Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak má PC vstavanú alebo pripojenú webovú kameru, môžete používať aplikáciu Fotoaparát na zhotovovanie fotografií a videí. Ak chcete vyhľadať aplikáciu Fotoaparát, vyberte položky Štart > Fotoaparát

Vyberte ľubovoľný z nadpisov uvedených nižšie. Otvorí sa obsah s ďalšími informáciami o používaní fotoaparátu alebo webovej kamery. 

Ak chcete vyhľadať aplikáciu Fotoaparát, vyberte položky Štart > Fotoaparát. Po otvorení aplikácie Fotoaparát:

 1. Vyberte položku Fotografia  alebo Video , potom ju vyberte znova na zhotovenie fotografie alebo spustenie nahrávania videa. Ak nahrávate video, opätovným výberom položky Video  ukončíte nahrávanie.

 2. Ak chcete zobraziť novú fotografiu alebo nové video, prípadne zobraziť fotografie alebo videá, ktoré ste zhotovili predtým, vyberte položky Štart > Fotografie  a potom v časti Kolekcia vyberte kolekciu, ktorú chcete zobraziť.

Ak chcete zmeniť možnosti pre fotoaparát, napríklad kompozičnú mriežku alebo kvalitu fotografie, vyberte položky Štart > Fotoaparát > Nastavenia .

Ak má zariadenie viac ako jeden fotoaparát, napríklad predný a zadný fotoaparát, prepínať medzi nimi môžete takto:

Vyberte položku Spustiť > fotoaparát > zmeniť fotoaparát.

V Windows 10 aplikácia Fotoaparát neobsahuje digitálne priblíženie, ale môžete získať efekt podobný priblíženiu, ak nasnímate fotografiu a potom ju orežete:

 1. Vyberte položku Štart > Photos.

 2. Vyberte fotografiu, ktorú chcete orezať.

 3. Vyberte položku Orezať & otáčanie.

 4. Vyberte položku Pomer strán  a vyberte z prednastavených možností alebo presuňte okraje na požadované miesto.

 5. Vyberte položky Uložiť kópiu > Uložiť.

Môžete nastaviť, aby sa fotografie a videá zhotovené aplikáciou Fotoaparát automaticky ukladali do OneDrivu, kde ich môžete nájsť v ľubovoľnom zo svojich zariadení.  

Fotografie:

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz Prieskumník a potom vyberte položku Otvoriť.

 2. Vyberte položku Tento počítač, pravým tlačidlom myši kliknite na priečinok Obrázky a potom vyberte položku Vlastnosti.

 3. Vyberte kartu Umiestnenie a potom vyberte tlačidlo Premiestniť.

 4. Vyberte položku OneDrive > Vybrať priečinok > Premiestniť.

Videá:

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz Prieskumník a potom vyberte položku Otvoriť.

 2. Vyberte položku Tento počítač, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Videá a potom vyberte položku Vlastnosti.

 3. Vyberte kartu Umiestnenie a potom vyberte tlačidlo Premiestniť.

 4. Vyberte položku OneDrive > Vybrať priečinok > Premiestniť.

Ak snímate fotografie pomocou tabletu alebo fotoaparátu, ktorý používa informácie o polohe a je pripojený k internetu alebo mobilnej sieti, aplikácia Fotoaparát dokáže využívať informácie o zemepisnej šírke a dĺžke. Postupujte takto: 

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenie >> polohu > ochrany osobných údajov .

 2. Uistite sa, že je zapnutá služba zisťovania polohy a potom v časti Vybrať aplikácie, ktoré môžu používať vašu presnú polohu zapnite Fotoaparát.

Môžete si vybrať, ktoré aplikácie môžu používať fotoaparát. Zakázanie všetkým aplikáciám používať fotoaparát:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenie >> ochranu osobných údajov > fotoaparáte.

 2. Potom zapnite nastavenie Povoliť aplikáciám prístup k fotoaparátu.

Zapnutie fotoaparátu pre niektoré aplikácie a vypnutie pre ostatné:

 1. Vyberte položku Spustiť nastavenie >> ochranu osobných údajov > fotoaparáte.

 2. Zapnite nastavenie Povoliť aplikáciám prístup k fotoaparátu.

 3. Prepnutím prepínačov zmeňte, ktoré aplikácie v zozname majú zapnutý alebo vypnutý prístup k fotoaparátu.

Fotoaparát môžete úplne vypnúť:

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text správca zariadení a potom v zozname výsledkov vyberte položku Správca zariadení.

 2. Výberom šípky vedľa položky Fotoaparáty rozbaľte tento strom.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na fotoaparát, ktorý chcete vypnúť.

 4. Vyberte položku Zakázať zariadenie.

Poznámky: 

 • Ak nechcete, aby aplikácia Fotoaparát používala fotoaparát v zariadení, fotoaparát je nutné úplne vypnúť.

