Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Tlač zobrazenia, zostavy alebo kalendára v Projecte je veľmi podobná tlači v ostatných programoch balíka Office:

 • Vyberte kartu Súbor > položky Tlačiť > Tlačiť.

  Tlačidlo Tlač v zobrazení Backstage.

Aby ste vo svojom výtlačku mali len konkrétne požadované informácie o projekte, si však vyžaduje istú prípravu pred tým, ako stlačíte tlačidlo Tlač. Pokračujte v čítaní a dozviete sa, ako na vytlačenú stranu dostať tie správne informácie pre vás alebo pre účastníkov vášho projektu.

Príprava na tlač

Príprava zobrazenia pre tlač

Formátovanie zobrazenia

 1. Vyberte požadované zobrazenie.

 2. Zobrazenie zmeňte tak, aby zobrazovalo len údaje, ktoré chcete zdieľať. Napríklad:

Nastavenie možností tlače a rozloženia strany

 1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Nastavenia vyberte, aký rozsah projektu chcete tlačiť. Môžete vytlačiť celý projekt alebo vybrať rozsahy dátumov a strán.

 3. Nastavte ďalšie možnosti tlače, napríklad počet kópií, orientáciu strany a veľkosť papiera.

Časť Nastavenia tlače zobrazenia Backstage

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy

Do každej tlačenej strany môžete zahrnúť hlavičky a päty. Niektoré zobrazenia zahŕňajú do každej tlačenej strany aj legendu typov pruhov Ganttovho grafu. Hlavičky, päty a legendy môžete pridať, odstrániť alebo zmeniť takto:

 1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť > Nastavenie strany (priamo pod časťou Nastavenia).

 2. Vyberte kartu Hlavička, Päta alebo Legenda.

 3. Zadajte text do textového poľa Vľavo, Na stred alebo Vpravo.

 4. Tlačidlá pod textovým poľom použite na formátovanie textu alebo pridanie prvkov:

Obrázok Vložiť číslo strany

Čísla strán

Obrázok Vložiť aktuálny čas

Čas

Obrázok Vložiť celkový počet strán

Počet strán

Obrázok Vložiť názov súboru

Názov súboru

Obrázok Vložiť aktuálny dátum

Dátum

Obrázok Vložiť obrázok

Obrázok

Chcete sa legendy úplne zbaviť? Na karte Legenda v časti Legenda vyberte možnosť Žiadna.

Potrebujete zmeniť, ktoré pruhy Ganttovho grafu sa zobrazia v legende? Môžete tak urobiť v dialógovom okne Štýly pruhov. Pokyny nájdete v téme Zmena legendy v tlačenom zobrazení.

Príprava zostavy pre tlač

Formátovanie zostavy

Vytvorte a prispôsobujte zostavu dovtedy, kým nebude zobrazovať presne tie informácie, ktoré chcete vytlačiť. Môžete pridať grafy, tabuľky a prepojenia, rovnako ako zmeniť farby a pridať vizuálne efekty.

Zobrazenie rozloženia pri tlači počas práce na zostave

Počas práce na zostave môžete vidieť, ako bude vyzerať po vytlačení.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v zostave a potom vyberte kartu Nástroje zostáv, Návrh.

 2. V skupine Nastavenie strany vyberte požadovanú možnosť − Zlomy strán, Okraje, Orientácia alebo Veľkosť.

  Skupina Nastavenie strany v časti Nástroje zostáv na karte Návrh

 3. V zostave sa zobrazujú pokyny, ktoré sa menia na základe vášho výberu.

  Vyberte napríklad položku Zlomy strán a zobrazí sa rozsah zostavy na vytlačenej strane. Potom vyberte položku Veľkosť a vyberte odlišnú veľkosť papiera alebo meňte usporiadanie prvkov zostavy tak, aby sa všetky zmestili na stranu.

  Ak chcete nastaviť ďalšie možnosti tlače, ako napríklad počet kópií alebo ktoré strany tlačiť, vyberte položky Súbor > Tlačiť a vyberte možnosti v časti Nastavenia.

