Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Keď vo Windowse 11 nefunguje kamera, po nedávnej aktualizácii jej môže chýbať ovládač. Je tiež možné, že antivírusový program blokuje kameru, nastavenia ochrany osobných údajov neumožňujú prístup ku kamere pre niektoré aplikácie, alebo sa vyskytuje problém s aplikáciou, ktorú chcete použiť.

Skôr než začnete

Začnite spustením automatického poradcu pri riešení problémov s kamerou v aplikácii Získať pomoc. Aplikácia Získať pomoc automaticky spustí diagnostiku a vykoná správne kroky na vyriešenie väčšiny problémov s kamerou.

Otvorenie položky Získať pomoc

Ak aplikácia Získať pomoc nedokáže vyriešiť problém s kamerou, najprv vykonajte tieto kroky a potom vykonajte kroky, ktoré sú uvedené v zozname možných riešení:

 • Vyhľadajte aktualizácie. Vyberte položky ŠtartNastavenia  > Windows Update  > Vyhľadať aktualizácie.

  • Ak pre kameru nie sú žiadne aktualizácie, skúste vybrať položky Rozšírené možnosti > Voliteľné aktualizácie a vyhľadajte aktualizácie ovládačov pre kameru. Nainštalujte dostupné aktualizácie a potom reštartujte zariadenie.

 • Reštartujte PC. Ak ste zariadenie nereštartovali, odkedy kamera prestala fungovať, mali by ste to urobiť. Vyberte položky Štart  > Napájanie  > Reštartovať . Prebudenie zariadenia z režimu spánku nie je to isté ako reštartovanie.

 • Otestujte kameru s aplikáciou Fotoaparát. Vyberte tlačidlo Štart  a potom v zozname aplikácií vyberte položku Fotoaparát. Ak sa zobrazí výzva na povolenie prístupu ku kamere, vyberte možnosť Áno. Ak kamera funguje v aplikácii Fotoaparát, problém môže byť s aplikáciou, ktorú sa pokúšate použiť. 

  Otvoriť Fotoaparát

Ak kamera stále nefunguje, môžete vyskúšať niekoľko ďalších možností. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, vyskúšajte možné opravy v uvedenom poradí.

Skontrolujte prepínač alebo tlačidlo kamery v zariadení

Niektoré notebooky a prenosné zariadenia majú fyzický prepínač alebo tlačidlo, ktorým sa zapína alebo vypína kamera. Keď je tlačidlo vypnuté, vaše zariadenie nemusí rozpoznať, že je nainštalovaná kamera, alebo môže spôsobiť, že kamera zobrazuje obrázok kamery s prečiarknutím. Ak máte notebook s prepínačom alebo tlačidlom, pred použitím kamery skontrolujte, či je v pozícii zapnutia.

Tieto prepínače alebo tlačidlá sa nemusia dať ľahko nájsť, preto skontrolujte všetky možné miesta. Môže to byť napríklad:

 • Tlačidlo na klávesnici, ktoré sa aktivuje klávesom Fn

 • Vyhradené tlačidlo fotoaparátu na klávesnici
  Zobrazuje kláves klávesnice, ktorý vypne kameru. Nachádza sa v hornom riadku a je to tretí kláves od pravého okraja.

 • Posuvný prepínač na bočnej strane notebooku
  Zobrazuje prepínač zapnutia/vypnutia snímok na pravej strane zariadenia.

 • Malý posúvač uzávierky zabudovaný priamo do fotoaparátu
  Zobrazuje prepínač snímok, ktorý sa vzťahuje na kameru; nachádza sa v hornej časti obrazovky pri objektíve kamery.

Kontrola nastavení

Udelenie povolenia aplikáciám

Ak ste nedávno aktualizovali Windows 11, možno je potrebné udeliť aplikáciám povolenia na používanie kamery. V novších verziách Windowsu 11 niektoré aplikácie nemajú predvolený prístup ku kamere. 