 • Ak máte problémy s aplikáciou Fotoaparát po zmene nastavení ochrany osobných údajov, zavrite ju a znova ju otvorte.

Ak vstavaný alebo pripojený fotoaparát prestane fungovať, tu je niekoľko možností, ktoré môžete vyskúšať na jeho opätovné sfunkčnenie:

 • Odpojte fotoaparát od počítača a znova ho pripojte.

 • Ak to nepomôže, môže sa vyskytovať problém s ovládačom fotoaparátu. Môžete nainštalovať aktualizácie ovládačov od výrobcu kamery alebo použiť predvolené ovládače počítača.

Inštalácia aktualizácií od výrobcu: 

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz Správca zariadení a potom vyberte položku Otvoriť.

 2. Vyberte položku Fotoaparáty a potom kliknite pravým tlačidlom myši na webovú kameru, s ktorou máte problémy.

 3. Vyberte položku Vyhľadať zmeny hardvéru, znova vyberte webovú kameru a v poli Stav zariadenia zistite, čo sa deje s webovou kamerou. Ak nefunguje správne, ďalšie informácie získate od výrobcu.

 4. Reštartujte PC.

Inštalácia predvolených ovládačov počítača: 

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz Správca zariadení a potom vyberte položku Otvoriť.

 2. Vyberte položku Fotoaparáty a potom kliknite pravým tlačidlom myši na fotoaparát, s ktorým máte problémy.

 3. Vyberte položku Aktualizovať ovládač a potom vyberte položku Automaticky vyhľadávať aktualizovaný softvér ovládača.

 4. Po dokončení inštalácie postupujte podľa pokynov a potom vyberte tlačidlo Zavrieť.

 5. Reštartujte PC.

Ak sa fotoaparát nezobrazuje v správcovi zariadení, pozrite si tému Vo Windowse 10 nefunguje fotoaparát.

Ak návrhy uvedené v tomto článku váš problém nevyriešia, pozrite si stránku komunity hudby, fotografií a videí alebo stránku komunity zariadení & ovládačov vo fóre pre Windows, kde nájdete riešenia konkrétnych problémov s hardvérom alebo chybovými hláseniami iných ľudí.

Ak má PC vstavanú alebo pripojenú webovú kameru, môžete používať aplikáciu Fotoaparát na zhotovovanie fotografií a videí. Ak chcete vyhľadať aplikáciu Fotoaparát, vyberte položky Štart > Fotoaparát

Vyberte ľubovoľný z nadpisov uvedených nižšie. Otvorí sa obsah s ďalšími informáciami o používaní fotoaparátu alebo webovej kamery. 

Po otvorení aplikácie Fotoaparát vyberte šípku doľava.

V časti Nastavenia môžete zmeniť niektoré možnosti pre fotoaparát. Napríklad zobrazenie mriežky vám môže pomôcť pri tvorbe kompozície fotografie, prípadne môžete do fotografie zahrnúť informácie o polohe.

 1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom vyberte položku Nastavenia.

 3. Vyberte položku Možnosti.

 4. Upravte nastavenia pre každú možnosť. Môžu to byť napríklad:

  • Zmena pomeru strán fotografie alebo kvality videa.

  • Zapnutie alebo vypnutie informácií o polohe.

  • Zobrazenie alebo skrytie mriežky.

  • Zapnutie alebo vypnutie stabilizácie videa.

  • Zapnutie alebo vypnutie mikrofónu.

  • Zapnutie alebo vypnutie svetla videa.

  • Zmena reakcie na ťuknutie na obrazovku.

Ak má zariadenie viacero fotoaparátov, napríklad predný a zadný fotoaparát, pred zhotovením fotografie alebo videa môžete fotoaparáty prepnúť.

 1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Potiahnutím prstom od spodného okraja zobrazte príkazy aplikácie. Ak používate myš, kliknite v aplikácii pravým tlačidlom.

 3. Vyberte položku Zmeniť fotoaparát.

Ak zariadenie má dotykovú obrazovku, približovať alebo odďaľovať môžete stiahnutím alebo roztiahnutím obrázka na obrazovke pomocou dvoch prstov.

Podobný výsledok ako priblíženie dosiahnete orezaním fotografie po jej zhotovení.

 1. Potiahnutím prstom doprava alebo výberom šípky doľava zobrazte najnovšie fotografie a videá. Ťahajte prstom alebo klikajte na šípku doľava dovtedy, kým nenájdete fotografiu, ktorú chcete orezať.

 2. Potiahnutím prstom od spodného okraja zobrazte príkazy aplikácie. Ak používate myš, kliknite v aplikácii pravým tlačidlom.