  Časť Nastavenia tlače zobrazenia Backstage

Pridanie hlavičky alebo päty

 1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť > Nastavenie strany (priamo pod časťou Nastavenia).

 2. Vyberte kartu Hlavička alebo Päta.

 3. Zadajte text do textového poľa Vľavo, Na stred alebo Vpravo.

 4. Tlačidlá pod textovým poľom použite na formátovanie textu alebo pridanie prvkov:

Obrázok Vložiť číslo strany

Čísla strán

Obrázok Vložiť aktuálny čas

Čas

Obrázok Vložiť celkový počet strán

Počet strán

Obrázok Vložiť názov súboru

Názov súboru

Obrázok Vložiť aktuálny dátum

Dátum

Obrázok Vložiť obrázok

Obrázok

Poznámka: Výtlačky zostáv neobsahujú legendy.

Tlač kalendára so zobrazením konkrétnych týždňov alebo mesiacov

V zobrazení kalendára možno určiť počet mesiacov, ktoré chcete vytlačiť na každej strane.

 1. Vyberte položky Zobraziť > Kalendár.

 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť > Nastavenie strany a potom vyberte kartu Zobraziť.

 3. Ak chcete určiť mesiace, v časti Tlačiť vyberte položku Počet mesiacov na stranu a potom vyberte položku 1 alebo 2.

  Ak chcete určiť počet zobrazovaných týždňov, vyberte položku Počet týždňov na stranu a potom vo vedľajšom poli zadajte alebo vyberte počet týždňov, ktorý sa má zobrazovať. Ak chcete, aby mali týždne tlačeného kalendára rovnakú výšku ako tie v zobrazení, vyberte položku Rovnaká výška týždňa ako na obrazovke.

  Prípadne môžete zmeniť počet týždňov zobrazovaných na strane tak, že zväčšíte zobrazenie. Na karte Zobraziť vyberte položky Lupa > Lupa a vyberte počet týždňov alebo zadajte rozsah dátumov, ktorý sa má zobraziť.

  Ak sa však pokúsite vytlačiť priveľa týždňov na strane, kalendár sa stane nečitateľným. Nižšie nájde tipy s nápadmi, ktoré vám pomôžu formátovať kalendár, aby bol čitateľnejší.

 4. Ak chcete zahrnúť kalendáre predchádzajúceho a nasledujúceho mesiaca, v časti Podrobnosti začiarknite políčko V legende tlačiť kalendáre predchádzajúceho a nasledujúceho mesiaca.

Majte na pamäti, že zobrazenie kalendára celého roka nie je možné vytlačiť v čitateľnej podobe. Namiesto toho použite Ganttov graf a tieto tipy:

 • Zmeňte časovú mierku Ganttovho grafu, aby vyjadroval zobrazenie roka. Časovú mierku možno napríklad zmeniť tak, aby zobrazovala štvrťroky nad mesiacmi alebo aby používala skratky pre štvrťroky a mesiace.

 • Zmeňte veľkosť písma, aby sa na stranu zmestilo viac textu.

 • Zbaľte všetky úlohy, aby sa zobrazovali len súhrnné úlohy.

 • V dialógovom okne Nastavenie strany použite polia Prispôsobiť na nastavenie tlače zobrazenia na jednu stranu. Na stránke Tlač nastavte polia Dátumy na tlač celého roka.

Poznámky: 

 • Ak tlačíte zobrazenie kalendára, môžete určiť rozsah dátumov, ktorý sa má vytlačiť, pomocou polí Dátumy na stránke Tlač.

 • Zobrazenie kalendára možno formátovať tak, aby ste maximalizovali množstvo informácií zobrazovaných na strane. Urobíte to formátovaním časovej mierky a štýlov textu.

 • Určiť možno len rozsah dátumov alebo počet po sebe nasledujúcich týždňov. Týždne, ktoré po sebe nenasledujú, nemožno vybrať na zobrazenie alebo tlač.

Ďalšie spôsoby zdieľania informácií o projekte

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×