Tu je návod na to, ako umožniť aplikáciám prístup ku kamere:

 1. Vyberte položky Štart > Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie > Kamera.

  Povoliť prístup ku kamere v tomto zariadení

 2. Uistite sa, že nastavenie Prístup ku kamere je zapnuté.

  Poznámka: Ak je prístup ku kamere v zariadení vypnutý a sivý, na zapnutie prístupu ku kamere budete potrebovať správcu zariadenia.

 3. Uistite sa, že možnosť Povoliť aplikáciám prístup ku kamere je zapnutá.

 4. Vyberte, ktoré aplikácie by mali mať prístup. V tomto zozname sa zobrazujú len aplikácie, ktoré boli nainštalované z obchodu Microsoft Store.

Ak máte problémy s nejakou počítačovou aplikáciou, ktorú ste nenainštalovali z Microsoft Store, uistite sa, že možnosť Povoliť počítačovým aplikáciám prístup ku kamere je zapnutá. Prístup ku kamere nie je možné vypnúť pre jednotlivé počítačové aplikácie. Internetové prehliadače (napríklad Microsoft Edge) a mnohé aplikácie na videokonferencie (napríklad Microsoft Teams) sú počítačové aplikácie, ktoré vyžadujú, aby bolo toto nastavenie zapnuté.

Kontrola antivírusového softvéru

V nastaveniach svojho antivírusového softvéru nájdite nastavenia, ktoré blokujú prístup ku kamere alebo povolenie na používanie kamery. Pomoc môžete získať aj na webovej lokalite spoločnosti, ktorá vyrába daný antivírusový softvér. 

Kontrola ovládačov hardvéru

Skúste iný USB port a skontrolujte zmeny hardvéru

Ak používate externú kameru, skúste ju najskôr zapojiť do iného USB portu zariadenia. Ak to nepomôže alebo kamera je vstavaná v zariadení, vyskúšajte toto: 

 1. Vyberte tlačidlo Štart, zadajte správca zariadení a potom túto aplikáciu vyberte vo výsledkoch hľadania.

 2. Pohľadajte kameru v časti Kamery, Zariadenia na spracovanie obrázkov alebo Ovládače zvuku, videa a hier.

 3. Ak sa tam kamera nenachádza, vyberte ponuku Akcia a potom položku Zisťovať zmeny hardvéru.

 4. Počkajte, kým sa zistia a znova nainštalujú aktualizované ovládače, reštartujte zariadenie a potom znova otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 5. Ak sa problém neodstráni vykonaním týchto krokov, pokračujte ďalšími krokmi.

Návrat k staršej verzii ovládača kamery

Ak kamera prestala fungovať po aktualizácii, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Správcovi zariadení kliknite pravým tlačidlom myši na kameru (alebo ju stlačte a podržte) a potom vyberte položku Vlastnosti.

 2. Vyberte kartu Ovládač, vyberte tlačidlo Vrátiť zmeny ovládača a potom tlačidlo Áno. (Niektoré ovládače túto možnosť neposkytujú. Ak ovládač nemá dostupnú položku Vrátiť zmeny ovládača, prejdite na nasledujúcu opravu.)

 3. Po dokončení vrátenia zmien reštartujte zariadenie a skúste znova otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

 4. Ak vrátenie zmien nefunguje alebo nie je k dispozícii, pokračujte na ďalšie kroky.

Odinštalovanie ovládača kamery a vyhľadanie zmien hardvéru

 1. Správcovi zariadení kliknite pravým tlačidlom myši na kameru (alebo ju stlačte a podržte) a potom vyberte položku Vlastnosti.

 2. Vyberte kartu Ovládač, potom vyberte položku Odinštalovať zariadenie. Začiarknite políčko Pokúsiť sa odstrániť ovládač pre toto zariadenie, potom vyberte tlačidlo OK.

