Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V Projecte môžete vytvoriť a prispôsobiť nádherné grafické zostavy z údajov ľubovoľného projektu, ktorý potrebujete, bez toho, aby ste sa museli spoliehať na iný softvér. Pri práci na projekte sa zostavy menia tak, aby odrážali najnovšie informácie – nevyžadujú sa žiadne manuálne aktualizácie. Pozrite si zoznam všetkých zostáv a zistite, ako ich môžete využiť.

 1. Vyberte kartu Zostava.

 2. V skupine Zobraziť zostavy vyberte požadovaný typ zostavy a potom vyberte konkrétnu zostavu.

Ak chcete napríklad otvoriť zostavu Prehľad projektu, vyberte položku Zostava > Tabule > Prehľad projektu.

Ponuka Tabuľa na karte Zostava.

Zostava Prehľad projektu kombinuje grafy a tabuľky a znázorňuje stav jednotlivých fáz projektu, blízke medzníky a úlohy, ktoré sú po termíne.

Zostava Prehľad projektu

Project poskytuje desiatky zostáv, ktoré môžete okamžite použiť, vaše možnosti však určite nie sú obmedzené iba na ne. Môžete si prispôsobiť obsah a vzhľad ľubovoľnej zostavy alebo vytvoriť novú úplne od začiatku.

Práca so zostavou

Zmena údajov v zostave

Zmena vzhľadu zostavy

Vytvorenie vlastnej zostavy

Zdieľanie zostavy

Sprístupnenie novej zostavy pre budúce projekty

Ďalšie spôsoby vykazovania informácií o projekte

Zmena údajov v zostave

Môžete vybrať údaje, ktoré bude Project zobrazovať v jednotlivých častiach zostavy.

 1. Vyberte tabuľku alebo graf, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na table Zoznam polí v pravej časti obrazovky vyberte polia, ktoré majú zobrazovať a filtrovať informácie.

Tip: Po výbere grafu sa priamo napravo od grafu zobrazia aj tri tlačidlá. Pomocou tlačidiel Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu a Filtre grafov Tlačidlo Filtre grafov rýchlo vyberiete prvky, ako sú napríklad označenia údajov, a budete filtrovať informácie prichádzajúce do grafu.

Príklad

V zostave Prehľad projektu môžete zmeniť % dokončenia na zobrazovanie kritických čiastkových úloh namiesto súhrnných úloh najvyššej úrovne:

 1. Vyberte ľubovoľné miesto v grafe % dokončenia .

 2. Na table Zoznam polí prejdite do poľa Filter a vyberte možnosť Kritické.

 3. V poli Úroveň prehľadu vyberte možnosť Úroveň 2. V tomto príklade je to prvá úroveň prehľadu, ktorá obsahuje čiastkové úlohy namiesto súhrnných úloh.

  Graf sa výberom zmení.

  Zostava Prehľad projektu s otvorenou tablou Údaje grafu

Zmena vzhľadu zostavy

V Projecte môžete nastaviť vzhľad zostáv od konzervatívnej čiernej a bielej po výstrednosti farieb a efektov.

Tip: Ak chcete zobrazovať zmeny zostavy v reálnom čase pri práci s údajmi projektu, zostava môže byť súčasťou rozdeleného zobrazenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Rozdelenie zobrazenia.

Vyberte ľubovoľné miesto v zostave a potom výberom položky Nástroje zostáv – Návrh zobrazte možnosti zmeny vzhľadu celej zostavy. Na tejto karte môžete zmeniť písmo, farbu a motív celej zostavy. Môžete tu tiež pridať nové obrázky (vrátane fotografií), tvary, grafy alebo tabuľky.

Karta Návrh v časti Nástroje zostáv

Keď vyberiete jednotlivé prvky (grafy, tabuľky atď.) zostavy, v hornej časti obrazovky sa zobrazia nové karty s možnosťami formátovania danej časti.

Skupina Štýly tabuliek na karte Návrh v časti Nástroje tabuliek

Tip: Po výbere grafu sa priamo napravo od grafu zobrazia aj tri tlačidlá. Ak chcete rýchlo zmeniť farbu alebo štýl grafu, vyberte tlačidlo Štýly grafov Tlačidlo na prispôsobenie vzhľadu grafu .

Príklad

Rozhodli ste sa napríklad, že graf % dokončenia v zostave Prehľad projektu potrebuje vylepšiť vzhľad.

Graf % dokončenia v zostave Prehľad projektu

 1. Vyberte ľubovoľné miesto v grafe % dokončenia a potom vyberte položku Nástroje pre grafy – Návrh.

 2. Vyberte nový štýl v skupine Štýly grafov. Z grafu sa odstránia čiary a do stĺpcov sa pridajú tiene.

  Skupina Štýly grafov na karte Návrh v časti Nástroje pre grafy

 3. Dodajte grafu určitú hĺbku. Vyberte položku Nástroje pre grafy - Návrh > Zmeniť typ grafu.

  Tlačidlo Zmena typu grafu

 4. Vyberte položku Stĺpcový > priestorový skladaný stĺpcový.

  Dialógové okno Zmeniť typ grafu

 5. Pridajte farbu pozadia. Vyberte položku Nástroje pre grafy – Formátovať > Výplň tvaru a potom vyberte novú farbu.

  Ponuka možností farieb Výplň tvaru

 6. Zmeňte farbu pruhov. Vyberte pruhy, ktoré chcete vybrať, potom vyberte položku Nástroje pre grafy – Formátovať > Výplň tvaru a vyberte novú farbu.