 3. Vyberte položku Orezať.

 4. Vyberte položku Pomer strán a vyberte z prednastavených možností, alebo presuňte okraje na požadované miesto.

 5. Vyberte položku Použiť.

 6. Uložte orezanú fotografiu. Môžete aktualizovať pôvodnú fotografiu alebo uložiť kópiu so zmenami.

Môžete nastaviť, aby sa fotografie a videá zhotovené aplikáciou Fotoaparát automaticky ukladali do OneDrivu, kde k nim môžete pristupovať z iných zariadení. Takisto si môžete vybrať, aká kvalita sa má použiť pri nahrávaní fotografií.

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a vyberte položky Nastavenia > Zmeniť nastavenie PC.

 2. Prejdite na OneDrive a potom na položku Z fotoaparátu.

 3. Vyberte nastavenia, ktoré chcete použiť v prípade nahrávaných fotografií a videí.

Ak tablet alebo fotoaparát podporuje zahrnutie informácií o polohe a môže sa pri zhotovení fotografie pripojiť k internetu alebo mobilnej sieti, aplikácia Fotoaparát môže zahrnúť do fotografií informácie o zemepisnej šírke a dĺžke.

 1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom vyberte položku Nastavenia.

 3. Vyberte položku Možnosti.

 4. Nastavte položku Informácie o polohe na možnosť Zapnuté.

Vypnutie fotoaparátu pre aplikácie

Môžete sa rozhodnúť vypnúť fotoaparát pre niektoré aplikácie a povoliť ho pre iné alebo môžete fotoaparát vypnúť úplne.

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a vyberte položky Nastavenia > Zmeniť nastavenie PC.

 2. Vyberte položky Ochrana osobných údajov > Webová kamera.

 3. Nastavte položku Umožnenie používania mojej webovej kamery v aplikáciách na možnosť Vypnuté alebo ju vypnite len pre konkrétne aplikácie.

Vypnutie fotoaparátu

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom vyberte položku Hľadať.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení.

 3. Vyberte položku Správca zariadení.

 4. Rozbaľte položku Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na fotoaparát a potom vyberte položku Vypnúť.

Znemožnenie používania fotoaparátu počas zamknutia počítača

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom vyberte položky Nastavenia > Zmeniť nastavenie PC.

 2. Vyberte položku Počítač a zariadenia a potom vyberte položku Obrazovka uzamknutia.

 3. Vypnite možnosť Používanie fotoaparátu z obrazovky uzamknutia potiahnutím prstom nadol.

Poznámka: Ak chcete aplikácii Fotoaparát zabrániť v používaní fotoaparátu, fotoaparát úplne vypnite. Ťahajte ikonu aplikácie k dolnému okraju obrazovky a podržte ju tam, kým sa neprevráti.

Ak máte po zmene nastavení ochrany osobných údajov problémy s aplikáciou Fotoaparát, zavrite ju a znova otvorte.

Ak ste pripojili kameru k počítaču a kamera prestane fungovať, tu je niekoľko možností, ktoré môžete vyskúšať na jej opätovné sfunkčnenie:

 • Odpojte fotoaparát od počítača a znova ho pripojte.

 • Zatvorte aplikáciu. Ťahajte ikonu aplikácie k dolnému okraju obrazovky a podržte ju tam, kým sa neprevráti.

Ak to nepomôže, môže sa vyskytovať problém s ovládačom fotoaparátu. Môžete nainštalovať aktualizácie ovládačov od výrobcu kamery alebo použiť predvolené ovládače počítača.

Inštalácia aktualizácií od výrobcu: 

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Vyhľadávanie. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie.) Potom do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení, vyberte položku Nastavenia a vo výsledkoch vyhľadávania vyberte položku Správca zariadení.

 2. Rozbaľte položku Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na problematickú kameru a vyberte položku Aktualizovať softvér ovládača.

 4. Vyberte tlačidlo Automaticky vyhľadávať aktualizovaný softvér ovládača a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Môže to znamenať nutnosť reštartovania počítača.

Inštalácia predvolených ovládačov počítača: 

 1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie.) Potom do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Správca zariadení, vyberte položku Nastavenia a vo výsledkoch vyhľadávania vyberte položku Správca zariadení.

 2. Rozbaľte položku Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na problematickú kameru a vyberte položku Aktualizovať softvér ovládača.

 4. Vyberte položku Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači.

 5. Vyberte položku Chcem vybrať v zozname ovládačov zariadení v mojom počítači.

 6. Vyberte položku Videozariadenie USB, vyberte tlačidlo Ďalej a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Môže to znamenať nutnosť reštartovania počítača.

Riešenie problémov s chybami inštalácie pomocou ovládačov a hardvéru vo Windowse 10

Ak návrhy uvedené v tomto článku váš problém nevyriešia, pozrite si stránku komunity hudby, fotografií a videí alebo stránku komunity zariadení & ovládačov vo fóre pre Windows, kde nájdete riešenia konkrétnych problémov s hardvérom alebo chybovými hláseniami iných ľudí.

Súvisiace témy

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×