 3. Správcovi zariadení vyberte v ponuke Akcia položku Zisťovať zmeny hardvéru.

 4. Počkajte, kým sa zistia a znova nainštalujú aktualizované ovládače, reštartujte počítač a potom skúste znova otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

Poznámka: Ak kamera stále nefunguje, pohľadajte pomoc na webovej lokalite jej výrobcu.

Prepnutie na ovládač UVC

Najčastejšie dostupné USB webové kamery sú fotoaparáty kompatibilné s UVC (norma USB Video Class). Budú fungovať s ovládačom UVC, ktorý je súčasťou Windowsu (štandardný ovládač UVC). Ak webová kamera nefunguje správne, problém môže vyriešiť prechod na štandardný ovládač UVC. Ak chcete zmeniť ovládače, postupujte podľa nižšie uvedených krokov (vyžadujú sa práva správcu).

Poznámka: Štandardný ovládač UVC nemusí podporovať všetky funkcie vašej kamery. Rozpoznávanie Windows Hello napríklad môže prestať fungovať, ak ho podporoval ovládač od výrobcu kamery pomocou vlastných USB rozšírení, ktoré nepodporuje štandardný ovládač.

 1. Vyberte tlačidlo Štart, zadajte správca zariadení a potom túto aplikáciu vyberte vo výsledkoch hľadania.

 2. Problémovú webovú kameru nájdete v zozname zariadení v Správcovi zariadení. Mala by sa zobrazovať v časti Fotoaparáty alebo Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie webovej kamery a vyberte položku Aktualizovať ovládač.

 4. Vyberte položku Vyhľadať ovládač v tomto počítači.

 5. Vyberte položku Chcem vybrať v zozname dostupných ovládačov v mojom počítači.

 6. Vyberte položku USB Video Device a potom výberom položky Ďalej dokončite aktualizáciu ovládača.

 7. Výberom položky Zavrieť potvrďte výber nastavení a vráťte sa do Správcu zariadení. Webová kamera sa teraz zobrazí v kategórii Fotoaparáty v zozname Správcu zariadení.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak sa chcete dozvedieť viac o základoch používania kamery, pozrite si tému Ako používať aplikáciu Fotoaparát

Vyhľadanie odpovedí vo fórach

Ak predchádzajúce riešenia nefungujú, skúste vyhľadať podobné problémy vo fóre Microsoft Community a vyhľadaním kamery. Ak riešenie nenájdete, skúste sa vo fóre podeliť o svoje skúsenosti a potom neskôr skontrolujte, či na ne niekto nezareagoval.

Odoslanie pripomienok

Ak ste vyskúšali kroky v tomto článku a nepodarilo sa vám nájsť funkčné riešenie problému, použite aplikáciu Centrum pripomienok k Windowsu a nahláste problém. Spoločnosti Microsoft to pomôže nájsť príčinu tohto problému a zlepšiť vaše skúsenosti. 

Uveďte podrobnosti o tom, čo ste robili, alebo konkrétne kroky, ktoré ste vykonávali, keď sa vyskytol problém. Nezabudnite pri odoslaní pripomienok v Centre pripomienok použiť možnosť Znova vytvoriť môj problém.  

Otvoriť Centrum pripomienok

Súvisiace témy

Keď vo Windowse 10 nefunguje kamera, po nedávnej aktualizácii jej môže chýbať ovládač. Je tiež možné, že antivírusový program blokuje kameru, nastavenia ochrany osobných údajov neumožňujú prístup ku kamere pre niektoré aplikácie, alebo sa vyskytuje problém s aplikáciou, ktorú chcete použiť.

Skôr než začnete

Začnite spustením automatického poradcu pri riešení problémov s kamerou v aplikácii Získať pomoc. Aplikácia Získať pomoc automaticky spustí diagnostiku a vykoná správne kroky na vyriešenie väčšiny problémov s kamerou.