 7. Premiestnite čísla z pruhov. Vyberte čísla, ktoré chcete vybrať, a potom ich presuňte nahor.

Iba niekoľko kliknutí spôsobí veľké zmeny. A to sme iba na začiatku možností formátovania.

Graf Formátované % dokončenia v zostave Prehľad projektu

Vytvorenie vlastnej zostavy

 1. Vyberte položku Zostava > novú zostavu.

 2. Vyberte jednu zo štyroch možností a potom vyberte položku Vybrať.

 3. Pomenujte zostavu a začnite do nej pridávať informácie.

  Ponuka Nová zostava na karte Zostava

  Prázdna    Vytvorí sa prázdne plátno. Pridajte grafy, tabuľky, text a obrázky kliknutím na kartu Návrh v časti Nástroje zostáv.

  Graf    Project vytvorí graf, ktorý predvolene porovnáva skutočnú prácu, zostávajúcu prácu a prácu. Pomocou tably Zoznam polí vyberte rôzne polia, ktoré chcete porovnať, a potom pomocou ovládacích prvkov zmeňte farbu a formát grafu.

  Tabuľka    Na table Zoznam polí vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť v tabuľke (polia Názov, Začiatok, Dokončenie a % dokončenia sa zobrazujú predvolene). Pole Úroveň prehľadu umožňuje vybrať, koľko úrovní v prehľade projektu by mala tabuľka zobrazovať. Vzhľad tabuľky môžete zmeniť na kartách Návrh a Rozloženie v časti Nástroje tabuliek.

  Porovnanie    Dva grafy sa umiestnia vedľa seba. Grafy najprv obsahujú rovnaké údaje. Vyberte jeden graf a na table Zoznam polí vyberte požadované údaje a začnite ich odlišovať.

Všetky grafy vytvorené od nuly môžete ľubovoľne prispôsobiť. Môžete pridať alebo odstrániť prvky a zmeniť údaje podľa potreby.

Zdieľanie zostavy

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v zostave.

 2. Vyberte položku Nástroje zostáv – Návrh > Kopírovať zostavu.

  Tlačidlo Kopírovať zostavu na karte Návrh v časti Nástroje zostáv

 3. Prilepte zostavu do ľubovoľného programu umožňujúceho zobrazenie grafických prvkov.

Tip: Po prilepení zostavy do nového umiestnenia bude zrejme potrebné zmeniť jej veľkosť a zarovnať ju.

Zostavu môžete aj tlačiť a zdieľať tak ako kedysi.

Sprístupnenie novej zostavy pre budúce projekty

Pomocou Organizátora môžete skopírovať novú zostavu do globálnej šablóny na použitie v budúcich projektoch.

Ďalšie spôsoby vykazovania informácií o projekte

Project pre web ponúka dve hlavné možnosti tvorby zostáv: Excel a Power BI Desktop. Tvorba zostáv v Exceli je súčasťou služby Microsoft 365, zatiaľ čo licencia na Power BI Desktop sa poskytuje samostatne.

Excel 

Pri spravovaní projektu v Projecte pre web môžete exportovaním projektu do Excelu:

 • vytvoriť zostavy a vizuály,

 • odoslať súbor s podrobnosťami o projekte externým účastníkmi projektu,

 • archivovať kópie údajov projektu na účely auditu a dodržiavania súladu,

 • tlačiť kópie projektu.

Tu je postup exportovania projektu:

 1. Prejdite na stránku project.microsoft.com a otvorte projekt, ktorý chcete exportovať do Excelu.

 2. V pravom hornom rohu vyberte tri bodky (...) a potom vyberte položku Exportovať do Excelu.

  Snímka obrazovky ponuky v Projecte pre web so zobrazením možnosti Exportovať do Excelu

 3. Keď sa zobrazí hlásenie „Hotovo! Exportovali sme projekt [názov projektu].“ v dolnej časti obrazovky, nový excelový súbor nájdete tam, kde sa vám ukladajú stiahnuté súbory.

Keď otvoríte excelový súbor obsahujúci projekt, v hornej časti sa zobrazí hárok s názvom Projektové úlohy, ktorý obsahuje súhrn informácií o projekte vrátane názvu, projektového manažéra a počiatočného a koncového dátumu, trvania a percenta dokončenia celého projektu. Zobrazí sa aj dátum exportovania. Pod tým sa zobrazí tabuľka so všetkými informáciami o projekte.

Ďalšie informácie o možnostiach excelovej zostavy

Power BI Desktop

Ak chcete začať, pripojte sa k údajom Projectu pre web prostredníctvom aplikácie Power BI Desktop, potom otvorte šablónu Project Power BI a preskúmajte zostavy, ktoré obsahuje. 

Dôležité: Na používanie tohto nástroja na vytváranie zostáv budete potrebovať predplatné služby Power BI (a v mnohých prípadoch predplatné na Project). Podrobnosti nájdete v nasledujúcej časti.

Licencie

Ak chcete používať zostavy Power BI v údajoch Projectu pre web, musíte mať licenciu na Power BI Desktop alebo Power BI Pro. Ďalšie informácie nájdete v téme Ceny služby Power BI.

Na vytváranie alebo prispôsobovanie zostáv Power BI v údajoch Projectu pre web budete potrebovať aj Project Plan 3 (predtým Project Online Professional) alebo Project Plan 5 (predtým Project Online Premium).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×