5000

Wireless Mouse 2000

Wireless Mobile Mouse 1000

Wireless Mobile Mouse 3000

Wireless Mobile Mouse 3500

Wireless Mobile Mouse 4000

Wireless Mouse 5000

Comfort Mouse 3000

Comfort Mouse 4500

Comfort Mouse 6000

Basic Optical Mouse 500

Compact Optical Mouse 500

Vychýliť koliesko

Posúvanie zvislo otáčaním kolieska nahor alebo nadol, posúvanie vodorovne kliknutím na koliesko doľava alebo doprava

Sculpt Comfort Mouse

Sculpt Mobile Mouse

Wireless Mouse 2000

Comfort Mouse 4500

Koliesko myši v programe Flip 3D vo Windows 7

Jednoduché prepínanie medzi otvorenými oknami kliknutím

Wireless Mobile Mouse 4000+

Windows 7

Tlačidlo Naspäť

Kliknutím na tlačidlo môžete prechádzať medzi priečinkami alebo webovými stránkami

Bluetooth Notebook Mouse 5000

Prispôsobiteľné tlačidlá

Prispôsobte si všetky štyri tlačidlá pracovnému postupu

Arc Mouse

Stredový pás na dotykové ovládanie

Posúvanie do 4 smerov potiahnutím prstom. Posun cez dokumenty a webové stránky s novými funkciami systému Windows 8. Posúvajte pomaly jemným potiahnutím alebo rýchlo rýchlym pohybom prsta a potom ťuknite a zastavte.

Explorer Touch Mouse

Arc Touch Mouse

Sculpt Touch Mouse

Wedge Touch Mouse

Plocha dotykového ovládania

Veľká plocha dotykového ovládania umožňuje posúvanie do 4 smerov. Posúvajte pomaly jemným potiahnutím alebo rýchlo rýchlym pohybom prsta a potom ťuknite a zastavte alebo vyberte.

Touch Mouse

Wedge Touch Mouse

Touch surface +

Windows 8

Spravovať obsah jedným prstom

Spravovať obsah posunutím jedným prstom

Posunutím prsta v ľubovoľnom smere môžete posúvať

Rýchlym pohybom prsta v ľubovoľnom smere môžete posúvať rýchlo

Spravovať aplikácie dvomi prstami

Spravovať aplikácie posunutím dvomi prstami

Priblíženie pomocou troch prstov

Priblíženie posunutím tromi prstami

Priblížiť zobrazenie posunutím prstami dopredu

Vzdialiť zobrazenie posunutím prstami dozadu

Pohyb medzi aplikáciami palcom

Posunujte doprava pre pohyb dopredu, posunujte doľava pre návrat

Touch Mouse

Wedge Touch Mouse

Touch surface +

Windows 7

Jedným prstom:

Posúvajte, rýchlo pohybujte prstom alebo posuňte v ľubovoľnom smere na rýchlu navigáciu

Posúvajte pomaly jemným potiahnutím alebo rýchlo rýchlym pohybom prsta a potom ťuknite a zastavte.

Dvomi prstami:

Prichytenie pre zobrazenie okien vedľa seba alebo maximalizovanie a minimalizovanie

Tromi prstami:

Zobraziť všetky otvorené okná alebo odkryť pracovnú plochu

Palec: Potiahnite palcom na prechod dopredu alebo dozadu

Touch Mouse

Windows touch tab

Stlačením zobrazíte domovskú obrazovku, potiahnutím prstom môžete prechádzať všetky otvorené aplikácie

Sculpt Comfort Mouse

Tlačidlo s logom Windows

Stlačením zobrazíte domovskú obrazovku

Sculpt Mobile Mouse

Súvisiace témy

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Ďakujem za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×