Otvorenie položky Získať pomoc

Ak aplikácia Získať pomoc nedokáže vyriešiť problém s kamerou, najprv vykonajte tieto kroky a potom vykonajte kroky, ktoré sú uvedené v zozname možných riešení:

 • Vyhľadajte aktualizácie. Vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update > Vyhľadať aktualizácie. Ak sa zobrazí možnosť Zobraziť voliteľné aktualizácie, vyberte ju a zistite, či sú k dispozícii aktualizácie pre kameru. Nainštalujte dostupné aktualizácie a potom reštartujte zariadenie.

 • Reštartujte PC. Ak ste zariadenie nereštartovali, odkedy kamera prestala fungovať, mali by ste to urobiť. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Napájanie > Reštartovať. Prebudenie zariadenia z režimu spánku nie je to isté ako reštartovanie.

 • Otestujte kameru s aplikáciou Fotoaparát. Vyberte tlačidlo Štart  a potom v zozname aplikácií vyberte položku Fotoaparát. Ak sa zobrazí výzva na povolenie prístupu ku kamere, vyberte možnosť Áno. Ak kamera funguje v aplikácii Fotoaparát, problém môže byť s aplikáciou, ktorú sa pokúšate použiť. 

  Otvoriť Fotoaparát

Ak kamera stále nefunguje, môžete vyskúšať niekoľko ďalších možností. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, vyskúšajte možné opravy v uvedenom poradí.

Skontrolujte prepínač alebo tlačidlo kamery v zariadení

Niektoré notebooky a prenosné zariadenia majú fyzický prepínač alebo tlačidlo, ktorým sa zapína alebo vypína kamera. Keď je táto možnosť vypnutá, vaše zariadenie nerozpozná, že je nainštalovaná kamera, alebo môže spôsobiť, že kamera zobrazí obrázok prečiarknutého fotoaparátu. Ak počítač obsahuje prepínač alebo tlačidlo, pred použitím kamery sa uistite, že je v zapnutej polohe.

Tieto prepínače alebo tlačidlá sa nemusia dať ľahko nájsť, preto skontrolujte všetky možné miesta. Môže to byť napríklad:

 • Posuvný prepínač na bočnej strane notebooku
  Zobrazuje prepínač zapnutia/vypnutia snímok na pravej strane zariadenia.

 • Tlačidlo na klávesnici s ikonou fotoaparátu
  Zobrazuje kláves klávesnice, ktorý vypne kameru. Nachádza sa v hornom riadku a je to tretí kláves od pravého okraja.

 • Malý posúvač uzávierky zabudovaný priamo do fotoaparátu
  Zobrazuje prepínač snímok, ktorý sa vzťahuje na kameru; nachádza sa v hornej časti obrazovky pri objektíve kamery.

Kontrola nastavení

Udelenie povolenia aplikáciám

Ak ste nedávno aktualizovali Windows 10, možno je potrebné udeliť aplikáciám povolenia na používanie kamery. V novších verziách Windowsu 10 niektoré aplikácie nemajú predvolený prístup ku kamere. 

Ak chcete zariadeniu umožniť prístup ku kamere, stlačte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia  > Ochrana osobných údajov  > Kamera . Ak je v časti Povoliť prístup ku kamere v tomto zariadení položka Prístup ku kamere pre toto zariadenie vypnutá, vyberte tlačidlo Zmeniť a zapnite možnosť Prístup ku kamere pre toto zariadenie

Povoliť prístup ku kamere v tomto zariadení

Poznámka: Ak je prístup ku kamere pre zariadenie vypnutý a nie je možné vybrať možnosť Zmeniť, na zapnutie prístupu ku kamere budete potrebovať správcu.

Skôr než bude môcť ľubovoľná aplikácia získať prístup ku kamere, uistite sa, že prístup ku kamere je zapnutý pre aplikácie vo vašom používateľskom konte. Uistite sa, že možnosť Povoliť aplikáciám prístup ku kamere je zapnutá. 

