Čistenie zariadenia od spoločnosti Microsoft je dôležité na zabránenie hromadeniu nečistôt, ktoré môžu ovplyvniť jeho funkcie. Vyčistite mesačne alebo vždy, keď je to potrebné.

Dôležité: 

  • Nenanášajte kvapaliny priamo na myš alebo klávesnicu.

  • Pred čistením vždy odpojte zariadenie (alebo vyberte batérie, ak používate bezdrôtové zariadenie).

Používanie dezinfekčných produktov na myš alebo klávesnicu

Ak chcete bezpečne čistiť myši a klávesnice od spoločnosti Microsoft, môžete použiť roztok izopropylalkoholu (IPA). Na vyčistenie zariadenia naneste 70 % alebo slabší roztok izopropylalkoholu (IPA) na mäkkej handričke, ktorá nepúšťa vlákna. 

Dôležité: Spoločnosť Microsoft nemôže určiť účinnosť daného dezinfekčný produktu v boji proti patogénom, akým je napríklad COVID-19. Informácie o tom, ako bezpečne zabrániť potenciálnym infekciám, nájdete v pokynoch miestnych zdravotníckych orgánov.

Čistenie myši

  • Handričku, ktorá nepúšťa vlákna, alebo vatovú tyčinku navlhčite v mydlovej vode a opatrne ňou utrite vonkajší povrch myši, koliesko a optický snímač. V prípade svetlých farebných myší odporúčame, aby ste v prípade potreby vyčistené riešenie izopropylalkoholu alkoholu (IPA).

Čistenie klávesnice

  1. Otočte klávesnicu klávesmi smerom nadol a jemne ňou poklepte, aby vypadla uvoľnená špina a iné čiastočky.

  2. Pomocou spreja so stlačeným vzduchom (dostupné vo fotografických a počítačových obchodoch) vyfúkajte z povrchu a spomedzi klávesov prach a malé čiastočky.

    Ako alternatívu jemne vysávajte hornú časť klávesnice pomocou Prašnej kefy.

  3. Handričku, ktorá nepúšťa vlákna, alebo vatovú tyčinku navlhčite v mydlovej vode a jemne utrite povrch klávesnice a klávesov, ale dávajte si pozor, aby vám do klávesnice nenakvapkala voda.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×