Po povolení prístupu ku kamere prejdite na časť Vybrať, ktoré aplikácie z Microsoft Storu môžu mať prístup k vašej kamere a zapnite prístup ku kamere pre požadované aplikácie. V tomto zozname sa zobrazujú len aplikácie nainštalované z obchodu Microsoft Store. 

Ak ste si aplikáciu nainštalovali z internetu, disku, USB kľúča alebo ju pre vás nainštaloval správca, nemusí to byť aplikácia z obchodu Microsoft Store. Ak to chcete skontrolovať, prejdite na časť Povoliť počítačovým aplikáciám prístup ku kamere a uistite sa, že je zapnutá. Internetové prehliadače (napríklad Microsoft Edge) a mnohé aplikácie na videokonferencie (napríklad Microsoft Teams) sú počítačové aplikácie, ktoré vyžadujú, aby bolo toto nastavenie zapnuté.  

Kontrola antivírusového softvéru

V nastaveniach svojho antivírusového softvéru nájdite nastavenia, ktoré blokujú prístup ku kamere alebo povolenie na používanie kamery. Pomoc môžete získať aj na webovej lokalite spoločnosti, ktorá vyrába daný antivírusový softvér. 

Kontrola ovládačov hardvéru

Skúste iný USB port a skontrolujte zmeny hardvéru

Ak používate externú kameru, skúste ju najskôr zapojiť do iného USB portu zariadenia. Ak to nepomôže alebo kamera je vstavaná v zariadení, vyskúšajte toto: 

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz správca zariadení a potom túto aplikáciu vyberte vo výsledkoch hľadania.

 2. Pohľadajte kameru v časti Kamery, Zariadenia na spracovanie obrázkov alebo Ovládače zvuku, videa a hier.

 3. Ak sa tam kamera nenachádza, vyberte ponuku Akcia a potom položku Zisťovať zmeny hardvéru.

 4. Počkajte, kým sa zistia a znova nainštalujú aktualizované ovládače, reštartujte zariadenie a potom skúste znova otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

 5. Ak sa problém neodstráni vykonaním týchto krokov, pokračujte ďalšími krokmi.

Kontrola nekompatibilného ovládača kamery

Niektoré staršie kamery, ktoré boli navrhnuté pre staršie zariadenia, nie sú kompatibilné s Windowsom 10. Tu je postup, ako skontrolovať, či je vaša kamera kompatibilná:

 1. Správcovi zariadení pohľadajte kameru v časti Kamery, Zariadenia na spracovanie obrázkov alebo Ovládače zvuku, videa a hier.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na názov kamery (alebo ho stlačte a podržte) a potom vyberte položku Vlastnosti.

 3. Vyberte kartu Ovládač, potom tlačidlo Podrobnosti ovládača a vyhľadajte názov súboru, ktorý zahŕňa reťazec stream.sys. Ak takýto súbor nájdete, kamera bola navrhnutá pred vydaním Windowsu 7 a budete ju musieť vymeniť za novšiu.

 4. Ak nenájdete názov súboru s reťazcom stream.sys, pokračujte na ďalšie kroky.

Návrat k staršej verzii ovládača kamery

Ak kamera prestala fungovať po aktualizácii, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Správcovi zariadení kliknite pravým tlačidlom myši na kameru (alebo ju stlačte a podržte) a potom vyberte položku Vlastnosti.

 2. Vyberte kartu Ovládač, vyberte tlačidlo Vrátiť zmeny ovládača a potom tlačidlo Áno. (Niektoré ovládače túto možnosť neposkytujú. Ak ovládač nemá dostupnú položku Vrátiť zmeny ovládača, prejdite na nasledujúcu opravu.)

 3. Po dokončení vrátenia zmien reštartujte zariadenie a skúste znova otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

 4. Ak vrátenie zmien nefunguje alebo nie je k dispozícii, pokračujte na ďalšie kroky.

Odinštalovanie ovládača kamery a vyhľadanie zmien hardvéru

 1. Správcovi zariadení kliknite pravým tlačidlom myši na kameru (alebo ju stlačte a podržte) a potom vyberte položku Vlastnosti.

 2. Vyberte kartu Ovládač, potom vyberte položku Odinštalovať zariadenie. Začiarknite políčko Odstrániťsoftvér ovládača pre toto zariadenie a potom vyberte tlačidlo OK.

 3. Správcovi zariadení vyberte v ponuke Akcia položku Zisťovať zmeny hardvéru.

 4. Počkajte, kým sa zistia a znova nainštalujú aktualizované ovládače, reštartujte počítač a potom skúste znova otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

Poznámka: Ak kamera stále nefunguje, pohľadajte pomoc na webovej lokalite jej výrobcu.

Prepnutie na ovládač UVC

Najčastejšie dostupné USB webové kamery sú fotoaparáty kompatibilné s UVC (norma USB Video Class). Budú fungovať s ovládačom UVC, ktorý je súčasťou Windowsu (štandardný ovládač UVC). Ak webová kamera nefunguje správne, problém môže vyriešiť prechod na štandardný ovládač UVC. Ak chcete zmeniť ovládače, postupujte podľa nižšie uvedených krokov (vyžadujú sa práva správcu).

Poznámka: Štandardný ovládač UVC nemusí podporovať všetky funkcie vašej kamery. Rozpoznávanie Windows Hello napríklad môže prestať fungovať, ak ho podporoval ovládač od výrobcu kamery pomocou vlastných USB rozšírení, ktoré nepodporuje štandardný ovládač.

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz správca zariadení a potom túto aplikáciu vyberte vo výsledkoch hľadania.

 2. Problémovú webovú kameru nájdete v zozname zariadení v Správcovi zariadení. Mala by sa zobraziť v časti Fotoaparáty alebo Zariadenia na spracovanie obrázkov.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie webovej kamery a vyberte položku Aktualizovať ovládač.

 4. Vyberte položku Vyhľadať ovládač v tomto počítači.

 5. Vyberte položku Chcem vybrať v zozname dostupných ovládačov v mojom počítači.

 6. Vyberte položku USB Video Device a potom výberom položky Ďalej dokončite aktualizáciu ovládača.

 7. Výberom položky Zavrieť potvrďte výber nastavení a vráťte sa do Správcu zariadení. Webová kamera sa teraz zobrazí v kategórii Fotoaparáty v zozname Správcu zariadení.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak sa chcete dozvedieť viac o základoch používania kamery, pozrite si tému Ako používať aplikáciu Fotoaparát

Vyhľadanie odpovedí vo fórach

Ak predchádzajúce riešenia nefungujú, skúste vyhľadať podobné problémy vo fóre Microsoft Community a vyhľadaním kamery. Ak riešenie nenájdete, skúste sa vo fóre podeliť o svoje skúsenosti a potom neskôr skontrolujte, či na ne niekto nezareagoval.

Odoslanie pripomienok

Ak ste vyskúšali kroky v tomto článku a nepodarilo sa vám nájsť funkčné riešenie problému, použite aplikáciu Centrum pripomienok k Windowsu a zadajte chybu. Spoločnosti Microsoft to pomôže nájsť príčinu tohto problému. 

Uveďte podrobnosti o tom, čo ste robili, alebo konkrétne kroky, ktoré ste vykonávali, keď sa vyskytol problém. Nezabudnite pri odoslaní pripomienok v Centre pripomienok použiť možnosť Znova vytvoriť môj problém.  

Otvoriť Centrum pripomienok

Ak potrebujete pomoc s odoslaním pripomienok prostredníctvom Centra pripomienok, pozrite si tému Odosielanie pripomienok do spoločnosti Microsoft s aplikáciou Centrum pripomienok.

Súvisiace témy

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×